Etikett: Umeleden

Vi som älskar Umeälven

Av , , 2 kommentarer 7

 

Igår fick jag ett trevligt besök på stadshuset. Två av eldsjälarna bakom gruppen "Vi som älskar Umeälven", Anna Bandling och Hannah Hedengran – besökte mig och överlämnade tårta, samt en rad förslag de samlat ihop av engagerade umebor om hur vi kan förbättra och utveckla området utmed Umeälven, så att det blir ett ännu bättre och mer uppskattat besöksmål.

Alla som är någorlunda aktiva på sociala medier – oavsett det är på facebook, twitter eller instagram – har säkert stiftat bekantskap med gruppen "Vi som älskar Umeälven". Ett imponerande opinionsarbete genom att smart använda sociala medier för att uppmärksamma allt fantastiskt som man kan uppleva utmed Umeälven.

Vill du ta del av alla förslag som de lämnade över till mig? Klicka då¨HÄR!

Ny plan med sikte på Umeälven som utvecklingsstråk

Av , , 2 kommentarer 9

Lite i skuggan av debatten om den fördjupade översiktsplanen över Nydala är det även en annan fördjupning som är på väg upp till beslut i fullmäktige: Fördjupning för älvslandskapet.

Parallellt med att vi "bygger stad" och satsar på förtätning så måste vi i Umeå bli bättre på att ta tillvara de möjligheter som Umeälven ger: kulturmiljöer, naturmiljöer, besöksmål, ett utvecklat båtliv men även boende utmed älven.

En viktig ambition är att öka tillgänglighet och trygghet, liksom att göra älven mer synlig från olika platser genom att bli bättre på att röja sly och annat. Vi vill att fler ska ta tillvara möjligheten att besöka älvslandskapet – dess betydelse för rekreation och friluftsliv ska stärkas ytterligare.

I debatten blir det lätt att vi snävar in och enbart fokuserar på synpunkter kring hushöjder, antal våningar och dylikt i centrum. För en växande stad som Umeå är det oerhört viktigt att även se de fantastiska möjligheter som älvslandskapet erbjuder för att snabbt och enkelt komma ut i naturen, njuta av fina kulturmiljöer som alltför få är medvetna om.

Men den fördjupade översiktsplan för älvslandskapet, som också skall antas av fullmäktige i oktober, lägger vi till ytterligare en viktig pusselbit i förutsättningarna för utvecklandet av allas vårt Umeå.

Bron mellan Bölesholmarna och Lundåkern behövs

Av , , Bli först att kommentera 9

Tyvärr blev det som befarat vid Umeå kommuns budgetfullmäktige i juni beträffande en gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet flyttade – återigen – bort investeringen flera år i tid.

Vi som tillhör Alliansen i Umeå har istället föreslagit att en gång- och cykelbro ska byggas snarast möjligt mellan Bölesholmarna och Lundåkern. Det vore en viktig investering för att få fler umebor att välja cykeln före bilen. Bron finns dessutom med som en av de åtgärder Umeå kommun skall genomföra inom Åtgärdsprogrammet för bättre luftkvalitet i centrum.

Sammantaget bedöms en ny cykelbro mellan Bölesholmarna och Lundåkern medföra många positiva värden för umeåborna och dess besökare, inte minst när det gäller friluftsliv och rekreation men också vad gäller tillgänglighet/tidsvinster och hälsovinster. Alliansen Umeå har kämpat för detta under en rad år, men de styrande i S och V väljer gång på gång senarelägga den i investeringsbudgeten.

Det är en mycket olycklig prioritering.