En oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorgen

I måndags diskuterade vi situationen inom äldreomsorgen i Umeå på fullmäktige, och det faktum att gamla dör ensamma utan någon vid sin sida, samt att personalen vid de kommunala äldreboendena inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier.

Det är bra att Socialdemokraterna delar min och moderaternas syn på det oacceptabla i det som VK avslöjade innan jul. Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer.

Nu råkade detta gälla åtta kommunala äldreboenden i Umeå. Men det hade varit lika oacceptabelt om det hade varit privata äldreboenden. Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre. Men i just det här fallen är det Umeå kommun själv som är arbetsgivare!

Det vittnar om en orimlig arbetssituation för personalen vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingar dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sin chef! De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag.

Jag har också träffat omsorgspersonal som säger det rakt ut – att om de kommer med invändningar, eller ifrågasätter, så ses de som obekväma och får höra att de kanske borde fundera på att byta arbetsplats om det inte passar. Så har vi det inom Umeå kommuns egen äldreomsorg. När jag hör såna här berättelser, så känns det inte så konstigt att vi nästan har den allra högsta sjukfrånvaron bland Sveriges 290 kommuner.

Men vad gör man då åt det? I socialdemokraternas svar under debatten så fick vi höra om alla enkäter och register som dödsfall och händelser noteras i. Problemet är ju att VK:s artikelserie visar att vårdpersonalen tvingas ljuga och inte berätta som det är. Det kommer inga anmälningar om missförhållanden vid våra äldreboenden, man döljer verkliga situationen av rädsla för sina överordnade. Det är bara när de anställda talar med media, mot löfte att de får vara anonyma, som de vågar berätta hur det är. Det kommer inga Medarbetarenkäter i världen att kunna avslöja. Tyvärr. Inte med en sån här arbetsmiljö.

Trygghets- och kvalitetsinspektion
I höstas ville vi från Alliansen i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. De partier som har makten – S och V – ansåg att det inte behövdes. Men de här avslöjandena visar ju att vi från Alliansen hade rätt.

Vi ville ha en central enhet som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det kommunen har saknat är en central enhet som systematiskt arbetar med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt utvecklas på så sätt en viktig kunskapsbank om äldreomsorgens kvalitet. Detta har också tidigare påtalats av revisionen.

 

Etiketter: , , , , , , , , , ,

5 kommentarer

 1. Åsiktmaskinen

  Låter som ännu ett mycket bra förslag från Umeå-Moderaterna.

  För att en inspektion ska kunna bli riktigt trovärdig krävs dock att samtliga inblandade parter är helt politiskt oberoende. Många bra initiativ faller ofta på att de inblandade personerna är färgare rent politiskt och därigenom går in i arbetet med felaktiga förutsättnihngar.

  För att denna typ av inspektion ska kunna leverera ett bra utlåtande krävs nog att politikerna håller sig utanför.

  Jag som är fullständigt politiskt oberoende anmäler mig gärna till att medverka i detta viktiga arbete.

  Du har min mail.

 2. Hans Granberg

  Jag jobbar själv inom äldreomsorgen och sett likadana problem i många kommuner men , det har blivit oftare de senaste åren.
  En orsak tror jag beror på regeringens ovilja att ge kommunerna mer pengar som kan gå till personal inom denna sektor.
  Prata med dina partikamrater och se till att kommunerna får mer pengar.

 3. Anders Ågren

  Svar till Hans Granberg (2013-01-30 10:02)
  Tack för dina synpunkter. Ja, men kommunerna har aldrig haft mer pengar från staten än vad man har idag. För 2012 blev det ju all-time high med många många miljader i överskott för kommunsketorn. Ansvaret för äldreomsorgen ligger på det lokala planet och i det här fallet(Umeå) är det S och V som är ansvariga för situationen. Pengar från staten får man.

 4. Anders Ågren

  Svar till Åsiktmaskinen (2013-01-30 07:42)
  Hejsan och tack för dina synpunkter. Bra att du gillar förslaget. Vårt förslag – om det skulle vinna bifall – skulle bestå av personal inom proffessionen i en fristående och oberoende enhet.

  Den nya enheten, som skulle arbeta med att ta fram en helhetsbild av äldreomsorgen i kommunen, kommer då också att ge viktig information om hur vi långsiktigt kan arbeta för att förebygga brister och uppnå högsta möjliga kvalitet.

  Vi skulle även komma att veta exakt vilka aktörer eller verksamheter som behöver stöd i sitt förebyggande arbete för att risker inte ska kunna uppstå.Vår intention från Allianspartierna var att den nya enheten fullt utbyggd ska kunna bestå av personer med medicinsk kompetens.

  Det betyder att såväl läkare, geriatriker, sjuksköterskor och demensexperter ska finnas tillgängliga för att vara med vid inspektionerna. Dessa personer ska ha hög kompetens men även medicinsk erfarenhet av att arbeta med äldre människor.

  Vid en inspektion ska de direkt kunna se om det finns brister i rutiner kring patientsäkerhet och kunna handleda och stötta verksamheter som behöver hjälp att utveckla sin egen förmåga att förebygga risker.

  Inspektionerna ska ske såväl anmälda som oanmälda, och de ska genomföras på både kommunala och privata enheter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.