Etikett: näringslivsklimat

Sämre placering för Umeå i rankinglistan om företagsklimat

Av , , 2 kommentarer 11

För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv genomför utifrån en rad olika parametrar. För Umeås del är det mycket illa att år efter år hamna på dåliga placeringar i denna, den kanske tyngsta rankinglistan. I år tappar vi från plats 187 (redan det en dålig plats) till plats 190. Detta samtidigt som exempelvis Sundsvall och Luleå avancerar på listan.
 
Men kanske är det den politiska vänstersvängen efter valet 2010 som nu också börjat få genomslag? När Socialdemokraterna styr tillsammans med Vänsterpartiet får vänsterns förakt för företagare genomslag i praktisk politik. I det senaste budgetdokumentet strök de alla skrivningar om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer. Likaså strök de alla formuleringar om att uppmuntra bildandet av intraprenader. Det är inte en bra väg för vår kommun.
 
Den här undersökningen visar återigen att Umeå måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar. Annars är vi snart "sämst i klassen".
 
 

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VF och VK skriver vi gruppledare för Allianspartierna i Umeå om vikten av att lyssna på de synpunkter som kommer från företagare i Umeå.

Insändaren bifogas nedan:

 

Ta signalerna från Umeås företagare på allvar!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen presenterat en undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året. Umeå kommun får dessvärre ett dåligt resultat: 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar i rankingen sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Det här duger inte. Varje år brukar det i vår stad bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från socialdemokraternas sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång, med påståendet att SN är någon form av kamporganisation för Alliansen. Men resultatet av SKL:s ranking visar att vi faktiskt ligger ännu sämre till.

Umeå kommun måste anstränga sig mer på område efter område för att förbättra företagsklimatet. I kontakten med företagare finns det helt uppenbart mycket att förbättra: bättre dialog, ökad lyhördhet och snabbare handläggning av ärenden för att nämna några exempel. Att detta fungerar är avgörande för ett positivt företagsklimat.


Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson
Gruppledare (C)

Veronica Kerr
Gruppledare (KD)

 

Företagsklimatet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

Lämnade i torsdags in denna interpellation till Lennart Holmlund (S), med anledning av ännu en undersökning som pekar på problem med hur vi hanterar kontakterna med företag i Umeå kommun. Interpellationen kommer att diskuteras på fullmäktige den 31 november.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Dialogen med näringslivet

Av , , 5 kommentarer 8
Idag ska vi ägna större delen av dagen åt företagsbesök med kommunens näringslivs- och planeringsutskott. Minst en gång per månad åker vi ut i samlad trupp för att få en bild av dels enskilda företag och deras verksamhet, dels höra deras synpunkter på vad kommunen kan göra bättre för dem.

 

Runt om i landets kommuner, liksom i många undersökningar, brukar DIALOGEN mellan politiker och lokala företagare lyftas upp som en av de allra mest betydelsefulla faktorerna för ett positivt näringslivsklimat i kommunen. Om företagare har lätt att kunna föra fram synpunkter och komma till tals med de ledande politikerna så brukar det också resultera i ett bättre företagsklimat. Av lätt insedda skäl.

 

Men i Umeå uppger många företagare att de är missnöjda med företagsklimatet. Kanske dags för de styrande socialdemokraterna att skärpa sig på den här punkten, och anstränga sig lite mer när det gäller kontakterna med enskilda företagare. Inte för att jag bryr mig om socialdemokraterna för en sekund, men däremot bryr jag mig om Umeå. Och det är inte bra för Umeå med ett dåligt företagsklimat.
5 kommentarer
Etiketter: , ,