Alliansen kräver ny granskning av Sekab

Följande pressmeddelande har vi nyss skickat ut.

Pressmeddelande 091221:

Allians för Umeå tillsammans med Alliansen i Skellefteå och Örnsköldsvik kräver ny granskning kring affärerna kring Sekab

 

 

Gruppledarna för Allianspartierna i Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå kommuner kräver idag en ny oberoende granskning av de ekonomiska turerna kring Sekab.

 

 

Under våren 2009 krävde Allianspartierna en oberoende granskning av SEKAB. För att genomföra denna granskning togs en uppdragsbeskrivning fram och med denna som underlag uppdrogs till respektive VD i de tre koncernbolagen att upphandla tjänsten.

 

 

Alliansföreträdarna för Umeå säger i en kommentar:

I många avseenden är de ursprungliga frågeställningarna fortfarande obesvarade i den rapport som presenterades tidigare höst.

 

 

Bristerna i rapporten med det faktum att det – efter SWECO-rapportens offentliggörande – dels inträffat nya händelser såsom försäljningen av Afrikaprojekten, dels till oss framkommit nya initierade uppgifter, gör att en förnyad mer omfattande granskning bör göras. En professionell heltäckande granskning där även affärsetiska, affärsmässiga och juridiska bedömningar görs.

 

 

Nya frågeställningar som nu Alliansen vill ha svar på finns i den bifogade bilagan. En av de mest väsentligaste frågorna är följande:

 

 

• Granskning av försäljningen av Tanzaniaprojektet. Hur drevs försäljningsansträngningarna? Vem deltog i arbetet? Vem skötte förhandlingarna om en försäljning till Per Carstedt bolag. Vad ingår i avtalet. Hur har köpeskillingen om 400 kr tagits fram och fastställts?

 

 

• Granskning av avvecklingskostnader för Afrika, hur såg dessa ut i detalj?

 

Granskning av underlag för beslut om internationell expansion. I styrelseprotokoll från SEKAB nämns att bolaget fått tydliga direktiv om en internationell expansion. På vilket beslutsunderlag grundas detta på? Vem har utfärdat ett sådant direktiv?
 

Etiketter: ,

2 kommentarer

 1. Bosse

  1,6 miljarder riskerade av kommunala medel i SEKAB.
  170 milj borta i Tanzania, 33 milj i konsultarvoden.
  Etanolhandeln fortsätter, även med afrikansk etanol och polsk majsetanol, trots att handeln och utlandsprojketen skulle avvecklas.
  Afrikaprojektet skänks till tre av SEKABs styrelseladamöters bolag, vilket även är delägare i SEKAB.
  SEKAB binder sig för köp av delägarnas afrikaetanol.
  Förra året undanhölls ägarna årsredovisning och årsberättelse i flera månader………….

  Att inte göra en grundlig utredning under dessa förhållanden vore totalt oansvarigt av de kommunala företrädarna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.