Etikett: Sekab

Stockholm över dagen

Av , , Bli först att kommentera 10
Är uppe tidigt idag för att åka till Stockholm. Vi har möte med den kommunpolitiska arbetsgrupp som jag ingår i för moderaterna på nationell nivå, där uppdraget är att arbeta fram ett nytt kommunpolitiskt program till partistämman år 2011.

Gårdagens fullmäktige innehöll förövrigt en rad intressanta diskussioner och beslut. Ett välkommet besked var att förskolepersonalen fr.o.m. i höst kommer att erbjudas betalda arbetskläder av arbetsgivaren på samma sätt som många andra yrkesgrupper (mansdominerade sådana) redan haft. Detta har varit en uppenbar brist i Umeå kommuns personalpolicy, men beslut togs i december som en av flera åtgärder i kommunens jämställdhetsplan. Under själva diskussionen från talarstolen var det inte alls säkert när det skulle komma att genomföras, men sedan kom Margareta Rönngren med nytt besked om att det skulle genomföras i höst. Positivt!

Mindre positivt var att (S) framhärdar i att Sekab ska få möjlighet att investera i fabriker utomlands. Kommunala skattepengar ska inte användas till utlandssatsningar!

Avslutningsvis blev det ja till detaljplanen Plåtslagaren, vilket vi moderater och de flesta andra partierna tyckte var bra. Gammalt och nytt måste kunna samsas i en växande stad.
Dags för fullmäktige

Av , , 3 kommentarer 10

Så var det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde. Förmiddagen ägnas åt information från de kommunala bolagen, och hur det gått för dem under föregående år.

Efter lunch blir det enligt ärendelistan. Själv har jag bl.a. två enkla frågor som ska diskuteras – en om betalda arbetskläder för förskolepersonalen och en om Sekabs planer på nya utlandssatsningar.

På återhörande!

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Medveten desinformation eller slarvfel?

Av , , Bli först att kommentera 15

Har haft en intressant mailväxling med en reporter på Örnsköldsviks Allehanda.

Nere i Övik är det ju ett betydligt större massmedialt fokus på turerna kring Sekab, och i tisdags var det ett dubbeluppslag om de nya planerna på utlandssatsningar. Siffran 170 miljoner kr nämns i nyinvesteringar från Sekabs sida i en anläggning i Frankrike.

Jag noterade dock en felaktighet i artikeln.

Det påstods nämligen att Umeå hade sagt JA till de nya ägardirektiven, och detta i full enighet. Jag tänkte korrigera det så jag skickade iväg ett mail till reportern, varpå han svarade att det faktiskt stod så i protokollet från Rodret, som är det kommunalägda moderbolaget i Örnsköldsvik. Men det är ju en ren felaktighet!

Umeå Energi har verkligen inte sagt ja till de nya planerna på utlandsinvesteringar, utan tvärtom sagt NEJ.

Men socialdemokraterna i Örnsköldsvik hävdar alltså utåt att såväl Skellefteå som Umeå har gett klartecken och detta i full politiskt enighet. Detta finns nu också nedskrivet i protokoll.

Ett slarvfel eller medveten desinformation???

Kommunala skattepengar ska hur som helst inte satsas utomlands!

Sekab blir fullmäktigefråga i mars

Av , , 2 kommentarer 12

Med anledning av nya planer på utlandsinvesteringar för Sekab, så har jag lyft frågan till fullmäktige nu i slutet på mars. Jag trodde nämligen att vi var överens över partigränserna om att inte satsa kommunala skattemedel utomlands, men så är tydligen inte fallet.

Nedan det pressmeddelande som vi har skickat ut, samt den enkla frågan till Mikael Berglund (S).

 

Pressmeddelande 2010-03-01

Sekabs nya planerade utlandssatsningar blir fullmäktigefråga
 
Moderaternas kommunalråd Anders Ågren väcker nu frågan om Sekabs nya investeringsplaner utomlands till kommunfullmäktige. Vid senaste styrelsemötet för det kommunala energibolaget Umeå Energi uppdagades det att Sekab hade nya planer för investeringar utomlands. Förslaget stoppades efter omröstning i styrelsen men Socialdemokraterna röstade dock för de nya planerna. Ågren vill i fullmäktige ha svar på vad som nu händer med de nya planerna och varför man har ändrat sig från socialdemokratiskt håll.
 
Anders Ågren säger i en kommentar:
– För tre år sedan fick jag ett löfte från Mikael Berglund (S) om att avbryta de då planerade satsningarna. Nu verkar socialdemokraterna ändrat sig och vill återigen riskera skattebetalarnas pengar på nya utlandssatsningar. Efter fiaskot med Etanolsatsningen verkar Socialdemokraterna inte dragit några lärdomar alls om hur man ska använda skattebetalarnas pengar.
 
För ytterligare information:
Anders Ågren (M): 070 – 341 67 64
 
 
Den enkla frågan:
 
Till Umeå Energi AB:s ordförande Mikael Berglund (S):
 
Varför vill du att Sekab ska få göra nya utomlandssatsningar?
 
För 3 år sedan ställde jag en enkel fråga till dig om Sekab:s utlandssatsningar i Afrika. Avsikten från företagets sida var då att bygga upp två storskaliga produktionsfabriker för etanol till mycket stora kostnader. Efter den debatten i fullmäktige var vi överens om att stoppa de planerade satsningarna.
 
Nu framkommer det uppgifter om att Sekab återigen vill öppna för nya satsningar utomlands – denna gång i Europa. Förslaget till direktiv stoppades av Umeå Energis styrelse, efter votering. S-ledamöterna röstade dock för direktivet.
 
 
Med anledning av detta vill fråga följande till Mikael Berglund (S):
 
–  Varför vill du öppna för nya utomlandssatsningar för Sekab?
 
–  Vad händer med de nya utomlandssatsningarna, när i alla fall Umeå Energi har sagt nej?
 
  
Anders Ågren
Kommunalråd, M

 

 

Sekab-turerna fortsätter med NYA planer på utlandssatsningar! Nu får det vara nog.

Av , , 3 kommentarer 9Igår hade styrelsen för Umeå Energi uppe ett ärende om nya ägardirektiv för Nekab/Sekab. Frågan var förövrigt uppe till information för ett tag sedan när vi hade koncernstyrelse i UKF senast, och jag markerade då tydligt inför styrelsen mitt motstånd till förslaget. Men frågan gick vidare till vårt dotterbolag Umeå Energi AB som skulle hantera ärendet.

Trots att vi från de kommunala ägarna till Sekab tidigare tydligt har markerat att utlandssatsningarna ska avvecklas i den takt det är möjligt utifrån ekonomi och andra faktorer, så kommer alltså ett förslag som öppnar för nya Sekab-satsningar i utlandet.

Enligt förslaget i ägardirektivet skulle målet för Sekab vara att nå en ledande position i Europa på gröna kemikalier, vilket enligt skrivningarna kan kräva investeringar i bl.a. anläggningar och utrustning. Investeringarna kan förväntas ske både i Sverige och i Europa i övrigt.

Jaha.

Trots att vi för något år sedan var ense över de politiska blockgränserna att inte investera kommunala skattepengar utomlands i fabriker och annat, som Sekab hade gjort i bl.a. Afrika men även i Europa (Polen, Ungern), så har man tydligen ingenting lärt.

Vice ordföranden i styrelsen för Umeå Energi, Gunilla Berglund (M), hanterade ärendet på ett korrekt och bra sätt. Företrädare för de borgerliga partierna i energibolagets styrelse lyckades, efter votering, säga nej till förslaget som berörde satsningar och investeringar utomlands.

Bra! Det måste bli ett slut på alla dessa tokigheter och lek med skattebetalarnas pengar.

Nya utlandssatsningar för Sekab?? Hur tänker socialdemokraterna?

 

3 kommentarer
Etiketter: , , ,

Lite blandat

Av , , 3 kommentarer 13

Har haft så fullt upp med valupptaktsmöten i helgen, läsa handlingar, telefonkonferens i morse och nu två möten på förmiddagen så jag orkade varken blogga igår eller imorse.

Att två svenskar stupade i Afghanistan är en tragedi för de drabbade och deras anhöriga. De män och kvinnor som tjänstgör i Afghanistan gör ett väldigt bra och viktigt jobb. Soldaterna utsätter sig för stora risker för att hjälpa andra människor som inte har möjligheten att skydda sig själva. Det är efter den tragiska händelsen dock viktigt att vara tydlig med att vi inte ska ta hem styrkan i Afghanistan. Insatsen har också ett brett stöd i riksdagen och engegemanget är långsiktigt.

Idag på eftermiddagen har vi också koncernstyrelsesammanträde med UKF. En av punkterna på dagordningen är Sekab och den begäran som vi Allianspartier ställt om att turerna kring Sekab ska utredas ytterligare och mer noggrant. Frågan har emellertid redan hanterats i Skellefteå och Örnsköldsvik, och där har man kommit fram till att låta kommunrevisionen hantera frågan vidare. Antar att det också blir beslutet här i Umeå, vilket är helt i sin ordning.

På återhörande!

3 kommentarer
Etiketter: ,

Bra att Sekab granskas ytterligare!

Av , , Bli först att kommentera 12

Är på plats i Stockholm för möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Igår hade vi en gemensam träff med alla Allians-representanter i SKL – på plats då var statssekreterare och partisekreterarna för de fyra borgerliga partierna. Intressant kväll.

Idag har vi inledningsvis gruppmöte med den moderata partigruppen, och därefter information om bl.a. nya skatteunderlagsprognosen.

Läser på Västerbottensnytts hemsida att man i Skellefteå gått på linjen att ytterligare granska turerna kring Sekab, efter ett initiativ från Allianspartierna i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Tydligen är det kommunrevisionen som ska hålla i det.

Bra!

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Alliansen kräver ny granskning av Sekab

Av , , 2 kommentarer 12

Följande pressmeddelande har vi nyss skickat ut.

Pressmeddelande 091221:

Allians för Umeå tillsammans med Alliansen i Skellefteå och Örnsköldsvik kräver ny granskning kring affärerna kring Sekab

 

 

Gruppledarna för Allianspartierna i Skellefteå, Örnsköldsvik och Umeå kommuner kräver idag en ny oberoende granskning av de ekonomiska turerna kring Sekab.

 

 

Under våren 2009 krävde Allianspartierna en oberoende granskning av SEKAB. För att genomföra denna granskning togs en uppdragsbeskrivning fram och med denna som underlag uppdrogs till respektive VD i de tre koncernbolagen att upphandla tjänsten.

 

 

Alliansföreträdarna för Umeå säger i en kommentar:

I många avseenden är de ursprungliga frågeställningarna fortfarande obesvarade i den rapport som presenterades tidigare höst.

 

 

Bristerna i rapporten med det faktum att det – efter SWECO-rapportens offentliggörande – dels inträffat nya händelser såsom försäljningen av Afrikaprojekten, dels till oss framkommit nya initierade uppgifter, gör att en förnyad mer omfattande granskning bör göras. En professionell heltäckande granskning där även affärsetiska, affärsmässiga och juridiska bedömningar görs.

 

 

Nya frågeställningar som nu Alliansen vill ha svar på finns i den bifogade bilagan. En av de mest väsentligaste frågorna är följande:

 

 

• Granskning av försäljningen av Tanzaniaprojektet. Hur drevs försäljningsansträngningarna? Vem deltog i arbetet? Vem skötte förhandlingarna om en försäljning till Per Carstedt bolag. Vad ingår i avtalet. Hur har köpeskillingen om 400 kr tagits fram och fastställts?

 

 

• Granskning av avvecklingskostnader för Afrika, hur såg dessa ut i detalj?

 

Granskning av underlag för beslut om internationell expansion. I styrelseprotokoll från SEKAB nämns att bolaget fått tydliga direktiv om en internationell expansion. På vilket beslutsunderlag grundas detta på? Vem har utfärdat ett sådant direktiv?
 

2 kommentarer
Etiketter: ,