Fler jobb

Av , , 3 kommentarer 13

Jag kommenterade igår budgeten och dess konsekvenser. Åt för övrigt lunch med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) på Rex där vi diskuterade ett antal aktuella frågor, och jag var sedan med på presskonferensen uppe på universitetet. Blev intervjuad av såväl Västerbottensnytt som VK och Folkbladet. Tänkte beröra lite av det här på bloggen också.

Jag välkomnar budgeten i dess stora drag. Precis som jag sa innan sommaren, så blev det dock inga stora tillskott till kommunerna efter en lång rad av rekordår för kommunsektorn. Därför var det ett felaktigt beslut att skjuta upp Umeå kommuns budgetbeslut i fyra månader. S och V gjorde en uppenbar felbedömning, vilket vi från Allianspartierna tydligt deklarerade redan i juni.

Varför då ett femte jobbskatteavdrag? Jo, genom att göra det mer lönsamt att arbeta, framför allt för låg- och medelinkomsttagare, skapar regeringen bättre förutsättningar för fler jobb vilket bidrar till en fortsatt trygg gemensam finansiering av välfärden. Många oberoende aktörer (däribland Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen) är överens om att jobbskatteavdraget är ett effektivt sätt att skapa fler jobb. Ett femte steg i jobbskatteavdrag beräknas leda till 13 000 nya jobb, vilket tillsammans med det hittills genomförda jobbskatteavdraget beräknas leda till totalt 119 000 nya jobb. Jobbskatteavdraget ger mest till låg- och medelinkomsttagare, räknat som andel av lönen.

Som väntat går socialdemokraterna nu till starkt angrepp på förslaget om ett femte jobbskatteavdrag. Det är tydligen något av det värsta som kan drabba Sverige. Det räcker med att lyssna på någon ledande S-politiker på riksplanet eller för den delen läsa Holmlunds blogg.

Men det är ett hyckleri utan dess like. För om nu det femte jobbskatteavdraget enligt S är så himla hemskt – varför lovar de då att det ska få vara kvar (!) om de vinner valet??

Det kanske är så enkelt att Socialdemokraterna inser att jobbskatteavdraget är viktigt för att skapa fler jobb. Men att de tror de kan vinna någon röst på att stå på barrikaderna och vara emot just nu.

Budgetpresentation i Umeå

Av , , 1 kommentar 5

Idag presenteras budgetpropositionen i sin helhet. I Umeå får vi besök av socialföräkringsminister Ulf Kristersson (M) foto: Peter Knutsson, som kommer att redovisa budgeten vid en presskonferens på universitetet, där jag och övriga gruppledare från Alliansen i Umeå kommer att närvara.

Återkommer med kommentarer på bloggen lite senare, även om de stora dragen i propositionen redan är kända. Hej så länge!

 

Myt att Umeå suger ut inlandet

Av , , Bli först att kommentera 13

Kan rekommendera det nyhetsinslag som P4 Västerbotten gjort, där professor Lars Westin från CERUM konstaterar att det är en myt att Umeå suger ut inlandet. Endast en tiondel av Umeås befolkningstillväxt kommer från inflyttning av andra kommuner. Den absolut största andelen av befolkningstillväxten kommer från barn som föds. Viktigt att ha i minnet när debatten nu går hög om att det skulle vara Umeås fel att det går dåligt för andra. Länken till inslaget hittar ni här: Myt att Umeå suger ut inlandet

Däremot pågår en trend i hela världen där människor flyttar in till städerna. Sverige är ett av de länder där urbaniseringen går snabbast.

Men tror ni verklligen att de norrlänningar som vill bo i städer, och flyttar till Umeå av den anledningen, skulle ha stannat kvar i nuvarande kommuner om inte Umeå fanns som ett alternativ? Självklart inte. Då hade de bara flyttat söderut till någon annan större stad: Stockholm, Uppsala, Malnö eller Göteborg för den delen. För det är ett faktum att fler och fler vill bo i städer just för det utbud och möjligheter som där erbjuds. Människor söker sig till människor.

Många av oss som är politiskt aktiva, liksom många andra samhällsintresserade, jobbar stenhårt för att Umeå ska kunna vara just det ”storstadsalternativ” i norr som gör att inte ännu fler väljer att flytta söderut. För då är det verkligen kört för norra Sverige. Hade det inte varit tack vare Umeås tillväxt, så hade även Västerbotten tappat i befolkning år efter år. Hade det alternativet varit bättre för Västerbotten och västerbottningarna? Självklart inte.

Hektiska dagar

Av , , 1 kommentar 6

Det har varit fullt upp i Stockholm sedan i onsdags. Möten på SKL, ordförandedagen igår med talare som är arbetsmarknadsministern, Barnevik m.fl och avslutning på kvällen med 150-års jubileumsbankett på Stockholms stadshus.

Idag väntar styrelsemöte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där vi på ärendlistan har remissen om en effektivare plan- och bygglovsprocess och förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet. Nu gruppmöte med Moderaterna i styrelsen. Därefter bär det av till Jalta på studieresa med delar av SKL:s styrelse, och överläggningar med regionala politiker på plats. Vi får se om jag får möjlighet att blogga därifrån – annars är jag åter i Umeå på måndagkväll. På återhörande!

Dags för Holmlund (S) att byta parti

Av , , 2 kommentarer 15

Nu har Socialdemokraterna för en gång skull varit väldigt tydliga.

De vill avveckla kärnkraften. Enligt uppgifter i både Dagens Industri och Aftonbladets nätupplaga så tvärvänder socialdemokraterna och vill nu avveckla kärnkraften och ersätta den med förnyelsebar energi.

Tydligen har partiledaren Stefan Löfven fått vika sig, och den ekonomisk-politiske talespersonen Magdalena Andersson gav besked vid en debatt när hon pressades i frågan. Att avveckla svensk kärnkraft är ett allvarligt hot vår industri, men omsorg om jobben är ju tydligen inte längre en viktig fråga för det gamla arbetarpartiet.

Så på punkt efter punkt blir det nu svårt att skilja mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Deras recept på problemlösningar är ökade skatter på människor och företag. De vill avveckla kärnkraften vilket allvarligt hotar vår industri och jobben. Och här hemma i Umeå är Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inne på samma principiella linje, när det gäller att man vill införa 6-timmars arbetsdag.

Så det kanske är dags för Lennart Holmlund att byta parti? Höjda skatter, avvecklad kärnkraft och 6-timmars arbetsdag vore förödande för svensk ekonomi, för jobben och för vår välfärd. Sånt flum har vi inte råd med. Ställer verkligen Lennart Holmund upp på dessa förslag??

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets politik leder åt helt fel håll!

SKL-dagar

Av , , Bli först att kommentera 4

bild

Har sent omsider kommit på plats för Moderaternas gruppmöte på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Började bra imorse, men sedan blev planet lite försenat och sedan fick vi cirkulera ovanför Arlanda. Tydligen pga kraftig dimma på marken. Och när jag väl var inne i Stockholm så kör taxichauffören fel vilket jag påpekade. Ja, inte hela världen men ska man på ett möte så vill jag vara i tid. Nåja. Nu går den moderata gruppen igenom ärendelistorna inför beredningarnas sammanträden och styrelsens möte på fredag. Upplägget är lite annorlunda för SKL-dagarna, då torsdagen är vikt för Ordförandedagen, då landets ledande kommun- och landstingspolitiker samlas i Stockholm för att fira 150 år av lokal självstyrelse. På kvällen deltar även kungen och drottningen i firandet.

Förövrigt välkomnar jag justitieminister Beatrice Asks besked att idrottsklubbar och arrangörer av kulturevenemang inte längre ska betala polisens kostnader för insatser i samband med arrangemang. Istället tillför regeringen extra pengar i budgeten som ökas med 20 miljoner kronor från och med januari 2014.

 

Positivt med yrkesintroduktionsanställningar

Av , , Bli först att kommentera 6

I gårdagens VK skrev jag och Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, om det positiva med yrkesintroduktionsanställningar för unga. En anställningsform som kombinerar arbete med studier. Att bygga upp ett sådant system tar tid men bedömningen är att det på sikt ska resultera i 30.000 anställningar per år.

 

YA-jobben förbättrar chanserna för unga i Umeå

För att fler unga ska komma i arbete krävs att arbetsmarknadens olika aktörer samarbetar. Därför är det glädjande att regeringens samtal med arbetsmarknadens parter resulterat i att Alliansen nu kan presentera förslag på yrkesintroduktionsanställningar för unga; YA-jobb. En anställningsform som kombinerar arbete med studier och som kommer att underlätta för unga i Umeå att få det där viktiga första jobbet – i en tid då arbetslivserfarenhet i mångt blivit nyckeln till jobb.

Parterna tecknar yrkesintroduktionsavtalen branschvis och detta har redan gjorts på flera områden, exempelvis inom industrin, handeln och vård- och omsorgen. Avtalen avser anställningar på 6-12 månader för unga under 25 år som saknar arbetslivserfarenhet och en del av tiden används till utbildning och handledning. Full lön enligt kollektivavtal utgår för den del som utgörs av arbete. För att säkra fler YA-jobb är det nu viktigt att fler parter tecknar avtal. Därför föreslås en lönesubvention motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften för unga samt ett handledarstöd på 2500 kr per månad för att uppmuntra till detta. En anställning som idag kostar 21 000 kr för arbetsgivarna kommer i och med förslaget kosta under 9 000 kr. EU-kommissionen har prövat förslagen om lönesubventioner och handledarstöd mot EU:s statsstödsregler och stöder dem – förslagen kan därför läggas på riksdagens bord i budgeten för 2014 och träda i kraft i januari nästa år.

Att bygga upp ett system för yrkesintroduktion tar tid – men på sikt uppskattas det leda till 30 000 anställningar per år. Medan det största oppositionspartiet i riksdagen med kirurgisk precision riktar sina skattehöjningar mot ungdomarna och försvårar för jobb, bland annat genom fördubblade arbetsgivaravgifter för just unga, tar alliansregeringen i och med detta tillsammans med parterna ansvar för att Umeås unga får större möjligheter att skaffa sig viktig arbetslivserfarenhet och etablera sig på arbetsmarknaden.

Elisabeth Svantesson (M), ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Anders Ågren (M), kommunalråd Umeå

Manifestation ikväll

Av , , Bli först att kommentera 9

Efter lördagens händelser så arrangeras idag kl. 18.00 en manifestation mot rasism och nazism på Rådhustorget.

Jag hoppas att arrangemanget kommer att bli välbesökt. Att döma av artiklar och det jag läst på nätet verkar det finnas goda förutsättningar för det. Det är en partipolitiskt obunden manifestation, men talare från flera olika partier kommer under manifestationen att hålla tal. Ni som läst bloggen från moderaternas riksdagsledamot Edward Riedl vet att han kommer hålla ett av dessa. Själv har jag tyvärr ingen möjlighet att delta ikväll, men kampen för ett tolerant, humanistiskt och demokratiskt samhälle går vidare. Dag för dag, månad efter månad, år för år.

 

Lite lyhördhet skulle inte skada

Av , , 2 kommentarer 7

Så är folkomröstningen över. 85% röstade JA, och valdeltagandet landade på 29 %.

Debatten om hur resultatet ska tolkas är i gång. Ser dock att landstingsrådet Peter Olofsson (S) anser att man ska strunta i resultatet, och inte behöver ta hänsyn till JA-segern. Ojoj. Lite mer lyhörhet och ödmjuket inför alla de som faktiskt gick och röstade skulle inte skada i det här läget. Men det här belyser samtidigt det problem som kan uppstå med rådgivande folkomröstningar – de styrande behöver inte bry sig. Så det viktigaste för västerbottningarna när det gäller sjukvården i Västerbotten är att rösta rätt vid ordinarie val om ett år. Då kommer ett gyllene tillfälle att rösta för en rättvis och solidarisk sjukvård. Då kommer ett utmärkt tillfälle att rösta bort de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och istället rösta på Moderaterna och övriga Allianspartier.

För ett öppet och tolerant Umeå

Av , , 1 kommentar 10

I går genomförde tillresta nynazister en olaglig demonstration i centrala Umeå, tydligen angrep de även åskådare och polisen. Men glädjande är att deras aktion väckt ett massivt motstånd från umeåborna.

Vi måste stå upp för ett öppet, fritt och tolerant Umeå. Där alla människor, oberoende av bakgrund, ska kunna känna sig hemma. Där man ska kunna vara trygg i förvissningen om att vi tror på – och ständigt försvarar – tanken om alla människors lika värde. En stad fri från fördomsfulla, hatfulla och ondskefulla poltiska åskådningar. Umeå har hittills varit förskonat från nazistiska grupperingar, och jag är övertygad om att lördagens händelse bara kommer att stärka motståndet mot dylika organisationer.

Vi lever i en demokrati där alla har rätt att tänka och tycka fritt. Så fort nazister eller för den delen kommunister sprider sina ondskefulla budskap, ska vi bemöta dem med sakliga argument och alltid försvara det öppna, fria och demokratiska samhället.