Etikett: bokslut

Alliansens största framgång – i sak – i Umeå på 14 år!

Av , , 2 kommentarer 12

…………….men inte en enda liten notis eller rad om det i Västerbottens-Kuriren.

Ibland undrar man verkligen hur nyhetsvärderingen går till.

 

Vad är det nu jag syftar på?

Jo, vid kommunfullmäktiges sammanträde i Umeå i måndags så vann Alliansens motyrkande vid hanteringen av bokslut 2011. Detta efter att Allianspartiernas yrkande fick stöd av såväl Miljöpartiet som Arbetarpartiet (f.d. Rättvisepartiet socialisterna). Voteringen innebar seger för Alliansförslaget med röstsiffrorna 33-30.

Rent konkret innebär det att sju miljoner kr av det gångna årets överskott nu kommer att användas till olika insatser för att minska de höga sjukskrivningstalen, bl.a. genom ökade insatser för rehabilitering och friskvård. Pengar som S och V ville använda annorlunda. Ett "gammalt" Alliansförslag vann alltså oväntat i omröstningen, trots mostånd från de styrande socialdemokraterna och vänterpartiet.

Nu gäller det här blogginlägget inte den politiska frågan (där kan man ha olika uppfattningar beroende på partitillhörighet), utan hur själva nyhetsvärderingen funkar.

Jag har suttit med i kommunfullmäktige sedan 1998, och det är vad jag kan minnas den största segern – om vi ser till hur mycket pengar omröstningen gällde – för den samlade oppositionen under dessa år.

För några år sedan hade en sådan här händelse resulterat i en helsida i VK.

Nu blev det inte ens en nyhet, inte heller en notis. Faktiskt inte en enda rad i papperstidningen om den största segern i en sakfråga för oppositionen på 14 år.

Man kan inte annat än undra över vad som krävs för att det ska kvalificera som nyhet numera. Andra medier var dock inte så mycket bättre. Heder åt VF som i alla fall gjorde en notis om det – men varken radion, TV4 eller Västerbottensnytt brydde sig.

Återigen kan jag bara konstatera att jag är mycket tacksam för möjligheten att blogga – på såväl VK som VF.

 

 

 

 

Starkt resultat för Umeå kommun år 2011.

Av , , 1 kommentar 7

På måndag behandlar vi bokslutet för Umeå kommun år 2011. I vissa media har det felktigt framställts som att det är ett svagt resultat, men i själva verket gör Umeå kommun ett starkt resultat år 2011. Egentligen är det närmare bestämt 221 miljoner kr i överskott om man räknar in de kommunala bolagens plus på 64 mkr.

Men sedan passar vi på i bokslutet att från överskottet göra såväl "utrangeringar" av anläggningar i bokslutet, extra avsättningar till pensioner och satsningar på kollektivtrafik m.m.. Och då slutar resultatraden på 0 kr. Plus 64, om vi räknar in bolagssfären.

Så Umeå kommun har återigen gjort ett bra ekonomiskt resultat. Vi passar dock på att använda de goda tiderna till att göra extra avsättningar till pensioner och andra angelägna insatser, såsom kollektivtrafiken vilket ni kan höra mer om i denna sändning från Västerbottensnytt.

Men satsningarna möjliggörs av ett överskott i Umeå kommuns räkenskaper. Kom ihåg det, när socialdemokraterna hävdar att kommunerna knappt har huvudet över vattenytan på det ekonomiska planet. Verkligheten är en annan.

De kommunanställda förtjänar en bättre arbetsmiljö

Av , , 1 kommentar 9

 

Pressmeddelande Alliansen Umeå
2012-04-10
 
 
Alliansen: Ytterligare insatser krävs för att minska sjukfrånvaron bland våra kommunanställda
 
Umeå kommuns anställda har fortsatt ett av landets högsta sjuktal. Umeå ligger på plats 225 av de 264 kommuner som hittills rapporterat in uppgifter, vilket måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen. Sjukfrånvaron ligger på 5,7% medan snittet för riket ligger på 5,1%.
 
Alliansens företrädare är bekymrade. Därför har man idag vid behandlingen av Bokslut 2011 föreslagit att särskilda medel – 7 miljoner kronor – ur det gångna årets överskott skall användas till insatser för att ytterligare minska sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Pengarna ska användas enligt samma principer som de tidigare avsatta medlen för s.k. ”sociala investeringar”.
 
Genom de resurser som Alliansen vill ställa till kommunstyrelsens förfogande möjliggörs kraftfullare satsningar på rehabilitering och friskvård under kommande år, samtidigt som det också innebär en strävan efter att hitta de goda exemplen och sprida dessa inom fler verksamheter. Särskilda insatser skall göras för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro.
 
Alliansen är också positiv till de ytterligare resurser som skall satsas på kollektivtrafiken i Umeå med 30 mkr. Dock vill man se ett återinförande av den s.k. ”mjuka linjen”.

Stabilt ekonomiskt resultat

Av , , 1 kommentar 9

Igår redovisades Umeå kommuns bokslut för 2009. Kommunen går återigen med överskott. Det blev hela 132,8 miljoner kr i plus.

En stabil ekonomi, trots att Sverige och världen genomgår den värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet.

Förklaringarna är många. Överskott från vattenkraften, återbetalningar från SKL, sänkta kostnader pga minskade sjukskrivningar etc etc. Att regeringen har kunnat öka statsbidragen trots krisen har naturligtvis också varit en balanserande faktor i sammanhanget. Ni kommer väl ihåg kritiken mot regeringen från (S) om att stödet till kommunerna inte var tillräckligt? Vi kan så här i efterhand konstatera att kommunsektorn i Sverige som helhet går plus, och Umeå är en av alla dessa kommuner med överskott.

Samtidigt vet vi att Umeå, till skillad från flertalet kommuner i landet, har en betydligt högre skatt. I runda tal 400 miljoner kr mer per år får umeborna betala än  kommunmedborgarna i jämförbara kommuner. Utöver detta tillkommer intäkterna från vattenkraften, som förra året slutade på svindlande +157 miljoner kr.

Självklart måste den höga kommunalskatten på sikt sänkas.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Bokslut m.m.

Av , , Bli först att kommentera 6

Kallt idag.

Ska strax promenera iväg till stadshuset där vi börjar förmiddagen med arbetsutskott. På dagordningen står bl.a. Umeå kommuns bokslut för år 2009. Redan nu står det klart att kommunsektorn klarade föregående år betydligt bättre än väntat – flertalet kommuner visar överskott, och i jämförelse med tidigare prognser, ganska stora sådana. Återkommer med kommentarer om Umeås resultat senare.

Läser att det inte verkar bli någon utredning av en sammanslagning mellan Vindeln och Umeå. En moderat motion i frågan avslogs vid gårdagens fullmäktige i Vindeln. Jaja, bara att ta nya tag –  ökad samverkan är hur som helst avgörande för utvecklingen i vår region. Om det sedan "bara" rör sig om samverkan eller om det blir sammangående mellan kommuner får framtiden utvisa.