Etikett: arbetsmiljö

Ta den ökande sjukfrånvaron på allvar!

Av , , 1 kommentar 7

I senaste numret av Umeå Tidning skriver jag och Elmer Eriksson, viceordförande i kommunstyrelsens personalutskott, om vikten av att ta frågor om arbetsmiljön och den ökande sjukfrånvaron inom Umeå kommun på allvar.

 

Ta den ökande sjukfrånvaron på allvar!

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Den här situationen har vi och övriga Allianspartierna uppmärksammat under många år. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Vi är bekymrade över detta och har länge efterlyst ökat fokus på arbetsmiljön för de som är anställda i kommunens verksamheter.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr för att möjliggöra särskilda insatser bl.a. för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. Vår personal förtjänar bättre än att vara bland de mest sjukskrivna i landet och vi måste göra betydligt mer på detta område.

Det är allvarligt och obegripligt att de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet uppvisar ett sådant bristande intresse för de kommunanställdas arbetssituation inom Umeå kommun.

Anders Ågren (M)
Kommunalråd

Elmer Eriksson (M)
Viceordförande i kommunstyrelsens personalutskott

Arbetsmiljön måste upp på dagordningen

Av , , 3 kommentarer 7

I dagens Folkbladet är det en artikel om sjukskrivningstalen i länets kommuner. Umeå kommun har haft en högre sjukskrivningsnivå än riket under lång tid, och det är då en fråga där socialdemokraterna inte kan skylla ifrån sig och hävda att det är någon annans ansvar.

I artikeln uppmärksammas den interpellation som jag har lämnat till Christer Lindvall (S), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, som kommer att diskuteras på fullmäktige den 29 april.

 

Interpellationen ser ut på följande sätt:

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun ökade år 2012

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr extra för att möjliggöra särskilda insatser för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.
 

Mina frågor till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) blir därför:

1 Hur ser du på att sjukfrånvaron bland våra kommunanställda ökade under 2012?
2 Avser socialdemokraterna att genomföra några insatser för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö inom Umeå kommuns verksamheter?
 

Umeå 2013-04-15
 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Sjukfrånvaron ökade 2012 bland Umeås kommunanställda

Av , , 4 kommentarer 6

Jag har idag lämnat in en interpellation till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S), med anledning av att sjukfrånvaron ökade bland Umeå kommuns anställda under 2012. Vi har högre sjukfrånvaro än snittet för kommunerna i riket och ligger på plats 198 av landets 290 kommuner.

Det är hög tid att de styrande partierna – Socialdemokraterna och Vänsterpartiet – börjar ta dessa frågor om arbetsmiljön på allvar!

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

Sjukfrånvaron inom Umeå kommun ökade år 2012

Umeå kommun borde, som arbetsgivare, öka insatserna för att skapa en bättre arbetsmiljö och därmed få ned sjukskrivningstalen. Av landets 290 kommuner hamnar vi på plats 198 när det gäller sjukfrånvaro. Det senaste året har sjukskrivningarna dessutom ökat från 5,6 procent (2011) till 5,8 procent (2012). Det måste ses som ett misslyckande med den hittills förda personalpolitiken i kommunen.

Ett steg på vägen togs förra året när fullmäktige satsade sju miljoner kr extra för att möjliggöra särskilda insatser för de yrkesgrupper som uppvisar högst sjukfrånvaro, bl.a. inom äldreomsorgen. Trots motstånd från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i fullmäktige lyckades vi övriga partier vinna majoritet för det förslaget. Men det räcker inte.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation.

Mina frågor till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) blir därför:

1 Hur ser du på att sjukfrånvaron bland våra kommunanställda ökade under 2012?
2 Avser socialdemokraterna att genomföra några insatser för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö inom Umeå kommuns verksamheter?

Umeå 2013-04-15

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Lägre lärarlöner i S-kommuner

Av , , 5 kommentarer 12

En av söndagens nyheter gäller en gransknng som genomförts av Lärarförbundet. Fackorganisationen har gått igenom medellönerna för de kommunalt anställda lärarna i Sverige.

S-kommuner sticker ut efter­som de ger löner under snittet. Detta blir särskilt intressant med tanke på att ledande socialdemokrater på senare år gått ut i den politiska debatten och pekat på vikten av att höja lärarlönerna. Kanske dags att (S) börjar leva som de lär, och inte bara prata i så fall? Genomgången från facket avslöjar i alla fall att lönerna i själva verket är lägst i S-ledda kommuner.
 

S flyr sitt ansvar för äldreomsorgen i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 14

Den här insändaren fick jag publicerad i dagens VK, som en replik till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S) apropå debatten om situationen inom äldreomsorgen.

Socialdemokraterna flyr sitt ansvar för äldreomsorgen!

Den sista tiden har moderaterna i Umeå uppmärksammat läget inom äldreomsorgen. Vi har lyft synpunkter från både personal vid olika äldreboenden, och uppgifter från äldre och deras anhöriga. Döm om min förvåning när Eva Andersson, S-ordförande i socialnämnden, i VK (22/2) angriper mig och menar att förslag som Allianspartierna fört fram om en trygghets- och kvalitetsinspektion är "ett hån mot alla anställda".

Hån? Vem är det egentligen som hånar personalen i Umeå? Vem är det som inte verkar tro på deras uppgifter om arbetsmiljön vid äldreboendena? Vem är det som är politiskt ansvarig för att gamla dör ensamma vid våra äldreboenden? Vem är det som är ansvarig för att kommunens egen personal inte vågar anmäla missförhållanden av rädsla för överordnade? Vem är det som är ansvarig för en arbetsmiljö, där personalen gör sitt bästa men ändå inte hinner med? Som är ansvarig för en personalpolitik som leder till höga sjukskrivningstal?

Svar: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå. Och vem är ordförande i socialnämnden i Umeå? Svar: Eva Andersson (S).

Så innan Andersson börjar komma med anklagelser om att andras politik är ett hån mot de anställda, kanske hon för någon enda liten sekund skulle skärskåda sin egen politik. Från moderaternas sida tar vi alla uppgifter på allvar, och lyssnar in såväl positiva som negativa uppgifter. Inom många områden fungerar det bra, och vi har en hög kvalitet. Men på många håll får vi andra rapporter, som vittnar om en orimlig arbetssituation.

Tidspress och resursbrist tvingar personal att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för sin chef! Här kan vi se till att det blir bättre i Umeå, och det är verkligen inget hån mot personalen. Tvärtom!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Arbetskläder för både utomhus- och inomhusbruk!

Av , , 1 kommentar 7

I dagens Folkbladet kan man läsa lite från den debatt som var i gårdagens fullmäktige, med anledning av den fråga jag hade ställt till för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) om arbetskläderna inom förskola, familjedaghem och fritidshem.

Positivt är att de styrande partierna – socialdemokraterna och vänsterpartiet – nu verkar dela moderaternas uppfattning om att nuvarande utomhuskläder inte håller måttet och därmed är tämligen värdelösa. Hårdare krav skall ställas i den kommande upphandlingen. Detta besked välkomnar jag.

Vi moderater vill vi nu gå ett steg längre, så att arbetsgivaren (Umeå kommun) tar en dialog med de fackliga representanterna för att höra deras syn på att arbetsgivaren även köper in arbetskläder för inomhusbruk. Vi har tagit till oss av de synpunkter vi fått från förskolelärare vi talat med – och de har påtalat att behovet av inomhuskläder är lika stort som för utomhusbruk. Kläderna slits lika mycket inomhus, om än av andra orsaker.

Detta är vi moderater beredda att pröva. Vi hoppas att fler ansluter sig till vår linje.

Viktig debatt om äldreomsorgen i Umeås fullmäktige

Av , , 2 kommentarer 3

Lyssna: Äldre dör ensamma på äldreboenden

Vid dagens fullmäktigesammanträde debatterades den interpellation som jag och Elmer Eriksson  (M) lämnade in, efter VK:s avslöjanden om att gamla dör ensamma vid flera äldreboenden i Umeå.

Jag lägger upp en länk till P4, som hade ett nyhetsinslag kring debatten.

Vi kan konstatera att situationen dels är fullständigt ovärdigt, dels att vår personal har en orimlig arbetssituation. Och det är Umeå kommun som är ansvarig arbetsgivare för arbetsmiljön.

Mer om detta senare.

Nu dags för årsmöte med Umeå Centrala M-förening!

Djupt kränkande

Av , , 6 kommentarer 23

I dagens VK är det en nyhet om att vissa av Umeå kommuns anställda tydligen tvingas svara på väldigt personliga frågor, som en del i att arbetsgivaren ska bedöma arbetsförmågan hos vederbörande:

"Umeå kommun tvingar anställda att genomgå personlighetstester där de får svara på frågor om sexliv, religionsutövande och ekonomiska problem."

Om det stämmer, så är det djupt kränkande och fullständigt oacceptabelt.

Låter som ett dåligt skämt, men så är det tydligen inte. Våra anställda ska verkligen inte behöva svara på frågor om deras sexliv, religionsutövande etc etc.

Skärpning! Det här ska inte en arbetsgivare ägna sig åt, och om man inte förstår detta direkt är det verkligen bekymrande.

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Förutom en rad beslutsärenden har vi också interpellationer och enkla frågor att debattera.

För egen del har jag – tillsammans med övriga Alliansgruppledare – väckt en interpellation om sjukfrånvaron, och hur det blir med de sju miljoner som vi avsatte särskilt i bokslutet 2011 för att öka insatserna för att minska sjukfråvaron. Jag är glad över att vi lyckades få igenom det förslaget, trots att socialdemokraterna och vänsterpartiet inte ansåg att det behövdes. Sjukfrånvaron bland de anställda i Umeå kommun är som bekant en av de högsta i landet och det är fullkomligt oacceptabelt. Vår personal förtjänar en bättre arbetsmiljö än så.

Jag har även ställt en fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) om hur kommunledningen egentligen ser på beslutet att alla anställda ska ha rätt till heltid. Modellen kritiserades nyligen av vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, och därför behövs det ett klargörande om hur den styrande majoriteten ser på detta.

Frågan ser ut enligt följande:

 

Enkel fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S):

Vad tycker egentligen kommunledningen om rätten till heltid?

Umeå kommun har beslutat att införa en modell som innebär att de anställda har en rättighet att arbeta heltid, om de så önskar. Heltid är norm. Detta är ett i grunden mycket bra beslut – som vi moderater står bakom – men frågor har väckts i takt med att pilotprojektet ”Helatiden” nu har sjösatts. Noterar bl.a. att en ledande företrädare för den styrande majoriteten kritiserar modellen i tidningen Folkbladet den 14/9.

Min fråga till personalutskottets ordförande Christer Lindvall (S) är därför:

– Hur ser du på den kritik som riktas mot pilotprojektet ”Helatiden”?

– Står den styrande majoriteten i Umeå kommun fast vid beslutet att erbjuda alla anställda rätten till heltid?

Umeå 2012-09-20

Anders Ågren

Kommunalråd (M)