Etikett: Norrland

”Ansökan är stendöd”

Av , , 1 kommentar 11

Resultatet av gårdagens toppmöte i Stockholm om den eventuella norrländska regionbildningen kan vi läsa om på MP- landstingsrådet Winroths blogg idag.

Hans slutsats är att den tänkta ansökan för Norrbotten och Västerbotten, med delar av Västernorrland, är enligt följande "Ansökan är stendöd!".

Inte en oväntad slutsats.

Från moderat sida har vi hela tiden förklarat att det är en fyrlänslösning (Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland, Jämtland) som är enda tänkbara alternativet om vi ska bilda storregion. Annars kan vi lika gärna omvandla Västerbotten till en egen region.

Samtidigt ser vi att försöken att bilda region mellan Jämtland och Västernorrland faller ihop.

Så en vädjan: sluta bränna skattebetalarnas pengar på utredningar, konferenser och möten för något som ändå inte blir av.

 

1 kommentar
Etiketter: , ,

På SKL

Av , , Bli först att kommentera 12

Är på sammanträde med den moderata gruppen i SKL. Våra främsta företrädare i landets kommuner, landsting och regioner är samlade för månadens möten i Stockholm torsdag-fredag. Just nu genomgång av beredningarnas ärendelistor inför eftermiddagens sammanträden.

Jag kom lite sent till morgonens möte då planet från Umeå till Arlanda var försenat 50 minuter, men nu är det full fart. Lite allmän diskussion kring regionfrågan och läget runt om i landet. Det är ju som bekant ett möte här i huset senare idag, där bl.a. situationen för Norrlands ev uppdelning ska bli föremål för diskussion. Men turerna har varit så många att jag inte tänker spekulera i det.

Dock är det ett misslyckande att man inte lyckades få alla fyra Norrlandslänen att gå samman och göra en ansökan om regionbildning. Att dela upp Norrland är olyckligt, och inte heller något som gynnar Umeå och Västerbotten.

Uppvaktade justitieminister Beatrice Ask (M) idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har jag och Lennart Holmlund varit nere i Stockholm för Umeå kommuns räkning,  för att uppvakta justiteminister Beatrice Ask och hennes närmaste, beträffande lokaliseringen av den fjärde migrationsdomstolen.

Ett 50-tal nya arbetstillfällen står på spel, liksom alla fördelar det innebär att få den nya domstolen lokaliserad till kommunen. Domstolsverket förordar Umeå, och vi delar deras analys i alla delar. Våra konkurrenter om lokaliseringen är i första hand Luleå, men även Härnösand kämpar för att få domstolen.

Det var bra överläggningar idag, där vi fick möjlighet att utveckla argumenten för varför Umeå borde bli regeringens val.

Nu pågår olika uppvaktningar, och sedan skall ärendet beredas av tjänstemännen på justitiedepartementet. Sedan är det sannolikt att ett beslut kommer under våren, inte omöjligt att det blir redan någon gång i februari.

Nedan följer det pressmeddelande som vi skickade ut efter mötet med justiteministern.

 

PRESSMEDDELANDE

Umeå uppvaktar regeringen i domstolsfrågan

Umeå kommun och Umeå universitet gjorde i dag en gemensam uppvaktning av justitieminister Beatrice Ask för att argumentera varför Umeå är den lämpligaste orten för den nya migrationsdomstolen.

Domstolsverket har tidigare meddelat att de förordar Umeå som hemvist för den fjärde migrationsdomstolen i Sverige och regeringen har nu på sitt bord att slutligt besluta om var den ska placeras.

Umeås delegation bestod av Lennart Holmlund och Anders Ågren, kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande, Kjell Jonsson, prorektor, Umeå universitet och Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Juristutbildning ett tungt skäl
De lyfte särskilt fram juristutbildningen vid Umeå universitet där bland annat kurser om asylrätt och mänskliga rättigheter ingår. Universitetets stora bredd av utbildningar ger även möjligheter att rekrytera annan kompetens samtidigt som Umeås storlek och tillväxt ger goda möjligheter till jobb för medföljande.

En placering i Umeå skulle, menade delegationen, förstärka Umeås roll som regionalt rättscentrum och ge mycket goda förutsättningar att långsiktigt både rekrytera och bibehålla jurister för alla domstolar i Umeå.

Delegationen framhöll också att den centrala geografiska placeringen i norra Sverige och mycket goda allmänna kommunikationer skulle skapa förutsättning för att etablera en väl fungerande domstol med hög kvalitet i Umeå.

Bäst förutsättningar ger hög kvalitet
Domstolsverket drog i sin samlade bedömning slutsatsen att Umeå har bäst förutsättningar att skapa en ny migrationsdomstol som håller hög kvalitet. Umeås delegation ville vid sitt besök hos justitieministern förstärka detta faktum och var nöjda över att ha fått framföra sina synpunkter.

En etablering av en migrationsdomstol innebär ett behov av cirka 50 kvalificerade tjänster. Den nya migrationsdomstolen kan vara i gång tidigast i oktober nästa år.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Kjell Jonsson
prorektor
Umeå universitet
070-668 21 58

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
070-578 65 50
roland.carlsson@umea.se

Jan Bergman
kommunikationsdirektör
Umeå kommun
070-320 25 00
jan.bergman@umea.se

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se
 

Umeå behöver starka allianser – inte fiender

Av , , Bli först att kommentera 14

Det brukar heta att ensam är stark, men den "sanningen" gäller inte i dagens internationella konkurrenssituation mellan städer, regioner och nationer.

Vad får det då för konsekvenser för oss i Umeå? Umeå har haft en fantastisk utveckling, men vi kommer inte att lyckas nå nästa steg i utvecklingen om vi inte har vänner och starka/strategiska allianser. Som backar upp oss och drivs av samma ambitioner och mål. Om resten av Norrland ser oss som en högdragen och bufflig Storebror kommer vi ha stora problem.

En prioriterad uppgift borde vara att söka nya och starka allianser, samtidigt som vi stärker befintliga samarbeten, inte minst i vår närhet och i omgivande län i Norrland.

Att ständigt idiotförklara omgivningen och mucka gräl är ingen begåvad strategi för Umeås framtida utveckling. Tvärtom. Ensam är inte stark.

Jag tänkte återkomma till detta lite längre fram.

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Vad är SKL?

Av , , 3 kommentarer 11

Den här veckan är det återigen dags att åka ner två dagar till Stockholm för sammanträde med styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Under den tiden ska vi dessutom hinna med partigruppmöten, möte med Alliansföreträdarna i styrelsen och en rad informationer. Jag får då och då frågan om vad SKL egentligen är.

Så här formulerar vi uppdraget i det inriktningsdokument som antogs på kongressen nyligen: "SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets samtliga kommuner, landsting och regioner. SKL verkar på medlemmarnas uppdrag och ska med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin stödja sina medlemmar i utvecklingen av välfärdstjänster. Förbundet har till huvuduppgift att utveckla den kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Insatser för att stödja medlemmarna handlar framförallt om intressebevakning, rådgivning och service samt verksamhetsutveckling."

SKL är politiskt styrd. Kongressen med 451 ombud är högsta beslutande organ. Mellan kongresserna styrs SKL:s verksamhet av en politiskt vald styrelse. Cirka 230 förtroendevalda har ett uppdrag i förbundet. Kansliet som finns i Stockholm består av en stab och åtta avdelningar. Det finns också ett kontor i Bryssel.

För egen del så är det den andra mandatperioden i rad som jag har uppdrag i SKL. Efter den senaste valkongresssen är jag numera ordinarie ledamot i styrelsen.

Styrelsens ordinarie ledamöter är följande :

 

Foto på Anders Knape

Ordförande:
Anders Knape (M)
ledamot kommunfullmäktige
Karlstads kommun
anders.knape@skl.se
08-452 7801

Foto på Lennart Gabrielsson

1:e vice ordförande:
Lennart Gabrielsson (FP), kommunalråd
Sollentuna kommun

Foto på Ilmar Reepalu

2:e vice ordförande:
Ilmar Reepalu (S),
kommunstyrelsens ordförande
Malmö stad

3:e vice ordförande:
Carola Gunnarsson (C),
oppositionsledare
kommunstyrelsen
Sala kommun

Elisabeth Unell (M),
kommunstyrelsens ordförande
Västerås stad

Foto på Pia Kinnhult

Pia Kinhult (M)
regionstyrelsens ordförande
Region Skåne

 

Foto Erik Langby

Erik Langby (M),
kommunstyrelsens ordförande
Nacka kommun

Sten Nordin (M)
finansborgarråd
Stockholms stad

Foto på Suzanne Frank

Suzanne Frank (M)
landstingsstyrelsens ordförande 
Landstinget Kronoberg

Foto på Anders Ågren

Anders Ågren (M)
kommunalråd
Umeå kommun

Foto på Birgitta Rydberg

Birgitta Rydberg (FP)
landstingsråd
Stockholms läns landsting

Foto på Monica Selin

Monica Selin (KD)
regionråd
Västra Götalandsregionen

Foto på Anders Henriksson

Anders Henriksson (S)
landstingsstyrelsens ordförande
Landstinget i Kalmar län

Foto på Lena Micko

Lena Micko (S),
kommunalråd
Linköpings kommun

Foto på Peter Roslund

Peter Roslund (S),
kommunstyrelsens ordförande
Piteå kommun

 

Tomas Rudin (S)
kommunalråd
Stockholm stad

Foto på Anneli Hultén

Anneli Hulthén (S),
Kommunstyrelsens ordförande
Göteborgs stad

Foto på Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson (S)
landstingsråd
Stockholms läns landsting

 Foto på Heléne Fritzon

Heléne Fritzon (S),
kommunalråd
Kristianstads kommun

Foto på Per Bolund

Per Bolund (MP)
borgarråd
Stockholm stad

 

Foto på Emil Broberg

Emil Broberg (V),
kommunstyrelseledamot
Linköpings kommun

   
3 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Västerbotten bör bilda egen region – precis som Jönköping nu gör

Av , , Bli först att kommentera 13

Läser att partierna i Jönköpings län nu bestämt sig för att ansöka hos regeringen om att få bilda en egen regionkommun. Tidigare har som bekant  Halland och Gotland bildat egna regioner.

Västerbotten bör snarast göra detsamma! Målet är fortfarande att vi ska få ihop de fyra Norrlandslänen i en storregion, men just nu ligger de ambitionerna långt borta. Tyvärr.

Och då är det enda rätta att ansöka om att bilda en egen region, så att kommuner som Örnsköldsvik, Sollefteå, Kramförs m.fl får möjlighet att söka sig norrut. Annars tvingas de in i en region med Västernorrland och Jämtland. Och det är ju vansinnigt då Övik och Umeå har betydligt mer gemensamt med varandra, bara för att ta ett exempel.

Moderaterna i Västerbotten har sedan tidigare tagit beslut på att jobba för en storregion med alla fyra länen, men om det inte skulle gå så är vårt belut att arbeta för en egen regionkommun.  Så får vi arbeta mer långsiktigt på att sy ihop en enighet i Norrland, för den finns inte i det här läget.

Gör vad du kan. Med det du har. Precis där du är.

Både Lennart Holmlund och Edward Riedl har tidigare på sina bloggar varit inne på samma linje. Och nu gör alltså Jönköping just detta.

M-konferens i Umeå den gångna helgen

Av , , Bli först att kommentera 9

I helgen hade vi i Umeå konferens med de fyra moderata Norrlandsförbunden – Västerbotten, Norrbotten, Västernorrladoch Jämtland. Ca 150 deltagare, och besök av två ministrar, gruppledaren i riksdagen och vår partisekreterare Sofia Arkelsten. Bra helg, med givande diskussioner. Bl.a. upplägg och arbete fram till valet 2014.

Nedan foto på justitieminister Beatrica Ask och därefter infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd som är uppe på scenen.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Fler jobb för unga med förstärkt arbetslinje

Av , , Bli först att kommentera 18

I dagens VK skriver jag på debattplats tillsammans med vår partisekreterare Sofia Arkelsten och gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra.

Debattartikeln bifogas nedan.

Fler jobb för unga med förstärkt arbetslinje

Nya Moderaterna tar ungas arbetslöshet på stort allvar. Därför är det viktigt att satsa på reformer som möjliggör för unga människor att hitta ett arbete. En halvering av restaurangmomsen sänker trösklarna in på arbetsmarknaden för ungdomar och minskar utanförskapet bland dem. Satsningar på utbildning ökar ungdomarnas möjlighet att få ett arbete. Med regeringens politik blir det också billigare för företag att anställa unga.

Under finanskrisen 2008 drabbades ungdomar hårt såväl i Sverige som i övriga Europa. Arbetslösheten och utanförskapet bland unga ökade kraftigt. I samband med Sveriges återhämtning från krisen har vi sett en positiv utveckling av ungdomars situation på arbetsmarknaden de senaste åren. Trots detta är det för få ungdomar som jobbar. Skuldkrisen omkring oss i världen riskerar att bromsa utvecklingen på arbetsmarknaden. För att klara av jobben väljer därför regeringen att i årets budget satsa extra på ungdomarna. En åtgärd är sänkt moms för restauranger. För många ungdomar är jobb på en restaurang det första jobbet. Det betyder en egen inkomst, självständighet och kan ge vänner för livet. Det är också ett jobb som öppnar dörrarna till arbetsmarknaden, som ger arbetslivserfarenhet och referenser för framtida arbeten.

Med sänkt restaurangmoms kan fler vita jobb skapas hos småföretag där det förekommer svarta jobb. Detta kan medföra tryggare arbetsvillkor och tillgång till socialförsäkringssystemet för ungdomarna. Ett införande av en enhetlig restaurangmoms skapar också ett enklare och mer logiskt skattesystem för företagen.

En sänkning av restaurangmomsen gör det också attraktivare för de drygt 1 700 restauranger i Västerbotten att anställa ung arbetskraft. Sedan tidigare har Alliansen halverat arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år, samt infört nystartsjobb för långtidsarbetslösa ungdomar. Nu tar vi det ytterligare ett steg. I budgeten föreslår vi att unga med försörjningsstöd ska kunna arbeta men ändå behålla en del av sitt försörjningsstöd för att kunna gå från bidrag till arbete. För många unga saknar ett jobb och det är ett samhällsproblem som vi fortsätter att arbeta med. Vår lösning är att förstärka och fullfölja arbetslinjen.

Mot detta står en socialdemokrati som säger sig värna arbetslinjen och öka ungas möjligheter till jobb, men som agerar precis tvärtom. Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga och säger dessutom nej till den sänkt restaurangmoms. Den socialdemokratiska matematiken är svår att få ihop och riskerar att förpassa tusentals ungdomar till arbetslöshet.

En viktig orsak till den höga ungdomsarbetslösheten är brister i utbildningssystemet. Bristerna försvårar övergången från utbildning till arbetsmarknad. Alltför många unga lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Därför görs det riktade insatser på utbildning, aktivitet och individuellt stöd för att minska klyftan mellan studentliv och arbetsliv. En bra skola ger unga kunskaper för framtiden och förebygger på så sätt arbetslöshet.

I dagarna är vi i Norrland för att vi tar ansvar för hela landet. Vi kommer att besöka ett 40-tal städer runt om i landet, däribland ett flertal i Västerbotten. Vi vill träffa arbetsgivare med unga anställda, unga arbetstagare och studenter för att lyssna på deras berättelser och få en inblick i vardagen.

Vi är övertygade om att vår arbetslinje är den bästa vägen för att pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten. Detta är en förutsättning för att trygga Sveriges framtid och välfärd.

Sofia Arkelsten
Partisekreterare (M)

Anna Kinberg Batra
Ordförande för riksdagens finansutskott (M)

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Moderat toppmöte i Umeå till helgen

Av , , 2 kommentarer 18

Pressmeddelande 2011-09-29

Moderat toppmöte i Umeå till helgen

Nu på lördag samlas 150 moderater från norra Sverige i Umeå. Kommunalrådet och länsordföranden Anders Ågren kommer att hälsa några av moderaternas tyngsta rikspolitiker välkommen till Umeå: bland talarna finns partisekreterare Sofia Arkelsten, justitieminister Beatrice Ask, infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd och gruppledaren i riksdagen Anna Kinberg Batra.

Umeå står alltså i helgen som värd när de fyra moderata länsförbunden i norr samlas för Norrlandskonferens. 150 ledande moderata riksdags- kommun- och landstingspolitiker från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland kommer att delta i konferensen på Scandic Plaza, lördag-söndag. Konferensen tjuvstartar lite redan på fredagen då alla landstingspolitiker i norr samlas för överläggningar.

Senast moderaterna i norra Sverige samlades på motsvarande sätt var i Lycksele år 2007.

Anders Ågren kommenterar:

– Det blir en mycket viktig konferens. Vi samlar de främsta moderata politikerna i norra Sverige. Vi kommer att lägga upp riktlinjerna och strategi inför valet 2014 och diskutera gemensamma frågor. Även om moderaterna i Norrland gick framåt i senaste valet så har vi långt upp till riksnivåerna. Så vi kommer att diskutera såväl politiska sakfrågor som hur vi ska arbeta rent konkret ”ute på fältet” för att vinna mark i det kommande valet. Vi är särskilt glada över den stora uppslutningen, och såklart närvaron av såväl ministrar som partisekreterare och gruppledaren i riksdagen.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,