Etikett: Norrbotten

Lite blandat från den gångna veckan

Av , , Bli först att kommentera 14

Vissa veckor händer det så mycket att man inte hinner blogga om olika händelser. Den gångna veckan var en sådan. I tisdags hade vi besök i både Övik och Umeå av en stor utländsk delegation – med politiker, tjänstmän, forskare, studenter mfl – som inom ramen för ett EU-projekt nu skulle besöka Kvarkenområdet. Så dagen efter bar det iväg för dem till Vasa. Det var deltagare från bl.a. England, Tyskland, Italien, Frankrike, Albanien och Danmark. Jag, Lennart Holmlund och Johan Gammelgård tog emot dem för middag på Officersmessen, där vi också fick tillfälle att berätta om Umeå, regionen och inte minst betydelsen av Kvarkentrafiken.

I torsdags var länets ledande kommun- och landstingspolitiker på plats i Skellefteå för sammanträde med förbundsfullmäktige för Region Västerbotten. Såg att flera andra politikerkollegor hade hunnit blogga därifrån – en av de punkter som väckte diskussion var medlemsavgifterna till regionförbundet men förslaget från styrelsen antogs i enighet.

Har förövrigt  tillbringat några dagar i Norrbotten, närmare bestämt i Gammelstad hos mina svärföräldrar. Lördagen ägnades trots detta främst åt politik – då vi dels hade telefonsammanträde på förmiddagen och sen tyckte jag att det var lika bra att klara av inläsningen av handlingarna inför den kommande veckans sammanträden. Bl.a. har vi möte med styrelsen för Umeå Kommunföretag på måndag.

Så, det var en liten komplettering av händelserna den senaste veckan. Önskar er alla en fortsatt trevlig helg!

Att unna sig lite avslappning också

Av , , Bli först att kommentera 11

Är på besök hos svärföräldrarna i Norrbotten, närmare bestämt Gammelstad över helgen. Riktigt vackert väder häruppe och en härligt värmande sol mötte oss.

Vi gjorde en avstickare till Boden tidigare idag och då passade vi på – både hustrun och jag – att unna oss en grundlig massage hos den massör som Åsa brukade gå till, då hon bodde här. Jag har själv varit där ett antal gånger under de senaste åren.

Massören heter Ingegerd Nilsson (fotot nedan), och driver företaget Livet i fokus.

Har hittills inte träffat på en bättre massör i mitt liv. Högsta betyg. Så nu känns det verkligen att man lever 🙂 Lite öm i musklerna, men ack så behagligt avslappnad.

Verkligen, verkligen välbehövligt! En bra start på dagen!

Stora skillnader i länsstyrelsernas handläggningstider

Av , , Bli först att kommentera 8

Har varit två dagar i Stockholm, där vi bl.a. diskuterat den framtida statliga regionala indelningen beträffande diverse statliga myndigheter, länsstyrelserna i framtiden m.m. Vissa vill ju slå ihop Västerbotten och Norrbotten i allt från regionbildning, till att samla de statliga myndigheterna efter samma områden. Från Västerbotten har vi ju motsatt oss denna strävan, inte minst när det gäller en sådan fråga som länsstyrelserna. Vi kan ju se vilken oerhörd skillnad det är i effektiviteten beträffande länsstyrelserna i våra län.

I en rapport av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från 2011 jämförs handläggningstiderna i länsstyrelserna runt om i landet. Även om det har hänt att Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten hamnat på kollisionskurs i olika ärenden, så kan vi konstatera att vi har en av Sveriges mest effektiva länsstyrelser i länet.

Norrbottens länsstyrelse är däremot sämst i hela landet. Handläggningstiderna för överklagande av bygglov respektive detaljplaner är nästan bisarrt långa i Norrbotten. I Norrbotten får man räkna med att ett överklagande av ett bygglov kan ta 452 dagar att behandla, medan det i Västerbotten går på 83 dagar att behandla. När det gäller detaljplaner tar 418 dagar i Norrbotten – i Västerbotten 34 dagar.

Så Länsstyrelsen i Västerbotten och Norrbotten spelar i olika divisioner. Västerbotten är en av landets mest effektiva – Norrbotten är sämst i landet.

Ganska självklart att vi inte vill se en sammanslagning av länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten. Och skulle det på sikt bli verklighet får vi verkligen hoppas att länsstyrelsen placeras i Västerbotten.

Av rent sakliga skäl.
 

Twittra eller ”göra upp i bastun”? Västerbotten eller Norrbotten?

Av , , 1 kommentar 12

Mikael Hansson skriver idag på sin blogg ett mycket läsvärt inlägg om huruvida den kommande landshövdingen i Västerbotten – vem det än blir – kommer att fortsätta att twittra och blogga på det vis som Chris Heister gjorde. För detta var onekligen en tillgång.

Öppenhet och delaktighet är ett framgångsrecept. Det är den väg vi i Västerbotten skall välja!

I vårt norra grannlän ser det annorlunda ut.

I Norrbotten finns det de som vill göra tvärtom. Som trivs bäst när gubbarna gör som man alltid gjort i Norrbotten – man gör upp i bastun. Som väljer slutenhet istället för öppenhet. För er som inte gjort det ännu kan jag rekommendera läsning på Norrbottens-Kuriren, kring den uppblossade  "bastudebatten".

Norrbotten är ett län som tappar invånare år efter år, trots hög svansföring i olika sammanhang. Många har genom åren ifrågasatt den kvinnosyn som finns bland många i Norrbotten. Tyvärr är det fortfarande så att kvinnor ”göre sig icke besvär” på många områden, inte minst på ledande befattningar. Män söker män till attraktiva uppdrag och jobb, inom område efter område. Lite skämtsamt brukar man säga att de viktiga frågorna ”görs upp i bastun”, där karlarna kan sitta ostörda.

I vårt norra grannlän har det nu brutit ut en rejäl debatt, sedan Norrbottens länsturistchef skrivit ett formellt brev till regeringen, och på fullt allvar kräver att den nye landshövdingen som snart ske utses måste gilla att bada bastu. (!!!!)

OBS! Inget skämt!

Det är ett formellt brev, där paralleller dras till president Urho Kekkonen i Finland, och hänvisningar till viktiga beslut som tagits när man sitter i bastun och överlägger. I brevet står det också ” Om den nya landshövdingen inte gillar att basta så blir det svårt för den personen och direkt impopulärt när landshövdingen färdas i Tornedalen."

Ja, herrejisses. Är det någon som kan vara förvånad över varför kvinnor flyr Norrbotten? Med den kvinnosyn som öppet marknadsförs där, så finns det heller ingen större plats för kvinnor med ambitioner.

Jag är stolt över att Västerbotten har valt en diametralt annorlunda strategi. I Västerbotten har vi insett att det allra viktigaste vi kan göra för en långsiktigt positiv utveckling för vårt län, är att få kvinnor att trivas i länet. I Västerbotten är en av våra viktigaste slutsatser att göra vårt yttersta för att skapa livsmiljöer där kvinnor trivs. För dit kvinnorna flyttar – dit följer också männen efter. Ungefär så går resonemanget numera, även om vi har haft vår beskärda del av mansschauvunism genom åren.  Här har vi steg för steg börjat göra upp med gammal unken ”machokultur” och jobbar varje dag på att rensa bort gammalt bråte som på sina håll lever kvar.

Så vill en region växa gäller det att bli attraktiv för kvinnor, och i synnerhet de unga kvinnorna. Det är en av de tunga strategiska slutsatserna inför framtiden som vi i Västerbotten har dragit, oavsett politisk tillhörighet.

I Västerbotten gör vi tummen upp för kvinnor på ledande positioner. Och ja, för att återknyta till Mikael Hassons inlägg så föredrar vi en öppen landshövding som ger transparens till beslut. Som uppmuntrar delaktighet.

Bastukulturen då? Inget fel på den som gillar basta i privata sammanhang (det är skönt att basta), men ett län skämmer verkligen ut sig om man på fullt allvar menar att officiella möten, sammanträden och överläggningar med ledande personer skall ske i bastun. Vilket himla skämt!

Så bastukulturen får gärna Norrbotten behålla. Och då kan gubbarna sitta där och se kvinnorna fly länet.
 

Så vilken utvecklingsstrategi väljer vi? Öppenhet eller slutenhet? Västerbotten eller Norrbotten? Valet borde vara enkelt! 🙂

 

Uppvaktade justitieminister Beatrice Ask (M) idag

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har jag och Lennart Holmlund varit nere i Stockholm för Umeå kommuns räkning,  för att uppvakta justiteminister Beatrice Ask och hennes närmaste, beträffande lokaliseringen av den fjärde migrationsdomstolen.

Ett 50-tal nya arbetstillfällen står på spel, liksom alla fördelar det innebär att få den nya domstolen lokaliserad till kommunen. Domstolsverket förordar Umeå, och vi delar deras analys i alla delar. Våra konkurrenter om lokaliseringen är i första hand Luleå, men även Härnösand kämpar för att få domstolen.

Det var bra överläggningar idag, där vi fick möjlighet att utveckla argumenten för varför Umeå borde bli regeringens val.

Nu pågår olika uppvaktningar, och sedan skall ärendet beredas av tjänstemännen på justitiedepartementet. Sedan är det sannolikt att ett beslut kommer under våren, inte omöjligt att det blir redan någon gång i februari.

Nedan följer det pressmeddelande som vi skickade ut efter mötet med justiteministern.

 

PRESSMEDDELANDE

Umeå uppvaktar regeringen i domstolsfrågan

Umeå kommun och Umeå universitet gjorde i dag en gemensam uppvaktning av justitieminister Beatrice Ask för att argumentera varför Umeå är den lämpligaste orten för den nya migrationsdomstolen.

Domstolsverket har tidigare meddelat att de förordar Umeå som hemvist för den fjärde migrationsdomstolen i Sverige och regeringen har nu på sitt bord att slutligt besluta om var den ska placeras.

Umeås delegation bestod av Lennart Holmlund och Anders Ågren, kommunstyrelsens ordförande respektive vice ordförande, Kjell Jonsson, prorektor, Umeå universitet och Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Juristutbildning ett tungt skäl
De lyfte särskilt fram juristutbildningen vid Umeå universitet där bland annat kurser om asylrätt och mänskliga rättigheter ingår. Universitetets stora bredd av utbildningar ger även möjligheter att rekrytera annan kompetens samtidigt som Umeås storlek och tillväxt ger goda möjligheter till jobb för medföljande.

En placering i Umeå skulle, menade delegationen, förstärka Umeås roll som regionalt rättscentrum och ge mycket goda förutsättningar att långsiktigt både rekrytera och bibehålla jurister för alla domstolar i Umeå.

Delegationen framhöll också att den centrala geografiska placeringen i norra Sverige och mycket goda allmänna kommunikationer skulle skapa förutsättning för att etablera en väl fungerande domstol med hög kvalitet i Umeå.

Bäst förutsättningar ger hög kvalitet
Domstolsverket drog i sin samlade bedömning slutsatsen att Umeå har bäst förutsättningar att skapa en ny migrationsdomstol som håller hög kvalitet. Umeås delegation ville vid sitt besök hos justitieministern förstärka detta faktum och var nöjda över att ha fått framföra sina synpunkter.

En etablering av en migrationsdomstol innebär ett behov av cirka 50 kvalificerade tjänster. Den nya migrationsdomstolen kan vara i gång tidigast i oktober nästa år.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Kjell Jonsson
prorektor
Umeå universitet
070-668 21 58

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
070-578 65 50
[email protected]

Jan Bergman
kommunikationsdirektör
Umeå kommun
070-320 25 00
[email protected]

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
[email protected]
 

Norrland behöver en storstad!

Av , , Bli först att kommentera 15

I dagens Norrbottens-Kuriren var det en intressant artikel som bl.a. handlade om att Norrbotten fortsätter att tappa befolkning. I artikeln skrivs det om att människor lämnar glesbygden och bosätter sig i storstäder – och att det är en global trend som även präglar Sverige. Då spelar det ingen roll att det sker tunga investeringar i regionen och att arbetstillfällena ökar för närvarande. Människorna flyttar ändå bort från glesbygd till städerna.

I Västerbotten blev det däremot en befolkningsökning år 2010, varav Umeå står för det allra mesta även om också Vännäs ökade. Men det räcker inte.

En professor blev intervjuad NK-artikeln och han konstaterade att norra Sverige lider brist på stora städer, och att inte ens Umeå kvalificerar sig till titeln och att Umeå "knappt har näsan över vattenytan – det behövs mellan 150.000-200.000 invånare."

Precis.

Det är därför jag gång på gång kommer tillbaka till behovet av fortsatt befolkningstillväxt i Umeå. Konkurrensen är stenhård mellan regionerna och vi måste växa MER för att Norrland ska ha en chans i framtiden och inte vara dömda till en borttynande tillvaro.

Men det är positivt att fler och fler inser vikten av att Norrland måste få en riktig storstad. Som av en händelse skrev jag om Umeås behov att bli mer storstad för några veckor sedan.

 

Sköna höstdagar

Av , , Bli först att kommentera 10

I helgen har det varit mycket långpromenader. Hösten har visat sig från sin bästa sida uppe i Norrbotten där vi har passat på att fira både bröllopsdag och min frus 40-årsdag. Att Åsa just blivit invald i Sveriges riksdag var naturligtvis ännu ett glädjeämne 🙂

Nu blir det att läsa handlingar inför morgondagens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. På återhörande!

 

Värmen kommer

Av , , 2 kommentarer 3

Är några dagar uppe i Norrbotten, och det är riktigt skönt att känna hur det blivit varmare i luften. Sommaren är på gång! Just idag har vi lite mulet, men gårdagen innebar 20 grader. Skönt! Enligt väderprognoserna ska ryssvärmen vara här i helgen och det ser jag fram emot.

Tänkte ligga lite lågt med bloggandet under tiden. Det blir lite avkoppling, och i den mån det blir politik så blir det läsning av handlingar, mailande och telefonsamtal. Förövrigt har det varit några telefonsamtal av den intressantare karaktären de senaste dagarna.

Just ja, ska naturligtvis hålla lite koll på vad som händer på Miljöpartiets kongress. Ser att de har lågt förtroende när det gäller ekonomi, lag och ordning samt företagande. Inte förvånande, med tanke på friår och annat…

Nu blir det på med träningskläderna och en löpsväng med hustrun!