Etikett: Umeåregionen

Umeå-Vännäs

Av , , 2 kommentarer 17

Nu på morgonen har det första pendeltåget rullat mellan Vännäs och Umeå. Det här är en efterlängtad händelse och binder samman våra kommuner på ett mycket bra sätt. Enkla och snabba kommunikationer underlättar arbetspendling och är positivt för invånarna i våra båda kommuner.

Restiden ca 20-25 minuter beroende på om du kliver av/på i Umeå C eller Umeå Ö.

 

Utveckla besöksnäringen i Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår tog Umeå kommunfullmäktige ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB.

Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks- mötes och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå kan bli betydligt bättre på detta. Genom att kraftsamla resurser och jobba åt samma håll så finns det goda möjligheter att stärka besöksnäringen i vår region.

För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var gårdagens beslut mycket glädjande.

Tre ministrar besöker Umeå & Vännäs idag!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag, tisdag, kommer tre av regeringens ministrar på besök till vår region. Migrationsminister Tobias Billström, integrationsminister Erik Ullenhag och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Varmt välkomna!

De gör  besök både i Umeå och i Vännäs. Gruppledarna för Alliansen Umeå kommer träffa dem över lunchen. Bifogar nedan det pressmeddelande som går att beskåda på regeringens hemsida.

 

Pressmeddelande

Migrations-, integrations- och arbetsmarknadsministrarnas jobbturné fortsätter till Umeå

I våras tog de tre ansvariga statsråden för migration, integration och arbetsmarknad, Tobias Billström, Erik Ullenhag och Hillevi Engström, initiativ till att samverka kring frågan om hur fler utrikes födda ska komma i arbete. De aviserade då också en gemensam jobbturné.

Jobbturnén inleddes den 18 oktober i Göteborg och fortsätter nu på tisdag den 15 november i Umeå. Tillsammans besöker då de tre statsråden RAJO och First Step på förmiddagen i Umeå, Resurscentrum i Vännäs och avslutar dagen med en gemensam föreläsning om vikten av att ta till vara på kompetensen vid Umeå universitet.

Media är välkomna att delta hela dagen.

Tid och plats
09:45 RAJO och First Step, projektet riktar sig till personer som vill starta företag i Sverige, starta kooperativ eller starta företag i Somalia samt övriga världen.
Plats: Etage Konferens, Nygatan 18-20 Umeå

13.30 Resurscentrum och Lyftet, där man jobbar med att hjälpa personer till eller tillbaka till arbetsmarknaden.
Plats: Resurscentrum, Företagsvägen 3 Vännäsby

15.30 Gemensam föreläsning av statsråden vid Umeå universitet på temat "Ta vara på kompetensen!".
Plats: Hörsal A, Lindellhallen, Umeå universitet

Kontakt
Linda Norberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
work 08-405 57 96
cell 070-226 09 04
 

Mycket på gång i Umeåregionen

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade vi det årliga kommunstyrelseseminariet med Umeåregionens politiker och tjänstemän. Umeåregionen består av sex kommuner: Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors. Platsen var Aula Nordica, Umeå Universitet. Vi fick en genomgång av dels vad som redan sker i form av utvecklat samarbete på en rad verksamhetsområden, dels fick vi möjlighet att diskutera hur vi skulle kunna fördjupa samarbetet mellan våra kommuner ytterligare.

Det var en mycket bra dag. Inget flum, utan snabba och intressanta genomgångar.

Nordmaling är välkommen om de vill

Av , , 5 kommentarer 15

Har tagit del av de synpunkter i media som kommer från bl.a. företagare och politiker i Nordmaling. Man diskuterar ett samgående mellan Nordmaling och Umeå kommun.

Ja, varför inte?

Ett samgående skulle stärka såväl Nordmaling som Umeå. Befolkningsmässigt motsvarar Nordmaling i runda tal kommundelen Holmsund-Obbola som ingår i Umeå kommun. Och det är ju inga som helst problem att slå ihop våra kommuner om man skulle välja den vägen.

Jag säger samma sak som jag sagt tidigare år, när det funnits folk i bl.a. Vindeln och Robertsfors som önskat gå ihop med Umeå:

VARMT VÄLKOMNA, om det är ert önskemål. Vi skulle alla bli vinnare på ett fördjupat samarbete och kanske i förlängningen en sammanslagning.

Besöksnäringen har stor potential

Av , , Bli först att kommentera 9
Turistnäringen i Sverige omsätter mångmiljardbelopp varje år och är helt uppenbart en framtidsbransch. Men i Umeå går det tyvärr trögare än nödvändigt. Vi borde lära av andra kommuner som jobbar betydligt mer strategiskt.

Jag har tillbringat viss tid i Norrbotten i sommar och en stad som är på hugget är Luleå – igår kunde vi också höra att Luleå nu får direktflyg London-Luleå. Bara att gratulera Luleå till framgången och ett bra fotarbete – men Umeå måste nu skärpa sig!

Det finns mycket att göra. Alliansen i Umeå har exempelvis föreslagit att kommunen tillsammans med privata aktörer och andra intressenter borde bilda  ett delägt bolag, där vi samordnar resurser för marknadsföring, beviljande av stöd till arrangemang etc etc. Jag upplever ett starkt stöd för den tanken bland människor jag möter som jobbar med besöksnäringen.

Besöksnäringen är ännu ett uppenbart förbättringsområde i Umeå, och jag har för avsikt att återkomma i frågan.
Vindeln är varmt välkommen till Umeå!

Av , , 2 kommentarer 11

Vindeln ska utreda alternativet att gå samman med Umeå kommun. Jag har tidigare kommenterat frågan, och har samma uppfattning nu liksom tidigare.

Det vore ett mycket välkommet steg om Vindeln ville gå ihop med Umeå. Ju mer samarbete, desto bättre inom Umeåregionen. På sikt måste vi göra de administrativa kommungränserna onödiga för våra kommuninvånare, och jag tror att sammanslagning är ett vettigt steg att ta.

Genom att låta Vindeln vara en kommundelsnämnd inom Umeå kommun så behålls det politiska inflytandet "lokalt" i det geografiska området, samtidigt som man kan nå de fördelar som finns i att ingå i en större kommun.

Det är glädjande att Vindeln nu utreder frågan och gör de bedömningar och överväganden som krävs.

Men för egen del kan jag säga: Vi tar emot Vindeln med öppna armar! Varmt välkomna – tillsammans är vi starkare!

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Möten, Nolia och mingel

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag klev jag upp lite tidigare än vanligt, kl. 06.00, och min lilla ambition inför hösten är att fortsätta kliva upp lite tidigare på dagarna. För att slippa behöva stressa med bloggar och annat på morgonen innan det är dags för sammanträden etc. Vi får se om ambitionen håller 🙂

Dagen har ägnats åt planering av det kommande året när det gäller partiets arbete, såväl på länsplanet som på lokalplanet. Nu har ju också partiets nomineringsprocesser kört igång och i moderaternas fall så fastställs valsedlarna för 2010 innan årsskiftet. Mycket arbete ligger framför oss, det kan vi snabbt konstatera. Inte minst om vi äntligen ska kunna få bort socialdemokraterna från makten i Umeå.

Noliamässan hann jag med en sväng också så klart, och idag stod jag en stund  i Umeåregionens monter tillsammans med politiska företrädare från de övriga kommunerna i regionen.

I afton bär det av till ett mingel som arrangeras av Företagarna och de håller till på Rex. De har gäster bl.a. från Finland och det blir säkert en intressant tillställning.

Vi hörs!