Etikett: varsel

Möte om varselsituationen i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 8

Nedanstående pressmeddelande skickades ut tidigare idag, med anledning av den träff som Region Västerbotten arrangerade idag där jag deltog som viceordförande i arbetsutskottet för att få en samlad bild av varselsituationen i länet.

Mer om det i lokaltidningen imorgon förmodligen.

 

Pressmeddelande 2012-11-13

Ett första varselmöte

Idag den 13 november träffas representanter från myndigheter, fack och organisationer på Region Västerbotten för att diskutera hur man skulle kunna motverka effekten av den varselvåg som troligen bara har nått sin början.

– Antalet varsel har stigit i ökande grad sedan i mitten av oktober och Norrlandsfonden redovisar med sin barometer en vikande orderingång i många branscher för kommande halvår, berättar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten.

Vid mötet kommer man titta på de åtgärder som genomfördes vid förra varselsituationen 2008- 2009, men även på förslag som då aldrig genomfördes.

2008-2009 såg man över olika regelverk som kan ha inverkan på antalet varsel, antalet arbetslösa och snabba upp omställningen till nya jobb. Bland annat handlade det om infrastruktursatsningar då länet fick en extra skjuts i olika vägsatsningar, utbildningsinsatser för en snabbar omställning till andra typer av jobb, AB Light som gav möjlighet att starta företag med lägre aktiekapital, en företagsjour för att stötta företag genom krisen och undvika både familjära och samhälleliga kriser, Rotavdraget fick en utvidgning och omfatta även hyresfastigheter och exempelvis bidrag till energiomställningar.

– Vi måste vara medvetna om att de varsel vi nu ser i näringslivet i en förlängning kan kommer drabba även kommunernas ekonomi med minskat skatteunderlag och besparingskrav som följd, säger Anders Ågren, vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, Region Västerbotten.

Region Västerbotten startar nu om arbetet med varselsamordningen för att ta tillvara på länets samlade erfarenhet från krisen 2008- 2009 och både regionalt och påverka nationella satsningar för att passa Västerbottens förutsättningar och behov.

Inbjudna till det första mötet är: Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Företagarna, Handelskammaren, Almi, Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen, LRF, IF Metall, Statstjänstemannaförbundet, Unionen och SCA.

 

Arbetslösheten minskar i Västerbotten

Av , , 1 kommentar 9

Läget på arbetsmarknaden förbättras konstant, efter den hårda lågkonjunktur som drabbade Sverige och övriga världen.

I Västerbotten går nu utvecklingen glädjande nog snabbare än väntat, då arbetslösheten minskar i rask takt, antalet varsel minskar och antalet nyanmälda lediga jobb ökar. Antalet öppet arbetslösa har på ett år minskar med 2000 i länet, enligt en artikel i dagens VK.