Etikett: ekonomi

Lyssna och lär

Av , , 1 kommentar 8

Socialdemokraternas kongress pågår för fullt, men de har ju liksom inget att komma med i den konkreta politiken som det verkar. En god början är att ta till sig lite kunskap från vår eminente finansminister Anders Borg (M). Här det tal han höll i samband med moderaternas Sverigemöte som nyligen ägde rum i Karlstad.

Så till er socialdemokrater – lyssna och lär 😉

Ny skatteunderlagsprognos från SKL

Av , , 2 kommentarer 7

Igår presenterade Sveriges Kommuner och Landsting en ny skatteunderlagsprognos och i ett cirkulär även budgteförutsättningar för åren 2013-2016. Sådant som i nästa steg är av intresse när kommuner och landsting ska arbeta med kommande års budgetförslag.

I senaste prognosen ser det något ljusare ut än i december. Positiva signaler från svensk ekonomi och omvärlden gör att SKL:s ekonomer gör bedömningen att det börjar ljusna för svensk ekonomi. Skatteintäkterna beräknas nu öka något snabbare än den föregående prognosen visade.

 

Bedömningen är att BNP ökar 1,4 procent 2013. Det är något högre än 2012, men arbetslösheten stiger ytterligare något under 2013. Först i början av 2014 kan man tala om en mer påtaglig förbättring av arbetsmarknadsläget.

Däremot kan vi konstatera att skatteunderlaget utvecklas förhållandevis bra under 2013 – kommunsektorns skatteintäkter ökar i prognosen från SKL med 3 miljarder kronor jämfört med tidigare bedömning.

Helhetsbedömningen för sektorn är följande: kommunerna går mot ett överskott på 8,2 miljader kr år 2013, och landstingen på ett överskott på 3 miljarder. Sektorn som helhet går alltså mot ett överskott för 2013 på 11,2 miljarder kr.

Det ser alltså lite bättre ut, men en prognos är en prognos. Det finns många osäkerhetsmoment. Vi har lärt oss att det kan svänga snabbt.

Umeå kommuns ekonomi försämras

Av , , Bli först att kommentera 7

De politiska partierna i Umeå kommer inom kort att gå in i en ny budgetprocess, inför fastställandet av budget för 2014. Bokslutet för 2012 blev emellertid starkt och kommer formellt att hanteras i mars månad  av kommunfullmäktige.

Men nya prognoser för 2013, samt en utblick över 2014 och 2015 visar att mörka moln har dragit in.

För innevarande år saknas det 100 miljoner kr jämfört med fastställd budget. och för 2014 saknas det i runda tal 200 miljoner kr jämfört med den plan som ligger.

Vad beror då detta på? Försämringarna består av flera saker, men bland faktorer som kan nämnas. Ekonomin generellt har utvecklats sämre än de prognoser vi utgått från. Skatteunderlagsprognosen visar på lägre skatteintäkter för 2014 med 55 mkr, höjd fastighetsskatt på kraftanläggningar md 30 mkr, minskade kraftintäkter med 13 mkr, förändringar av det kommunala utjämningssystemet med 60 mkr. Utöver detta finns det en rad osäkerheter i framtidsprognosen, bl.a. kostnader för volymökningar och löneökningar framåt.

Men om detta får vi anledning att återkomma under våren. Det kommer att krävas hårdare prioriteringar. Vi står samtidigt starkt rustade, med en stark ekonomi och rekordresultat i en lång rad av år (liksom resten av den svenska kommunsektorn).

 

Britt-Marie Lövgrens (FP) minne hedrades på SKL i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 6

Vid gårdagens politikerinformation på Hilton fick de politiska partierna i styrelsen och beredningarna information om det ekonomiska läget, prognoser framåt av prognoschefen på Konjunkturinstitutet och SKL:s chefsekonom, liksom en dragning om den nationella samordningen för att motverka brottslighet i samband med idrottsarrangemang.

Mötet inleddes dock med alla SKL-företrädare från de olika partierna hedrade umeåpolitikern Britt-Marie Lövgrens minne med en tyst minut. Ordförande Anders Knape berättade om alla hennes insatser för förbundet och de tunga uppdrag hon hade haft genom åren. Hon lämner att stort tomrum efter sig även på den nationella politikerarenan.

Nu väntar sammanträden med styrelsen för SKL. Vilka vi är som sitter i styrelsen kan du se om du klickar på den HÄR länken.

S-politiken hotar jobben

Av , , 2 kommentarer 15

 

Efter Stefan Löfvens (S) smekmånad så har nu socialdemokraterna i flera mätningar börjat tappa i förtroende igen. Det brukar bli så när socialdemokraterna också tvingas konkretisera sin politik, och visa vad man vill med politiken.

Vi har nu fått fingervisningar om vad de olika oppositionspartierna vill, då alla presenterat sina budgetförslag i riksdagen.

Mot Alliansen står således oppositionspartierna som har gemensamt att de vill höja skatterna. Löfven vill t.o.m. höja skatterna mer än under Mona Sahlins och Håkan Juholts tid som partiledare. Så mycket var det med förnyelsen inom socialdemokraterna.

Sossarna säger att de ska avskaffa långtidsarbetslösheten för ungdomar och lägger 4,8 miljarder på sin ungdomssatsning samtidigt som de höjer skatterna på ungdomsjobben med 14,2 miljarder. Dessutom vill de höja restaurangmomsen vilket slår mot både utrikes föddas och ungas jobb. Det hänger liksom inte ihop.

Sen var det ju detta med övriga partier på vänsterkanten. S måste ju samarbeta med några också. Och då är det oklart vilka ytterligare skatte- och bidragshöjningar som S måste gå med på för att få stöd från MP och V. Summeras effekterna av S, V och MP:s olika förslag är bedömningen att mellan 50 000 och 100 000 jobb hotas på lång sikt.

Även valet 2014 kommer fokusera på jobbfrågan. Jag ser fram emot den valrörelsen!

Missa inte………….

Av , , 1 kommentar 11

….kvällens partiledardebatt. På SVT2 Agenda kl. 20.00. Nu har regeringen presenterat sin budgetproposition, och de fyra oppositionspartierna har lagt sina förslag.

Därmed är det upplagt för en klargörande debatt. Socialdemokraterna vill bl.a. göra kraftiga höjningar av socialavgifterna för att anställa unga och även höja restaurangmomsen. Detta skulle hårdast drabba dem med svag förankring på arbetsmarknaden, framförallt utrikes födda och ungdomar. 

(S)-förslagen innebär – jämfört med regeringens förslag – höjda skatter och avgifter med närmare 30 miljarder kronor, t.ex:
– höjda socialavgifter för unga med 14,2 miljarder kronor
– höjd restaurangmoms med 5,4 miljarder kronor
– höjd bolagskatt med 7,6 miljarder kronor
– minskat jobbskatteavdrag med 1,3 miljarder kronor

Partiledarens Löfvens förslag till skattehöjningar är högre än både Mona Sahlins och Håkan Juholts tidigare skatteförslag. Samtidigt vet vi alla att socialdemokraterna kommer att vara beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet – vilka av deras förslag till skattehöjningar kommer att få genomslag i ett ev rödgrönt alternativ? 

Så bänka er i TV-soffan ikväll. Och ja, för alla er som har tänkt se premiären av Solsidan som börjar samtidigt, så kan man faktiskt växla mellan kanalerna 🙂

Trevlig söndag!

 

 

Repris av tidigare valrörelser?

Av , , 4 kommentarer 11

Det känns som att valrörelsen 2014 trots allt kan bli en repris av de senaste: Nya moderaterna mot de gamla socialdemokraterna. Arbetslinje eller inte i svensk politik. Trots partiledarbytet är det samma politik som socialdemokraterna driver nu jämfört med tidigare.

Därmot går de bra i opinionsmätningarna, vilket jag konstaterade i ett tidigare blogginlägg. Strategin är uppenbarligen att vara tyst om den egna politiken och inte göra några utspel. Funkar ju så länge de inte avkrävs några svar.

Från moderat sida är vi tydliga.  Vi vill ha fler jobb. Fler människor i arbete minskar klyftorna i samhället och säkrar en uthållig finansiering av välfärden. Sossarna säger nu att även de ser jobben som den viktigaste frågan – problemet är bara att de förslag de framför motverkar tillkomsten av nya jobb. De vill öka kostnaderna för att anställa unga etc etc.

Sedan 2006 har:
– Sysselsättningen ökat med 200 000 personer.
– Sysselsättningsgraden ökat i alla tre ålderskategorierna 15-24 år,
25-64 år och 65-74 år.
– Arbetslösheten utvecklats bättre än EU-snittet.
– Utanförskapet har minskat med över 150 000 personer

I en mycket orolig tid, när länder i vår omgivning havererar ekonomiskt och tvingas till tuffa skattehöjningar alternativt dramatiska nedskärningar i välfärden, så står Sverige stabilt.

Sverige är på rätt väg. Kan vara värt att lägga på minnet när socialdemokraterna försöker påstå motsatsen.

Möte med Alliansen Umeå

Av , , 1 kommentar 8

Måndagen, veckan då vi har kommunstyrelse, inleds som vanligt med träff för Alliansen Umeås ledande företrädare: Gruppledare, politska sekreterare och partiernas viceordföranden i styrelser och nämnder.

Genomgång av aktuella politiska frågor – allt skall hinnas med på en timme. Diskussion om planärenden, ekonomi, upphandling, kulturhuvudstad. Därefter vidare till andra åtaganden. Idag blir det en lång dag som avslutas med månadmötet med Moderaterna i Umeå. Räknar med att vara hemma nån gång efter kl 21.

På återhörande! 

Kommunfullmäktige i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Så är det snart dags för kommunfullmäktige att sammanträda. Vi har som bekant möte med fullmäktige en gång i månaden i Umeå, och idag måndag den 31 oktober är det alltså dags. Vi kör igång kl. 09.00.

Den här gången ska vi behandla bl.a. delårrapporten (tertial 2) samt ett stort antal interpellationer. Själv har jag lämnat in en interpellation om företagsklimatet, som är ställd till Lennart Holmlund (S).

Interpellationen bifogas nedan.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):

Är du nöjd med företagsklimatet i Umeå?

Varje år brukar det i Umeå bli en rejäl debatt när Svenskt Näringsliv presenterar sin kommunranking om företagsklimatet. Från de styrandes sida i kommunen brukar den undersökningen avfärdas gång på gång.

Men nu har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat en egen undersökning om kommunernas företagsklimat, där man har tillfrågat de företag som faktiskt har haft kontakt med respektive kommun i olika ärenden under det gångna året.

En genomläsning visar att resultatet för Umeås del i själva verkat är ännu sämre än i den ranking som Svenskt Näringsliv brukar presentera. Vi hamnar på 125:e plats av de 166 kommuner som deltagit i undersökningen.

Umeå hamnar sämre än kommungenomsnittet i alla undersökta kategorier, med undantag för miljö- och hälsoskydd. Störst negativ skillnad får kommunen för faktorerna tillgänglighet och effektivitet.

Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:

1. Är du nöjd med resultatet i SKL:s undersökning beträffande kommunernas företagsklimat?
2. Har du större tilltro till denna undersökning än till den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför?

Umeå 2011-10-13

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Ekonomiskt överskott även 2011

Av , , 2 kommentarer 13

Som väntat så går Umeå kommun mot ett starkt ekonomiskt resultat för år 2011. Igår behandlade kommunstyrelsen Delårsrapporten januari-augusti 2011, och prognosen pekar på ett plus vid årets slut på +139 miljoner kr. Inkluderar vi hela kommunkoncernen (med bolagen) så blir resultatet +254 miljoner kr.

Vi kommer inte upp i All-time high-resultatet från tidigare år, men det är ett starkt resultat. Utsikterna för 2012 och 2013 ser dock inte lika gynnsamma ut som vi tidigare har trott.

Vi lär få anledning att återkomma i hanteringen av de förväntade överskotten för detta år. Bl.a. kommer det att behövas ytterligare medel till kollektivtrafik och pensioner.