Etikett: Balticgruppen

Stort intresse för Baltic på Morgonpasset

Av , , Bli först att kommentera 6

Det var ett stort intresse för Balticgruppen på Morgonpasset i Umeå imorse. det återkommande frukostmötet samlar fler och fler intresserade, och idag var det återigen nytt rekord med – om jag uppfattade siffran rätt-  260 anmälda deltagare.

Ämnet för dagen var Balticgruppen och dess investeringar i Umeå. Björn Johansson från Balticgruppen gick igenom tre stora satsningar: Konstnärligt Campus, Kulturväven tillsammans med Umeå kommun vid Staden mellan broarna samt ombygganden av kvarteret Forsete (Kungspassagen m.m.).

Umeå är beroende av att privata investerare vill satsa i vår stad. Nu byggs det som aldrig förr, och nästan var du än går i staden ser man byggkranar på håll. En mycket positiv utveckling och Balticgruppen är en viktig del av detta.

Björn Johansson underströk att investerare är beroende av att veta vilka långsiktiga spelregler som gäller från den politiska sidan för att man ska vara beredd att investera. Jag tycker att vi, inte minst med antagandet av den nya översiktsplanen (fördjupningen för de centrala stadsdelarna m.m.) hösten 2011, har lagt grunden för en mycket lånsiktig syn på Umeås framtida utveckling. Det finns en mycket stabil politisk enighet kring den, och den kommer att hålla oavsett om politiska majoriteter skiftar efter val eller ej.

Det är en viktig signal till de privata investerare som funderar på att satsa i Umeå.

Glädjande beslut om kvarteret Forsete

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår behandlade kommunstyrelsen förslaget till ny detaljplan för kvarteret Forsete, d.v.s. det kvarter där bl.a. Kungspassagen ligger. Alla partier – från höger till vänster – ställde sig bakom förslaget . Nu går ärendet vidare till fullmäktige för slutgiltigt ställningstagande, men med tanke på att alla partier i KS står bakom förslaget så kommer det att bli bifall. Positivt!

Därmed blir det tillåtet att bygga mer på höjden i kvarteret, eftersom detaljplanen medger en höjning från fyra till sex våningsplan. Och en del av bebyggelsen kommer att bli 13 våningar hög. Den nya detaljplanen skapar möjligheter för utökade ytor för handel, hotell och konferens samt kontor och bostäder.

Den här omvandlingen av kvarteret Forsete blir ett rejält lyft för centrum, i dubbel bemärkelse. Det investeras och byggs mycket i Umeå, och med förverkligandet av planerna på kvarteret Forsete så stärks förutsättningarna för vår kommuns tillväxt!

Tillbaka i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Efter några dagar i huvudstaden, med valkongress och styrelsemöte med nya styrelsen för SKL, så är jag tillbaka i Umeå.

I dagens tidning finns det debattartiklar med koppling till sms, Umeå kommun och Baltic, Staden mellan broarna etc.

Krister Olsson tar avstånd från Holmlunds sms, och klargör på ett rakt sätt för de relationer som finns. Bra med klarspråk, i en tid då lokala konspirationsteoretiker har gått i spinn.  Förhoppningsvis kanske detta bidrar till att vissa tänker sig för i framtiden innan man låter fingrarna spela över tangentbord på dator och mobil. För det var ju detta vi såg på fullmäktige senast – sms:et användes tyvärr som ett slagträ av Vänsterpartiet och Rättvisepartiet för att angripa Balticgruppen och privat företagssamhet i Umeå. Men Baltic hade ju inget att göra med sms:et!

Läsvärd var också konstgalleristen Stefan Anderssons inlägg ¨på kulturdebatt-sidan i VK. Inte minst avslutningen med orden: "Motarbeta inte Balticgruppen, motarbeta bakåtsträvarna istället. Låt dem gärna komma till tals men stå upp för vårt marknadsekonomiska samhälle och samarbeta med det lokala näringslivet."

Nog om det. I dag ska jag göra två företagsbesök, och därefter ska jag förbereda inför helgens moderata förbundsstämma. Vi håller till i Skellefteå detta år och får under lördagen besök av partisekreterare Sofia Arkelsten, som håller stämmoanförande. 

SKL-kongress

Av , , Bli först att kommentera 6

I Stockholm skiner solen idag. Strax inleds valkongressen för Sveriges Kommuner och Landsting, med ett inledningsanförande av ordföranden Anders Knape. Senare under dagen kommer vi också bl.a. att få lyssna till finansminister Anders Borg.

Valen sker sedan under eftermiddagen.

Ser på vk.se att vänsterpartiets Tamara Spiric, som tillsammans med socialdemokraterna styr Umeå, fortsätter med sina angrepp på Balticgruppen. Det är bara att beklaga att Umeå nu har ett företagarfientligt parti som sitter med och styr.

Vi behöver nämligen investeringsvilliga företagare. Vi behöver entreprenörer som vill vara med och utveckla vår stad. Men tydligen passar såna inte in i Vänsterpartiets Umeå. Den retorik vi hörde från vänsterföreträdarna i fullmäktige i måndags var ju förövrigt som att kastas 40 år tillbaka i tiden. Hur länge ska socialdemokraternas samstyre med vänstern bestå? Som jag varnade för redan i höstas, så är det inte bra för Umeå.

Välbesökt presskonferens. Avtal färdigt idag

Av , , Bli först att kommentera 10

Har just kommit ut från den presskonferens där aktieägaravtalet mellan Balticgruppen och Umeå kommun presenterades. Som man kunnat läsa i tidningarna har vi idag haft sammanträde med styrelsen för Umeå Kommunföretag.

Bifogar nedan det pressmeddelande som skickats ut, där man kan läsa huvuddragen i det hela.

 

UMEÅ KOMMUN                                 2011-03-24
Informationsenheten
 
PRESSMEDDELANDE
 
Avtal klart för Kulturmötenas hus i staden mellan broarna
 
Balticgruppen AB och Umeå Kommunföretag AB har tecknat ett gemensamt aktieägaravtal. Det gemensamma bolaget Väven i Umeå AB ska uppföra ett kulturmötenas hus i Umeå. Invigning sker under kulturhuvudstadsåret 2014. En helt enig styrelse för Umeå Kommunföretag har under förmiddagens sammanträde ställt sig bakom innehållet i avtalet.
 
Grundprincipen i avtalet är att Balticgruppen AB och Umeå kommunföretag AB delar lika när det gäller ägande och eventuell vinst med mera. Avtalet markerar att projektet är ett gemensamt utvecklingsprojekt där ägande och ansvar delas lika mellan parterna. Kulturmötenas hus ska byggas i kvarteret Heimdal, som idag ägs av Balticgruppen AB, och på kajplan som ägs av Umeå kommun. Det nya gemensamma bolaget ska nu köpa in den mark som behövs för Kulturmötenas hus.
 
– Nu får vi en attraktiv mötesplats, tillgänglig för umeborna, vinter som sommar, i stadens attraktivaste läge, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.
 
– En mycket positiv dag, jag är glad och stolt över att vi nu gemensamt genomför denna stora satsning inför 2014, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.
 
Öppen och tillgänglig
Kommunen ska hyra ca 15000 kvadratmeter för Kulturmötenas hus som blirden naturliga knutpunkten i Umeå, öppen och tillgänglig för alla. Entréer från Storgatan kommer att skapa mycket god tillgänglighet från centrum. Huset ska bli en ny attraktiv mötesplats som bidrar till nyfikenhet, kreativitet och fortsatt utveckling. I övrigt kommer bland annat hotell och restaurang att ingå i fastigheten, med Balticgruppen som hyresgäst.
 
Hur passar det här in i de gamla planerna för Staden mellan broarna?
Under förarbetet med projektet Staden mellan broarna har ett antal alternativ för placering av Kulturmötenas hus beaktats. Avsikten att placera Kulturmötenas hus i kvarteret Heimdal och på själva kajplatsen framför kvarteret grundar sig på ambitionen att skapa ett kulturstråk mellan Konstnärligt campus strax öster om centrum (som bland annat består av Designhögskolan och nya Arkitekthögskolan) och Broparken strax väster om centrum. Ett Kulturmötenas hus vid kvarteret Heimdal knyter ihop Umeås kommersiella centrum med det kulturstråk man har som avsikt att förverkliga. Det är dessutom en lättillgänglig plats i hjärtat av Umeå med närhet till centrum och kommunikationer.
 
När ska allt vara klart?
Målsättningen är att Kulturmötenas hus ska stå färdigt årsskiftet 2013/14 och invigas under år 2014. Byggtiden är beräknad till drygt två år, och enligt beräkningar måste projekteringen komma igång omgående för att tidplanen ska kunna hållas.
 

 

Staden mellan broarna blir ett lyft för Umeå!

Av , , 22 kommentarer 15

Insändare i dagens VK.

Staden mellan broarna blir ett lyft för Umeå!

Umeå kommun och Balticgruppen har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för att kunna utveckla kvarteret Heimdal och Staden mellan broarna. Efter 20 år av långbänkar och misslyckanden, har vi äntligen kommit en bra bit på vägen för att utveckla området och ge staden ett nytt ansikte mot älven. Umeborna har länge frågat sig när det ska hända något i området. När ska politikerna samla sig till beslut? Den tiden är nu här. Vi har gått från prat och käbbel till konkret handling.

Ambitionen har varit att Staden mellan broarna och kvarteret Heimdal inom några år kommer att innehålla sådant som hotell, saluhall, butiker, restaurang, uteserveringar, kanske en Vinterträdgård, och inte minst – stora utrymmen för olika verksamheter kopplat till kultur. Ett Kulturens Hus kommer att byggas, och en viktig del i detta blir ett nytt Stadsbibliotek. En rad andra verksamheter skall inrymmas i huset, och sammantaget blir detta en av de största satsningarna i Umeå på länge.

De flesta partierna står bakom denna inriktning. En debatt har nu blossat upp där många på insändarsidorna vill behålla stadsbiblioteket på nuvarande plats. Att flytta biblioteket ca 300 meter inom centrumfyrkanten ses tydligen som en katastrof, och man befarar att umeborna kommer sluta besöka biblioteket om Kulturens Hus förverkligas. Att ge stadsbiblioteket nya, moderna och större lokaler i centrum skulle alltså vara dödsstöten för biblioteksverksamheten. Tillåt mig tvivla.

Från moderaterna är vi positiva till planerna på Staden mellan broarna, och däri ingår ett nytt Kulturens Hus som bl.a. kommer att innehålla det nya Stadsbiblioteket. Detta sade vi också i valrörelsen. Vi är övertygade om att de satsningar som kommunen gör tillsammans med Balticgruppen kommer att bli ett lyft för hela vår region. Ett kulturhus i kvarteret Heimdal knyter ihop Umeås kommersiella centrum med det kulturstråk vi håller på att förverkliga utmed älven. Placeringen är ju i hjärtat av vår stad med närhet till det mesta.

Nu räcker det med långbänkar. Låt oss istället tillsammans göra något positivt av Staden mellan broarna, istället för att bara av princip säga nej till alla försök att utveckla staden. All förändring är faktiskt inte av ondo. De gemensamma ambitionerna mellan Umeå kommun och Balticgruppen i kvarteret Heimdal är ett viktigt bidrag till fortsatt tillväxt och utveckling.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Reflektioner

Av , , 29 kommentarer 13

Inge-Bert Täljedahl, tidigare ordförande i fullmäktige och socialdemokrat, föreslår i dagens VK att man ska anordna en studiedag i yttrandefrihet och demokrati för alla förtroendevalda i Umeå. Detta mot bakgrund av det sms som kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund skickade till chefen för muséet, och att ledande politiker i Umeå enligt Täljedahl varit lama i att ta avstånd från det inträffade.

För egen del kan jag konstatera att jag tydligt markerat att agerandet med sms:et var uppenbart olämpligt.  Men varför dra alla partier över en kam i detta? Det borde väl räcka att Inge-Bert ser till att en demokratikurs anordnas i hans eget parti, för det är ju där som problemet verkar finnas (enligt vad som går att läsa i hans debattartikel i VK idag).

Det är viktigt med en fri debatt i Umeå. Det är viktigt att fler röster får komma till tals i den offentliga debatten. För att underlätta detta skrev jag för lite mer än två år sedan en motion om att införa möjligheten att lämna medborgarförslag till Umeå kommunfullmäktige. Även där var socialdemokraterna starkt negativa, men tvingades ge sig då övriga partier ställde sig bakom förslaget. Medborgarförslag har nu blivit ett välkommet komplement till de folkvalda ledamöternas möjligheter att skriva motioner i fullmäktige. Ett konkret exempel på hur fler blir delaktiga i den offentliga debatten i vår stad.

Avslutningsvis över till något helt annat. Tycker det är intressant med påståendena att det råder en "folkstorm" mot planerna på Staden mellan broarna, och stadsbiblioteket som en del av ett nytt Kulturens hus i området.

I stort sett ALLA jag träffar är positiva och gör tummen upp. Äntligen blir det verklighet och vi slipper en av alla dessa långbänkar. Kommunen och Balticgruppen skrider nu till verket för att förverkliga visionerna för Staden mellan broarna. Det var också den linje som vi moderater hade i valrörelsen 2010.

Äntligen, äntligen, äntligen. Se möjligheterna och hjälp till att utveckla Umeå!

Stadsbiblioteket

Av , , 4 kommentarer 10

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott antogs inriktningen för vad det nya Kulturens Hus skall innehålla. Mycket arbete återstår naturligtvis, men det sker i ett högt tempo vilket känns befriande efter alla långbänkar som varit kring Staden mellan broarna.

I debatten har det på sina håll uttryckts förvåning över att Stadsbiblioteket kommer att flyttas och inrymmas i det nya kulturhuset. Från moderat sida så var vi tydlig i valrörelsen med att vi kunde tänka oss en flytt av stadsbiblioteket till ett nytt Kulturens Hus, för att förverkliga planerna på området Staden mellan broarna, i samarbete med Balticgruppen.

Nu blir det också på detta sätt.

Dock är det att förenkla om man säger att vi "flyttar biblioteket". Det blir ju faktiskt att bygga upp ett helt nytt stadsbibliotek, anpassat efter en ny tid. Däremot går det självfallet inte att ha kvar det gamla stadsbibloteket, om någon nu trodde det. Det finns varken pengar eller mening med att ha två stadsbibliotek några hundra meter ifrån varandra.

Nu ska vi se till att göra det bästa av Staden mellan broarna och vända vår stad mot älven, i nära samarbete med Baltic.

 

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Så var det dags för månadens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Ärendelistan innehåller en hel del intressant, bl.a. beslut om "Staden mellan broarna" och att gå vidare med ett gemensamtägt bolag tillsammans med Baltic, som får ansvar för att bygga bl.a. ett Kulturmötenas Hus i området. Fantastiskt att äntligen gå från ord till handling i denna långbänk.

Själv har jag stältl en fråga till Lennart Holmlund (S) om när det kan bli dags för kommunen att ta beslut om ett gemensamt destinations- och marknadsföringsbolag tillsammans med den privata besöksnäringen. Idag är krafterna – för att locka hit turister och konferenser etc – uppsplittrade på en rad olika händer, men det finns en ambition att samla allt under ett gemensamt paraply för att stärka Umeå som besöksstad. Från moderaternas sida så var detta en av de frågor vi lyfte under valrörelsen och jag hoppas vi snabbt kan komma till beslut i detta.

Vi hörs!

Staden mellan broarna!

Av , , 4 kommentarer 7

Igår kom det efterlängtade BESLUTET.

Igår lyckades vi hitta en bred politisk enighet – alla partier i näringslivs- och planeringsutskottet – om vad som ska ske beträffande Staden mellan broarna. Umeå kommun och Balticgruppen bildar ett gemensamt bolag för det som komma skall. Ett Kulturens hus kommer att byggas – biblioteket blir naturligtvis en tung del av innehållet – och området skall gestaltas i linje med vad som tidigare presenterats av Snöhetta, även om det inte var några slutgiltiga skisser som visades i augusti.

Nu krävs det ett snabbt fotarbete för att pusselbitarna skall fogas samman till kulturhuvudstadsåret 2014.

Ännu en av Umeås långbänkar kommer nu att kunna läggas till handlingarna.

När det väl gällde så lyckades "Umeandan" få genomslag i den praktiska politiken i kommunen. Det är bra för umeborna!