Etikett: fullmäktige

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 10

Kl 09.00 är det upprop med Umeå kommunfullmäktige. På ärendelistan idag hittar vi bl.a. två Alliansmotioner: ett ökat stöd till BRIS och inrättandet av en kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå.

Jag kommer förmodligen att återkomma under dagen med något blogginlägg från fullmäktige, samt kommentarer på facebook och twitter.

Om du vill kan du följa fullmäktigedebatten live på webb-tv genom att klicka HÄR.

Sveriges bästa stadskärna senast år 2016

Av , , 1 kommentar 8

Pressmeddelande skickat från Umeå kommun efter dagens beslut i kommunfullmäktige, om att bifalla moderaternas motion om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen som Årets stadskärna.

 

Umeå vill ha Sveriges bästa stadskärna

Umeå satsar på att vinna utmärkelsen ”Årets stadskärna” i Sverige senast 2016. Samverkan kring det ska på lång sikt främja ett starkt och dynamiskt centrum i Umeå.

Föreningen ”Svenska stadskärnor” utser sedan 1995 ”Årets stadskärna” varje år, en utmärkelse till den stad som har lyckats bäst med att utveckla sin stadskärna i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Kommunfullmäktige har bifallit Anders Ågrens (M) motion att Umeå ska ansöka om titeln.

Ingår i översiktsplanen
Stadskärnans utveckling är central för hela Umeås attraktionskraft, det framgår av den antagna översiktsplanen för de centrala stadsdelarna. I planen bedöms samverkan mellan olika aktörer också vara en viktig del av utvecklingen. Det ska skapa en långsiktigt hållbar utveckling och en bra blandning av handel, service, boende, arbetsplatser och en attraktiv miljö för många människor.

– Ansökan om att bli ”Årets stadskärna” driver på och gynnar utvecklingen av centrum, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Miljökriterier bör ingå
Jan Hägglund (RSE) och Ellika Nordström (MP) frågade vilka kriterier och mått som ska gälla för en bra stadskärna. De efterlyste att miljökriterier och särskilt luftkvalitet bör ingå i bedömningen när ”Årets stadskärna” utses.

 

Strax fullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det dags för Umeå kommunfullmäktige att sammanträda. Att döma av listan med beslutsärenden och interpellationer kan det bli en riktigt intressant dag.

Bl.a. ska Lennart Holmlund (S) svara på interpellationer från Lövgen (FP) och Edvinsson (C) om hans numera beryktade sms till chefen för Västerbottens Museum, och själv har jag i en interpellation väckt frågan om medfinansiering för att utveckla Umeås flygplats. Därutöver är det på listan två motioner från FP och en från Alliansen, som alla föreslås bli bifallna.

Nu dags att promenera iväg till fullmäktige. På återhörande!

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 8

Så var det dags för månadens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Ärendelistan innehåller en hel del intressant, bl.a. beslut om "Staden mellan broarna" och att gå vidare med ett gemensamtägt bolag tillsammans med Baltic, som får ansvar för att bygga bl.a. ett Kulturmötenas Hus i området. Fantastiskt att äntligen gå från ord till handling i denna långbänk.

Själv har jag stältl en fråga till Lennart Holmlund (S) om när det kan bli dags för kommunen att ta beslut om ett gemensamt destinations- och marknadsföringsbolag tillsammans med den privata besöksnäringen. Idag är krafterna – för att locka hit turister och konferenser etc – uppsplittrade på en rad olika händer, men det finns en ambition att samla allt under ett gemensamt paraply för att stärka Umeå som besöksstad. Från moderaternas sida så var detta en av de frågor vi lyfte under valrörelsen och jag hoppas vi snabbt kan komma till beslut i detta.

Vi hörs!

Ett komplement till traditionella politiska kanaler

Av , , Bli först att kommentera 12
Nu är det snart dags att utvärdera reformen med medborgarförslag som infördes i Umeå för två år sedan, i enlighet med det beslut som fullmäktige fattade.
 
VF hade nyligen en artikel kring detta. Ca 80 medborgarförslag har lämnats in. En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Bara ett medborgarförslag har hittills blivit bifallen.
 
Men detta skall inte tas till intäkt för att nu slopa möjligheten till medborgarförslag i vår kommun. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner? P.g.a. att nästan inga motioner blir bifallna, så ska ingen i framtiden få lämna in motioner….. Nej, så skulle man självfallet inte kunna resonera. Och samma synsätt borde gälla medborgarförslagen. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna.  Medborgarförslagen har en roll att spela, även efter den prövotid vi har haft på två år.

 
Ca 7 av 10 kommuner i Sverige (både socialdemokratiska och borgerliga kommuner) har infört medborgarförslag – och de allra flesta är nöjda med resultatet.

Valfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag sammanträder det nyvalda kommunfullmäktige i Umeå för första gången. Det är början på den nya mandatperioden, och det ska bli intressant att se hur de kommande åren kommer att bli.

Vid dagens möte väljs partiernas representanter till kommunens olika styrelser och nämnder, och det borde inte bli några konstigheter eftersom partierna har gått samman i valkarteller och fördelat platserna utifrån den styrka man har grundat på antalet mandat.

Under punkten Interpellationer och enkla frågor, så kommer mina två frågor till Lennart Holmlund att diskuteras: dels den om när Umeå kommer att få de nya digitala informationsskyltarna vid stadens infarter, dels frågan som behandlar när kommunen ska ta inriktningsbeslut om Staden mellan broarna.  

På återhörande!

Fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det dags för den gångna mandatperiodens sista fullmäktige. Nästa gång – i november – är det valfullmäktige och då samlas för första gången de nyvalda från valet 2010.

Vid sammanträdet idag är det informationer om bl.a. den nya förvaltningsorganisationen och det program som Umeå kommun tagit fram för stt få en renare och tryggare stad.

Kan för övrigt rekommendera dagens ledare i VK, som lyfter upp de redan synbara negativa konsekvenserna av att sossarna går ihop med vänsterpartiet. Stopp för fler alternativ inom bl.a. äldreomsorgen. Precis som mandatperioden 1998-2002 med andra ord.

På återhörande!

Fullmäktige idag och halvt citat

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har vi sista fullmäktigesammanträdet innan valet. På dagordningen hittar vi bl.a. den moderata motionen om längre öppettider på krogen och centerns motion om upphandling av närproducerad och ekologisk mat.

Vi får väl se om vi håller på ända fram till 18.00 som vi ofta brukar göra. Det skulle ju inte göra något om det gick snabbare, då vi dessutom befinner oss mitt i en valrörelse med allt vad det innebär.

Blev förövrigt lite småroad av att läsa ett citat från mig själv i dagens VK om premiärturen med Botniabanan. Det är sällan som jag brukar anmärka på hur jag citeras, men det här gången måste jag nog göra ett litet påpekande. Min kommentar om att det var häftigt att åka 200km/h var korrekt, liksom att jag träffade många öviksbor jag kände på invigningsstoppet i Övik. Men själva huvudpoängen däremellan – att det var en upplevelse för mig som gammal öviksbo att nu få se hur städerna längs norrlandskusten knyts samman med varandra, hade fallit bort…..

En småsak, men rätt ska vara rätt 🙂

Dags för fullmäktige

Av , , 3 kommentarer 10

Så var det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde. Förmiddagen ägnas åt information från de kommunala bolagen, och hur det gått för dem under föregående år.

Efter lunch blir det enligt ärendelistan. Själv har jag bl.a. två enkla frågor som ska diskuteras – en om betalda arbetskläder för förskolepersonalen och en om Sekabs planer på nya utlandssatsningar.

På återhörande!

Årets sista fullmäktige…..

Av , , Bli först att kommentera 6

…har alla möjligheter att bli en intressant tillställning.

Hittils har vi diskuterat enkla frågor och interpellationer, däribland en om framtiden för Sofiehemsskolans lokaler om vänster och (S) skulle lyckas med sina försök att lägga ned skolan.

Nu får vi en föredragning om utvecklingen för kollektivtrafiken i Umeå. Bl.a. kan vi konstatera att resandeutvecklingen har varit mycket positiv sedan verksamheten upphandlades 2006. 20% fler bussresenärer nu.

Fortsättning följer!