Reflektioner

Inge-Bert Täljedahl, tidigare ordförande i fullmäktige och socialdemokrat, föreslår i dagens VK att man ska anordna en studiedag i yttrandefrihet och demokrati för alla förtroendevalda i Umeå. Detta mot bakgrund av det sms som kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund skickade till chefen för muséet, och att ledande politiker i Umeå enligt Täljedahl varit lama i att ta avstånd från det inträffade.

För egen del kan jag konstatera att jag tydligt markerat att agerandet med sms:et var uppenbart olämpligt.  Men varför dra alla partier över en kam i detta? Det borde väl räcka att Inge-Bert ser till att en demokratikurs anordnas i hans eget parti, för det är ju där som problemet verkar finnas (enligt vad som går att läsa i hans debattartikel i VK idag).

Det är viktigt med en fri debatt i Umeå. Det är viktigt att fler röster får komma till tals i den offentliga debatten. För att underlätta detta skrev jag för lite mer än två år sedan en motion om att införa möjligheten att lämna medborgarförslag till Umeå kommunfullmäktige. Även där var socialdemokraterna starkt negativa, men tvingades ge sig då övriga partier ställde sig bakom förslaget. Medborgarförslag har nu blivit ett välkommet komplement till de folkvalda ledamöternas möjligheter att skriva motioner i fullmäktige. Ett konkret exempel på hur fler blir delaktiga i den offentliga debatten i vår stad.

Avslutningsvis över till något helt annat. Tycker det är intressant med påståendena att det råder en "folkstorm" mot planerna på Staden mellan broarna, och stadsbiblioteket som en del av ett nytt Kulturens hus i området.

I stort sett ALLA jag träffar är positiva och gör tummen upp. Äntligen blir det verklighet och vi slipper en av alla dessa långbänkar. Kommunen och Balticgruppen skrider nu till verket för att förverkliga visionerna för Staden mellan broarna. Det var också den linje som vi moderater hade i valrörelsen 2010.

Äntligen, äntligen, äntligen. Se möjligheterna och hjälp till att utveckla Umeå!

Etiketter: , , , , , , ,

29 kommentarer

 1. Urban Bengtson, idékonsult

  Var någonstans och när har du ”tydligt markerat att agerandet med sms:et var uppenbart olämpligt”? Jag har inte hittat något på bloggen (inte heller hos någon annan i hela oppositionen i kommunen) som sagt/skrivit något. Nu när VK i en intervju frågade dig, sa du ifrån. Men inte tidigare och på eget initiativ. Eller har jag missat något?

  Så nog håller jag med Täljedal om att det behövs studiedag om yttrandefrihet och demokrati för alla förtroendevalda. Både pga olämpliga sms och stora beslut med demokratisk process över huvudet på medborgare och fullmäktige, se t ex de privata badplanerna som på 4 år inte gett en badritning att studera.

 2. Jonas Forsberg

  Anders Ågren säger: ”I stort sett ALLA jag träffar är positiva och gör tummen upp.”

  Antagligen ett fall av confirmation bias, har du någon riktig opinionsundersökning som stöder ditt antagande?

 3. Martin

  Intressant, för i stort sett alla JAG träffar är mot en flytt av biblioteket. Jag vet inte vilka kretsar du rör dig i Anders (politikerkretsar kanske?). Själv pluggar jag på komvux.

  Tycker du själv att biblioteksflytten debatterades mycket i valrörelsen för övrigt?

 4. Erik

  Det påstående i fetstil är absurt. Kanske bemödar du dig att svara denna gång, eftersom du inte tyckte att du behövde bemöta alla mina påståenden igår på din blogg.

  Alla dina vänner är för. Ja men bra för dig Anders Ågren. Det väger ju verkligen upp 1,5 månad av konstant medial debatt mot projektet (både huset i sig och biblioteksflytten). Jag kan räkna till nära 10 debattartiklar, flera kulturdebattartiklar och ett tjog insändare i ämnet på den negativa sidan under 1,5 månad. 1 debattartikel har gått i svarsmål, den skrevs av Tomas Wennström och Marie-Louise Rönnmark som är högst närstående projektet som politiker. OK, Vänsterpartiets kommunalråd skrev ett svar också, men beklagade mest att de röstat för. Därtill har två vänsterpartister skrivit emot sin egen partilinje på debattsida.

  Ledande individer inom i princip alla Umeås etablerade kulturinstitutioner skrev ner projektet här om dagen. Den stadsarkitekt som i princip planerat hela Umeås uppbyggnad under 30 år är också negativ i 2 olika omgångar. En mängd bibliotekarier är negativa, vissa har skrivit debattartiklar. Det går nästan inte en dag utan att det finns en kritisk röst höjd i VK:s debatt och insändarsidor. Vad kallar du detta om inte en folkstorm? Och om så många är positiva – var är dem? Varför skrivs inte 1 endaste insändare av denna monumentala majoritetsgruppering i Umeå, varför kan ingen av dem bemöda sig att svara någon av de debattartiklar som skrivs? De flesta får ju överhuvudtaget ingen replik f.ö för att det är så litet stöd. Om en majoritet av Umeåborna tyckte att detta var viktigt, om frågan var förankrad skulle inte debatten väga så tungt på motsidan. Att påstå något annat är knappast ett ärligt analytiskt påstående. Angående biblioteket har det ju gjorts opinionsundersökningar och gissa vad Anders, fler var emot än för en flytt.

  Det är märkligt att du inte ser problematiken att ens vitala delar av kulturlivet vill ha detta hus, än mindre försvarar det. Ditt påstående är mest märkligt

 5. Lucas

  Hej! Tänkte bara säga att jag är starkt emot biblioteksflytten och genomförandet av Staden Mellan Broarna, och att de flesta jag känner också är emot det. Jag jobbar inom kulturen, och i princip alla jag känner är kulturintresserade. Att säga att det inte råder folkstorm är lite av en lögn, då i princip alla i kultursektorn är emot utförandet av kulturhuvustaden.

  Kulturhuvudstadsprojektet ger väldigt stora möjligheter att utveckla kulturen i Umeå, men det problem som har uppstått är att Kulturhuvudstadet har förvandlats till ett skrytprojekt som enbart går ut på att få Umeå att framstå som en modern stad med mängder av möjligheter. Tyvärr så har det ju snarare blivit så att det finns möjligheter för kapitalet och deras undersåtar kommunfullmäktige att göra som de vill. Det gynnar inte folket på någon nivå (förutom potentiellt en ökad turism, men bör man inte prioritera stadens eget folk före turister?).

  Hoppas att du känner igen en folkstorm nästa gång du ser en.

 6. Emma

  Jag är fortfarande emot en flytt av stadsbiblioteket, för än så länge har inga hållbara argument för en flytt presenterats.

 7. Johan Nilsson

  Om nu det är så många som tycker det är bra att biblioteket skall flyttas, varför hörs dem inte? Vilka är dessa ”alla” som du pratat med? Jag har en helt annorlunda erfarenhet, de jag pratat med är inte positiva till en flytt av biblioteket. Vem av oss har då rätt? Ska man mäta insändare i VK till exempel tror jag att ”min” sida leder med ett par spaltmeter. Där har dina ”alla” lyst med sin frånvaro, vilket kanske är ett tecken på att du umgås i orepresentativa kretsar i den här frågan.

 8. Jocke

  Jag instämmer med tidigare kommenterare. Ska du föreställa en proffspolitiker? ”Alla du träffar” är knappast något att bygga sina politiska beslut på. Ge mig en vetenskaplig undersökning. Jag är arbetslös och bor knappast i ”centrala Umeå”. 90% av de jag träffat tycker att kulturhuvudstadsåret, biblioteksflytten och hela baletten bara är skrytprojekt från verklighetsfrånvända politiker.

 9. Max

  En demokratikurs skulle göra dig gott. Att vägra en sådan kurs är väl första tecknet på att det skulle behövas.
  Det andra stora tydliga tecknet är de sista styckena i detta inlägget där du klart och tydligt visar din otroliga förmåga att strunta i vad medborgarna tycker. För som vi redan läst i kommentarerna här visar allt på raka motsatsen, folkstormen finns. Du väljer bara att blunda stenhårt, höja volymen på stereon till 11 och omgärda dig med ”Ja”-sägare. Annars blir det för obehagligt, för det är jobbigt att möta de som säger att man har fel.
  Det att endast umgås med personer av samma åsikt är väl det sista exempelet på att du skulle behöva en hel kursvecka i demokrati, så du kanske får möta på någon med en annan uppfattning. Det brukar i alla fall vara en av grundbultarna inom demokratin.

 10. Michael

  Hur mycket får du och Holmlund av Balticgruppen för att förse dem med lokaler till ännu en galleria i centrum?

 11. Anders Ågren

  Svar till Jonas Forsberg (2011-03-17 10:00)
  Nej, har inte sett någon opinionsundersökning i frågan. Jag skrev bara att i stort sett alla jag träffat och pratat om det är positiva till planerna.

 12. Anders Ågren

  Svar till Erik (2011-03-17 10:01)
  Nu är det ju inte en tävling i vilken sida som skriver mest insändare för eller emot. Bara för att du räknat ihop det till ca 10 debattartiklar etc som är negativa, så innebär det ju inte att en majoritet av Umeås 115.000 invånare delar den uppfattningen. Som sagt – jag kan bara konstatera att de allra allra flesta jag träffar är positiva till Staden mellan broarna, och ett nytt stadsbibliotek där. De är glada att vi äntligen kommer till skott och inte gör det till ännu en långbänk.

 13. Anders Ågren

  Svar till Johan Nilsson (2011-03-17 11:23)
  Men då är frågan om de som skriver insändare i biblioteksfrågan är ett tvärsnitt av Umeås befolkning? Det får var och en fundera över – vi moderater är hur som helst positiva till en flytt, och vi sa detta också i valrörelsen. Om andra partier har sagt annat får det stå för dem.

 14. Anders Ågren

  Svar till Jocke (2011-03-17 11:41)
  Nej, jag bygger inte mina politiska beslut på detta. Moderaterna tog detta ställningstagande innan vi gick in i valrörelsen förra hösten. Jag representerar mitt parti, och kan konstatera att vi känner ett starkt stöd för planerna för Staden mellan broarna.

 15. Anders Ågren

  Svar till Max (2011-03-17 13:04)
  Intressant. Bara för att jag inte tycker som du, så måste jag gå en veckas demokratikurs…. Hur var det nu med demokratisynen?

  Jag representerar det parti som gick fram mest i valet i Umeå, och vi gick till val på att Umeå kommun skulle förverkliga Staden mellan broarna i samarbete med Balticgruppen. Och det är just detta vi nu gör.

 16. P

  Jag är emot av en rad anledningar vilket också de flesta jag känner är.
  Det finns inga bra argument för att gå emot folkviljan och följa näringslivets intressen.

 17. Petter

  Ekonomiskt-, kulturellt- och socialt kapital, kan kanske ligga till grund för att ”alla” du pratat med är för en biblioteksflytt och en byggnation
  Inom det ekonomiska-, kulturella- och sociala kapital jag rör mig är så gott som alla emot en flytt och en byggnation.
  Kanske är det så simpelt att det är en klassfråga?

  Högkulturens etablering inom borgerligheten brukar gilla pampiga byggnader medans lågkulturen får anpassa sig till äldre lokaler och platser som de högt vinstdrivande kulturyttringarna lämnar kvar i samband med flytt till nya, dyra och ännu en gång uteslutande hus.

 18. Mikael

  Att din umgängeskrets är för är inte så konstigt. När var senast du umgicks med någon som INTE har råd att gå på operan/ besöka valfritt kulturevenemang?
  Men från min umgängeskrets, där den genomsnittliga kulturkonsumtionen består av just ett snabbt besök på ett bibliotek så kan jag hälsa att INGEN är för!

 19. Mikael

  Väntar spänt på att du ska ta med min kommentar…
  Kan passa på att nämna ytterligare två argument mot en flytt: Biblioteket får en sämre placering och hyreskostnaden blir mycket högre.

 20. Jonas Forsberg

  Anders Ågren skrev: ”Nej, har inte sett någon opinionsundersökning i frågan. Jag skrev bara att i stort sett alla jag träffat och pratat om det är positiva till planerna.”

  Så det kan alltså mycket väl vara så att det finns en folkstorm mot biblioteksflytten? Borde man som politiker inte ta reda på hur det faktiskt ligger till i en sån här fråga?

 21. David S

  Är det Staden mellan broarna folk gör tummen upp för eller Staden mellan broarna och en flytt av stadsbiblioteket människor gör tummen upp för? Det finns ju en väsentlig skillnad mellan dessa två.

  Om det är en folkstorm eller ej kan man väl fråga sig. (Dina krav på folkstorm är dock lite konstiga då t.ex. Tunisiens Ben Ali inte lär upplevt så mycket av en folkstorm för hans avgång som president då alla runt om honom nog under lång tid sa att han skulle sitta kvar som president) Men du kan väl inte påstå att debatten som skett i tidningarna de senaste veckorna inte varit kraftigt mot en flytt av stadsbiblioteket? Om du nu är så mån om det öppna och demokratiska samtalet och samtidigt är så mån om att sjösätta detta projekt så borde du själva förklara i en debattartikel varför det är så bra att flytta de allmänna utrymmena bort från de centrala delarna i staden, varför det är så bra att först bygga ett kulturmötenas hus och sedan fråga kulturinstitutioner om de vill vara där och hur ekonomin kommer se efter att Kulturmötenas hus är byggt för kulturen i Umeå och för själva huset.

  Fast det kanske passar bättre att strunta i att svara på kritik? Att låta folk prata inför en mur av tystnad tills de tröttnar och struntar i allt och sedan köra på som vanligt kan ju ofta vara en god strategi.

 22. Nilla

  Ofta det inte har skrivit någon sen kl 14!? Du bad om kommentarer och här är dom. Se till att svara nu!

  Vi behöver inget nytt stadsbibliotek, räcker med att renovera det gamla!

 23. Erik

  Jag är tämligen besviken på dina svar. Det är klart att debatten i sig är något slags tecken på strömningarnas drag i en fråga. Det är intressant att debatten varit så het men att ni som har ansvar för beslutet inte tycks se någon poäng med att ta den seriöst. Ni får ju mycket kritik just nu, varför inte argumentera mot all den fakta vi motståndare lägger fram? Är inte förutsättningen för en fungerande lokal demokrati att makthavare står upp för sina beslut, bemöter kritik och håller en seriös dialog med oss medborgare? Om ni Moderater är så för detta: Stå upp för det och ta debatten. Det är bara att välja och vraka mellan cirka 10 inlägg på debattsida sedan 7 februari vilken ni vill börja med att bemöta. Eller tycker du inte att ni har något ansvar att klargöra vad ni beslutar för oss medborgare? Stannar demokratin vid valdagen? Har ni inget som helst ansvar resten av året för att upprätthålla en seriös demokratisk dialog och klargöra era beslut? Lägg fram ordentliga empiriska argument för varför en biblioteksflytt är till gagn för biblioteket och Umeå. Mer än ”det är kul med utveckling” och andra kvasiargument. Vi väntar i övrigt också på de idag icke-tillgängliga redogörelserna för ekonomibiten. Hur mycket ska det kosta? Vad blir bibliotekets hyra? Sänks eller höjs verksamhetsbidraget och personaltillgången? Viktiga frågor, så få svar.

 24. Lennart

  Jag tycker som så många andra att biblioteket ska vara kvar! Att bygga ett nytt kulturhus, utan att först ha innehållet klart för sig, verkar sanslöst!? Och att börja med att försöka fylla det nya kulturhuset med något som redan fungerar förträffligt på annat håll, verkar ännu mera sanslöst.

  Att ett årtal (2014) är viktigare än innehållet verkar både ansvarslöst och dumdristigt – trots att en privat finansiär står för fiolerna (det finns väl plats för fioler i kulturhuset?)

  För egen del väntar jag på att folkhumorn ska ge det nya kulturhuset ett slagkraftigt namn. Jag föreslår Balticum – det namnet andas en annan kultur i en annan tid i ett annat land där en enda aktör påstod sig stå för allt vad utveckling heter. Till invigningen av Balticum kan man ju också inbjuda representanter från Riga, en annan blivande kulturhuvudstad.

 25. Isak

  Jag har delat ut flygblad på stan innehållandes kritik mot flyttaplanerna, och under de tre-fyra timmar jag stog och delade ut flygblad var det en(1) person som uttryckte sig positivt till planerna. Det pga den banala anledningen av att hon vill ha utsikt över älven när hon sitter och läser.

  Hallå Anders, man kan tro att du faktiskt inte följer debatten när du kommer med sådana generella och ogrundade påståenden!

 26. Pelle

  Ja vars är svaren på folkstormen nu då Ågren? Eftersom du inte ens bemödat dig att svara på de flesta kommentarerna så skulle man kunna tro att du inte bryr dig om vad folk tycker!
  Jag vill för övrigt inte heller att biblioteket ska flyttas…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.