Etikett: centrum

Bilden av Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Ser ut att bli en fin dag i Umeå. Solen skiner! Inte för att man kommer få njuta av det så mycket tyvärr – dagen är fylld av möten inomhus och avslutas ikväll med kretsstyrelsesammanträde, kretsårsmöte med Moderaterna i Umeå och avslutningsvis styrelsemöte med Moderaterna i Västerbotten. Lång dag således.

Passar på att lägg upp en bild som jag tog förra veckan på en promenad. Umeås nya silhuett växer fram och det är ju riktigt fantastiskt vilken utveckling vår stad befinner sig i just nu. Byggprojekt, tillväxt, framåtanda. Däremot kan vi konstatera att befolkningsökningen inte hänger med riktigt i förhållande till våra höga ambitioner, liksom byggandet av nya bostäder. Dagens bostadsbrist är en allvarlig hämsko för Umeås tillväxt.

På moderata Sverigemötet noterade jag i alla fall att fler och fler från andra delar av landet har blivit uppmärksammade på den positiva utvecklingen som skett och sker i Umeå med den starka befolkningstillväxten. Det är glädjande – det gäller att förstärka den bilden.

Vi hörs!

En fantastisk utveckling i Umeå!

Av , , 1 kommentar 6

I dagens VK finns ett tvåsidorsuppslag om alla byggprojekt som pågår eller snart är på gång i centrala Umeå. Efter decennier av långbänkar  när det gäller olika stadsutvecklingsprojekt och byggnationsplaner, så beskrivs det  i artikeln som en ""ketchupeffekt".

En bra beskrivning.

Jag är mycket stolt över att vara delaktig i denna utveckling. Moderaterna i Umeå har gått till val på att förtäta Umeå och bygga högre i de centrala delarna. Helt enkelt att "bygga stad". En ledstjärna de senaste två mandatperioderna har för oss också varit att komma till skott med alla de politiska långbänkar som genom åren hade lagts på hög.

Nu ser vi resultaten. Från politiskt håll är vi numera överens om att förtäta staden. I den översiktsplan ”Fördjupning för Umeå” som antogs hösten 2011, pekar vi ut den nya strategin för Umeås tillväxt. Umeås framtids tillväxt kommer framförallt koncentreras till stadens centrala delar, befintliga stadsdelar samt i kommundelarnas tätorter. I de centrala delarna ska vi såväl kompletteringsbygga på idag obebyggda ytor, samtidigt som vi tillåter staden att växa på höjden. Det är ett paradigmskifte i stadsplaneringen.

Umeå har påbörjat resan att bli storstaden i Norrland. Alltfler kommer bo centralt, då staden förtätas på ett påtagligt sätt. Detta är positivt för miljön och uppmuntrar samtidigt användandet av kollektivtrafik och cykel före bilåkning. I Umeå bygger vi nu ”mer stad”.

 

Mycket bättre luft i centrum!

Av , , 1 kommentar 8

Idag hade vi bl.a. sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

En mycket glädjande information som vi fick var att utsläppen i centrum av kvävedioxid har minskat. Tydligt, dessutom. En delförklaring kan förstås vara en mild vinter, men det räcker inte som förklaring. Helt uppenbart har invigningen av norra och östra länken avlastat centrum, liksom en rad andra åtgärder som har vidtagits. Ökat bussåkande m.m. Men mycket arbete kvarstår och den viktigaste pussselbiten är fortfarande färdigställandet av den Västra Länken.

Följande pressmeddelande har skickats ut:

 

Mycket bättre luft på Västra Esplanaden

Halterna av kvävedioxid på Västra Esplanaden var 2012 de lägsta på många år. Både den milda vintern och kommunens åtgärdsprogram för bättre luft har bidragit till förbättringen.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har fått en rapport om de mätningar som Miljö- och hälsoskydd utför på Västra Esplanaden. För kvävedioxid uppvisades 2012 det lägsta årsmedelvärde som uppmätts under mätperioden 2003-2012. Antalet timmar över miljökvalitetsnormen 90 mikrogram kvävedioxid/per kubikmeter luft var bara en tredjedel jämfört med 2011.

Åtgärdsprogram
En viktig delförklaring till lägre halter är den relativt milda vintern. Bidragande orsaker återfinns i kommunens arbete inom ramen för åtgärdsprogrammet för bättre luft. Sänkta hastigheter och kraftigt ökat bussåkande är två faktorer. Andra åtgärder är det långsiktiga arbetet inom Be Green för ett ändrat resebeteende samt kommunens bilsnåla samhällsplanering.

Ringled och miljözon
Vidare invigdes Norra och Östra länken inom Umeåprojektet (ringleden) under hösten 2012. Fortfarande återstår dock åtgärder för att nå ännu lägre halter kvävedioxid, vars främsta utsläppskälla är tunga fordon.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Om vi fick stänga av Västra Esplanaden för tung trafik redan nu, tror jag att vi skulle klara miljökvalitetsnormen, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S).

– Resultatet är glädjande, men färdigställandet av Västra länken är ett viktigt inslag för att vi ska kunna förbättra luftkvaliteten ytterligare, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Mer information:
Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
[email protected]

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
[email protected]

Sara Wård
miljöstrateg
Umeå kommun
090-16 14 26
070-611 45 51
[email protected]
Annika Söderlund
miljöinspektör
Umeå kommun
090-16 16 87
070-379 57 37
[email protected]
Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
[email protected]
 

Ännu ett skäl att älska Umeå!

Av , , 1 kommentar 12

Så är det dags igen! Dags för härliga Umeåmästerskapet i snöskulptur, som återkommer varje år i Umeå centrum. Bilden ovan är från förra årets mästerskap.

Åtta lag kommer att tävla och skulptera enligt årets tema ”Norrlands skafferi”. Det vinnande laget utses lördag 2 februari, klockan 13.30 vid Rådhustorget. Tävlingen börjar redan idag då vi kan se skulptörerna i arbete.

Den årliga snöskulpturtävlingen i Umeå har blivit uppskattad av alla, oavsett ålder. Gör gärna ett besök – det ska jag. Ännu ett skäl att älska Umeå!

Fortsatt tillväxt förutsätter fler bostäder

Av , , 2 kommentarer 8

Vid gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott beslutade vi att godkänna ett förslag till ny "Strategi för bostadsförsörjning" för Umeå kommun perioden 2013-2020. Den ska nu ut på remiss, inför slutgiltigt ställningstagande.

Frågan om nya bostäder är av strategisk betydelse för Umeås fortsatta tillväxt. Utöver den självklara faktorn jobb, så är tillgång till bostäder den andra nyckeln för en fortsatt stark tillväxt för Norrlands största stad. Ett problem de senaste åren har varit att för få bostäder har byggts, även om vi delar detta problem med andra tillväxtstäder.

Kommunens strategi för bostadsförsörjning bygger på de riktlinjer för markanvändning som pekades ut i den översiktsplan som antogs hösten 2011. En viktig förutsättning är fem-kilometersstaden, dvs att tillväxten i möjligaste mån samlas inom en radie på fem kilometer från stadskärnan eller universitetsområdet. Fördelarna med en tätare stad är mindre trafikarbete och bättre användning av gator och vägar, skolor, va- och fjärrvärmenät m.m.

I kommunens översiktliga planering finns idag en god planberedskap som står i linje med det behov som finns för fortsatt stark befolkningstillväxt, vilket är A och O. Men sedan gäller det att alla de planerade bostadsprojekten också kommer igång. Annars riskerar Umeås utveckling att bromsas.

Många anledningar att besöka Umeå centrum!

Av , , 1 kommentar 7

Det finns många anledningar att besöka Umeås centrum. Shopping, ta en fika, äta en bit mat eller bara gå runt och flanera. Nu finns det ytterligare en anledning till att besöka centrum:

Snöborgen på Renmarkstorget!

Hur häftig som helst. Igår när vi var inne i stan så var det fullt av barn, föräldrar och andra nyfikna umeåbor som ville bekanta sig med borgen. Ännu ett bra exempel på hur vi kan använda oss av det som naturen erbjuder för att göra vår stad lite attraktivare.

Följande har jag kopierat från Umeå kommuns hemsida i frågan:

Snöborg mitt i centrala Umeå
På Renmarkstorget mitt i Umeå centrum finns en stor snöborg. Där finns också en aktivitetspark där du kan åka i snörutschbanor, beundra snö- och isskulpturer och delta i sagostunder och teater. Tanken är att locka små och stora besökare till lite annorlunda aktiviteter i centrum, och inte minst skapa ett mervärde av snön.
För att ta till vara på de möjligheter som snön ger satsar Umeå kommun i år igen på vinteraktiviteter av olika slag. Förutom snöborgen planeras och genomförs en del andra aktiviteter:

Kommunens arbete med vinteraktiviteter började i december med snöröjda gångvägar för en sammanhängande promenadslinga i de centrala parkerna och Hagaparken. Broparken blir en snowboardpark, i samma omfattning som ifjol. Pisterna har lagts i samarbete med snowboardåkare. Vinterlunch i Rådhusparken beräknas kunna genomföras mellan sport- och påsklovet. Mer information kommer.

Skapa mervärde av snön
Grunden för att vi alla ska kunna använda staden även vintertid är förstås en effektiv snöröjning. Men med de förutsättningar som finns i Norrland är det viktigt att skapa ett mervärde av snön och vintern. Det gäller att ta vara på de möjligheter som snön ger, till exempel genom att göra snöhögar i bostadsområden, så att man kan åka pulka eller liknande.

Årligt återkommande
Det finns inga fastställda planer för de kommande åren, men tanken är att det varje år ska finnas arrangemang och aktiviteter som gör att det känns trevligt att vara ute och göra saker i Umeå även vintertid.
— Vi hoppas att vår snöborg på Renmarkstorget ska locka både små och stora besökare till lite annorlunda aktiviteter i centrum, säger Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare.

Samarbetspartners
Tack till Brälappen, Umeå C, Hamnmagasinet, Umeå kultur, Umeå fritid, privata företag med flera.

Mer information
Läs mer på www.umea.se/vinterstaden

Kulturväven, dansen och kvinnohistoriskt museum

Av , , 2 kommentarer 4

I media är det fokus och diskussion kring innehållet för Kulturväven, detta efter att beskedet kom att dansverksamheten inte längre kommer rymmas i lokalerna.

Sedan har folkpartiet under gårdagen uppenbarligen gått ut och meddelat att man vill flytta bort det kvinnohistoriska museet och istället låta dansen ta över de lokalerna. Från moderaternas sida så delar vi emellertid den uppfattning som centern gått ut med idag: vi ska inte ställa dessa verksamheter mot varandra. Båda förtjänar bra lösningar.

Vid sammanträdet under förmiddagen, på kommunstyrelsens arbetsutskott, så har vi diskuterat denna fråga kopplat till ett annat ärende.

Följande besked har vi då fått: dansens verksamhet kommer inte att kunna rymmas i de lokaler som det kvinnohistoriska museet skall vara i. Detta då takhöjden är för låg. Det hade gått på plan 5, men då denna våning inte är tillgänglig så kommer det inte att funka.

Så även om man skulle dela folkpartiets uppfattning, så är det överhuvudtaget inte praktiskt möjligt. Takhöjden blir för låg i de lokaler där kvinnohistoriska museet skall ligga. Lagt kort ligger alltså.

Frågan om Balettakademien och dansens verksamhet  har högsta prioritet, och vi ska se till att snarast ge dem en bra och acceptabel lösning. Ett alternativ kan vara att rusta upp de nuvarande lokalerna och ge dem långsiktiga hyresavtal, så att vi kan undanröja oron för var de ska kunna bedriva sin verksamhet.

 

 

Badhuset byggs snabbare än väntat?

Av , , 2 kommentarer 10

Något som kan försena olika projekt, inte minst i Umeå, är processen vid antagandet av nya detaljplaner. Därför har många spekulerat i att byggandet av det nya badhuset kan dra ut på tiden. Allt ifrån överklagningar till annat brukar kunna göra att planerade projekt försenas.

Men nu verkar det som att badhuset i Umeå faktiskt kommer att kunna byggas snabbare än vad vi kunnat tro.

Jag har fått uppgifter om att nuvarande detaljplan för kvarteret, efter de förändringar som gjorts innehållsmässigt i projektet under resans gång, i själva verket möjliggör de planer som finns i dagsläget. Och att man då inte behöver göra någon revidering av detaljplanen.

Därför har jag idag lämnat in denna interpellation till byggnadsnämndens ordförande i Umeå.

Interpellation till byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S):

Behövs verkligen ny detaljplan för byggandet av badhuset?

Byggandet av ett nytt badhus i Umeå har debatterats och diskuterats under lång tid vid det här laget.

Det pågår sedan en tid arbete med att revidera detaljplanen för kvarteret Nanna. Men nu har det kommit till min kännedom att det egentligen inte behövs och att det är fullt möjligt att förverkliga planerna på det nya badhuset, utan att ändra detaljplanen.

Min fråga till Åsa Ögren (S) blir därför:

– Stämmer det att byggnadsnämnden kommer att avbryta detaljplanearbetet för kvarteret Nanna, då det nu visat sig att det inte längre är nödvändigt?

 

Umeå 2012-06-05

 

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 

Följ byggandet av Kulturväven i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Förra veckan beslutade vi om programhandling för Kulturväven, som grund för det fortsatta arbetet. Det kommer att bli en fantastisk mötesplats och verkligen bli ett nytt landmärke i Umeå.

Faktum är att man redan idag kan följa byggandet av Kulturväven och hur arbetet fortskrider. Just nu jobbar man med grundläggningen för fullt. Det finns en webbkamera som sänder dygnet runt.

Ta gärna en titt genom att klicka HÄR.