Etikett: cykel

Underlätta för Umeås cyklister

Av , , Bli först att kommentera 5

Vid dagens fullmäktigesammanträde i Umeå är det många ärenden som ska behandlas. En av punkterna på dagordningenen är vår moderata motion om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak i Umeå – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om, oavsett väder och vind.

Vi måste på olika sätt underlätta för alla dem som redan idag cyklar, liksom för de som överväger om de ska lämna bilen hemma och cykla istället. Utöver sådant som att satsa på bra cykelvägar, som hålls öppna och cykelbara även när det snöar, så är en annan parameter att det ska vara bekvämt och smidigt rent allmänt.

En del i detta är att möjliggöra fler cykelparkeringar med tak. Vi hoppas på bifall av motionen vid dagens sammanträde.

 

Motionen kan ni läsa nedan:

 

Umeå 2011-12-08

Motion om att uppföra väderskydd för parkeringar avsedda för cyklar i Umeå

Umeå kommun har som ambition att betydligt fler ska välja att ta cykeln istället för bilen, sommar som vinter. Det är en mycket bra målsättning och kräver insatser i stort som smått.

Umeås klimat är tidvis ganska hårt med regn, snö, hagel, is och hård blåst. När en cyklist parkerar cykeln i en för cyklar avsedd parkering utan väderskydd kan denne vid dåligt väder vara ganska säker på att sadeln och cykeln är frostig/blöt/isig eller full av snö och har med största sannolikhet blåst omkull när man kommer för att hämta den.

Med någon form av väderskydd skulle man slippa detta och fler personer skulle kanske använda cykeln som ett fortskaffningsmedel i högre utsträckning än idag i Umeå. Enkla tak över cykelparkeringar behöver inte kosta särskilt mycket, men skulle underlätta för cyklisternas tillvaro.

Med anledning av ovanstående yrkar vi:

Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att upprätta väderskydd för fler parkeringar avsedda för cyklar.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Stefan Nordström
Vice ordförande tekniska nämnden (M)

Fördel cykeln

Av , , 1 kommentar 10

I en artikel i VK idag kan vi läsa om en jämförelse mellan att ta bilen, cykla eller promenera i de centrala stadsdelarna i Umeå. Vinnaren i det fallet blev cykeln som fortskaffningsmedel. Överlägset snabbast.

Det kan vara väl värt att fundera över.

Tidigare undersökningar har dessutom visat att mer än hälften av alla bilresor i Umeå är kortare än fem kilometer. Många tar alltså bilen när de lätt kunde cykla eller gå. Jag tror att många skulle kunna ändra sina beteendemönster och cykla eller promenera i betydligt större utsträckning, även om det alltid kommer finnas tillfällen då bilen av en eller annan anledning kan vara nödvändig.

Men att välja att cykla eller promenera när du rör dig inom de centrala stadsdelarna borde vara naturligt av flera anledningar, såväl ekonomiskt, miljömässsigt som av hälsoskäl. Det är nyttigt att röra på sig!

 

1 kommentar
Etiketter: , , , , , , , ,

Gång- och cykelbro mellan Lundåkern-Bölesholmarna

Av , , Bli först att kommentera 13

Imorgon kommer vi i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet ta ställning till ett medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Lundåkern-Bölesholmarna.

Alliansen Umeå har under flera år drivit just denna fråga, men socialdemokraterna har valt att ständigt skjuta bort frågan i investeringsbudgeten. Hade vårt budgetförslag vunnit bifall i juni förra året, så hade bygget av bron påbörjats under 2011 och färdigställts under 2012. Men tyvärr röstades det ned av de styrande socialdemokraterna.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven, mellan Lundåkern och Bölesholmarna, skulle ytterligare förbättra möjligheterna att använda cykeln som transportmedel i vår stad. Låt oss gå från ord till handling!

”Cykelbarometer” i centrala Umeå!

Av , , 4 kommentarer 4

I korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplananden kan man beskåda denna Cykelbarometer, som är av av två barometrar som satts upp i Umeå. Fyra luftpumpar ska också placeras ut.

Jag tycker att det är en kul grej och har sett liknande i Stockholm. Nere vid Slussen finns det bl.a. en sån här  apparat som håller koll på hur många cyklister som passerat.

Detta är ett led i ett större projekt för att få umeborna att cykla mer. Cykelbarometrarna ger statistik till förbicyklande men ger även kommunen värdefull information om cykeltrafiken längs de gator där de är utställda.

Det går att utläsa hur många som passerat under dagen och hur många som passerat hittills under året samt tidigare år. Barometern fungerar även på vintern vilket är positivt då det tidigare varit svårt att göra mätningar då.

4 kommentarer
Etiketter: , ,