Etikett: medborgarförslag

Medborgarförslag bra för demokratin

Av , , Bli först att kommentera 10

Den här insändaren har jag i veckan fått publicerad dels i Västerbottens-Kuriren (tisdag), dels i Västerbottens Folkblad (torsdag). Lägger som vanligt upp den på bloggen eftersom alla inte har prenumeration på papperstidningen:

Positivt för demokratin med medborgarförslag!

År 2008 införde Umeå kommun möjligheten för umeborna att lämna in s.k. medborgarförslag. Detta som ett resultat av en motion som jag hade lämnat in för moderaternas räkning. Socialdemokraterna var i grunden negativa till förslaget, men fick göra reträtt när övriga partier tyckte att det var ett bra förslag. Därför är jag tyvärr inte förvånad att Lennart Holmlund (S) i ett reportage i VK (9/1) uttrycker sin skepsis mot reformen. Han har ju aldrig gillat den.

Moderaterna anser att möjligheten för umeborna att lämna in medborgarförslag är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Skillnaden är bara att vi öppnar upp diskussionen för förslag från alla som överhuvudtaget vill vara med och framföra synpunkter.

Men resultatet då? En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Under förra året var det bara ett förslag som bifölls. Men detta skall inte tas till intäkt för att slopa möjligheten till medborgarförslag. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner?

Ca 7 av 10 kommuner i Sverige har infört medborgarförslag. Om Umeå skulle gå motsatt väg, och minska invånarnas möjlighet till inflytande vore det en förödande signal. Medborgarförslag är bra för demokratin och delaktigheten i vår kommun.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

 

 

Bra med ökad delaktighet för umeborna i lokalpolitiken!

Av , , 11 kommentarer 6

Det finns stunder då jag är extra nöjd med möjligheten att blogga. Idag är ett sådant tillfälle.

Förra veckan blev jag intervjuad av VK apropå hur moderaterna ser på möjligheten för umeborna att lämna s.k. medborgarförslag. Jag förklarade bakgrunden, att det var en motion från (M) som hade blivit bifallen år 2008, vilket innebar en försöksperiod under två år och att det sedan år 2011 blev ett beslut om att permanenta försöket. Jag förklarade också att (M) är mycket positiva till möjligheten – det är ett viktigt komplement till de traditionella politiska kanalerna. Alla vill inte gå via partierna.

Sen kom artikeln i dagens tidning. Första sidan, samt två sidor inne i tidningen. Döm om min förvåning när jag överhuvudtaget inte är citerad. Däremot två företrädare för majoriteten. Lennart Holmlund (S) och Lennart Jacobsson (V). Men ingen kommentar från oss i oppositionen ansågs tydligen vara av intresse. OK om vi hade haft samma uppfattning, men så var ju inte fallet. Har tyvärr blivit mer och mer vanligt på sista tiden i den lokala nyhetsrapporteringen.

Så därför är det himla tur att bloggen finns. Här kan även vi övriga få komma till tals.

Har förövrigt lämnat in en interpellation till Holmlund (S) apropå framtiden för medborgarförslagen, med anledning av dagens artikel. Bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
 
Har (S) tänkt avskaffa möjligheten att lämna in s.k. medborgarförslag?
 
Jag läser i VK (9/1) att kommunstyrelsens ordförande är skeptisk till medborgarförslag. De anses vara dyra att utreda och Holmlund (S) menar att man kan gå via de politiska partierna om man vill få igenom sina förslag.
 
Synpunkterna från socialdemokraterna är inte nya. Socialdemokraterna var ju i grunden negativa till förslaget om att införa möjligheten till medborgarförslag, men fick göra reträtt när övriga partier tyckte att det var ett bra förslag. Därför är jag tyvärr inte förvånad att socialdemokraterna uttrycker sin skepsis mot reformen.
 
Moderaterna anser tvärtom att möjligheten för umeborna att lämna in medborgarförslag är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre.
 
 
Mina frågor till Lennart Holmlund (S) blir därför:
 
1.      Tycker du att det är bra eller dåligt att umeborna kan lämna in s.k. medborgarförslag till kommunen?
2.      Har socialdemokraterna för avsikt att avskaffa denna möjlighet?
 
  
Umeå 2012-01-09
 
Anders Ågren
Kommunalråd (M)

 

Positivt med större delaktighet i politiken

Av , , 1 kommentar 7

För ca ett år sedan beslutade kommunfullmäktige i Umeå att permanenta försöket med medborgarförslag. Det var nämligen år 2008 som min motion om att införa medborgarförslag i Umeå, under en försöksperiod, blev bifallen. Och 2011 landade vi i slutsatsen  – alla partier var eniga – att fortsätta med medborgarförslag i Umeå.

Jag tycker att det är ett positivt inslag, som ett komplement till de traditionella politiska kanalerna.

Men resultatet då? En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Bara ett medborgarförslag har hittills blivit bifallen.

Men detta skall inte tas till intäkt för att slopa möjligheten till medborgarförslag i vår kommun. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner? P.g.a. att nästan inga motioner blir bifallna, så ska ingen i framtiden få lämna in motioner….. Nej, så skulle man självfallet inte kunna resonera. Och samma synsätt borde gälla medborgarförslagen.

Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna. Ca 7 av 10 kommuner i Sverige (både socialdemokratiska och borgerliga kommuner) har infört medborgarförslag – och de allra flesta är nöjda med resultatet.
 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Gång- och cykelbro mellan Lundåkern-Bölesholmarna

Av , , Bli först att kommentera 13

Imorgon kommer vi i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet ta ställning till ett medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Lundåkern-Bölesholmarna.

Alliansen Umeå har under flera år drivit just denna fråga, men socialdemokraterna har valt att ständigt skjuta bort frågan i investeringsbudgeten. Hade vårt budgetförslag vunnit bifall i juni förra året, så hade bygget av bron påbörjats under 2011 och färdigställts under 2012. Men tyvärr röstades det ned av de styrande socialdemokraterna.

En ny gång- och cykelbro över Umeälven, mellan Lundåkern och Bölesholmarna, skulle ytterligare förbättra möjligheterna att använda cykeln som transportmedel i vår stad. Låt oss gå från ord till handling!

Medborgarförslag i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Medborgarförslagen är ett bra komplement till de traditionella partipolitiska kanalerna. I Umeå har vi nu permanentat möjligheten, efter att vi haft medborgarförslagen på försök under en tvåårsperiod. Vi ser ett ökat intresse för att lämna in medborgarförslag men det tar säkert ett tag innan reformen har "satt sig". Det går säkert att förbättra detaljer i det hela också.

Här ett inslag som finns att beskåda på Västerbottensnytt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Kommunstyrelse

Av , , Bli först att kommentera 11

Strax kör vi igång med månadens kommunstyrelsesammanträde.

På dagordningen finns ett antal motioner, medborgarförslag, Staden mellan broarna m.m. Skönt att det rullar på i högt tempo nu med Staden mellan broarna, efter alla år av långbänk.

Ett annat glädjeämne är att försöket med Medborgarförslag enligt förslaget från oss i arbetsutskottet hädanefter skall göras permanent, och alltså inte bara vara försöksverksamhet. Det är positivt med fler kanaler att föra fram invånarnas synpunkter och idéer i kommunpolitiken.

På återhörande!

Medborgarförslagen blir kvar!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår var det dags att utvärdera medborgarförslagen, efter en försöksperiod på två år. Som bekant blev den moderata motionen för mer än två år sedan bifallen av fullmäktige, med konstaterandet att det var just en försöksperiod.

Jag är mycket nöjd med det eniga beslutet att fortsätta med medborgarförslag i Umeå. Det är ett sätt att öka möjligheten till dialog, delaktighet och påverkan i Umeå. Och nu är det inte längre en försöksperiod, utan något som kommer att finnas kvar beständigt.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ett komplement till traditionella politiska kanaler

Av , , Bli först att kommentera 12
Nu är det snart dags att utvärdera reformen med medborgarförslag som infördes i Umeå för två år sedan, i enlighet med det beslut som fullmäktige fattade.
 
VF hade nyligen en artikel kring detta. Ca 80 medborgarförslag har lämnats in. En stor del har blivit avslagna, en stor del har blivit besvarade. Bara ett medborgarförslag har hittills blivit bifallen.
 
Men detta skall inte tas till intäkt för att nu slopa möjligheten till medborgarförslag i vår kommun. Tänk om man skulle resonera på samma sätt när det gäller fullmäktigeledamöternas möjligheter att lämna in motioner? P.g.a. att nästan inga motioner blir bifallna, så ska ingen i framtiden få lämna in motioner….. Nej, så skulle man självfallet inte kunna resonera. Och samma synsätt borde gälla medborgarförslagen. Ju fler som blir delaktiga i den politiska diskussionen i Umeå, desto bättre. Det är en välkommen delaktighetsreform och ett komplement till de traditionella politiska kanalerna.  Medborgarförslagen har en roll att spela, även efter den prövotid vi har haft på två år.

 
Ca 7 av 10 kommuner i Sverige (både socialdemokratiska och borgerliga kommuner) har infört medborgarförslag – och de allra flesta är nöjda med resultatet.

Bryt ner hierarkierna i vår kommun

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK finns en redogörelse över det första året med medborgarförslag, och att reformen kommer att utvärderas om ett år.

Möjligheten till medborgarförslag ska ses som ett komplement till den traditionella politiska beslutsgången där endast partiernas folkvalda företrädare i fullmäktige har haft möjligheten att väcka ärenden genom motioner. Denna möjlighet har tack vare reformen med medborgarförslag nu givits till våra kommuninvånare, oavsett om de är politiskt aktiva eller ej.

Jag tycker att det i grunden är mycket positivt. Alla sätt som vi kan göra umeborna mer delaktiga i arbetet med att utveckla kommunen ska uppmuntras. Sedan kan man inte automatiskt räkna med att få gehör för sina idéer – det visar det faktum att inget medborgarförslag ännu blivit bifallet – men så är det ju även för oss politiskt valda.

Har förövrigt just skickat in en insändare där jag skriver på ett liknande tema, och förhoppningvis publiceras den inom kort i papperstidningen också.

Om Umeå ska bli en vinnare även i framtiden måste vi bli bättre på ta tillvara människors idéer. Vi måste bli bättre på att ge möjlighet för människor att kunna förverkliga sina livsprojekt i just vår stad. Det, mina vänner, är en utmaning för kommande år.

Vi hörs!