Etikett: cyklister

Moderaterna värnar miljön!

Av , , Bli först att kommentera 12

Fick den här repliken till två vänsterpartister publicerad i VK (16/2):

Moderaterna värnar miljön!

Det kanske är dags att Vänsterpartiet städar upp framför egen dörr. Att hävda att Moderaterna inte intresserar sig för Umeås situation vad gäller luftföroreningar (VK 8/2 2012) är ren och skär lögn. Speciellt tråkigt då det kommer från ett parti som i juni 2011 röstade nej till Alliansens extra miljoner till kollektivtrafiken i Umeå. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre för miljön.

Kollektivtrafik vill Alliansen och Moderaterna satsa på. Vi var med i beslutet om åtgärdsprogrammet för att minska utsläppen i centrala Umeå. Likaså har vi föreslagit en tidigareläggning av byggandet av den viktiga gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Även där har V sagt nej. Vad vill vänsterpartiet egentligen satsa på? Knappast miljön. Hur kan man annars från vänsterhållet säga nej till den viktiga ringleden som är den enskilt viktigaste pusselbiten för att få en renare luft i centrala staden? Vänsterpartiet, det här är allvarligt för miljön!

Tack för att ni välkomnar oss in i en diskussion, där vi varit drivande länge. Men man blir mörkrädd när ni kommer med så dumma förslag som att stänga av Storgatan för genomfartstrafik. Det leder inte till bättre luftmiljö, utan kommer tvärtom att ställa till ett trafikkaos i centrum.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå

Underlätta för Umeås cyklister

Av , , 2 kommentarer 11

Idag har vi moderater lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om, oavsett väder och vind.

Motionen bifogas nedan:

 

Umeå 2011-12-08
 
 
Motion om att uppföra väderskydd för parkeringar avsedda för cyklar i Umeå
 
Umeå kommun har som ambition att betydligt fler ska välja att ta cykeln istället för bilen, sommar som vinter. Det är en mycket bra målsättning och kräver insatser i stort som smått.
 
Umeås klimat är tidvis ganska hårt med regn, snö, hagel, is och hård blåst. När en cyklist parkerar cykeln i en för cyklar avsedd parkering utan väderskydd kan denne vid dåligt väder vara ganska säker på att sadeln och cykeln är frostig/blöt/isig eller full av snö och har med största sannolikhet blåst omkull när man kommer för att hämta den.
 
Med någon form av väderskydd skulle man slippa detta och fler personer skulle kanske använda cykeln som ett fortskaffningsmedel i högre utsträckning än idag i Umeå. Enkla tak över cykelparkeringar behöver inte kosta särskilt mycket, men skulle underlätta för cyklisternas tillvaro.
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
 
Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att upprätta väderskydd för fler parkeringar avsedda för cyklar.
 
  
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 
Stefan Nordström
Vice ordförande tekniska nämnden (M)

”Cykelbarometer” i centrala Umeå!

Av , , 4 kommentarer 4

I korsningen mellan Nygatan och Rådhusesplananden kan man beskåda denna Cykelbarometer, som är av av två barometrar som satts upp i Umeå. Fyra luftpumpar ska också placeras ut.

Jag tycker att det är en kul grej och har sett liknande i Stockholm. Nere vid Slussen finns det bl.a. en sån här  apparat som håller koll på hur många cyklister som passerat.

Detta är ett led i ett större projekt för att få umeborna att cykla mer. Cykelbarometrarna ger statistik till förbicyklande men ger även kommunen värdefull information om cykeltrafiken längs de gator där de är utställda.

Det går att utläsa hur många som passerat under dagen och hur många som passerat hittills under året samt tidigare år. Barometern fungerar även på vintern vilket är positivt då det tidigare varit svårt att göra mätningar då.