Etikett: statsbidrag

Inget hyckleri

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens Västerbottens Folkblad har jag fått följande replik publicerad:

 

Inget hyckleri

I en anonym insändare i VF (29/2) angrips jag och moderaterna för att vara hycklare, efter ett inlägg där jag poängterade på att vi måste ha ett starkt skyddsnät för dem som av olika anledningar inte klarar sig själva. Detta utifrån debatten kring missbruk och synen på sångerskan Whitney Houstons knarkmissbruk.

Tyvärr känns det mest som att insändarskribenten angriper en gammal vanföreställning av moderaterna. Vi beskrivs som ett kallt parti som driver linjen ”sköt dig själv och skit i andra”. Det påstås också att vi har sänkt statsbidragen till kommuner och landsting.

Sanningen är att ingen regering har gett så höga statsbidrag till kommuner och landsting som vår nuvarande Alliansregering. Den svenska kommun- och landstingssektorn under senare år gjort rekordöverskott, bl.a. tack var de ökade statsbidragen från staten.

Så är man missnöjd med sjukvården, äldreomsorgen eller för den delen det sociala skyddsnätet på orten där man bor ska man vända sig till det eller de partier som styr i den egna kommunen. Att skylla på Alliansregeringen håller inte, då den har gett kommunerna synnerligen goda förutsättningar att fullgöra sina åtaganden.

Låt mig avslutningsvis upprepa: Det behövs skyddsnät som ger trygghet, men som också ger stöd och hjälp för att kunna ta sig ur problemen. Det är en god moderat politik.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Arbetet med Umeå kommuns budget 2011

Av , , Bli först att kommentera 67

Arbetet med Umeå kommuns budget för år 2011 är i full gång. Idag är politiker och tjänstemän samlade för att gå igenom och diskutera de ekonomiska förutsättningarn: Skatteintäkter, statsbidrag, demografi, kommande löneavtal m.m.

 
Då löneavtalen för många grupper ännu inte är klara, och regeringens budgetproposition presenteras först imorgon, så är det fortfarande ett antal osäkerhetsfaktorer. Dock vet vi hur det ser ut i de grova dragen.
 
Glädjande är exempelvis att skatteintäkterna till kommunen för innevarande och kommande år ökar mer än vad prognoserna tidigare har visat, inte minst p.g.a. en växande befolkning i Umeå.
 
Nu har vi några intensiva veckor innan förlaget till budget ska presenteras. Fortsättning följer.

Rött kort åt Holmlund (S)

Av , , 5 kommentarer 64

Gång på gång påstår Lennart Holmlund på sin blogg att moderaterna och Alliansen ”slaktar välfärden”. Det är så beklämmande att behöva läsa dessa angrepp.

 Fakta är att regeringen sedan maktskiftet år 2006 har tillfört kommuner och landsting hela 38 miljarder kronor i nivåökning till och med år 2010. 17 miljarder av detta var ett tillfälligt stöd för offentlig sektor inte skulle behöva göra sig av med personal pda den internationella ekonomiska krisen. Glädjande nog så har Sverige klarat krisen bra och ekonomin återhämtar sig nu. När människor får jobb och skatteintäkterna återigen växer så dras det tillfälliga stödet tillbaka.
 
Men. Alliansen satsar trots detta 21 miljarder kr mer per år på välfärden än vad den tidigare s-regeringen gjorde.
 
Lennart Holmlund påstår att Alliansen ägnar sig åt att ”slakta välfärden”…..
 
Det finns bara en sak för ett sådant beteende: Rött kort!
5 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Alliansen värnar välfärden

Av , , 2 kommentarer 11

Alliansregeringen har sedan maktskiftet 2006 tillfört stora summor pengar till kommuner och landsting.  Tillsammans med andra satsningar innebär detta att Alliansregeringen 2010 har förstärkt kommunsektorn med 38 miljarder kronor, jämfört med 2006 års nivå. Detta för att – i den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet – kunna värna skola, vård, omsorg. Välfärdens kärna.

Ledande socialdemokrater har gång på gång angripit regeringen för att inte satsa tillräckligt på kommuner och landsting. Men verkligheten ser annorlunda ut: Regeringen har gjort miljardsatsningar genom bl.a. ökade statsbidrag och såväl kommuner som landsting gör stora överskott. Regeringen har t.o.m. tillskjutit mer pengar än vad SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har begärt.
 
Trots detta påstår Holmlund på sin blogg att Alliansregeringen "slaktar" den generella välfärden. Mer pengar från staten till kommunerna är alltså att SLAKTA den generella välfärden?!?? Förhoppningsvis genomskådar de allra flesta vad han skriver på sin blogg.
 
Rätt ska vara rätt.

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Positivt att kommunsektorn får stöd av regeringen

Av , , Bli först att kommentera 10

Så var det ett nytt år. 2010. En rad förändringar träder ikraft, likaså är det ett nytt budgetår.

En av lågkonjunkturens effekter är att skatteunderlaget inte växer i lika hög takt som tidigare, vilket förstås drabbar kommuner och landsting. Umeå kommun är inget undantag. För att dämpa de negativa effekterna har Alliansregeringen beslutat om extra stöd till kommunsektorn. Tillsammans med det tillfälliga stödet för 2010 får kommunsektorn nästan 38 miljarder mer år 2010 jämfört med år 2006.

Det underlättar naturligtvis oerhört mycket för landets kommuner, som nu får det enklare att hantera den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Under förra lågkonjunkturen valde (S) att spara på statsbidragen till kommuner och landsting. Alliansregeringen gör tvärtom.

En bra prioritering! Äldreomsorg, skola och sjukvård ska värnas.

Utspel och andra ”nyheter”……

Av , , Bli först att kommentera 5
Efter förra veckans utspel från fp om mer pengar i höstpropositionen till kommuner och landsting, så följs det idag upp av en rad kristdemokrater som kräver detsamma på DN-debatt. Om det är så att Alliansregeringen hittar utrymme, i den tuffa ekonomiska situation som nationen och världen befinner sig i, att öka statsbidragen till kommunerna ytterligare nästa år så är det naturligtvis mycket välkommet. De två allianspartiernas utspel tyder nästan på det.


Svensk Kommunraiting har förövrigt gått igenom kommunernas skuldsättning och kommit fram till att Umeå klättrat (i negativ bemärkelse) på placeringarna och är en av de värst skuldsatta kommunerna. Problemet är att undersökningen helt struntar i att se den andra sidan av myntet – vilka tillgångar en kommun har, eget kapital etc. För sanningen är ju den att Umeå kommun står förhållandevis stark. Man måste ju titta både på plus och minus. NETTO ligger vi ju på plus, och jämfört med andra kommuner i Sverige ligger vi mycket bra till.


Så var det med den nyheten.