Etikett: öpl

En fantastisk utveckling i Umeå!

Av , , 1 kommentar 6

I dagens VK finns ett tvåsidorsuppslag om alla byggprojekt som pågår eller snart är på gång i centrala Umeå. Efter decennier av långbänkar  när det gäller olika stadsutvecklingsprojekt och byggnationsplaner, så beskrivs det  i artikeln som en ""ketchupeffekt".

En bra beskrivning.

Jag är mycket stolt över att vara delaktig i denna utveckling. Moderaterna i Umeå har gått till val på att förtäta Umeå och bygga högre i de centrala delarna. Helt enkelt att "bygga stad". En ledstjärna de senaste två mandatperioderna har för oss också varit att komma till skott med alla de politiska långbänkar som genom åren hade lagts på hög.

Nu ser vi resultaten. Från politiskt håll är vi numera överens om att förtäta staden. I den översiktsplan ”Fördjupning för Umeå” som antogs hösten 2011, pekar vi ut den nya strategin för Umeås tillväxt. Umeås framtids tillväxt kommer framförallt koncentreras till stadens centrala delar, befintliga stadsdelar samt i kommundelarnas tätorter. I de centrala delarna ska vi såväl kompletteringsbygga på idag obebyggda ytor, samtidigt som vi tillåter staden att växa på höjden. Det är ett paradigmskifte i stadsplaneringen.

Umeå har påbörjat resan att bli storstaden i Norrland. Alltfler kommer bo centralt, då staden förtätas på ett påtagligt sätt. Detta är positivt för miljön och uppmuntrar samtidigt användandet av kollektivtrafik och cykel före bilåkning. I Umeå bygger vi nu ”mer stad”.

 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Sveriges bästa stadskärna senast år 2016

Av , , 1 kommentar 8

Pressmeddelande skickat från Umeå kommun efter dagens beslut i kommunfullmäktige, om att bifalla moderaternas motion om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen som Årets stadskärna.

 

Umeå vill ha Sveriges bästa stadskärna

Umeå satsar på att vinna utmärkelsen ”Årets stadskärna” i Sverige senast 2016. Samverkan kring det ska på lång sikt främja ett starkt och dynamiskt centrum i Umeå.

Föreningen ”Svenska stadskärnor” utser sedan 1995 ”Årets stadskärna” varje år, en utmärkelse till den stad som har lyckats bäst med att utveckla sin stadskärna i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Kommunfullmäktige har bifallit Anders Ågrens (M) motion att Umeå ska ansöka om titeln.

Ingår i översiktsplanen
Stadskärnans utveckling är central för hela Umeås attraktionskraft, det framgår av den antagna översiktsplanen för de centrala stadsdelarna. I planen bedöms samverkan mellan olika aktörer också vara en viktig del av utvecklingen. Det ska skapa en långsiktigt hållbar utveckling och en bra blandning av handel, service, boende, arbetsplatser och en attraktiv miljö för många människor.

– Ansökan om att bli ”Årets stadskärna” driver på och gynnar utvecklingen av centrum, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Miljökriterier bör ingå
Jan Hägglund (RSE) och Ellika Nordström (MP) frågade vilka kriterier och mått som ska gälla för en bra stadskärna. De efterlyste att miljökriterier och särskilt luftkvalitet bör ingå i bedömningen när ”Årets stadskärna” utses.

 

Framtidens Umeå

Av , , 5 kommentarer 13

Vid fullmäktigesammanträdet nu i augusti kommer vi att fatta beslut om ny fördjupad översiktsplan för Umeå, och fördjupning för de centrala stadsdelarna. Siktet är inställt på kommunens utveckling till 2030, men med utblickar även mot år 2050.

I översiktsplanen tar vi ställning till strategiska planeringsfrågor som markanvändning, bostadsbyggande, handel, trafikstrategi, parkeringsstrategi, kulturmiljöer etc.

Till grund för strategierna är visionen om en befolkning på 200 000 invånare senast år 2050. Tanken på den ambitonshöjningen väcktes först av oss moderater vid ett KF-sammanträde hösten 2007 och jag är mycket glad över att vi numera har politisk enighet kring detta.

Tillväxt, förtätning, bygga på höjden – allt detta finns med i förslaget till ny översiktsplan.

Arbetet med ny översiktsplan har pågått i fyra år. Beslut tas den 29 augusti.

 

 

5 kommentarer
Etiketter: , , ,

Precis: Umeå måste välja väg

Av , , 5 kommentarer 11

Idag har VK kört igång en artikelserie om Umeås framtid och vägval. Det är en positiv satsning! Rubriken "Umeå måste välja väg " fanns på förstasidan i tidningen.

Från det parti som jag representerar, moderaterna, har vi varit tydliga med vilka visioner och vilken väg vi förespråkar. Såväl under mandatperioderna, som under valrörelserna så har vi haft samma budskap. Vi bejakar tillväxt, vi bejakar en förtätning av staden, vi bejakar ett Umeå i städig förändring, vi bejakar ambitionen att växa till 200 000 invånare till år 2050. Det är inte en fråga om matematik – det handlar om att göra Umeå till den plats där människor kan förverkliga sina drömmar och livsprojekt!

I valet 2010 gjorde vi vårt bästa valresultat på 80 år i Umeå, och trenden är stigande. Vi moderater känner ett starkt stöd för den vision vi har för kommunens framtid.

Om detta har jag skrivit återkommande gånger på debattsidorna och på bloggen. Läs gärna vad jag skrivit om befolkningsmålet eller för den delen om Umeå som storstaden i norr.

Avslutningsvis noterar jag att VK valde att lyfta fram Kai Wartiainen som starkt kritisk mot kommunens planer. Det är ena sidan av myntet. Men jag noterar vid en genomläsning av artikeln att han fortfarande är positiv till höga befolkningsmål, att Umeå mycket väl kan nå befolkningsmålet om 200 000 invånare och att det INTE är för djärvt som målsättning. Tänk om vi hade kunnat fått se det som rubriken på artikeln istället : "Välkomnar höga befolkningsmål!" Men av någon anledning så är det tyvärr vanligare att regelmässigt välja att vinkla en nyhet/artikel negativt…..

Nu är det dags att stänga av datorn och gå en sväng på stan – dags för KULTURNATTA!

Trevlig helg på er alla!