Etikett: straff

Kriminalisera identitetskapning!

Av , , 2 kommentarer 12

80 procent av alla över 12 år i Sverige använder numera internet. 70 procent använder det dagligen. Det är en fantastisk utveckling. Jämför med 1992 då bara en procent av svenska befolkningen använda internet och då var det nästan uteslutande kopplat till arbetet. Internet är en självklar del av våra liv, och där sker en stor del av de dagliga kontakterna med andra människor. Inte minst via de sociala medierna som facebook, instagram och twitter.

Men helt uppenbart har inte lagstiftningen hunnit med och det finns det många exempel på. Läser just en rapport om brottsbekämpning, där det framgår att identitetsstölder på nätet inte är kriminaliserade. Det förekommer ju i ökande omfattning att enskilda använder sig av någon annans identitet i sociala medier. Det händer ju också att andra personer skapar hemsidor på Internet i nån annans namn där känsliga uppgifter eller bilder läggs ut. Likså har det visat sig att kreditbedrägerier till följd av identitetsstölder ökar kraftigt.  I USA finns brottet ”Identity theft”, som utgör en självständig straffbar gärning. Vi har tydligen ingen motsvarande lagstiftning i Sverige och inte heller någon särskild straffbestämmelse för denna typ av brott.

En moderat arbetsgrupp på riksnivå har nyligen föreslagit en övervägning av att kriminalisera identitetskapning. Ja, det vore ju i min ögon en självklarhet. Kriminalisera det så fort som möjligt!

Bra Bea!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det glädjer mig att läsa dagens DN, där vår justiteminister Beatrice Ask (här på bild i samband med det besök hon gjorde hos oss i Umeå för två veckor sedan) markerar på DN-debatt att svenska domstolar utdömer för låga straff jämfört med de straffskalor som finns för olika brott.

Ofta får ju regeringen kritik för att många brottslingar får för låga straff, med tanke på de allvarliga brott de har begått. Men kritiken är felriktad! En av alliansregeringens viktigare målsättningar inom kriminalpolitiken har ju varit just att skärpa straffen för allvarliga våldsbrott. Den 1 juli 2010 vidtog man en rad åtgärder med detta syfte.

Men vad har då hänt? Trots tydliga reformer visar statistiken att domstolarna inte har dömt ut längre straff för våldsbrott. Efter att inledningsvis ha skärpt straffen har man nu gått tillbaka och utdömer samma låga straff. Beträffande narkotikabrott har domstolarna börjar döma mildare, dessutom. Genom brottets straffskala sätter riksdagen, som lagstiftare, en ram för vad ett brott kan resultera i för straff.

Mycket allvarligt att domstolarna inte följer riksdagens beslut om straffskärpningar för grova våldsbrott! Viktigt att regeringen nu aktualiserar ärendet igen, och att man särskilt ska titta på straffen för grov misshandel, rån, grovt rån och grov utpressning.

Du kan läsa hela debattartikeln här.

 

 

 

Brott och straff

Av , , 2 kommentarer 8

Läser i Aftonbladet om en man som skjuter ihjäl sin flickvän, genom ett skott i huvudet på 5-10 cm avstånd. Han grips senare när en bit ifrån lägenheten – i bara kalsongerna  – när han försöker gömma pistolen.

Han dömdes till fängelse i två år och åtta månader (!!!) av tingsrätten. Vilket hån mot offret. Vilket hån mot de anhöriga. Är inte flickans liv värt mer än så? Detta händer i Sverige. Idag. Tyvärr har vi även tidigare sett återkommande exempel på hur domstolarna dömer ut väldigt låga straff i vårt land.

Har den dömande instansen hört talas om straffet livstid?

Ser att åklagaren kommer att överklaga domen, och det är ju verkligen på sin plats. Någon ordning får det väl ändå lov att vara på det kriminalpolitiska området, även i Sverige.

 

Bra förslag!

Av , , 2 kommentarer 17

En av våra moderata arbetsgrupper på riksplanet håller på att se över vår kriminalpolitik. Ett av de förslag som presenterades i veckan var att ta bort den s.k.  ”ungdomsrabatten” för gärningsmän som är 18 år eller äldre. Det var på tiden.

En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen är 20 år istället för 23. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag.

"Enligt dagens regler ska den tilltalades ålder beaktas vid straffmätning om denne var under 21 år då brottet begicks. Enligt praxis reduceras strafftidens längd i proportion till den tilltalades ålder. En 18-åring får i regel sin strafftid halverad, medan en 20-åring normalt kan räkna med en straffnedsättning mellan 20-30 procent."

Bra om moderaterna nu omprövar den här regeln. Ett steg i rätt riktning.