Etikett: 2012

Överskott för Umeå kommun år 2012

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi bl.a. debatterat årsredovisningen för Umeå kommun år 2012.

För egen del uppmärksammade jag bl.a. det som nu har blivit Umeås akilleshäl – att det byggs för lite bostäder. Vi har bostadsbrist, och det dämpar naturligtvis befolkningsökningen. Det är mycket allvarligt. Ägnade även en del av mitt anförande åt sjukfrånvaron och studieresultaten i våra skolor. Återkommer om detta senare.

Lägger ut Umeå kommuns pressmeddelande efter debatten kring Årsredovisningen nedan.

Årsredovisningen för 2012 godkänd

2013-04-29
 

Kommunfullmäktige har godkänt Umeå kommuns årsresultat för 2012 samt även årsredovisning, koncernredovisning och revisonsberättelse för fjolåret. I ett annat beslut har resultatet för 2012, som blev 111,2 milj kr, fördelats till bland annat fastighetsunderhåll, lärarlöner och förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen.

En stor del av resultatet för 2012 är 91,7 milj kr i så kallade AFA-pengar, alltså försäkringspengar som betalats tillbaka till kommunen. Kommunens 25-procentiga innehav i fallrättigheterna i Stornorrfors gav betydligt mindre än för 2011 på grund av låga elpriser. De kommunala företagen (Umeå Energi, Bostaden med flera) gjorde sammantaget ett resultat om 133 milj kr, vilket är ungefär dubbelt så mycket som året innan.

Utöver att godkänna redovisningsdokumenten har kommunfullmäktige beslutat att bevilja styrelser och nämnder ansvarsfrihet för det gångna året. Av nämnderna gjorde tekniska nämnden ett överskott på 19 milj kr, vilket mest beror på att budgeterade investeringar inte blivit av. För- och grundskolenämnden uppvisade ett underskott 34,2 milj kr. Antalet elever fortsätter att stiga.

Med årsredovisningen i ryggen blickar ledamöterna i kommunfullmäktige mot de närmaste åren.

– Det byggs för få bostäder, den frågan måste ha högsta prioritet framöver. Vi måste också komma till rätta med våra höga sjuktal och förbättra studieresultaten i våra skolor. Bland det positiva finns att kollektivtrafiken haft en fantastisk utveckling, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Summan för nettoinvesteringar 2012 blev knappt 489 milj kr, vilket är betydligt mindre än för de två närmast föregående åren. Totalt 528,7 milj kr ombudgeteras till 2013.

– Vi lyfte ut några investeringsobjekt, och även under kommande år måste vi fråga oss om alla föreslagna investeringar är nödvändiga, säger kommunalrådet Tamara Spiric (V) och samma åsikt förs fram av bland andra Mattias Larsson (C).

I beslutet om fördelningen av fjolårets resultat har kommunfullmäktige efter votering med siffrorna 58-5 (2 frånvarande) antagit kommunstyrelsens förslag i sin helhet, vilket ger följande fördelning: • 4,4 milj kr för bostadsanpassning under 2014-2015 • 45,6 milj kr för underhåll av fastigheter under 2013-2015 • 13 milj kr för snöröjning/takskottning under 2012 • 22,3 milj kr till skolnämnderna för lärarlöner under 2012-2013 • 25 milj kr till förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen under 2013 och 2014

Kristdemokraterna yrkade med stöd av Arbetarpartiet att AFA-medlen om 91,7 milj kr ska fördelas till verksamheterna utifrån deras storlek.

– AFA-pengarna är inbetalade utifrån antalet anställda, så det är självklart att de ska tillbaka. Att fullmäktige specificerar exakt vad pengarna ska gå till är att begränsa för nämnderna, säger Veronica Kerr (KD), som också yrkade att resterande 19,5 milj kr av resultatet placeras i en resultatutjämningsreserv för att möta lågkonjunkturer.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) framförde i kommunfullmäktiges debatt bland annat att lärarlönerna måste täckas, eftersom utfallet av lärarnas löneavtal inte funnits med i budgeten. Han betonade också att behovet av fastighetsunderhåll är akut.

– Om vi inte lägger pengar på underhåll, måste vi höja hyrorna kraftigt för att klara behoven.

Att anslå 25 milj kr till förbättrade arbetsförhållanden inom äldreomsorgen motiveras bland annat med att många anställda upplever försämrade arbetsvillkor, bland annat genom ökningen av delade turer. Samtidigt har kommunen stora kostnader för visstidsvikariat.

– 25 miljoner räcker inte för att allt ska bli bra, men det är ett första steg i ett långsiktigt arbete, säger kommunalrådet Tamara Spiric (V).
 

Umeå växer hyfsat, men inte tillräckligt!

Av , , 2 kommentarer 3

Under onsdagen kom definitiva siffror från SCB för befolkningsutvecklingen för år 2012. Enligt dessa ökade Umeå med 829 invånare förra året, så Umeå hade därmed 117 294 invånare den sista december 2012. I antal personer var det den största ökningen för en kommun i Norrland.

Hyfsat, men inte ok. Med "Norrlandsmått" är det bra siffror. Men med tanke på de tillväxtambitioner vi gemensamt har i Umeå så är det ju inte godkänt. Tyvärr tvingas vi konstatera att det ligger under den ambitionsnivå som Umeå kommun har. Målet låg på en ökning med 1000 invånare för 2012, och för att kunna nå visionen om 200.000 invånare skulle tillväxten behöva ligga omkring 2000 invånare per år. Vi har alltså ett ganska stort avstånd till den önskvärda tillväxttakten.

Det är två huvudkomponenter – nu liksom tidigare – som vi måste lägga extra fokus på, för att förbättra tillväxttakten under kommande år: nya jobb och nya bostäder.

Västerbotten fortsätter alltså att öka som helhet – tack vare Umeå – men glädjande att även Vännäs, Skellefteå och Lycksele visar en befolkningsökning.

 

Gott slut & ett Gott Nytt År!

Av , , Bli först att kommentera 8

Förberedelserna pågår för fullt här hemma inför nyårsmiddagen. Familjen är samlad, och min mamma är på väg hit från Övik och svärföräldrarna är på väg från Gammelstad.

Så därför vill jag redan nu passa på att önska er alla ett Gott Slut på 2012 & Ett Gott Nytt År!

Vad passar väl bättre än att lägga upp ett videoklipp med framförandet av den internationella nyårssången nr 1: Auld Lang Syne.

Håll tillgodo, lyssna och njut så ses vi på det nya året!

Kommunsektorn gör ett överskott på 18 miljarder för 2012

Av , , Bli först att kommentera 10

I torsdags släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) höstens ekonomirapport via en direktsänd webbsändning. Om du vill se presskonferensen i efterhand, så kan du klicka här.

Det är ett starkt resultat, även om de kommande åren blir tuffare.

År 2012 pekar prognosen på att kommuner och landsting kommer att gå mot ett överskott på ca 18 miljarder kronor, bl.a. beroende på engångsintäkter på 11 miljarder kronor. För år 2013 beräknas resultatet bli 9 miljarder kronor.

År 2009 och 2010 gjorde den samlade svenska kommun- och landstingssektorn stora överskott, trots att vi då befann oss i en tuff internationell ekonomisk kris. Regeringens tillskott i form av statsbidrag inte bara räddade situationen utan kommuner och landsting gjorde alltså samlat rekordöverskott i boksluten. 2011 blev också ett överskott för sektorn på 6,5 miljarder, vilket var mindre än tidigare år. Kommunsektorn gjorde plus, medan landstingssidan gjorde minus. Den främsta orsaken till försämringen berodde på att pensionsskulden har omvärderats vilket resulterade i kraftiga minus. Men sammantaget ändå ett plus på 6,5 mdr alltså.

Prognosen för innevarande år – år 2012 – pekar nu alltså på ett rekordöverskott på ca 18 miljarder kronor.

Ingen kan numera påstå att regeringen "slaktat välfärden" under sin tid vid makten sedan 2006 – (ja möjligen skulle väl några socialdemokratiska Västerbottenspolitiker i landstinget och vissa kommuner kunna fortsätta med den oseriösa argumentationen) – för siffrorna talar sitt tydliga språk.

Trots värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet har den svenska kommun- och landstingssektorn gjort rekordöverskott under dessa år. År efter år.

Alliansen har värnat och verkligen satsat på välfärden. Vi ser resultaten: Överskott i sektorn alla år, och inte bara överskott utan rekordöverskott. Landets kommuner hade det betydligt tuffare att klara ekonomin på den tiden socialdemokraterna styrde Sverige.

Frågor eller kritik beträffande missförhållanden/brister lokalt i kommunerna eller landstingen bör därför rikats till de politiker och partier som styr i den kommunen eller i just det landstinget.
 

 

Foton från välbesökt firande

Av , , Bli först att kommentera 12

Lägger upp lite bilder på bloggen från vårt besök uppe på Gammliaområdet, och som synes var det väldigt många som hade sökt sig dit för att fira Sveriges nationaldag. Ett trivsamt arrangemang!

Alla stod förstås upp när det var dags att sjunga nationalsången.

 

Tur med vädret också. Sol hela tiden, och det behövdes. I skuggan var det inte lika skönt.

Nationaldagsfirande på Gammlia

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Så var det dags för 6 juni och nationaldagsfirande. Jag och hustrun ska på ett tag cykla iväg till firandet och det är ju glädjande att vi verkar få sol idag. Skönt att denna dag numera också är helgdag. Så fram med Sverigeflaggorna – stora som små 🙂

För åttonde året i rad hålls Umeås nationaldagsfirande på Gammlia.  Scenen framför Egilhallen.

Hur ser då programmet för dagen ut?

Kl 12 Musik och tal
Umeå i världen – världen i Umeå
Högtidstalare Nina Björby, konferencier Fredrik Lindegren

Musik: Hemvärnets Musikkår, Midgårdskolans Kör, Olov Larson Lundberg, Kulturföreningen Prei, Hooshmand Shadman, Björksta Folkdanslag samt folkmusikgrupperna Folkhettan, Folkfräs och Folknytt från Umeå Musikskola.

 

Vi ses!

Ökade skatteintäkter trots svag konjunktur

Av , , Bli först att kommentera 10

I torsdags släppte Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vårens ekonomirapport. Själv sitter jag i styrelsen för SKL och följde presskonferensen med stort intresse via webben.

För kommunsektorn var det positiva besked. Den ekonomiska situationen har stabiliserats och skatteintäkterna bedöms öka mer än i tidigare prognoser.

År 2009 och 2010 gjorde den samlade svenska kommun- och landstingssektorn stora överskott, trots att vi då befann oss i en tuff internationell ekonomisk kris. Regeringens tillskott i form av statsbidrag inte bara räddade situationen utan kommuner och landsting gjorde alltså samlat rekordöverskott i boksluten.

2011 blev också ett överskott för sektorn på 6,5 miljarder, vilket var mindre än tidigare år. Kommunsektorn gjorde plus, medan landstingssidan gjorde minus. Den främsta orsaken till försämringen beror på att pensionsskulden har omvärderats vilket resulterade i kraftiga minus. Men sammantaget ändå ett plus på 6,5 mdr alltså.

Prognosen för innevarande år – år 2012 – pekar på ett rekordöverskott på ca 20 miljarder kronor. Detta dels beroende på att skatteintäkterna glädjande ökar, dels beroende på bl.a. att sjukskrivningarna har minskat och därmed blir det positiva engångeffekter genom återbetalning av stora summor från AFA-försäkring.

Som läget ser ut nu kommer skatteintäkterna att öka med i snitt 4 miljarder per år 2012-2014, jämfört med tidigare prognoser. Det är positivt för oss som är verksamma i kommuner och landsting.

Först från och med år 2015 gör våra ekonomer i SKL bedömningen att det kommer krävas ytterligare höjningar av statsbidragen, alternativt skattehöjningar, för att klara av volymökningar, investeringar och annat som är på gång. Det ger ändå sektorn rådrum och möjlighet att i ordnade former fortsätta utveckla välfärden i kommuner och landsting.

SKL:s ordförande Anders Knape kommenterade rapporten så här, och det är ju bara att instämma i det: – "Det ser positivt ut för 2012 och vi kan se att kommuner och landsting efter flera år med överskott nu vågar investera, vilket är nödvändigt för att kunna erbjuda en fortsatt god service till medborgarna. Men förutsättningarna för att klara det, skiljer sig mycket åt mellan olika kommuner respektive landsting."

Ingen kan numera påstå att regeringen "slaktat välfärden" under sin tid vid makten sedan 2006 – (ja möjligen skulle väl Lennart Holmlund (S) kunna fortsätta med den oseriösa argumentationen) – för siffrorna talar sitt tydliga språk.

Trots värsta internationella ekonomiska krisen sedan 1930-talet har den svenska kommun- och landstingssektorn gjort rekordöverskott under dessa år. År efter år. Alliansen har värnat och verkligen satsat på välfärden.

Vi ser resultaten: Överskott i sektorn alla år, och inte bara överskott utan rekordöverskott.

Frågor eller kritik beträffande missförhållanden/brister lokalt i kommunerna eller landstingen bör därför rikats till de politiker och partier som styr i den kommunen eller i just det landstinget.

Student? Rösta då på Moderata Studenter i kårvalet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Just nu pågår kårvalet uppe på Umeå universitet. Moderata Studenter har ett eget kårparti och ställer upp i valet. Vilka frågor de driver, och vilka kandidater som ställer upp på deras valsedel, kan du läsa mer om på www.kårval.nu

Så är du student – ta vara på denna möjlighet och rösta på Moderata Studenter!

Nu tar vi nya tag!

Av , , Bli först att kommentera 11

Senare idag åker jag och många andra moderater från länet iväg till Örebro. Det är nämligen dags för årets stora samling av moderata politiker – Sverigemötet, som pågår fredag-lördag.

Förra året var det över 1700 deltagare på plats. Konferensen vänder sig till moderater med förtroendeuppdrag i kommun, landsting, region, riksdag, föreningsledare, övriga föreningsaktiva och andra intresserade.

På programmet står bl.a. tal av statsminister Fredrik Reinfeldt, finansminister Anders Borg och vår partisekreterare Sofia Arkelsten. Utöver detta en rad intressanta seminarier som deltagarna kan välja mellan.

Återkommer med rapporter därifrån!