Etikett: miljön

Umeås satsning på elbussar uppmärksammas

Av , , 4 kommentarer 15

Igår var det extra kul att se på Rapport. Vi satsar ju mycket på att fler umeåbor ska välja att åka kollektivt istället för att ta bilen, och det har varit mycket framgångrikt. Sedan 2005 har antalet bussåkandet ökat med 40%.

I ett inslag igårdagens Rapport uppmärksammades Umeå kommuns satsning på elbussar i kollektivtrafiken. Det är än så länge en försöksverksamhet, men ambitionen är att vi ska kunna gå vidare och utöka antalet elbussar ytterligare. Se mer i klippet ovan.

Bra reklam för Umeå.

Earth Hour på lördag kl. 20.30-21.30

Av , , Bli först att kommentera 4

På lördag är det dags för den världsomspännande klimatmanifestationen Earth Hour. Då släcks ljuset på många platser i landet under en timmes tid för att uppmärksamma klimatfrågan. Jag är glad att Umeå kommun deltar. Tidigare genom åren har Umeå valt att avstå deltagande men förra året – 2011 – blev det ändring, då en Alliansmotion om att Umeå kommun skulle delta blev bifallen.

Och på den vägen är det. En symbolhandling javisst, men en nog så viktig sådan.

Earth Hour har växt för varje år och genom att medverka visar vi att även Umeå värnar om miljön, och bryr sig om vår planets sårbarhet. Genom att visa en vilja att hushålla med el, kan kommunen verka som gott exempel för kommuninvånarna och därmed bidra till att fler får upp ögonen för sparsam elanvändning. Dessutom ger Earth Hour ett utmärkt tillfälle att prata om miljöengagemang och miljöfrågor på ett konkret sätt i skolorna.
 

Här kan du läsa mer om vad som händer i Umeå med koppling till Earth Hour.

Moderaterna värnar miljön!

Av , , Bli först att kommentera 12

Fick den här repliken till två vänsterpartister publicerad i VK (16/2):

Moderaterna värnar miljön!

Det kanske är dags att Vänsterpartiet städar upp framför egen dörr. Att hävda att Moderaterna inte intresserar sig för Umeås situation vad gäller luftföroreningar (VK 8/2 2012) är ren och skär lögn. Speciellt tråkigt då det kommer från ett parti som i juni 2011 röstade nej till Alliansens extra miljoner till kollektivtrafiken i Umeå. Ju fler som åker kollektivt, desto bättre för miljön.

Kollektivtrafik vill Alliansen och Moderaterna satsa på. Vi var med i beslutet om åtgärdsprogrammet för att minska utsläppen i centrala Umeå. Likaså har vi föreslagit en tidigareläggning av byggandet av den viktiga gång- och cykelbron mellan Lundåkern och Bölesholmarna. Även där har V sagt nej. Vad vill vänsterpartiet egentligen satsa på? Knappast miljön. Hur kan man annars från vänsterhållet säga nej till den viktiga ringleden som är den enskilt viktigaste pusselbiten för att få en renare luft i centrala staden? Vänsterpartiet, det här är allvarligt för miljön!

Tack för att ni välkomnar oss in i en diskussion, där vi varit drivande länge. Men man blir mörkrädd när ni kommer med så dumma förslag som att stänga av Storgatan för genomfartstrafik. Det leder inte till bättre luftmiljö, utan kommer tvärtom att ställa till ett trafikkaos i centrum.

Anders Ågren
Kommunalråd, M
Umeå

Kommunism?

Av , , 6 kommentarer 15

Vi moderater har lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om för umeborna, oavsett väder och vind. Ett förslag som vi har fått många uppskattade kommentarer kring.

Detta har emellertid fått Lennart Holmlund (S) att gå i gång. Han hänvisar till den nya översiktsplanen och menar – tror jag – att det redan är på gång och att vi är överens om tagen.

Men samtidigt gillar han tydligen inte idén, och han har fått för sig att vi inte vill att privata fastighetsägare ska ta nåt ansvar överhuvudtaget. Men så är det naturligtvis inte. Vi moderater anser att både privata fastighetsägare och kommunen har ett ansvar i den här frågan.

 

På sin blogg jämför han oss förövrigt med "gamla kommunister".

OK, intressant jämförelse av Umeås kommunstyrelseordförande. Kommunala cykelparkeringar = kommunism.

Av de 170 miljoner människor som slaktades i massmord under 1900-talet så står kommunisterna för nästan två tredjedelar. Mer konkret så har alltså omkring 110 miljoner människor dödats i kommunismens namn. Överallt där kommunismens idéströmningar blivit statsbärande ideologi har den resulterat i förtryck. Oavsett vi talar om Sovjetunionen, Kina, Albanien, Pol Pots Kambodja, Castros Kuba,  Rumänien, Nordkorea, Vietnam, Östtyskland eller Etiopien har resultatet alltid varit terror och statsorganiserat mördande.

I Lennarts Holmlunds världsbild är alltså cykelparkeringar (om de har tak och byggs av kommunen) liktydigt med kommunism.

 

Suck.

 

 

 

Underlätta för Umeås cyklister

Av , , 2 kommentarer 11

Idag har vi moderater lämnat in en motion till Umeå kommunfullmäktige om att se över möjligheterna att bygga fler cykelparkeringar med tak – allt för att underlätta och göra det mer attraktivt att cykla året om, oavsett väder och vind.

Motionen bifogas nedan:

 

Umeå 2011-12-08
 
 
Motion om att uppföra väderskydd för parkeringar avsedda för cyklar i Umeå
 
Umeå kommun har som ambition att betydligt fler ska välja att ta cykeln istället för bilen, sommar som vinter. Det är en mycket bra målsättning och kräver insatser i stort som smått.
 
Umeås klimat är tidvis ganska hårt med regn, snö, hagel, is och hård blåst. När en cyklist parkerar cykeln i en för cyklar avsedd parkering utan väderskydd kan denne vid dåligt väder vara ganska säker på att sadeln och cykeln är frostig/blöt/isig eller full av snö och har med största sannolikhet blåst omkull när man kommer för att hämta den.
 
Med någon form av väderskydd skulle man slippa detta och fler personer skulle kanske använda cykeln som ett fortskaffningsmedel i högre utsträckning än idag i Umeå. Enkla tak över cykelparkeringar behöver inte kosta särskilt mycket, men skulle underlätta för cyklisternas tillvaro.
 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
 
Att Umeå kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda möjligheten till att upprätta väderskydd för fler parkeringar avsedda för cyklar.
 
  
Anders Ågren
Kommunalråd (M)
 
Stefan Nordström
Vice ordförande tekniska nämnden (M)

Fartguppen i Umeå inte bra för miljön

Av , , 4 kommentarer 6

Det glädjer mig att läsa tidningen idag och se att Moderaternas förslag om att ta bort merparten av vägguppen i Umeå får stöd.

Ordföranden för Motormännen i Umeå, Karin Sjölund, säger i en kommentar att idelaet vore att ta bort dem då de varken är bra för miljön eller bilisterna. Hon konstaterar att "guppen skapar en ojämn trafikrytm som i sin tur ökar bilarnas utsläpp. De är också ett irritationsmoment för bilisterna och de skapar en dålig arbetsmiljö för yrkesförarna."

Som sagt – vägguppen är inte bra för miljön. Låt oss ta bort dem.