Etikett: Luleå Airport

Rekord på rekord för Umeå Airport

Av , , Bli först att kommentera 12

I maj slogs ett nytt rekord för Umeå Airport. Antalet resenärer når hela tiden nya höjder.

Totalt 100 399 passagerare reste via Umeå Airport i maj månad 2012. Det var 5 352 fler passagerare än maj månad förgående år –  totalt en ökning med 5,6 procent. Ackumulerat, januari-maj 2012 så är det en resandeökning med hela 7,5 procent jämfört med förgående år. Innan året är slut kanske man lyckas passera en miljon resenärer. Vi är nu hack i häl på Luleå Airport beträffande antalet resenärer.

Detta visar också att vårt beslut att vara med och medfinansiera utbyggnaden av flygplatsen kommer i helt rätt tid. Trängseln på flygplatsen har blivit mer och mer påtaglig.  Efter ett beslut i fullmäktgie så ska Umeå kommun bidra med 15 miljoner kronor under 2012—2013 till Swedavias utbyggnad av Umeå Airport. Utbyggnad av bland annat avgångs- och ankomsthallen ska öka flygplatsens kapacitet och komforten för passagerarna.

För moderaternas del, så hoppas vi att detta bara är ett första steg i den utbyggnad som verkligen behövs. Nästa steg borde vara att bygga på med ytterligare en våning, med gater och gångar ut till flygplanen, på samma sätt som på Arlanda och i Luleå.

 

 

Ett första steg i utbyggnaden!

Av , , 2 kommentarer 10

Igår tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett enigt beslut om att ställa upp på medfinansiering av utbyggnad etapp 1 på Umeå Airport. I sak ska det slutgiltiga beslutet tas av fullmäktige senare denna månad. Det är dock Swedavia som är projektägare i detta, och som står för den största delen av finansieringen.

Det här var ett mycket positivt beslut. Jag har det senaste året engagerat mig hårt i att Umeå kommun, liksom övriga delar av regionen, borde vara en del i att förverkliga planerna för flygplatsen. För en utbyggd avgångs- och ankomsthall är nödvändig.

Men detta är bara ett första steg. Det finns planer på en etapp 2, vilket vi också kunde läsa om i dagens tidning. Då möjliggörs en påbyggnad med ytterligare en våning av flygplatsbyggnaden, med tillbyggnad av gater så att man ska kunna ta sig till och från planen utan att behöva gå utomhus. På samma sätt som i exempelvis Luleå eller för den delen Arlanda.

Våra invånare och våra besökare förtjänar en bättre flygplats. Nu möjliggör vi detta!

Bygg ut Umeås flygplats!

Av , , Bli först att kommentera 9

Förra veckan var vi några från Umeå som gjorde studiebesök i Luleå och bl.a. besökte Luleå Airport. Där fick vi bl.a. se hur man gick tillväga när deras flygplats byggdes ut samt de planer som finns för ytterligare utbyggnader. Kan ju konstatera att Luleå i detta avseende ligger långt före Umeå.

I dagens VK kan vi läsa bl.a. om de planer som finns på att bygga ut Umeå Airport.

Det är en utbyggnad i två etapper. Den första fokuserar på ökad kapacitet för bl.a. incheckning, säkerhetskontroll och gaten samt en helt ny ankomsthall. Den andra etappen innebär att man bygger på med en ny våning som då blir avgångshall. Mycket bra! Finansieringen är inte helt löst ännu då Svedavia inte fixar hela finansieringen själv.

Jag lyfte den här frågan i på min blogg i januari 2011, "Dags för nästa steg för Umeå flygplats?", och skrev att både offentliga aktörer och näringsliv borde vara redo att ta en diskussion om att medfinansiera projektet då det är en angelägenhet för oss alla.

Sen har jag haft uppe frågan i kommunfullmäktige också. Umeå måste vara en del i medfinansieringslösningen, liksom omgivande regionen.

Nu finns det alltså mer konkreta planer för Umeå Airport. Tänk om vi kunde komma till skott även i denna fråga!