Etikett: infrastruktur

På väg till Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 13

Tidig morgon för att hinna med flyget som går 06.35. Det är den tiden i månaden då vi har sammanträde i Stockholm med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Idag väntar först träff med de moderata partikollegorna, som har uppdrag i SKL:s olika beredningar. Genomgång av alla ärendelistor inför deras sammanträden.

Därefter samlat informationsmöte för alla partier på Hilton: f.d finansministern Kjell-Olof Feldt (S) på temat "Välfärden kommer att kosta mer pengar – var hittar vi pengarna". Glädjande är att vi även får besök av infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd (M) som ska prata om innehållet i infrastrukturpropositionen: "Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem". Högintressant och högaktuellt, på många sätt. Så sent som igår hade vi i Umeå överläggningar med Trafikverket tillföljd av just infrastrukturpropositionen, som innebär den sammantaget största satsningen i modern tid på vägar och järnvägar. Ramen har aldrig varit större för infrastrukturen.

Dagarna i Stockholm, då det är SKL-möten, är mycket bra tillfällen att hinna nätverka och lobba för olika frågor i direktkontakt med andra ledande politiker i landet, såväl de "tyngsta" kommun- och landstingspolitikerna som ledande rikspolitiker. Så utöver själva sammanträdena som äger rum torsdag-fredag, så är det värdefulla tillfällen att kunna sätta sig i lugn och ro för mer informella överläggningar. Så blir det även denna gång.

På återhörande!

Information om nytt badhus

Av , , Bli först att kommentera 10

Ny vecka. Vi inleder på morgonen med sedvanligt månadsmöte med de ledande företrädarna för Alliansen i Umeå, vilket bl.a. innebär gruppledarna, styrelser och nämnders viceordföranden från respektive parti.

Idag är Bertil Hammarstedt, VD för Umeå Badhus AB samt projektledare Gunnar Isaksson inbjudna för att redogöra för förslaget till nytt badhus, innehåll, tidplan etc. En av Umeås sista kvarvarande gamla politiska "långbänkar" är nu på väg mot sin lösning. Vi har klarat av många av dessa under de senaste åren.

Iövrigt är det full fart hela veckan. Ett axploxk: Ikväll månadsmöte med Moderaterna i Umeå, imorgon kommunstyrelsens sammanträde, i mitten av veckan en särskild hearing med Trafikverket om infrastrukturpropositionen samt arbetet med Nationell transportplan 2014-2025, torsdag-fredag bär det av till Stockholm för möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Önskar er en bra vecka – vi hörs!

S-politiken hotar jobben i Umeå

Av , , 3 kommentarer 10

I dagens Folkbladet skriver jag tillsammans med ordföranden i riksdagens arbetsmarknadsutskott, Elisabeth Svantessson (M), om de uppenbara riskerna för jobben med socialdemokraternas politik. Debattartikeln bifogas nedan.  

 

S-politiken hotar jobben i Umeå

Att jobben blir fler är en prioriterad fråga för oss moderater. Sysselsättningen nationellt har ökat med 200 000 personer sedan år 2006. Det är därför Sverige står starkt när andra länder krisar, och det är därför vi i årets höstbudget fortsätter att stärka jobbpolitiken. Samtidigt kan vi konstatera att Socialdemokraternas politik på flera områden utgör ett reellt hot mot jobben. Både i Umeå och i övriga landet.

Vi vet att Socialdemokraterna vill ta bort eller förändra de populära RUT- och ROT-avdragen för hushållsarbete och renovations- eller byggtjänster. I Umeå använde över 13 000 människor dessa tjänster under 2011. Den höga efterfrågan på tjänsterna har skapat förutsättningar för en stark lokal marknad att växa fram. Denna marknad är i dag över 500 företag i Umeå, som är verksamma inom dessa näringar, beroende av.

Vad händer med dessa företag och deras anställda om Socialdemokraterna tar bort eller skär ner på RUT- och ROT-avdraget? Hur påverkas Umeås 77 företag som erbjuder hushållstjänster? Kommer de 506 byggföretagen som finns i kommunen att tvingas till nedskärningar?

Vi vet också att Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för ungdomar under 26 år. Detta samtidigt som ungdomar är en av de samhällsgrupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Hur skapas fler ungdomsjobb genom att Socialdemokraterna höjer kostnaden för Umeås arbetsgivare – privata såväl som kommun och landsting – att anställa unga med över 250 miljoner kronor per år?

Under Alliansregeringen har trösklar till arbetsmarknaden sänkts och utbildningssystemet stärkts. Det har skapats incitament för arbete genom jobbskatteavdragen och det har blivit billigare att anställa ungdomar. I årets höstbudget presenterades nyligen ytterligare satsningar, bland annat på infrastruktur, utbildning och forskning samt sänkt bolagsskatt, som kommer att skapa fler jobb – både kortsiktigt och långsiktigt.

Detta är några exempel på hur Nya Moderaterna och Alliansen arbetar för att få fler människor i arbete. Det är på detta sätt, genom att kontinuerligt sänka trösklar till arbetsmarknaden och skapa nya incitament för arbete, som vi kommer att fortsätta arbeta för att fler människor ska få ett jobb.

Nu det Socialdemokraternas tur att berätta hur de vill skapa fler arbeten i Sverige. I Umeå, liksom övriga landet, väntar företagare och deras anställda som hotas av den socialdemokratiska politiken sedan länge ivrigt på svar.

Anders Ågren (M)
kommunalråd i Umeå

Elisabeth Svantesson (M)
ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Kommunledningen från Halmstad på besök i Umeå

Av , , 2 kommentarer 10

Torsdag till fredag var Halmstads kommunledning på besök hos oss i Umeå. Den moderata kommunstyrelseordföranden Carl-Fredrik Graf (M), som jag känner sedan tidigare, liksom kollegorna Henrik Oretorp (C) och Aida Hadzialic (S). Även deras VD för Halmstad Hamn, Björn Alvengrip, deltog vid besöket.

På programmet stod studiebesök på Nordic Logistic Center (NLC): nya godsbangården och Umeå Hamn. De fick också information om det utvecklingsarbete som pågår i Umeå, med fokus på tillväxtfrågor och infrastruktur. Fotot ovan taget vid lunchen på Messen på gamla I20-området.

Ett första steg i utbyggnaden!

Av , , 2 kommentarer 10

Igår tog kommunstyrelsens arbetsutskott ett enigt beslut om att ställa upp på medfinansiering av utbyggnad etapp 1 på Umeå Airport. I sak ska det slutgiltiga beslutet tas av fullmäktige senare denna månad. Det är dock Swedavia som är projektägare i detta, och som står för den största delen av finansieringen.

Det här var ett mycket positivt beslut. Jag har det senaste året engagerat mig hårt i att Umeå kommun, liksom övriga delar av regionen, borde vara en del i att förverkliga planerna för flygplatsen. För en utbyggd avgångs- och ankomsthall är nödvändig.

Men detta är bara ett första steg. Det finns planer på en etapp 2, vilket vi också kunde läsa om i dagens tidning. Då möjliggörs en påbyggnad med ytterligare en våning av flygplatsbyggnaden, med tillbyggnad av gater så att man ska kunna ta sig till och från planen utan att behöva gå utomhus. På samma sätt som i exempelvis Luleå eller för den delen Arlanda.

Våra invånare och våra besökare förtjänar en bättre flygplats. Nu möjliggör vi detta!

Umeå – tillväxt!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det händer mycket i Umeå. Men vi vill mer. Idag kör vi igång arbetet med budgetprocessen för år 2013. Ett tema för idag är tillväxt, och tillväxtens betydelse för vår gemensamma välfärd.

Här kan ni se en film, Med Linn Larsson, om vad som händer i Umeå just nu. Mer tillväxt!

Många umebor på Öppet Stadshus

Av , , Bli först att kommentera 6

I helgen har det blivit mycket politik. Naturligtvis mycket fokus kring Juholts avgång, och efterdyningarna av det och socialdemokraternas pågående kris. Idag kom förövrigt nya SIFO-siffror som visar sämsta resultatet hittills för (S). Nu har man tappat mycket stöd även i norra Sverige.

Men framförallt hade vi Öppet hus på stadshuset i lördags. Många umebor hade, som vanligt, sökt sig till stadshuset för att få information i olika frågor, träffa politiker och tjänstemän för att diskutera olika aktuella frågor.

Längst upp i stadshuset fanns det också möjlighet att dricka en kopp kaffe och lyssna till underhållning. Det kan vara skönt med en paus efter nån timme när man gått runt och tittat på alla intressanta montrar som  fanns på de olika våningsplanen.

Vanliga frågor, och stort intresse, var det om olika planeringfrågor. Hur går det med IKEA? Vad händer i centrum? Hur blir det med badet? Blir det nån gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna? Även frågor om landstinget avhandlades, även om vi inte har det ansvaret på kommunen. Men inga frågor var för stora eller för små för att diskuteras. Bra samtal!

Öppet stadshus är ett mycket uppskattat arrangemang. Årets tillställning var inget undantag.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Umeå bör sikta på att utses till Sveriges bästa stadskärna

Av , , 1 kommentar 5

  Pressmeddelande som gick ut tidigare idag:

  Ågren (M): Umeå bör sikta på att utses till Sveriges bästa stadskärna

  Kommunalrådet Anders Ågren (M) har lämnat in en motion om att Umeå kommun ska ansöka om att bli utsedd till ”Sveriges bästa stadskärna”. Varje år utses nämligen den stad i landet som bedömts vara bäst på att arbeta med stadsförnyelse i centrum. Vinnare år 2011 var Borås.

  Det händer mycket positivt i Umeå, inte minst i de centrala delarna av staden. En stadsomvandling där man politiskt är överens om att bygga stad. En tät och hållbar stad, med stora investeringar på gång, många arrangemang och aktiviteter som förhöjer upplevelsen av att bo i Umeå och för den delen kommunen.

  Föreningen Svenska Stadskärnor belönar varje år den stad som under de närmast föregående åren nått störst framgång i sin stadsförnyelse genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Svenska Stadskärnor är en förening där många branscher och sektorer är medlemmar.

  – En seger i den kampen vore bra reklam för Umeå, samtidigt som det skulle vara ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt gemensamma arbete för att utveckla Norrlands största stad, säger Anders Ågren i en kommentar.

  – Jag antar att det i skrivande stund är försent att ansöka om bästa stadskärna för år 2012, och motionen ska ju dessutom beredas och hanteras i sedvanlig ordning. Mer realistiskt blir i så fall att sikta på utmärkelsen år 2013 eller 2014.

  Priset för bästa stadskärna har delats ut sedan 1995. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter i styrelsen för föreningen, som även är jury för utmärkelsen.

   

  Motion

  Umeå bör sikta på att utses till Sveriges bästa stadskärna!

  Det händer mycket positivt i Umeå, inte minst i de centrala delarna av staden. En stadsomvandling där vi politiskt är överens om att bygga stad. En tät och hållbar stad, med stora investeringar på gång, många arrangemang och aktiviteter som förhöjer upplevelsen av att bo i Umeå och för den delen besöka vår kommun.

  Med en ny och modern fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna i ryggen, så samarbetar vi från kommunens sida med bl.a. olika privata aktörer för att utveckla stadskärnan.

  Vad passar väl bättre då än att ansöka om att få utmärkelsen ”Sveriges bästa stadskärna”?

  Det är en utmärkelse för framgångsrik stadskärneutveckling. Föreningen Svenska Stadskärnor belönar varje år den stad som under de närmast föregående åren nått störst framgång i sin stadsförnyelse genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Svenska Stadskärnor är en förening där många branscher och sektorer är medlemmar. Priset för bästa stadskärna har delats ut sedan 1995. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter i styrelsen för föreningen, som även är jury för utmärkelsen. Vinnare av utmärkelsen Årets Stadskärna 2011 var Borås stad.

  En seger i den kampen vore bra reklam för Umeå, samtidigt som det skulle vara ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt gemensamma arbete för att utveckla Norrlands största stad.
  Jag antar att det i skrivande stund är försent att ansöka om bästa stadskärna för år 2012, och motionen ska ju dessutom beredas och hanteras i sedvanlig ordning. Mer realistiskt blir i så fall att sikta på utmärkelsen år 2013 eller 2014.

  Med anledning av ovanstående yrkar jag

  att Umeå kommunfullmäktige beslutar att ansöka om utmärkelsen ”Sveriges bästa stadskärna” med sikte på år 2013 eller 2014.

   

  Umeå 2012-01-09

   

  Anders Ågren
  Kommunalråd (M)

   

   

  Högt tempo, både i Umeå och Stockholm

  Av , , 2 kommentarer 11

  Imorse åkte jag ner från Umeå med 06.35-flyget för månadens möten med Sveriges Kommuner och Landsting. Hann precis fram då moderaternas gruppmöte skulle inledas. Genomgång av ärendelistorna inför alla beredningars sammanträden senare idag. Därefter informationer för alla partigrupper, och bl.a. besök av  IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C).

  Full fart, med andra ord.

  Så skulle man även kunna beskriva gårdagen hemma i Umeå. Först ett intressant och givande frukostmöte hos landshövdingen Chris Heister på residenset. Bla. diskussion om Umeås flygplats och dess betydelse för regionen. Därefter vidare till gamla I20, lunch på Messen och i samband med detta – möte med statssekreteraren hos infrastrukturministern, nämligen Carl von der Esch. Där hann vi prata aktuella frågeställningar kring både väg, järnväg och Kvarken-förbindelsen.

  Dagen avslutades med att statssekreteraren invigde Norrtågs nya tågverkstad i Umeå:

  Alliansen satsar på skola och infrastruktur

  Av , , Bli först att kommentera 10

  I dagens Västerbottens Folkblad har jag nedanstående insändare införd apropå regeringens budgetproposition, vilken tidigare även varit införd i pappersversionen av VK.

   

  Positiva satsningar på skola och infrastruktur

  Så har regeringens budgetproposition presenterats. Regeringens förslag får positiv respons från bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) där jag själv sitter i styrelsen, och ordföranden Knape konstaterar att satsningarna på skolans område samt infrastruktursatsningarna på väg och järnväg ligger i linje med det som SKL förespråkar.

  Personligen är jag mycket glad att vår finansminister heter Anders Borg och jag är lika glad att det är Alliansen som leder Sverige genom den ekonomiska krisen. Hade de rödgröna fått bestämma, så hade de slagit på stora trumman och gett vårt land stora underskott och höga skulder. Då hade höstens budget handlat om stora nedskärningar i välfärden och vanligt folk skulle ha fått betala högre skatt.

  Istället ser vi nu en regering som tar ansvar för landets ekonomi, så att vi kan känna oss trygga med att skola, sjukvård och omsorg fungerar även när det råder svåra tider.

  Anders Ågren
  Länsförbundsordförande
  Moderaterna i Västerbotten