Etikett: Norran

M-styrda kommuner måste gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster

Av , , Bli först att kommentera 7

Tillsammans med Elisabeth Svantesson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, fick jag i helgen en debattartikel publicerad på Norran.se om att Sverige har mycket kvar att göra för att vårt land ska bli jämställt.

Nya moderaternas politik innebär på område efter område att viktiga steg tas för att välrdens mest jämställda land ska bli ännu mer jämställt.

Debattartikeln bifogas nedan:

Världens mest jämställda land är för ojämställt

Världens mest jämställda land är fortfarande alltför ojämställt. Trots att Sverige har en av världens mest jämställda arbetsmarknader, och högst sysselsättningsgrad bland kvinnor i EU, är skillnaden i sysselsättningsgrad och lön mellan kvinnor och män fortfarande för stor. Strukturerna på arbetsmarknaden måste förändras och politiska reformer måste till.

Efter sex år med Alliansen är det tydligt att kvinnor gynnats av vår politik. Omkring 54 procent av sysselsättningsökningen förra året tillföll kvinnorna. Men mycket finns fortsatt att göra för att öka jämställdheten och kvinnors sysselsättningsgrad. Enligt riksdagens utredningstjänst skulle Sveriges BNP öka med omkring 10 procent om män och kvinnor jobbade lika mycket – det illustrerar att vi har mycket arbete kvar att göra. Och vi har idéer för det.

Utvärderingar från Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet visar att jobbskatteavdragen har större effekt för kvinnors arbetskraftsdeltagande än för män. På lång sikt väntas de öka antalet arbetade timmar med 2,9 procent för kvinnor jämfört med 1,8 procent för män. Sedan regeringen tillträdde har kvinnor i högre utsträckning än män fått behålla mer pengar och fått ökad makt över sin egen försörjning samtidigt som arbetsutbudet ökat. Fler jobbskatteavdrag skulle gynna denna utveckling.

Många arbetsgivare i välfärdssektorn (där majoriteten av de anställda är kvinnor) är en förutsättning för fler karriärvägar och att kunna påverka sin lön. Lagen om valfrihetssystem har gett goda resultat och 80 procent av de nystartade välfärdsföretagen hade 2010 en kvinnlig ägare eller VD. Även RUT-avdragen är viktiga ur jämställdhetsperspektiv. Huvuddelen av de anställda i branscher som utför hemmanära tjänster är kvinnor och företagen drivs oftast av kvinnor. Socialdemokraterna vill begränsa välfärdsföretagandet och RUT. Vi tror tvärtom att det är viktigt att underlätta för kvinnors företagande och entreprenörskap.

Fler män än kvinnor har heltidsarbete. Vi tror på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter och inte lagstiftare som ska avgöra vilka arbetsvillkor som ska gälla på arbetsmarknaden. Men på kommunal nivå, där politiker är arbetsgivare, bör heltidsarbete prioriteras. Moderatstyrda kommuner bör därför gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster.

Nya Moderaternas politik skapar förutsättningar för ökad jämställdhet i hemmen och möjlighet till karriärutveckling. De tre nämnda förslagen skulle än mer främja kvinnors företagande och öka antalet arbetade timmar. Arbetet fortsätter för att världens mest jämställda land ska bli jämställt.

Anders Ågren (M), Förbundsordförande för moderaterna i Västerbotten

Elisabeth Svantesson (M), Ordförande i riksdagens Arbetsmarknadsutskott
 

Insändare om tillväxt i dagens VK

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag träffar fler och fler som har slutat att prenumerera på papperstidningarna, och endast förlitar sig till det som finns tillgängligt på internet. Senast igår pratade jag med en person som bara läser tidningarna på nätet.

Därför har jag tänkt börja lägga ut de debattartiklar och insändare som jag får publicerade i tidningar som VK, VF, Norran och Västerbottningen – här på min blogg.

Nedanstående insändare var införd i dagens VK. Och ni som redan har läst den i papperstidningen kan helt enkelt klicka vidare och läsa annat 🙂

 

Viktigt med fortsatt tillväxt i Umeå!
 
Umeå fortsätter växa befolkningsmässigt och för oss som tror på tillväxt är detta mycket positivt. Umeå är nu uppe i 114 075 invånare, och 2009-års ökning stannade på 1347 personer.
 
Norrland behöver en stark tillväxtmetropol. Moderaternas ambition är att Umeå skall bli just denna. Ett kraftcentrum för tillväxt i norr. Avsikten är dock inte att konkurrera med Skellefteå och Lycksele eller för den delen övriga Norrlandsstäder som Luleå och Sundsvall.
 
Målsättningen är att ta upp konkurrensen med de större städerna i söder och börja spela i en högre division. Och detta kan ske utan att resten av länet utarmas. Exempelvis så väljer ca 6000 umebor att flytta från Umeå varje år. Många av dessa flyttar söderut. Tänk om vi lyckades behålla en större del av dessa människor i Umeå – genom att kunna erbjuda jobb, goda karriärmöjligheter och attraktiva bostadsområden.
 
Ett starkt Umeå på frammarsch ska inte ses som ett hot mot resten av länet. Tvärtom är ett expanderande Umeå en förutsättning för Norrlands långsiktiga positiva utveckling. Ett Umeå i stark tillväxt ger ringar på vattnet för övriga kommuner i regionen. I rapporten ”Tillväxtens geografi” som publicerades av Kommunförbundet år 2004 konstaterar man ett väldigt tydligt samband mellan storlek och tillväxt. Fundamenta talar också för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser.
 
Storleken spelar roll. Norrland behöver en stark tillväxtmotor, som också har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar, företagsetableringar och annat. Umeå måste axla den rollen.
 
Anders Ågren
Kommunalråd, m
Umeå