Etikett: regeringen

Umeå universitet en av vinnarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Har just kommit tillbaka efter Umeåregionens regionrådsresa till provinsen Novara i Italien.

Bläddrar igenom tidningarna – VK och Folkbladet – från de dagar som vi varit bortresta, och noterar den trevliga nyheten att regeringen vill satsa mer pengar på Umeå universitet.

Umeå universitet är en av vinnarna när regeringen nu fördelar pengar till de olika lärosätena. Inför år 2013 blir det 22,3 miljoner kr extra i anslag till Umeå universitet. Ursprungligen hade man antagit att det skulle bli en minskning med 7,6 miljoner kr utifrån föregående års budgetproposition. Men nu blev det alltså en ökning med 22,3 mkr.

En del av detta är en konsekvens av den kvalitetsgranskning som genomförts, och Umeå universitet har fått mycket goda betyg på en rad områden. För detta får man alltså en kvalitetspremie på 9,2 mkr som tydligen kommer att ligga kvar flera år. Pga lågkonjunkturen utökas dessutom antalet högskoleplatser vilket alltså kommer Umeå till del.

Den verksamhet som bedrivs vid Umeå universitet håller en mycket hög kvalitet och detta skall vi vara mycket stolta över. Forskare, lärare studenter och övriga vid universitetet bidrar i hög grad till den positiva utveckling vi har i Umeå.

Tummen upp att regeringen nu satsar ännu mer på Umeå universitet!

Håhåjaja

Av , , 2 kommentarer 14

Ser att Lennart Holmlund (S) på sin blogg ondgör sig över att regeringen nu satsar mycket på område efter område i den kommande budgetpropositionen. Han förstår inte var alla pengar kommer ifrån. Haha, ja vad ska man säga? Holmlund är lätt att förutsäga i det här fallet. Regeringen gör alltid fel, oavsett vad man föreslår.

Han har ägnat flera år till att på sin blogg skrika ut att regeringen är passiv och inte gör något. Nu när regeringen satsar betydande summor på forskning, utbildning, åtgärder mot ungdomsarbetslöshet, infrastruktur, och annat viktigt (dessutom exakt sådant som socialdemokraterna har efterfrågat) så är det inte bra heller. Trots att det är satsningar som även kommer att komma Västerbotten till del. Han verkar heller inte ha noterat att regeringen går in och stöttar kulturhuvudstadsåret.

Tråkigt att man inte kan höja sig lite i den politiska debatten och se det positiva. Så brukar vi moderater resonera i lokalpolitiken i Umeå: När vi moderater får igenom frågor som vi har drivit i flera år, så tycker vi att det är positivt. Vi gör tummen upp, då det är förnuftiga beslut som gynnar Umeå och umeborna. Men om vi skulle hålla på som socialdemokraterna och Holmlund, så skulle vi istället gnälla som bara den – även om vi får igenom våra egna förslag. Och detta bara för att vara EMOT. Att säga nej, nej, nej – även om det är bra beslut som antas.

Är det ett vettigt sätt att agera politiskt?

Nej, jag tycker inte det. Men för mig är resultaten det viktiga – sakpolitiken – och då är det inte fel att vara pragmatisk. Särskilt när den egna politiken får ett mycket bra genomslag.

 

Bra om fler kommuner erbjuder ”nattis”.

Av , , Bli först att kommentera 8

En av de nyheter som presenterats inför budgetpropositionen är att regeringen erbjuder ekonomiskt stöd till de kommuner som vill utveckla barnomsorgen och erbjuda "Nattis" – barnomsorg på obekväm arbetstid.

Det är en glädjande nyhet. Så sent som i maj skrev jag och MUF:s distriktsordförande i Västerbotten, Terese Andersson, en insändare i både VK ocvh VF om vikten av att kommunerna tar sitt ansvar i den här frågan. Att regeringen nu tillskjuter stimulanspengar är mycket positivt.

Det är viktigt att kommunerna tar sitt ansvar och inför ”Nattis” i högre utsträckning eftersom samhället förändras med förändrade arbetstider och familjeförhållanden. Sverige behöver barnomsorg som passar alla olika typer av familjer, föräldrar, barn och arbetstider. Nattis är en förutsättning för arbetslinjen!

Satningar på lärlingsutbildningar, utökat antal utbildningsplatser m.m.

Av , , Bli först att kommentera 9

Fick tidigare den här veckan frågan av en lokalreporter om regeringens strategi att släppa delar av budgetpropositionen vid olika tillfällen.

Jag förklarade att jag ser positivt på det. Visst är det så att regeringen därmed får sammantaget ett större genomslag för förslagen – vilket många socialdemokrater stör sig på – men samtidigt så ger det bättre information till allmänheten. Det ger också alla (massmedia, politiska motståndare) tillfälle att kommentera och analysera nyheterna, ur både positiv och negativ synvinkel.

Igår presenterade Alliansregeringen ytterligare en del i den kommande budgetpropositionen: ett ungdomspaket på 8,1 miljarder kronor.  Regeringen föreslår, för att skapa fler vägar till jobb för unga, ett ungdomspaket på 2,2 miljarder kronor 2013 och nästan 2,4 miljarder kronor 2014. Totalt satsar regeringen 8,1 miljarder kronor 2013-2016. Man stärker kopplingen mellan skola och arbetsliv och gör satsningar på lärlingsutbildningar och den gymnasiala yrkesutbildningen. Och för att möta den svaga konjunkturen föreslås en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser inom bland annat yrkesvux och lärlingsvux samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat en förstärkning av nystartsjobben, ökat förmedlarstöd och studiemotiverande insatser.

Det ska bli intressant att höra ytterligare kommentarer från socialdemokraterna om dessa förslag. Mycket av detta har ju efterfrågats av oppositionen, men nu när regeringen satsar på dessa punkter så lär väl inte det heller vara bra.

 

Positiv satsning på kulturhuvudstadsåret

Av , , Bli först att kommentera 12

Igår fick vi alltså beskedet att regeringen bidrar med statliga pengar till kulturhuvudstadssatsningen, fördelat på både år 2013 och 2014. Det var en mycket viktig signal. Minst 80 miljoner kronor blir det. Som jag kommenterade i VF så måste man inse att det pågår en tuff kamp, inom alla partier, för praktiskt taget varje krona som finns att fördela. De som nu är missnöjda borde fundera igenom det ett varv till – pengarna hade ju lika gärna kunnat hamna i någon annan del av landet, till något hel annat ändamål. Men tack vare goda lobbyinginsatser från flera olika håll så blev det nu ett klart godtagbart resultat.

 

Efter presskonferensen hade vi moderater som jobbat med kulturhuvudstadsfrågan en träff med kulturministern och åt lunch på Rex. Vi hade också tid att gå runt och titta på omgivningarna i det fina vädret, bl.a. visade vi upp hur byggandet av Kulturväven fortskrider. 

I dagens VK skriver jag och några av mina partivänner om det positiva besked som Umeå kommun nu har fått. Insändaren bifogas nedan.

Alliansregeringen satsar 80 miljoner på kulturhuvudstadsåret i Umeå

Nu har Umeå och Västerbotten fått ett efterlängtat besked om att regeringen satsar på och backar upp kulturhuvudstadsåret 2014. Den satsning på minst 80 miljoner kronor som regeringen avsätter är särskilt välkommen i en tid när många andra länder kraftigt minskar sitt stöd till kulturen. I tider av nedskärningar är det tyvärr ofta kulturpolitiken som får ta bland de största smällarna och vi ska vara stolta över att Sverige, genom en ansvarsfull ekonomisk politik, har fått möjlighet att istället värna och öka anslagen till kultursektorn.

I årets budgetproposition så föreslås 75 miljoner kronor öronmärkas för Umeås kulturhuvudstadsår 2014. Till detta kommer de medel som kommer från Kulturrådet och 21 andra nationella kulturinstitutioner som givits uppdrag att redovisa hur de kan och kommer att bidra till de satsningar som görs i Umeå. Redan idag så har Statens kulturråd beviljat fem miljoner kronor till detta, vilket är en summa som kan komma att växa.

Alla vi som i många år har arbetat för ett nationellt engagemang i kulturhuvudstadsåret kan idag känna stolthet över att regeringen är beredda att satsa på kulturlivet i Västerbotten. Beslutet visar också på att det är möjligt att stödja kulturell utveckling, även i ekonomiskt svåra tider, om man har en regering som bedriver en långsiktigt hållbar och ansvarsfull ekonomisk politik.

Edward Riedl (M), Riksdagsledamot

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), Riksdagsledamot

Anders Ågren (M), Kommunalråd

Elmer Eriksson (M), Ledamot kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott

Marianne Löfstedt (M), Ledamot kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott

Eva Westman Modig (M), Vice Ordförande Kulturnämnden

 

Regeringen ger pengar till Umeå och Kulturhuvudstadsåret!

Av , , 1 kommentar 12

Vaknar upp till den nyhet som vi länge har efterfrågat: staten tillskjuter pengar till Umeå för Kulturhuvudstadsåret!
 
I ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida meddelar idag kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att Umeå kommer att få statliga pengar till Kulturhuvudstadssatsningen.
 
Vi har levt i ovisshet ett tag kring omfattningen av det statliga engagemanget, och vissa har varit oroade för att Umeå inte skulle erhålla något stöd överhuvudtaget – annat än det uppdrag som myndigheter och andra institutioner fått om att engagera sig i Umeås kulturhuvudstadsarbete.
 
Idag meddelas att staten tillskjuter minst 80 miljoner kr. Det kan tydligen bli mer i slutändan. Med detta besked har vi kommit ett stort steg framåt! Det är en mycket positivt signal till alla som är engagerade i arbetet.
 
Återkommer i senare blogginlägg om detta. På återhörande!
 
 

Enad Allians mot en splittrad opposition

Av , , 3 kommentarer 10

I söndags var det partiledardebatt på Agenda SVT2. En mycket efterlängtad sådan, och debatten fick också bra tittarsiffror. Socialdemokraterna har sedan partiledarbytet gjort ett dramatiskt uppsving i opinionen, ca 10% uppgång, trots att man i sak inte har ändrat politik.

Stefan Löfven har kunnat undvika tala konkret politik, men ändå vunnit framgång i opinionen. Jag har för mig att det såg ut på samma sätt för Mona Sahlin när hon blev partiledare. Så länge man inte behövde prata konkreta frågor gick det bra.

Därför är det ju glädjande att det äntligen blev en debatt. Svenska folket förtjänar att se och höra vilka ståndpunkter som partierna har. Och vilka politiska alternativ det egentligen finns i svensk politik.

I partiledardebatten blev jobben den viktigaste frågan. Regeringens inställning om att alla jobb behövs och att göra det mer lönsamt att arbeta stod emot en splittrad opposition. Alliansen har ju faktiskt minskat utanförskapet och vill fortsätta kampen mot arbetslösheten. Arbetslinjen står i centrum. Men vad vill egentlgien oppositionen? I debatten såg vi fyra oppositionspartier – S, V, MP och SD – som alla sprang åt olika håll och hade olika besked. Deras enda besked där de var överens var att kostnaderna på att anställa unga ska höjas.

Så var det något som var tydligt efter debatten var det att de "rödgröna" inte längre existerar som politiskt alternativ i svensk politik.

Ett viktigt besked.

 

Ologiskt beslut om fjärde migrationsdomstolen

Av , , 5 kommentarer 9

I linje med de uppgifter som valsat runt i massmedia så har regeringen idag, tvärtemot Domstolsverkets utredning och förslag, beslutat att förlägga den fjärde migrationsdomstolen till Luleå. Man tar sig för pannan.

Domstolsverket, liksom merparten av remissinstanserna, konstaterade att Umeå var den bästa placeringen. Detta utifrån att man vägt in faktorer som geografiska förhållanden, målunderlag och var de asylsökande är bosatta, samt den viktiga delen om att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft.
 
Från Umeås sida har vi också haft en god dialog under resans gång med företrädarna för Justitiedepartementet. Både på politisk nivå och tjänstemannanivå.
 
Men sedan hände något, helt uppenbart. Varningssignalerna började klämta när Johan Linander (C), viceordförande i justitieutskottet, glatt gick ut i massmedia redan i mars och förklarade att domstolen skulle hamna i Luleå. Sedan dröjde beslutet och det var heller inget gott tecken för oss som jobbat för Umeå som lokaliseringsort.
 
Regeringen väljer alltså att bortse från sakskälen, och väljer Luleå istället för Umeå. När det gäller domstolsfrågor så borde man väl fokusera på sådant som rättssäkerhet och kompetensfrågor, snarare än regionalpolitik?

Tolgfors avgång

Av , , 2 kommentarer 4

Idag kom beskedet att försvarsminister Sten Tolgfors avgår. Bilden ovan är från ett av hans besök i Umeå. Jag har förståelse för hans beslut, men beklagar samtidigt detsamma.

Jag känner Tolgfors sedan MUF-tiden, och han har betytt mycket för utvecklingen av moderaterna. Tolgfors har spelat en viktig roll i omställningen av det svenska försvaret och för att få ordning på ekonomin i försvaret. Han betydde också mycket för att förnya moderaternas skolpolitik dessförinnan.

Sänkt moms ger nya jobb

Av , , 9 kommentarer 11

"Sänkt moms ger nya jobb" – ja, så lyder rubriken till en av artiklarna i dagens Västerbottens Folkblad. Och så är det.

Den 1 januari sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Det ger nu effekt. Exempelvis så nyanställer Rex Bar och Grill i Umeå, samtidigt som de sänker lunchpriset med tio kronor. Bilden ovan just från en annons som Rex satt in i lokalpressen. Även Frasses och McDonalds har flaggat för nyanställningar och prissänkningar. Fler lär följa.

Regeringens momssänkning ger effekt.