Etikett: Alliansen i Umeå

Nej, (M) håller inte på att ”äta upp” några andra partier i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 14

På förekommen anledning: Nej, varken jag eller moderaterna håller på att äta upp några andra partier i Umeå.

I gårdagens blogginlägg skrev kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S) bl.a. så här, vilket fått reaktioner lite här och där: ”Alliansen är inget parti och  det kan bli så att två partier KD och C hänger på gärdsgården och kan ramla ur riksdagen och det beror helt klart på allianssammanarbetet. Vad set nu egentligen skulle ha för betydelse. Ågren i Umeå håller även på att äta upp C och KD. Det kan även vara så att dessa partier inte har en politik som väljarna vill ha.”

Varför skriver då Holmlund så här?

Jag tror att det är så enkelt som följande. Holmlund är politiskt en slipad strateg efter så många år vid makten, och vet vad som historiskt har fungerat bra för vänstersidan i Umeå: borgerlig splittring. Genom åren har de borgerliga partierna i Umeå bråkat och kivats mycket sinsemellan. Detta har självklart gynnat socialdemokraterna som kunnat ägna sig åt opiniosbildninig och att styra kommunen, medan de borgerliga i opposition framförallt har ägnat tiden åt att bevaka varandra. Resultatet har blivit den ”borgerliga kannibalismen” – d.v.s. kampen har stått om att vinna väljare från andra borgerliga partier och inte från moståndarsidan. Kampen på borgerliga sidan har främst gällt vilket borgerligt parti som skall vara störst, och inneha oppositionsrådsposten. Kampen om den politiska makten i kommunen har då dessvärre hamnat i skymundan och ibland nästan på förhand släppts ur det borgerliga medvetandet. (Jag använder begreppet ”borgerlig” även om jag vet att inte alla gillar just det ordet.)

Men sedan bildandet av Allianssamarbetet – både på riksplanet och lokalplanet – har detta beteende steg för steg försvunnit, en ny generation politiska ledare har klivit fram, så också i Umeå. Fokus inom de fyra Allianspartierna i Umeå är inte längre att ta väljare av varandra, vilket är en mycket välkommen förändring. Istället finns en medvetenhet om att det gäller att tillsammans göra ett bra val, och att väljare måste vinnas över från den rödgröna sidan till Allianssidan. Sedan kan positionen som största Alliansparti växla från val till val, och det är alla medvetna om. Men fokuset är inte längre den inbördes kampen inom Alliansen.

Svårare än så är det inte att förstå Holmlunds lilla kommentar i bloggen. Det bästa för socialdemokratin är om Allianspartierna käbblar och kivas inbördes. Och när vi inte längre gör det är det ett hot mot (S), och då blir det förstås frestande för socialdemokrater att försöka blåda liv i tjafset igen. Men ledsen, (S). Den tiden är numera förbi.

Information om nytt badhus

Av , , Bli först att kommentera 10

Ny vecka. Vi inleder på morgonen med sedvanligt månadsmöte med de ledande företrädarna för Alliansen i Umeå, vilket bl.a. innebär gruppledarna, styrelser och nämnders viceordföranden från respektive parti.

Idag är Bertil Hammarstedt, VD för Umeå Badhus AB samt projektledare Gunnar Isaksson inbjudna för att redogöra för förslaget till nytt badhus, innehåll, tidplan etc. En av Umeås sista kvarvarande gamla politiska "långbänkar" är nu på väg mot sin lösning. Vi har klarat av många av dessa under de senaste åren.

Iövrigt är det full fart hela veckan. Ett axploxk: Ikväll månadsmöte med Moderaterna i Umeå, imorgon kommunstyrelsens sammanträde, i mitten av veckan en särskild hearing med Trafikverket om infrastrukturpropositionen samt arbetet med Nationell transportplan 2014-2025, torsdag-fredag bär det av till Stockholm för möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Önskar er en bra vecka – vi hörs!

Alliansmotion om ökat stöd till BRIS behandlas idag

Av , , 2 kommentarer 8

Idag behandlar kommunstyrelsen i Umeå, vid sitt sammanträde på eftermiddagen, Allianspartiernas motion om att öka stödet till den verksamhet som Barnens Rätt i Samhället (BRIS) bedriver. Arbetsutskottet har sedan tidigare gått på linjen om ett enhälligt bifall, trots att S och V i socialnämnden inte stöttade motionen.

Det är mycket glädjande att socialdemokraterna och vänstern ändrat uppfattning och stöttar vår motion. Nu kommer den gå vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande.

Det är små summor i sammanhanget, men en viktig markering från kommunens sida om vikten av den verksamhet som BRIS bedriver.

Motionen bifogas nedan:

 

Motion
Stödet till Barnens Rätt i Samhället (BRIS)
Vid den årliga presentationen av BRIS-rapporten – som många av oss lokalpolitiker deltog vid – framkom det att Umeå kommun inte ger BRIS det stöd man generellt äskar och oftast får av kommunerna runt om i landet. Det sänder dåliga signaler för Umeås del.
Barnens Rätt i Samhället (BRIS) fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och projektet BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners, företags och kommunernas goda vilja.
Varje år ansöker BRIS om medel till sin verksamhet av landets kommuner. Det belopp man äskar är 5 kr/barn från samtliga kommuner för barn upp till 18 år för att driva den verksamhet som BRIS har i dagsläget. Umeå kommun har gett besked till BRIS att de är beviljade 77 000 kr för 2012, vilket innebär 3,21 kr/barn.
Umeå kommun har en stabil ekonomi, och vi har dessutom avsatt stora summor av tidigare års överskott till bl.a. s.k. ”sociala investeringar”. Självklart ska även Umeå kommun bidra med 5 kr per barn, vilket skulle innebära en kostnadsökning med ca 43 000 kr per år (!). Småsummor i sammanhanget, men väldigt viktiga för den verksamhet som BRIS bedriver. Kostnadsökningen kan med fördel finansieras genom att reservera pengar ur avsättningarna för ”sociala investeringar”.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar
att BRIS ska stöttas med 5 kr/barn i enlighet med det äskande som går ut till alla landets kommuner.
 
Umeå 2012-02-12
 
Anders Ågren, Moderaterna
Britt-Marie Lövgren, Folkpartiet
Mattias Larsson, Centerpartiet
Veronica Kerr, Kristdemokraterna

Dags för Alliansträff

Av , , 1 kommentar 10

Inleder veckan med att träffa de ledande företrädarna för Allianspartierna i Umeå. Vi ses en gång i månaden för att gå igenom aktuella frågor inför kommunstyrelsen och andra ärenden av vikt och intresse.

Förra veckan presenterade vi Alliansens budgetalternativ för 2013, vilket media har rapporterat om: den stora "vinnaren" i Alliansbudgeten var äldre- och handikappomsorgen, men även skolans område är prioriterat. Ni kan läsa hela budgetförslaget HÄR.

Iövrigt full fart idag. Ska på lunchen träffa ett antal moderata riksdagsledamöter som är på besök i Umeå, och denna måndag avslutas ikväll med månadsmötet för den moderata kommunfullmäktigegruppen.

Vi hörs!

Ny vecka med budgetarbete och annat

Av , , Bli först att kommentera 13

Jag var på stadshuset lite tidigare denna morgon för att hinna förbereda inför diverse sammanträden. Annars har det varit en bra helg. Söndagen ägnades bl.a. till att städa ute på gården tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen.

Om en halvtimme är det dags att köra igång med månadens träff för Alliansen i Umeå. Aktuella politska frågor som bl.a. Umeå kommuns budget för 2013 ska diskuteras. Vi har ju de senaste veckorna suttit i budgetberedning och gått igenom aktuella prognoser och underlag – samlade i pärmen ovan – och snart är det skarpt läge. De styrande i S och V ska lämna sitt förslag till budget den 22/5 och veckan därpå kommer vi i Alliansen att presentera vårt budgetalternativ.

Möten hela dagen, som avrundas med kvällsmöte med Moderaterna i Umeå. På återhörande!

Värna välfärden och pensionerna

Av , , 13 kommentarer 7

I lördagens Västerbottens Folkblad skriver vi gruppledare för Alliansen i Umeå om vikten av att värna arbetslinjen. Insändaren bifogas nedan:

Arbete och välfärd hänger faktiskt ihop!

Sedan valet 2010 styr Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå. Steg för steg har allianspartierna noterat– inte helt förvånande – hur detta driver Socialdemokraterna åt vänster i den praktiska politiken i kommunen. Nu har vänsterfalangen tagit steget fullt ut, kört över Lennart Holmlund (S) och propagerar för införande av sex timmars arbetsdag. Det är oansvarigt.

Alliansen står för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna i Umeå har glömt denna koppling. Allianserpartierna vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i Umeå. Fler jobb, märk väl. För oss i Alliansen är det viktigt att värna välfärden och trygga pensionerna. Detta kräver att fler arbetar. Detta kräver tillväxt, fler företag och även fler som jobbar inom den offentliga sektorn. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben.

Istället för att lyssna på den majoritet av exempelvis Kommunals medlemmar som prioriterar möjligheten till heltidsarbete och höjd lön framför kortare arbetstid, går nu Socialdemokraterna i armkrok med Vänsterpartiet och gör tvärtom!

Den nya Socialdemokratiska Umeålinjen hotar inte bara den gemensamma välfärden utan kommer också leda till en rejäl standardsänkning för löntagarna. Hur mycket ska alla löner sänkas med för att finansiera kalaset? 25%? Socialdemokraterna i Umeå vill i praktiken tvinga alla löntagare att jobba deltid. Så långt har förfallet gått i det gamla arbetarpartiet.

Nu vet umeborna vad som gäller med Socialdemokraterna i Umeå inför valet 2014. Partiet struntar i ekonomin och ansvarstagandet – viktigare är tydligen att flirta med Vänsterpartiet och tävla om vem som kan lova mest, till ingen kostnad. Alliansen står för det ekonomiskt ansvarsfulla alternativet, som också är en garant för välfärden i Umeå.

Anders Ågren, kommunalråd (M)
Britt-Marie Lövgren, (FP)
Mattias Larsson (C)
Veronica Kerr (KD)

Alliansen kampanjar i Umeå idag!

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag kan du träffa oss lokala Alliansföreträdare på Renmarkstorget. Vi har kampanj mellan 11.30 och 13.30 (ca), och senare i eftermiddag/afton träffas Alliansen på Rex för "After-work".

I januari tillsatte Alliansen i Umeå fyra arbetsgrupper och dessa kommer inom kort att slutrapportera sina resultat. Detta kommer sedan att ligga till grund dels för Alliansens förslag till budget för 2011, dels för vårt gemensamma valmanifest som kommer att presenteras efter sommaren.

Kom förbi idag på Renmarkstorget! Drick en kopp kaffe och prata lite politik med oss i Alliansen.

Vi ses!