Etikett: framtiden

1:a maj – Nya moderaterna värnar arbetslinjen

Av , , 9 kommentarer 9

Även om filmsnutten har något år på nacken, så pekar den ändå på något väsentligt. Det är inte längre socialdemokraterna som värnar den svenska arbetslinjen, och gör det lönsamt att arbeta i vårt land. Det är inte längre (S) som lyssnar på dem som vill arbeta och göra rätt för sig. Det är moderaterna som övertagit den rollen i svensk politik.

Tänk på det när ni hör parollerna från dagens demonstrationståg.

Tiderna förändras. Moderaterna är det nya arbetarpartiet.

Överskott i kommunens ekonomi

Av , , 2 kommentarer 9

I dag har vi kommunfullmäktige, och skall bl.a. behandla årsredovisningen för 2009. Återigen gör Umeå kommun ett överskott, vilket förvisso inte är förvånande. Hela kommun- och landstingssektorn gjorde ett överskott förra året på 14 miljarder kr – och även Umeå gjorde alltså överskott.

Statsbidragen till kommunerna har ökat trots att (S) hävdar motsatsen.

Samtidigt har Umeå kommun ett högre skatteuttag än jämförbara kommuner. Två kr högre kommunalskatt (ca 400 miljoner kr/år) och intäkterna från råkraften (Stornorrfors) på 157 mkr innebär att kommunen satsar omkring 560 MILJONER KRONOR mer i verksamheten per år, än andra kommuner.

Men ur ser resultatet ut? Umeå kommun har en av landets mest sjukskrivna personal, vilket understryker att det är såväl strukturproblem som ledningsproblem i kommunen.

I höstens val har umeborna möjligheten att rösta för en ny kommunledning! Alliansen är redo!

 

Katastrof om Umeå växer till Uppsalas storlek?

Av , , 3 kommentarer 9
För snart två år sedan beslutade fullmäktige att höja Umeås tillväxtambitioner. Det gamla målet om 150.000 invånare senast år 2050 ersattes av målet 200.000 invånare. Moderaterna ansåg att detta var positivt. I den konkurrens som pågår mellan regioner och städer så spelar storleken roll – nu gäller det att föra en politik som främjar tillväxtambitionerna.

Men om man lyssnar till Miljöpartiet så får man uppfattningen att det värsta som skulle kunna hända för Umeå är att befolkningen fortsätter växa och faktiskt når 200.000 invånare. Det är ingen hejd på hur illa det då kommer att bli för umeborna.

Men vad skulle vara så hemskt med att fortsätta växa som stad? Är 200.000 för mycket? Ja, det beror förstås vad man jämför med. Det skulle innebära att Umeå kommun på sikt växer och får lika stor befolkning som Uppsala kommun. Uppsala ligger idag på ca 194.000 invånare. Det är alltså skräckscenariot som tillväxtfientliga Miljöpartiet skräms med. Att Umeå fortsätter växa och blir som …..Uppsala!

År 1955 hade Umeå ca 50.000 invånare – idag har vi 114.000 invånare. Hade miljöpartiet och andra deltagit i dåtidens lokala debatt hade vi förmodligen fått höra samma argument: ”Höga mål är hybris.”, ”Tillväxt är negativt.” Men vem längtar idag tillbaka till 50-talets Umeå?

Vi moderater i Umeå vill föra en politik som stärker stadens attraktivitet. Vi vill att fler ska flytta hit, och färre ska välja att lämna staden. Vi kommer att dra vårt strå till stacken för att föra en politik som ökar den ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten.
Dags för kraftsamling

Av , , 2 kommentarer 7

Enligt VK:s opinionsundersökning är det en kraftig övervikt för de rödgröna några månader innan valet, och miljöpartiet sticker ut och går kraftigt framåt. Mätningen bekräftar bilden av att Umeå är en utpräglad vänsterstad, vilket statsvetaren Magnus Blomgren säger i tidningsartikeln.

Men inget är skrivet i sten.

Därför är det upp till oss inom Alliansen och alla som sympatiserar med oss att kraftsamla på alla tänkbara sätt.  Vad hjälper det om att parti går framåt medan övriga i Alliansen går bakåt? Vi ska inte hålla på byta väljare mellan varandra, utan fokus måste vara på att vinna väljare från den "andra sidan" och primärt socialdemokraterna i Umeå. Det kommer att vara nya moderaternas främste ambition inför valet. Annars kommer valet aldrig att kunna vinnas.

Just nu pågår ett omfattande internt, och delvis utåttiktat, arbete inom fyra lokala Alliansarbetsgrupper som behandlar utbildning, tillväxt och företagsklimat, sociala och kultur/fritid (även om de har något andra namn på resp grup). Uppdraget är att arbeta fram konkreta förslag inom varje område, vilket sedan ska ligga till grund för Alliansens valmanifest.

Dags att spotta i nävarna, och öka takten för det här duger verkligen inte. Socialdemokraterna har styrt Umeå sedan 1994. Det är faktiskt hög tid för förändring!

 

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Stockholm över dagen

Av , , Bli först att kommentera 10
Är uppe tidigt idag för att åka till Stockholm. Vi har möte med den kommunpolitiska arbetsgrupp som jag ingår i för moderaterna på nationell nivå, där uppdraget är att arbeta fram ett nytt kommunpolitiskt program till partistämman år 2011.

Gårdagens fullmäktige innehöll förövrigt en rad intressanta diskussioner och beslut. Ett välkommet besked var att förskolepersonalen fr.o.m. i höst kommer att erbjudas betalda arbetskläder av arbetsgivaren på samma sätt som många andra yrkesgrupper (mansdominerade sådana) redan haft. Detta har varit en uppenbar brist i Umeå kommuns personalpolicy, men beslut togs i december som en av flera åtgärder i kommunens jämställdhetsplan. Under själva diskussionen från talarstolen var det inte alls säkert när det skulle komma att genomföras, men sedan kom Margareta Rönngren med nytt besked om att det skulle genomföras i höst. Positivt!

Mindre positivt var att (S) framhärdar i att Sekab ska få möjlighet att investera i fabriker utomlands. Kommunala skattepengar ska inte användas till utlandssatsningar!

Avslutningsvis blev det ja till detaljplanen Plåtslagaren, vilket vi moderater och de flesta andra partierna tyckte var bra. Gammalt och nytt måste kunna samsas i en växande stad.
Positivt med investeringsvilja

Av , , 3 kommentarer 9

Det är positivt för Umeås utveckling att det finns företagare och entreprenörer som är villiga att investera och satsa i vår stad.

Igårdagens tidningar kunde vi läsa om dels hur Hilding Holmquists planer på  höghushotell i centrum fortskrider, dels om Baltics planer på att bygga på kvarteret Forsete (där Kungspassagen ligger) med bl.a. ny galleria och bostäder. Oerhört positivt. Sedan kan det säkert finnas anledning att ha överväganden kring detaljer i de olika delarna beträffande arkitektur, utformning m.m.

Det känns oerhört befriande i en tid då många högröstade annars arbetar för att stoppa all form av förnyelse av staden. Det finns i den mediala debatten en tråkig form av konservatism och motstånd mot förändring som jag inte tror står i samklang med vad umeborna i allmänhet känner.

Tvärtom finns det en utbredd trötthet över alla långbänker i Umeå, och en önskan att det börjar hända saker.

Halverad sjukfrånvaro på åtta år

Av , , 3 kommentarer 10
Idag skriver både VK och VF om att sjukfrånvaron har halverats bland de anställda inom Umeå kommun sedan år 2002. Det är helt korrekt och naturligtvis glädjande. Men ännu återstår mycket arbete innan vi kan vara nöjda. Utvecklingen följer också rikstrenden där vi nu har den lägsta sjukfrånvaron på 27 år.

Sjukdagarna per anställd och år har minskat från 33,4 dagar till 15,5 i Umeå. Sjukfrånvaron i procent har minskat från 13,1% till 6,4%. Långtidssjukskrivningarna har minskat från 1273 till 428 personer.

Men bekymmersamt är att Umeå fortfarande har högre sjukfrånvaro än andra jämförbara kommuner. Här verkar ingen förändring ske. Personalen, som är vår viktigaste resurs, har det alltså sämre än om de jobbade i någon av de övriga kommunerna beträffande sjukfrånvaron.

Jag tänkte återkomma till detta faktum lite längre fram.
Välkommen Alireza

Av , , Bli först att kommentera 10

Noterar intresserat att miljöpartiets gruppledare Alireza Mosahafi kastar sig ut i cyberrymden. Bara för någon dag sedan blev vi "vänner" på facebook – idag startar han sin blogg på vk.se.

Kul!

Varmt välkommen!

Umeborna förtjänar debatt och klarspråk inför valet den 19 september. Tamara Spiric (V) har sagt att hon siktar på majoritetssttyre med socialdemokraterna efter valet. Är det även miljöpartiets mål?

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Självklart gillar umeborna ringleden!

Av , , 8 kommentarer 11

Vägverket har tydligen beställt en opinionsundersökning om vad umeborna tycker om den påbörjade ringleden.

Resultatet?

72 procent är positivt eller mycket positivt inställda till ringleden. 74 procent av de tillfrågade tror att ringleden kommer att förbättra luftkvalitén i Umeå. 87 procent tror att ringleden kommer att leda till förbättrad framkomlighet och 70 procent tror att trafiksäkerheten kommer att förbättras.
 

Ett glädjande resultat! Samtidigt ganska självklart. Ringleden är den enskilt viktigaste pusselbiten för att lösa problemen med luftkvaliteten i centrum. Ringleden kommer dessutom underlätta framkomligheten liksom öppna för mer företags- och handelsetableringar som hittills tvekat eller avvaktat den slutgiltiga dragningen av ringleden.

De tillväxtfientliga partierna i Umeå – miljöparitet och vänsterpartiet liksom rättvisepartiet socialisterna – gnisslar nog tänder när det ser den här undersökningen.

Heja Umeå! Ringleden – viktig för Umeås tillväxt och utveckling!

 

 

8 kommentarer
Etiketter: , ,

Siktar (S) på att samregera med (V) i Umeå?

Av , , 4 kommentarer 11

Vänsterpartiet i Umeå är ett synnerligen tillväxtfientligt parti, som säger nej till det mesta.

De är emot byggandet av nya bostadsområden, de är är emot vägpaketet. Nu senast kan vi läsa i dagens nummer av Dagens Samhälle att gruppledaren Tamara Spiric är kritisk mot Baltics satsning på jobb åt arbetslösa ungdomar i Umeå.

Vad vill då vänsterpartiet i Umeå? Ja, två saker vet vi med säkerhet. De vill höja den redan höga kommunalskatten. Och de vill ha ett majoritetsstyre tillsammans med socialdemokraterna efter valet i höst. Därför borde umeborna få svar från socialdemokraterna i god tid innan valet den 19 september:

Siktar (S) på att regera ihop med (V)?

Umeborna fötjänar svar på hur alternativet på vänsterkanten inför valet egentligen ser ut.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,