Etikett: pensionärer

En fjärde skattesänkning för landets pensionärer

Av , , 7 kommentarer 4

I dagens VK skriver jag på insändarplats om den fjärde skattesänkningen för landets pensionärer. Bifogas nedan.

 

Sänkt skatt för landets pensionärer

Skatten sänks för landets pensionärer nästa år. Regeringen har tidigare sänkt skatten för pensionärer i tre steg med totalt 12,8 miljarder. Nu sänker regeringen skatten för pensionärerna för fjärde gången. Skattesänkningen uppgår till mellan 500 och 700 kronor per år för de flesta pensionärer. I propositionen föreslås dessutom en ytterligare höjning av bostadstillägget för ogifta pensionärer, med 170 kronor/månad.

Återigen visar det sig vilket politiskt alternativ som prioriterar och värnar Sveriges pensionärer. Socialdemokraterna hade 12 år på sig att sänka skatten för pensionärerna, men gjorde det aldrig. Alliansen gör det däremot gång på gång.

Anders Ågren
Förbundsordförande
Moderaterna i Västerbotten

Skatten sänks för landets pensionärer

Av , , 4 kommentarer 11

DN-debatt kan vi nu på morgonen läsa att regeringen i budgetpropositionen för 2013 föreslår en skattesänkning för landets pensionärer. När många andra länder i vår närhet tvingas till hårda besparingar och höjda skatter, så kan vi i Sverige tack vare en ansvarsfullt förd ekonomisk politik välja den motsatta vägen.

Regeringen har tidigare sänkt skatten för pensionärer i tre steg med totalt 12,8 miljarder. Alla tre stegen har utformats så att de relativt sett ger mest till dem med små inkomster. Nu sänker regeringen skatten för pensionärerna för fjärde gången sen makskiftet år 2006. Skattesänkningen uppgår till mellan 500 och 700 kronor per år för de flesta pensionärer.  I propositionen föreslås dessutom en ytterligare höjning av bostadstillägget (BTP) för ogifta pensionärer, med 170 kronor/månad.

Återigen visar det sig vilket politiskt alternativ som prioriterar och värnar Sveriges pensionärer. 2013 sänker således Alliansen pensionärernas skatt för fjärde gången.

Bra förslag på skatteområdet

Av , , 1 kommentar 15

Inför höstens budgetproposition verkar det som att Alliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen, och det är mycket viktigt.

Ett femte jobbskatteavdrag annonserades nu i samband med vårpropositionen. Det kommer att innebära cirka 200 kr i sänkt skatt per månad för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden. Liksom de tidigare jobbskatteavdragen är även detta riktat mot låg- och medelinkomsttagare. De som tjänar lägst får störst skattesänkning i procent.

Oppositionen är kritiska till jobbskatteavdragen och kritiken varierar från Vänsterpartiet som helt vill ta bort jobbskatteavdraget till Socialdemokraterna som talar om "avtagande nytta". Men, fakta i målet är att jobbskatteavdraget är den mest effektiva sysselsättningsåtgärden av alla inkomstskattereformer.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas. I dagsläget betalar alla som tjänar över 33 000 kr 20 procent i marginalskatt. Denna gräns kommer att höjas till 35 700 kr. Trots höjningen av brytpunkten så kommer 23,6 procent av Sveriges heltidsarbetande att betala statlig inkomstskatt. I samband med skattereformen 1990 var ambitionen att endast 15 procent skulle betala en marginalskatt om 50 procent.

Pensionärer över 65 år får ett fjärde förhöjt grundavdrag. För en genomsnittlig pensionär innebär det cirka 120 kronor i lägre skatt per månad. Ett höjt grundavdrag påverkar kommunernas skattebas och därför kommer statsbidragen till kommunerna att öka med samma värde som det förhöjda grundavdraget.

Sverige är på rätt väg.

Pensionärerna får ytterligare sänkt skatt!

Av , , 1 kommentar 15

Alliansen har nu enats om ytterligare skattelättnader för Sveriges pensionärer. Det kan vi läsa på DN-debatt idag. Redan från januari 2011 vill Alliansen förstärka det förhöjda grundavdraget med 2,5 miljarder kronor – utöver det tidigare förslaget om 5 miljarder. Om ekonomin tillåter så flaggar partiledarna för ett andra steg på 2,3 miljarder kronor.

Med de redan genomförda stegen innebär detta en skattesänkning på 7.070 kr per år för en garantipensionär och 10.194 kr för en pensionär med 200.000 kr i pension.
 
Sossarna hade 12 år på sig att sänka skatten för pensionärer, men gjorde det aldrig. Alliansen gör det gång på gång.
 
Vilka är mest trovärdiga?

Alliansen ökar starkt bland pensionärerna

Av , , Bli först att kommentera 11

En mätning visar nu att Alliansen ökar sitt stöd bland pensionärerna, medan de rödgröna tappar. 

58 procent av de svarande till SIFO i augusti uppgav att de ska rösta på alliansen. De rödgröna stöds av 38 procent. De senaste månadernas debatt kring pensionärer och skatter har tydligt ökat Alliansens ledning. Alla kan ju se att Alliansen sänker skatten för pensionärer, gång på gång, medan sossarna hade 12 år på sig och inte gjorde det en enda gång.

Att prata går ju bra – men det gäller ju att göra något också. Alliansen levererar. Och om det ekonomiska låget tillåter det så kommer skatterna att sänkas ännu mer för pensionärerna.

Reinfeldt öppnar för fler skattesänkningar

Av , , 5 kommentarer 71

Helgens besked från Fredrik Reinfeldt (M) om att moderaterna vill fortsätta sänka skatten under nästa mandatperiod är synnerligen välkommet. Fortsatta skattesänkningar för dem som arbetar, fortsatta skattesänkningar för pensionärerna samt en höjning av brytpunkten för när man börjar betala statlig skatt.

Allt under förutsättning att inte stabiliteten i statens finanser riskeras, samt att kvaliteten i välfärden först ska säkras. Och allt under förutsättning att Alliansen vinner valet förstås.

Sverige behöver sänkta skatter – inte höjda..

Det ljusnar för Sveriges ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 69
Igår presenterades regeringens vårproposition. I Umeå skulle propositionen ha presenterats av migrationsminister Tobias Billström, men vulkanutbrottet på Island fick följder även för det. Så någon presskonferens blev det inte.

Huvuddragen var dock kända sedan tidigare. Skattesänkning för pensionärer, stöd till barnfamiljer och unga.

Positivt var också finansministerns bedömning att det kommer finnas utrymme för ytterligare reformer. Om det sedan blir 20 eller 30 miljarder är oklart. Borg nämnde fortsatta skattesänkningar, för både pensionärer och löntagare (där klyftan mellan grupperna skulle minska) samt kvalitetsförbättringar i välfärden.

Mot detta står en uppenbart irriterad opposition, som efterlyser en jobbpolitik (!). Intressant att se hur de själva ska lägga förslag på en sådan med tanke på att miljöpartiet faktiskt vill betala arbetsföra för att vara lediga (s.k. friår, d.v.s. motsatsen till arbetslinjen), avveckla kärnkraften samtidigt som alla rödgröna partier vill höja skatten.

Alliansregeringen tar ansvar för Sveriges ekonomi, och har lotsat landet genom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet.
Sänkt skatt för pensionärerna!

Av , , 2 kommentarer 9

Partiledarna i Alliansen har idag gett besked om en mycket positiv nyhet – en överenskommelse som innebär en tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer. En skattesänkning på totalt 5 miljarder kronor som kommer alla pensionärer till del.

Tillsammans med de två tidigare skattesänkningarna innebär detta för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, en sammanlagd skattesänkning på ca 4500 – 5400 kronor per år, beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst innebär den samlade skattelättnaden ca 4900 – 5800 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

Under socialdemokraternas 12 år vid makten sänkte man aldrig skatten för pensionärer.

Alliansen visar däremot vägen!

Pensionärerna står högst på prioritetslistan

Av , , 2 kommentarer 14

När statsminister Fredrik Reinfeldt idag träffade pensionärer i Stockholm meddelade han att pensionärerna går först när det gäller nya skattesänkningar, före sänkta inkomstskatter för löntagarna.

Som jag tidigare bloggat om så är det ett välkommet besked. Vi – moderater i Västerbotten som är aktiva på olika nivåer – har fått många synpunkter på detta och har också tagit upp detta internt i olika sammanhang.

Nu är det helt uppenbart att Alliansregeringen, utöver tidigare skattesänkningar för pensionärerna, sätter denna fråga högt på dagordningen.