Etikett: barngrupper

Vår förskola är världsledande

Av , , 2 kommentarer 7

Fler barn än någonsin går i förskolan – nästan en halv miljon i Sverige. Detta utan att barngrupperna har blivit större under senaste året. Jag tycker det är viktigt att understryka den fantastiska verksamhet som bedrivs runt om i landet på våra förskolor. I media blir det tyvärr ibland så att bara dåliga exempel blir nyheter.

Förra året var jag själv och besökte ett antal förskolor i Umeå, och jag har för avsikt att fortsätta mina besök även under kommande år. Det jag och mina partivänner fick se vid våra besök var en mycket professionell och uppskattad verksamhet. Den svenska förskolan är världsledande. Vi har stor andel utbildad personal, personaltätheten är hög och det pedagogiska arbete med barnen är eftersträvansvärt. Det märks också när andra länder vill utveckla sina förskolor, så har de svensk förskola som förebild!

Däremot finns det alltid saker som kan förbättras, i stort som smått. En sådan sak är det jag nyligen uppmärksammade i fullmäktige, nämligen frågan om arbetskläder av bra kvalitet till personalen inom förskolan. Såväl för inomhus- som utomhusbruk. Det är en arbetsgivarfråga, och därmed en politisk fråga inom kommunen. Vi måste som arbetsgivare bli bättre på att skapa goda förutsättningar och arbetsvillkor för vår personal.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Dags att säga farväl till ”epoken Holmund”. Moderaterna står redo.

Av , , 5 kommentarer 16

I dagens VK skriver jag på insändarplats om socialdemokraternas långa maktinnehav i Umeå, deras tydliga vänstersväng under innevarande mandatperiod och det kommande lokala maktskiftet i valet 2014.

Bifogas nedan.

Dags för maktskifte och Alliansstyre i Umeå

Tillväxt, nya jobb och full sysselsättning står i centrum för moderaternas politik i Umeå. I valet 2014 så får umeborna chansen att vända blad i kommunen, rösta bort socialdemokraterna och vänsterpartiet och låta ”epoken Holmlund” ersättas av något nytt.

Umeå har de senaste 18 åren styrts av socialdemokraterna, men i valet om två år är det hög tid för förändring. Moderaterna utmanar socialdemokraterna på allvar och vår ambition är att denna gång vinna över väljare direkt från (S). Tillsammans med övriga partier i Alliansen jobbar vi för ett maktskifte. Historiskt så brukar Allianspartierna i vår kommun ”byta” väljare mellan varandra vid valen, medan (S) sitter kvar i orubbat bo. Så blev det också i valet 2010, där M gick fram på bl.a. centerns bekostnad. Den trenden ska vi bryta.

Umeå är utan tvekan en bra stad att leva i, men samtidigt är det mycket som kan bli bättre. Vi moderater vill att Umeå ska vara en kommun där företagande uppmuntras så att jobben kan bli fler. Ett Umeå där mindre barngrupper i förskolan och god äldreomsorg är viktigare än att satsa pengar på omfattande administration.

Till de umeåbor som tycker att Lennart Holmlund (S) varit ett stabilt och tryggt val, så ska jag ärligt konstatera att han genom åren bidragit med många positiva beslut för kommunens tillväxt. På många områden har vi också samarbetat på ett positivt sätt – utan käbbel och bråk för bråkandets egen skull. Som lugnande ord för den som möjligen står och väger mellan (M) och (S), så ligger våra partier nära varandra i just tillväxt- och infrastrukturfrågor. Det är viktigt att kunna vara pragmatisk och se till stadens bästa – det är en viktig egenskap för alla politiker som gör anspråk på att styra.

Men varje epok kommer till ett slut. Ett för långt maktinnehav riskerar att leda till stagnation och en nöjdhet med sakernas tillstånd. Det är helt uppenbart att detta har skett inom dagens styrande socialdemokrati. Tyvärr har (S) i Umeå politiskt gått flera steg åt vänster, och befinner sig inte längre i den politiska mittfåran. Tvärtom har de under sitt samregerande med Vänsterpartiet blivit mer hårdföra ideologiskt. De vill införa 6-timmars arbetsdag, de vill begränsa umeåbornas möjlighet till valfrihet, ser mer negativt på företagande m.m. Med en sådan vänstersväng hotas den gamla ”Umeandan”, och inte lär det bli bättre när Holmlund ersätts av någon annan i S-partiet. Holmlund har ändå varit en garant för att politiken inte spårat ur i vänsterdiket.

Välstånd och välfärd skapas genom arbete. Vi behöver arbeta mer i Sverige, inte mindre. Nu har sossarna i Umeå ställt sig på samma sida som Vänsterpartiet i den kampen – och kämpar för minskad arbetstid.

Valet i september 2014 står mellan de nya moderaterna och de gamla socialdemokraterna. Ett (S) som i Umeå mer och mer verkar utvecklas till ett rent vänsterparti. Det är dags att vända blad även i Umeå. Moderaterna och övriga Allianspartier står redo.

Anders Ågren
Moderat kommunalråd
Umeå

Intressant besök på förskolan Matrisen idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Parallellt med dörrknackningskampanjer och annat, så är moderaterna i Umeå ute på en rad olika verksamhetsbesök inom framförallt förskolan och äldreomsorgen. Detta för att vi ska få in synpunkter på hur det fungerar idag, vad som kan göras bättre och vad vi kan göra på lokalpolitisk nivå. Genom att träffa experterna ute i verksamheterna blir vi också bättre som politiker.

Idag har jag och två av mina partivänner Eva Zetterström (vänster på bild) och Anna Lidman (till höger) besökt förskolan Matrisen ute på Östtegs industriområde. Vi träffade rektor PO Nilsson som ni också ser på fotot ovan, som berättade utförligt om verksamheten: antalet avdelningar, personalfrågor, lokaler, bussförbindelser och annat i stort och smått. Ett mycket bra besök!

För egen del var det andra gången jag besökte förskolan Matrisen. Förra gången var våren 2009, och vi hann träffa några ur personalen som jag även mötte vid första besöket.

Vi fick med oss ett antal frågor som vi har anledning att återkomma till. Däremot var det glädjande att kunna konstatera att bussförbindelserna kommer att förbättras efter sommaren (i september tror jag), då antalet turer till Östteg kommer att utökas påtagligt.

 

Mindre barngrupper i förskolan

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid dagens fullmäktige har jag bl.a. diskuterat barngruppernas storlek på förskolorna i Umeå. Detta i samband med en s.k. enkel fråga, som jag hade ställt till Margareta Rönngren (S).

En studie som nyligen publicerades konstaterade, återigen, att den enskilt viktigaste åtgärden för att minska buller och ljudnivåer i förskolan är mindre barngrupper. Störst effekt gavs när man minskade från 17 till 15 barn/barngrupp.

Målet om 15 barn per barngrupp är en fråga som Alliansen Umeå länge har kämpat för. Nu finns det politisk enighet om att minska till 15 barn/grupp vilket är positivt.

Men med tanke på hur länge måluppfyllelsen har skjutits fram år efter år, och att socialdemokraterna t.o.m. försökte stryka målet för några år sedan, så är detta en viktigt fråga att bevaka.

För barnens skull. För förskolepersonalens skull.

När når Umeå kommun målet om 15 barn/grupp i förskolan?

Av , , Bli först att kommentera 10

Med anledning av dagens artiklar i lokaltidningarna – om det positiva med mindre barngrupper i förskolan för att minska buller och stress – så har jag väckt en fråga kring detta till kommande fullmäktige.

Jag frågar Margareta Rönngren (S) när hon bedömer att  Umeå kommun kommer att nå det sedan tidigare beslutade målet om 15 barn i barngrupperna. Det är hög tid att uppfylla målsättningarna. Både personalen och barnen är vinnare på detta.

 

Mindre barngrupper dämpar buller bäst

Av , , 1 kommentar 8

Både VK och VF skriver i dag om den studie som genomförts på 14 förskolor i Umeå, för att se vilka åtgärder som effektivast förbättrar ljudmiljön.

Hög ljudnivå är ett vanligt förekommande problem och leder till ljudtrötthet och stress, vilket påverkar både barn och personal negativt.

Alliansen Umeå har länge drivit frågan om mindre barngrupper i Umeå, och den här studien understryker bara det vi länge hävdat. Resultatet av studien är att den enskilt mest effektiva åtgärden är att minska antalet barn i barngrupperna. En minskning av antalet barn från 17 till 15 under ett halvår visade sig ha den största effekten.

För förskolepersonalens och barnens skull måste Umeå kommun nu se till minska barngruppernas storlek, i linje med beslut som tidigare har fattats. Dags att se resultat!

Mindre barngrupper i förskolan med Alliansen

Av , , 1 kommentar 7

I dagens VF är det ett reportage om situationen på våra förskolor och skolor i Umeå. Bland det som nämns från personalens sida så är mindre klasstorlekar och mindre barngrupper prioriterat för att förbättra situationen både för barn/elever och lärare.

Jag kan konstatera att det är sådant som vi fyra partier i Alliansen Umeå driver stenhårt, och som vi dessutom har finansierat i vårt alternativa budgetförslag för Umeå kommun.

Men så länge (S) sitter vid makten så stannar tyvärr ambitionerna vid fina ord. Vill man få det verkställt så är det dags att rösta på Alliansen.

Alliansen: Umeå förtjänar en bättre skola

Av , , Bli först att kommentera 5
I dagens VK skriver vi gruppledare för Allianspartierna i Umeå om den lokala skolpolitiken. Bifogas nedan.

 

Umeå förtjänar en bättre skola

 Sverige är en kunskapsnation – eller borde vara det. Umeå är en kunskapsstad – eller borde vara det. Benämningen kunskapsnation respektive kunskapsstad tycks alla vara överens om, över parti- och blockgränser. Men vad som menas, därom verkar det inte finnas mycket samstämmighet. Inte heller om vägen till den kunskapsnation Sverige borde vara, eller den kunskapsstad som Umeå borde vara, är enigheten särskilt påtaglig.

 I kunskapsstaden Umeå är det bara 80% av niondeklassarna som klarar godkänt i alla 16 ämnen. För oss står det i det läget helt klart, att man varken kan kalla sig stolt eller glad. Vi är rentav tveksamma till om man kan kalla sig kunskapsstad.

 För oss är det tämligen höljt i dunkel om de rödgröna är nöjda med sakernas tillstånd och, om inte, hur de i så fall vill komma till rätta med situationen. Vi är däremot helt klara över det recept som Allians för Umeå har för att vi med ärlighet och stolthet ska kunna kalla Umeå för en kunskapsstad.

 För oss är det helt klart att varje framgångsrikt bygge kräver en solid grund. Vi börjar alltså från början, med de små barnen: Max 15 barn i barngrupperna i förskolan! Det är ett beslut som kommunfullmäktige faktiskt har fattat, men av någon anledning finns det oräkneliga stenar på vägen till förverkligande. Att barn är borta (sjuka, hemma med ledig förälder) och det därför statistiskt inte är mer än 15 barn närvarande – det kan absolut inte accepteras. Anknytning är viktigt för alla små barn, men det finns gränser om hur många varje barn klarar att knyta an till. Räknar man att man statistiskt har nått målet, då tycker man det är helt OK att en 3-åring ska kunna knyta an till ett 20-25-tal personer. I förskolan.

 Läsa-skriva-räkna-garanti: Kommunfullmäktige har också beslutat om ett test efter årskurs 3. Inte heller detta har genomförts fullt ut. Det borde vara fullständigt odramatiskt att efter 3 år i grundskolan kontrollera att eleverna FAKTISKT har lärt sig de grundläggande kunskaperna: läsa, skriva och räkna. Att tidigt kontrollera grundkunskaperna, ger möjligheter att tidigt sätta in stöd, om så skulle behövas. Det blir svårare ju längre tiden går, att ta igen en förlorad grund!

 För Allians i Umeå är det också självklart att skolk och kränkningar inte accepteras. Misstänker man att Stina har bekymmer hemma, tar man tag i situationen, gärna med hjälp av elevhälsan. Där får man sedan bedöma om en anmälan till socialtjänsten är nödvändig. Och om man ser att Kalle är mobbad, tar man tag även i denna situation och givetvis tillsammans med föräldrarna – inte minst mobbarnas föräldrar! Att blunda och säga att man ”förstår” att eleverna skolkar, det är i sanning att svika dem.

 Lika väl som den som behöver extra stöd för att man inte riktigt klarat av vad som förväntas, måste de som så att säga klarat de första skolstegen i raketfart, ha rätt till stimulans och stöd att komma vidare. En kunskapsstad stoppar inte sina begåvningar utan ger dem verktyg att utvecklas så mycket de vill och kan! Tänk den dag när skolan i Umeå kan säga om en Nobelpristagare: se där, hon / han började sin kunskapsväg i Umeå och vi hjälpte till på vägen!

 Under de senare grundskoleåren, i årskurserna 6 – 9, är det lika viktigt att inte ha för stora grupper. Pubertetsåren, som ovillkorligen inträffar under dessa år, innebär i sig en oro hos varje enskild elev. Detta är en kunskap som även skolan har och därför måste det finnas en stor beredskap att minska grupper.

 En kunskapsstad byggs inte på luft. Den måste byggas på en solid grund och den grunden är förskola och skola.

 

Anders Ågren, Kommunalråd (m)

Sven-Olov Edvinsson, Gruppledare (c)

Britt-Marie Lövgren, Gruppledare (fp)

Anders Sellström, Gruppledare (kd)
Luftslott?

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens Vk kan vi läsa att Holmlund (S) avfärdar Alliansens förslag till budget i Umeå med att det är ett "luftslott" och att vi använder pengar som inte finns.

Sanningen är väl snarare att socialdemokraterna gör allt för att INTE visa hur mycket pengar som idag faktiskt används till onödig administration och överbyggnad. Pengar som vi i Alliansen vill använda på annat sätt.

Den stora samordning och effektivisering som skulle ske genom att slå ihop alla förvaltningar till en (trädde i kraft vid årsskiftet) är bedömd att ge synnerligen stora kostnadsminskningar. Självklart kommer detta att synas i räkenskaperna för Umeå kommun.

Från Alliansens sida har vi räknat med att en del av dessa minskade kostnader under nästkommande år ska kunna användas till annat, däribland mindre barngrupper i förskolan och minskade klasstorlekar på högstadiet.

Det korrekta är väl rimligen att i budgeten visa de besparingar vi avser genomföra, samt de satsningar vi planerar för kommande år?