Etikett: skatt

Skatten sänks för landets pensionärer

Av , , 4 kommentarer 11

DN-debatt kan vi nu på morgonen läsa att regeringen i budgetpropositionen för 2013 föreslår en skattesänkning för landets pensionärer. När många andra länder i vår närhet tvingas till hårda besparingar och höjda skatter, så kan vi i Sverige tack vare en ansvarsfullt förd ekonomisk politik välja den motsatta vägen.

Regeringen har tidigare sänkt skatten för pensionärer i tre steg med totalt 12,8 miljarder. Alla tre stegen har utformats så att de relativt sett ger mest till dem med små inkomster. Nu sänker regeringen skatten för pensionärerna för fjärde gången sen makskiftet år 2006. Skattesänkningen uppgår till mellan 500 och 700 kronor per år för de flesta pensionärer.  I propositionen föreslås dessutom en ytterligare höjning av bostadstillägget (BTP) för ogifta pensionärer, med 170 kronor/månad.

Återigen visar det sig vilket politiskt alternativ som prioriterar och värnar Sveriges pensionärer. 2013 sänker således Alliansen pensionärernas skatt för fjärde gången.

Vi ska inte ha högre skatt än nödvändigt

Av , , Bli först att kommentera 11

Tidigare i veckan hade jag denna insändare införd i VF. Lägger som vanligt ut den även på min blogg.

 

Inte mer skatt än nödvändigt

Det är viktigt att betala skatt till vår gemensamma välfärd. Genom skatten kan vi dels värna och utveckla den befintliga välfärden, dels fortsätta med utbyggnad av sådant som förskolor, skolor, äldreomsorg och infrastruktur för att kunna möte den framtida expansionen och tillväxten i Umeå. Men vi ska inte betala mer skatt än nödvändigt.

De flesta kommuner i landet, oavsett om de är röda eller blå, har lägre kommunalskatt än i Umeå. De har generellt varken bättre eller sämre välfärd än i vår kommun. Det är hög tid att umeåborna får behålla mer av sina pengar, istället för att kommunen ska göra rekordöverskott år efter år i bokslutet. 2010 blev All-time high för Umeå kommun i bokslutet, 2011 var också ett starkt år och för 2012 år är vi på väg mot ett stort överskott.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill dock inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast. Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i fullmäktige har beslutat om en av landets högsta skattenivåer. I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå, utan att det hade påverkat vår gemensamma välfärd.  

Anders Ågren
kommunalråd (M)
Umeå

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare för Allianspartierna om vårt förslag till budget för Umeå kommun år 2013. Detta med anledning av dagens fullmäktigesammanträde då vi ska ta beslut om budgeten.

 

Budget 2013: Ett Umeå där alla kan växa

Idag tar kommunfullmäktige i Umeå beslut om budgeten för år 2013. För sjunde året i rad presenterar Alliansen Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Släpp loss kreativiteten, satsa på välfärdens kärna och ge umeåborna makten att bestämma mer själva. Mot Alliansen står den styrande koalitionen av vänsterpartister och socialdemokrater.

Den största satsningen i Alliansens budgetförslag sker inom äldre- och handikappomsorgen. Tack vare en förhållandevis stark utveckling i svensk ekonomi, med tanke på situationen i omvärlden, kan vi möta de volymökningar som sker under kommande år. Vi vill se en verksamhet som präglas av medmänsklighet. Livet ska kunna levas från den första till den sista dagen, oavsett ålder och funktionsnedsättningar. Frågor som personalbemanning och tid att uppmärksamma våra äldres behov är högprioriterade.

Vi vill också ta krafttag för att förbättra arbetsmiljön för de anställda inom Umeå kommun. Vid behandlingen av bokslutet i april vann vi en framgång, då vårt förslag om ökade insatser för minskad sjukfrånvaro vann bifall. Sju miljoner kr extra kommer under de närmaste åren användas för bättre rehabilitering och ökad friskvård. Men vi nöjer oss inte med det. De i nationell jämförelse höga sjuktalen är inte acceptabla. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader – verksamheter och arbetsplatser med större frihetsgrad och påverkansmöjligheter. Vi har goda exempel på intraprenader men de har tyvärr motarbetats av de styrande partierna.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen ser bristerna i Umeås skolor när det gäller såväl arbetsmiljön i grundskolan som barngruppernas storlek i förskolan. Därför föreslår vi att medel från de ”sociala investeringarna” används till att nå målsättningen med 15 barn per grupp och välkomnar att S/V också verkar vara inne på den linjen. Samtidigt beklagar vi att de styrande inte vill göra något åt de stora klasserna på högstadiet.

Ett framtida Umeå är ett hållbart Umeå. För att förbättra kollektivtrafiken och få ännu fler umebor ska de utökade satsningarna på detta område fortsätta. Resultaten hittills är över förväntan. Genom de pengar vi tillför kollektivtrafiken vill vi också utreda möjligheten att återinföra den s.k. ”mjuka linjen”. Byggandet av en ny gång- och cykelbro över Umeälven mellan Lundåkern och Bölesholmarna tidigareläggs också till år 2013. Det är en viktig pusselbit i arbetet med att förbättra luftkvaliteten i de centrala stadsdelarna.

Finansieringen av vissa av våra förslag sker genom att minska och samordna gemensam administration. Till detta krävs krafttag och tydliga direktiv för att inte den stora förvaltningsomorganisationen i ska misslyckas. Hittills lyser resultaten tyvärr med sin frånvaro, med tanke på att ambitionen ursprungligen var att spara 100 miljoner kr på detta. Men med det omtag som skett bör även ekonomiska resultat kunna visas under kommande år, och vi välkomnar att även S och V nu valt att peka ut krav på samordningsvinster och besparingar.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. Vi noterar att S/V sedan ett år tillbaka har strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har sedan under det gångna året återkommit i bl.a. socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå, men vi förstår att Vänsterpartiet numera får gehör för sin företagsfientliga linje. I vårt budgetförslag föreslår därför införande av s.k. utmaningsrätt och ökad andel konkurrensupphandlingar. Vidare en satsning på företagsinkubatorer och bättre förutsättningar för de företag som vill etablera sig i Umeå. Det finns snart ingen attraktiv mark kvar att erbjuda de handelsföretag som vill etablera sig i vår kommun. Målsättningen är att innan utgången av 2015 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Umeå kommun har en mycket stark ekonomisk ställning. År efter år redovisas rekordöverskott på flera hundra miljoner kr. Detta innebär att en högre skatt än vad som behövs för att värna välfärden tas ut. Varför ska en umebo betala mer i skatt än exempelvis en person som råkar bo i S-styrda Luleå? Alliansen Umeå föreslår en stegvis skattesänkning med 1 krona under en fyraårsperiod. För en familj med medelinkomster, där båda arbetar, skulle det ge 6500 kr mer i plånboken per år.

Sammanfattningsvis är äldre- och handikappomsorg, förskola och skola de stora vinnarna i Alliansens budgetförslag, medan byråkrati och tillfälliga projekt får stryka på foten. Fortsatta satsningar på kollektivtrafiken ger också fler umebor möjlighet att lämna bilen hemma när de ska ta sig till jobbet. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattias Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

Bra förslag på skatteområdet

Av , , 1 kommentar 15

Inför höstens budgetproposition verkar det som att Alliansregeringen fortsätter på den inslagna vägen, och det är mycket viktigt.

Ett femte jobbskatteavdrag annonserades nu i samband med vårpropositionen. Det kommer att innebära cirka 200 kr i sänkt skatt per månad för en person som tjänar 20 000 kronor i månaden. Liksom de tidigare jobbskatteavdragen är även detta riktat mot låg- och medelinkomsttagare. De som tjänar lägst får störst skattesänkning i procent.

Oppositionen är kritiska till jobbskatteavdragen och kritiken varierar från Vänsterpartiet som helt vill ta bort jobbskatteavdraget till Socialdemokraterna som talar om "avtagande nytta". Men, fakta i målet är att jobbskatteavdraget är den mest effektiva sysselsättningsåtgärden av alla inkomstskattereformer.

Brytpunkten för statlig inkomstskatt kommer att höjas. I dagsläget betalar alla som tjänar över 33 000 kr 20 procent i marginalskatt. Denna gräns kommer att höjas till 35 700 kr. Trots höjningen av brytpunkten så kommer 23,6 procent av Sveriges heltidsarbetande att betala statlig inkomstskatt. I samband med skattereformen 1990 var ambitionen att endast 15 procent skulle betala en marginalskatt om 50 procent.

Pensionärer över 65 år får ett fjärde förhöjt grundavdrag. För en genomsnittlig pensionär innebär det cirka 120 kronor i lägre skatt per månad. Ett höjt grundavdrag påverkar kommunernas skattebas och därför kommer statsbidragen till kommunerna att öka med samma värde som det förhöjda grundavdraget.

Sverige är på rätt väg.

Vårpropositionen

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu på morgonen presenteras regeringens Vårproposition. Mycket är redan känt, däribland det femte steget i jobbskatteavdraget och sänkt restaurangmoms. Vi kan glädas över en stark svensk ekonomi, och de är viktigt att vi nu fortsätter stärka arbetslinjen i vårt land. För exempelvis ett vårdbiträde innebär det femte steget ytterligare sänkt skatt med 189 kr i månaden.

I Umeå kommer senare på förmiddagen civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD) att presentera innehållet för länsmedia.

På återhörande!

 

Stark ekonomi öppnar för sänkt skatt

Av , , 6 kommentarer 12

Alliansregeringen håller sedan tidigare öppet för att fortsätta stärka arbetslinjen i Sverige, genom ytterligare steg i jobbskatteavdraget. Allt är dock avhängigt hur ekonomin skulle uteveckla sig.

I en intervju i dagens Expressen konstaterar statsminister Fredrik Reinfeldt att ekonomin har utvecklats bättre än väntat, och att det efter år 2011 kan bli aktuellt med nya skattesänkningar.

Mycket bra! Det är viktigt att göra det lönsamt att arbeta – jobbskatteavdraget har hitttills gett ett vårdbiträde 1500 kr mer i månaden. Med ett femte steg blir det ytterligare 200 kr i månaden.

Den mycket positiva utvecklingen i svensk ekonomi möjliggör ytterligare skattesänkningar – Sverige är på rätt väg!

Sänkt skatt för pensionärerna!

Av , , 2 kommentarer 9

Partiledarna i Alliansen har idag gett besked om en mycket positiv nyhet – en överenskommelse som innebär en tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer. En skattesänkning på totalt 5 miljarder kronor som kommer alla pensionärer till del.

Tillsammans med de två tidigare skattesänkningarna innebär detta för en ensamstående pensionär med full garantipension, född 1937 eller tidigare, en sammanlagd skattesänkning på ca 4500 – 5400 kronor per år, beroende på kommunalskattenivå. För en pensionär med 150 000 kronor i inkomst innebär den samlade skattelättnaden ca 4900 – 5800 kronor per år beroende på kommunalskattenivå.

Under socialdemokraternas 12 år vid makten sänkte man aldrig skatten för pensionärer.

Alliansen visar däremot vägen!