Etikett: kommunalskatt

En scenförändring på gång?

Av , , 1 kommentar 11

Att vi moderater varit starkt kritiska mot samarbetet mellan S och V i Umeå är ju ingen nyhet. De samregerar sedan valet 2010, och jag varnade tidigt för den vänstersväng i lokalpolitiken som skulle bli resultatet av S/V-styret. Det tog inte lång tid förrän jag skulle bli sannspådd. Men nu har det gått snart tre år och nu verkar även socialdemokraterna böja inse sitt misstag. På något annat sätt jag jag inte tolka Holmlunds blogginlägg från igår.

Han skriver så här: ”Promenader ger även tid att lyssna på radion och idag hörde jag den framgångsrikaste kommunpolitikern Vänsterpartiet har, Stig Henriksson i Fagersta som har haft egen majoritet sedan början 2000 talet  ge lovord över LOVen som han infört. Han tycker det de gamla bör själv få välja vilka som ska sköta om en när det gäller de mest intima delarna. Han såg inga som helst problem utan tyckte att det var viktigt att få välja vilja som ska sköta om en när man blir gammal. Ett bra system där individen väljer sa han och slippa det krångliga upphandlingssystemen. Jag tror vi var den kommun som var först ute men vi kalkar det inte LOV utan eget val. Det finns vänsterpartister som också är kloka som Stig och satsar på företagande och även har sänkt skatter. Så resonerar inte de flesta V-are . De diskuterar bara hur mycket resurser man ska förbruka inte hur de skapas”

Okej, tala om att svänga 180 grader! Holmlund tycker altså att vänsterpartister som är för valfrihet inom hemtjänsten, sänker skatter och satsar på företagande är kloka. Lysande! Det är i så fall helt nya toner med tanke på samstyret mellan honom och Tamara Spiric (V) de senaste åren. Därifrån har vi ju aldrig hört någon förståelse för privata alternativ, valfrihet, företagande eller behovet av rimliga skattenivåer. Synd bara att Holmund under de goda ekonomiska åren i Umeå aldrig sänkte skatten när han hade möjlighet. Åtminstone de senaste åtta åren skulle han kunnat sänkt kommunalskatten utan att ha behövt göra besparingar i välfärden, då Umeå har bland de högsta skattenivåerna i hela landet och samtidigt gjort stora överskott. Men det gjorde aldrig de styrande socialdemokraterna. Och de senaste tre åren har man hand i hand med vänsterpartiet gått i motsatt riktning, och bl.a. motarbetat privata alternativ inom äldreomsorgen.

Men det är hur som helst intressant. Holmlund underkänner därmed i praktiken Socialdemokraternas eget samregerande med Vänsterpartiet de senaste tre åren och riktar indirekt – men uppenbar – kritik mot samarbetspartnern i Umeå. Är det en indikation om vad som väntar i höst?

Vi ska inte ta ut mer skatt än nödvändigt i Umeå

Av , , 3 kommentarer 13

Umeå kommun har under en rad år gjort stora överskott. Pengar som man tagit ut i skatt av umeåborna. Kommunalskatten är som bekant den skatt som drabbar dem med låga inkomster allra hårdast.

Och för varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet i fullmäktige har beslutat om en av landets högsta skattenivåer. I tio års tid så skulle vi kunna ha haft en lägre skattenivå.

Men socialdemokraterna och vänsterpartiet vill ju inte sänka skatten av ideologiska skäl. Hellre än att umeborna själva – undersköterskor, lärare, metallare, poliser, städare – får behålla en större del av sin lön, så väljer socialdemokraterna – numera ivrigt påhejade av koalitionsvännerna i Vänsterpartiet – att brandskatta kommuninvånarna.

Vi måste få en politisk majoritet i Umeå som inte har som politiskt mål att ta ut MER skatt än nödvändigt.

”Slår hårdast mot de som har lägst löner”.. Precis!

Av , , 3 kommentarer 18

Vi debatterade nivån på kommunalskatten igår i fullmäktige. Lennart Homlund (S) konstaterade en sak som förtjänar att upprepas: Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster.

Han skriver samma sak i sin blogg idag: "Kommunalskatten slår hårdast mot de som har lägst löner".

Samma sak anförde jag och mina allianskollegor i debatten.

Just därför har Alliansen i Umeå prioriterat att, i den takt ekonomin tillåter, sänka kommunalskatten i Umeå. Mycket tråkigt att inte Holmlund och socialdemokraterna drar någon slutsats av den kunskap den uppenbarligen besitter – nämligen att om kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster kanske det vore en bra idé att sänka just den? Med tanke på att Umeå har en av landets högsta kommunalskatter och dessutom gör oerhörda överskott år efter år.

För varje år vi tar ut mer skatt än nödvändigt i Umeå, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi  har en av landets högsta skattenivåer.

 

 

Mer företagsvänligt Umeå växer snabbare

Av , , 1 kommentar 8

Debattartikel införd i dagens VK, skriven av oss fyra Alliansgruppledare.

 

Umeå behöver bli ännu mer företagsvänligt för att kunna växa!

I en ledare konstaterar Ola Nordebo VK (1/2) att det är i kärva tider som Umeå vanligen växer som mest. Men för att vår stad ska kunna fortsätta växa på sikt, oavsett det råder låg- eller högkonjunktur, krävs ett bättre företagsklimat och en politik som fokuserar på goda tillväxtmöjligheter.

Under förra året ökade befolkningen med 1400 personer och vid årsskiftet 2010/2011 var invånarantalet 115.500 personer. Värt att notera är att det flyttade hit ca 7000 personer under 2010 – men ändå har befolkningen ”bara” ökat med ca 1400 personer (SCB). En stor andel människor, det brukar ligga omkring 6000 personer, väljer varje år att flytta ifrån Umeå. En uppenbar anledning till detta är avsaknaden av tillräckligt goda jobb- och karriärmöjligheter. De söker sig till andra delar av landet istället, och kanske t.o.m. utomlands för att förverkliga sina drömmar. Att få en större andel av dessa ”utflyttare” att vilja och kunna bo kvar i Umeå är en av de största utmaningarna som vi står inför.

Umeå ska fortsätta växa.  Därigenom stärks Umeåregionens ställning i förhållande till övriga landet, men det förutsätter ett bättre företagsklimat. Att Umeå som en tillväxtstad fortsätter att hamna på dåliga placeringar i olika sorters rankingar är allvarligt. Umeå har under det senaste året fallit i svenskt näringslivs rankning av företagsklimat till plats 187. År 2009 rankades Umeå på plats 167, vår kommun har således tappat 20 platser och det är en bekymmersam förändring. I Nyföretagarbarometern från Nyföretagarcentrum hamnar kommunen bara på plats 83 i och det är något som också signalerar behovet av förändring. Allianspartiernas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller såväl företagsklimat som bildandet av nya företag.

Ytterligare satsningar behövs på befintliga företagsinkubatorer och teknikparker. Här finns en stor potential att öka antalet nya företag. Liknande satsningar har gjorts i exempelvis Linköping och Luleå. Umeå och Linköping är ungefär lika stora städer med ungefär lika stora universitet. De respektive teknikparkerna startade ungefär samtidigt. Medan Umeås Science Park har 43 bolag med omkring 300 anställda, har Linköpings teknikpark 235 bolag och totalt 6100 anställda. Trots att de startades samtidigt. Helt uppenbart finns det en jättepotential genom ytterligare satsningar i denna riktning.

Runt om i landet prövas nu också möjligheten för privata företag att ”utmana” kommunal verksamhet på upphandling – även kallad utmaningsrätt. Idag är det 22 kommuner som har infört den här möjligheten och ytterligare 10 kommuner är på gång. Utmaningsrätten fungerar som sådan att den som vill bedriva en verksamhet åt kommunen på entreprenad – privata företag eller kommunanställd personal som vill ha en annan driftsform – har rätt att utmana den kommunala verksamheten genom en konkret upphandling. Syftet med utmaningsrätten är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett ännu bättre sätt.

Umeå kommuns planberedskap måste förbättras för att erbjuda attraktiva markområden till företag som vill etablera sig i Umeå eller utöka redan befintlig verksamhet. Tillväxten hämmas av för få intressanta och lediga markområden dit företag kan söka sig för att starta.

En annan tillväxtfråga är kommunalskatten. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än på andra håll. Detta utan att det kan påvisas någon egentligt bättre kvalitet i verksamheten. Kommunens personal är tyvärr fortfarande sjukskriven i betydligt högre omfattning än i jämförbara kommuner.

Att ha högre skatt än jämförbara kommuner är skadligt för Umeå på både kort och lång sikt. Höga skatter leder till lägre tillväxt, ekonomisk ineffektivitet och högre arbetslöshet. Med en kommunalskatt som ligger flera kronor högre än i exempelvis Stockholmsområdet, andra universitetsstäder och andra jämförbara kommuner, är det självklart att det blir svårare att konkurrera beträffande personalrekryteringar, studenttillskottet och människors välstånd. För den enskilde umebon rör det sig om många tusenlappar per år och på en livstid rör det sig om flera hundra tusen kronor.

Det finns fortfarande mycket kvar att göra i Umeå för att nå vår vision om att det ska vara enkelt, utvecklande och lönsamt att starta och driva företag i Umeå. Med ett gott företagsklimat kan en kommun erbjuda fler arbetstillfällen och på så sätt växa på riktigt!

Anders Ågren,
Kommunalråd (M)

Britt-Marie Lövgren,
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson,
Gruppledare (C)

Veronika Kerr

gruppledare (KD)

Alliansen vill sänka skatten i Umeå

Av , , 1 kommentar 8

I VK (9/2) var denna replik av oss fyra Alliansgruppledare införd, på temat att Umeås höga kommunalskatt måste ned till vettiga nivåer.

 

Kommunalskatten i Umeå måste sänkas

Björn Åström undrar i VK (4/2) var den borgerliga oppositionen finns och om vi glömt våra ideologiska rötter. Detta eftersom han tydligen upplever att vi inte vill minska skattetrycket. Men självfallet vill vi sänka skatten.

Sedan en rad år tillbaka är ett av våra återkommande huvudförslag just att sänka Umeås höga kommunalskatt. Varje år betalar den genomsnittliga familjen i Umeå ungefär 10 000 kr mer i skatt än vad andra familjer gör i jämförbara städer. Det motsvarar två kronor i skatt till umebornas nackdel.

Den frågan vi ställt oss i Alliansen Umeå är om den högre skattenivån resulterar i mer kvalité i skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, bättre snöröjning och andra kommunala ansvarsområden?
De undersökningar som finns visar inte generellt att kvaliteten i Umeå är bättre än jämförbara städer. Lösningen är alltså inte höga skatter utan att använda varje skattekrona på rätt sätt.

Umeå kommun gör år efter år ekonomiska överskott. Trots att vi på sistone gått igenom den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet, så har Umeå kommun kunnat spara pengar i ladorna. Som det ser ut idag skulle det vara möjligt att sänka skatten i Umeå och på sikt med en hel skattekrona utan att det skulle få effekter i vår välfärd.

Vi vill inte att umeborna ska straffbeskattas för att man valt Umeå som bostadsort. En straffskatt som slår extra hårt mot de med lägst inkomster. Umeborna förtjänar bättre än så. Ingen behöver tvivla på att Alliansen driver frågan om sänkt kommunalskatt – det är en prioriterad fråga.

Anders Ågren
Kommunalråd (m)

Britt-Marie Lövgren
Gruppledare (fp)

Mattas Larsson
Gruppledare (c)

Veronica Kerr
Gruppledare (kd)

 

Startskott på budgetprocessen

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har vi "Kick-off" för budgetprocessen och verksamhetsplaneringen i Umeå kommun. Budgeten för år 2012, samt planen fram till år 2014, antas sedan av kommunfullmäktige i juni.

Politiker och tjänstemän samlas idag för att få en gemensam bild av bl.a. det ekonomiska utgångläget, planeringsförutsättningar, demografi och andra faktorer.

Därefter inleder partierna sina interna arbeten, för att ta fram sina ekonomiska alternativ. Från Alliansens sida har vi som ett av våra huvudkrav att sänka den höga kommunalskatten i Umeå. Sannoliketen för att få igenom ett sådant förslag har tyvärr minskat då socialdemokraterna nu dessutom sitter och styr tillsammans med Vänsterpartiet.

Men inte desto mindre behövs det en lägre kommunalskatt i Umeå.

Alliansen Umeå presenterade valmanifest!

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag under lunchen presenterade Alliansen Umeå vårt gemensamma valmanifest. Med 18 dagar kvar till valet ökar vi nu takten ytterligare. Bifogar nedan det pressmeddelande som skickades ut efteråt. (Manifestet kommer senare i eftermiddag att läggas upp på vår gemensamma hemsida):

 

Pressmeddelande 2010-09-01
 
Alliansen Umeå presenterade valmanifest
 
– Umeå behöver ett nytt aktivt ledarskap som sätter jobben främst, tar ansvar för kommunens ekonomin, håller ihop Umeå, rustar oss med kunskap och utvecklar välfärden.säger Anders Ågren (M), Sven-Olof Edvinsson (C), Britt-Marie Lövgren (FP) och Anders Sellström (KD) i en kommentar.
 
Alliansen Umeå presenterade i dag sitt gemensamma valmanifest som ger besked om politiken för nästa mandatperiod.
 
Några av huvudpunkterna i manifestet är mindre barngrupper i förskolan, minskade klasstorlekar på högstadiet, ökad byggnadstakt av boenden för äldre, sänkt kommunalskatt och ett förverkligande av Staden mellan broarna med ett nytt Kulturens Hus.
 
 

 

 
Läs mer på www.alliansforumea.se

 

40 000 kr mindre per mandatperiod

Av , , 4 kommentarer 5

Sitter och jobbar febrilt med förberedelser inför morgondagens "sammandrabbning" i fullmäktige, då vi ska besluta om Umeå kommuns budget för år 2011. Det brukar bli en lång dag med långa debatter. 

Kan väl avslöja att jag kommer ägna en stor del av min talartid åt Umes höga kommunalskatt, och i Alliansens alternativ vill vi som bekant sänka skatten stegvis.

Det är inte småpengar det rör sig om. Umeå kommun har två kronor högre kommunalskatt än jämförbara kommuner. Det motsvarar för en umefamilj, där båda arbetar, att man får 10 000 kr mindre kvar i plånboken per år.

På en hel mandatperiod innebär det 40.000 kr per umefamilj, som man förlorar på att råka vara bosatt i Umeå. Trots denna överbeskattning så gör kommunen stora överskott år efter år, och socialdemokraterna vägrar att sänka skatten.

Varför ska man straffbeskattas för att man valt att bosätta sig i Umeå?????

 

Dags för skatteåterbäring till umeborna?!?

Av , , 2 kommentarer 9

Umeå kommun går mot ett osannolikt bra resultat för år 2010. I år igen, ska väl tilläggas. Det prognostiserade överskottet för hela kommunkoncernen i Umeå – 312 MILJONER KRONOR – motsvarar omkring 1,5 kr i kommunalskatt.

 Resultatet visar flera saker. Dels att regeringen mer än väl har stöttat kommunerna med ökade statsbidrag under krisen (Umeå gör liksom resten av Kommun-Sverige överskott), dels att S-styrda Umeå har för hög kommunalskatt.
 
En prognos är en prognos.
 
Men med den är prognosen skulle man av överskottet kunna ge en rejäl ”skatteåterbäring” till Umeås alla hushåll. Fördelat på Umeås ca 54.000 hushåll skulle det innebära en skatteåterbäring på ca 5700 kr per hushåll. Fördelat på varje invånare skulle det motsvara ca 2700 kr/umebo.
 
Nu är det inte tillåtet att göra på det här sättet, och man kan inte riktigt räkna så heller.
 
Men siffrorna visar en uppenbar sak. Umeås höga kommunalskatt medför att umeborna betalar tusentals kronor för mycket i skatt VARJE ÅR.