Ska BB i Lycksele och kirurgin i Skellefteå läggas ner?

Av , , Bli först att kommentera 4

S-styrda landstinget i Västernorrland sjösätter ett stort sparpaket. Beslut har tagits om att kirurgin och BB ska bort från Sollefteå och att BB försvinner från Örnsköldsvik. Trots vallöfte om motsatsen. Landstinget i Västernorrland går med stora underskott likt landstinget här i Västerbotten där prognosen på underskottet pekar på 200 miljoner.

– Oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) har ställt frågan till tilllandstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) om Socialdemokraterna i Västerbotten har planer på att lägga ner BB i Lycksele och kirurgin i Skellefteå likt sina kollegor i Västernorrland?

Ta ansvar för vårdpersonal och patienter

Av , , Bli först att kommentera 4

I det senaste numret av Västerbottningen skriver jag på insändarplats om vikten av en välfungerande personalpolitik. Läs hela insändaren här nedan:

Ta ansvar för vårdpersonal och patienter

Det kommer allt fler larmrapporter och vittnesmål om att personal inom sjukvården inte känner att de räcker till. Känner en ökad oro och en negativ stress på grund av personalbrist. Detta måste vi ta på allvar. För att komma tillrätta med situationen måste det till ett batteri av åtgärder som ökad delaktighet, fler karriärvägar, förändrad arbetsfördelning, fler utbildningsplatser samt stimulera till vidareutbildning.

 

Kompetens, trivsel och goda framtidsmöjligheter för medarbetarna är förutsättningar för vårdens och omsorgens höga kvalitet. Varje dag gör tusentals medarbetare ett fantastiskt och viktigt arbete. Tyvärr är upplevelsen att allt för många beslut fattas högt upp i organisationen, medan personalens goda idéer inte alltid tas tillvara. Det måste vi ändra på.

 

Medarbetarnas kompetens är förutsättningen för vårdens och omsorgens. Personalen inom vården måste erbjudas nya och fler karriärvägar, en bra och rättvis löneutveckling samt få den uppmärksamhet de förtjänar för sina dagliga och viktiga insatser. Det måste till en ökad kompetensutveckling och fler karriärvägar. Det ska vara ett attraktivt och naturligt val att arbeta inom sjukvården.

 

Nya moderaterna vill se över arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper. Vi är övertygade om att det går att organisera arbetet på ett bättre sätt. Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter och att vårdnära service byggs ut. Det skulle till exempel innebära att sjuksköterskor inte ska behöva diska, bre smörgåsar eller tvätta toaletter.

 

Vidareutbildning ska löna sig. Specialistutbildade sjuksköterskor och annan specialistutbildad personal behöver en bättre löneutveckling. Antalet utbildningsplatser måste utökas för att möta upp sjukvårdens behov av mer personal.

 

Om dessa åtgärder politiskt prioriterades högre skulle situationen se annorlunda ut. Mer vårdpersonal skulle kunna under sin arbetsdag få känna känslan av att räcka till och kunna ge patienterna den hälso- och sjukvård som är av högsta kvalité.

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Västerbotten läns landsting

 

Pressmeddelande 150820: Löftet om skattehöjning skapar stora underskott

Av , , Bli först att kommentera 3

Landstinget sjukvård ser ut att gå med ett jätteunderskott i år på runt 200 miljoner kronor. Förklaringen till det är många. Framförallt tror oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström (M) att en kraftigt bidragande orsak är majoritetens löfte om den aviserade skattehöjningen på 50 öre nästa år.

– Löftet om mer pengar gör att viljan att se över arbetssätt, arbetsfördelning mellan yrkesroller och borttagande av onödig administration nästan försvinner. Men framför allt så går det inte att ställa om hur vi har organiserar sjukvården till det bättre. Som det fungerar nu är sjukvården format i stuprör efter läkarnas profession. Sandström menar att sjukvården måste organiseras efter olika sjukdomstillstånd där patienten står i centrum och inte som det är idag i olika stuprör.

Mer information:
Nicklas Sandström
0702544515

Landshövdingen på besök vid NUS

Av , , 1 kommentar 4

Igår deltog jag på ett besök vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) av landshövdingen Magdalena Andersson och länsrådet Lars Lustig. Syftet med besöket var att få ta del av den världsledande högspecialiserade sjukvården som bedrivs vid NUS. Under eftermiddagen presenterade eneheten för sterotaktisk neurokirurgi, neonatalsjukvården (för tidigt födda barn), hjärtsjukvården, robotkirurgin med Da vinci roboten, luftburen intensivvård och behandling av plexus brachialisskador sina verksamheter och varför de ligger i framkant och är världsledande inom sina områden. Även för mig som har tagit del av presentationerna förut så var det återigen lika intressant och lärorikt att få lyssna igen.

Privat vård lika bra eller bättre än offentlig

Av , , 8 kommentarer 5

Kvaliteten på vården och personalens trivsel är densamma eller högre i privata välfärdsföretag, jämfört med offentlig verksamhet. Privat välfärd är också mer effektiv. Det visar ny statistik som presenteras i rapporten Sant och falskt om företagande i välfärden av HUI Research som släpps idag.

 

I rapporten har ny statistik från SCB (samt statistik som tidigare inte redovisats i sin helhet) använts för att belysa kvalitet, personalens trivsel, löner, ekonomisk lönsamhet och kvinnors karriärvägar i både välfärdsföretag och offentliga arbetsgivare. Kvaliteten på vården samt personalens trivsel är lika bra eller högre hos välfärdsföretagen, men statistiken visar även att lönerna är för de flesta yrken och åldersgrupper inom välfärden samma eller högre för de som jobbar för välfärdsföretag. Dessutom utgör dessa företag en karriärmöjlighet för kvinnor.

 

Samtidigt som välfärdsföretagen levererar bra vård och goda villkor för anställda, så går välfärdsföretagen med viss vinst – trots att ersättningarna till företagen ibland är lägre än till den offentliga aktören för lika uppdrag. Rörelsemarginalen uppgår till 4,6 procent i genomsnitt. Det innebär att de privata utförarna är mer effektiva än de offentliga.

 

Det känns glädjande att det har presenterats ny fakta som tar hål på många uppfattningar som har funnits kring privat driven vård och omsorg.