Äntligen kommer en visselblåsartjänst på plats i regionen

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag meddelar ledande tjänstemän på Region Västerbotten att från 1 juni ska det gå att göra en anonym anmälan i regionen, en så kallad tjänst för visselblåsning. Jag kan bara säga äntligen. Sedan 2013 har Moderaterna drivit den röda majoriteten framför oss utan gehör. Men till slut så.  Regionen har en utbredd tysnadskultur vilket bland annat senaste medarbetarenkäten visade men även regionens egen revision har kommit fram till samma slutsats. Det ska bli intressant att fortsätta följa frågan även om det givetvis inte är så enkelt som att en modell med visselblåsare löser de problem som finns.

BB i Lycksele stängt under sommaren igen

Av , , Bli först att kommentera 3

S har misslyckats att lösa krisen i Västerbottens förlossningsvård. Kommande stängning, julstängningen och förra sommarens stängning av BB i Lycksele samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna, på förlossningen i Umeå, har sagt upp sig under ett år gör det tydligt.

Moderaterna vill att en samordnaren ska arbeta i nära dialog med personalen och de fackliga organisationerna. Partiet vill även att samordnaren ska beakta åtgärder som:

✅ 30 miljoner mer till förlossningen i vårt förslag till budget
✅ Ett arbete för att nå en barnmorska per födande kvinna.
✅ Se över schema och arbetstidsförläggning.
✅ Möjligheter att använda läkarinsatser på olika sätt.
✅ Arbeta med flöden och i mindre grupper för att använda kompetensen så optimalt som möjligt.
✅ Vid behov bedöma om det krävs förstärkning av administrativa uppgifter, städning och andra stödfunktioner.
✅ Möjliggör rotationstjänstgöring. Andra regioner har framgångsrikt arbetat med olika former av rotationstjänstgöring. Det går att använda goda exempel och anpassa dem till Västerbottens förhållanden. Målet är fler barnmorskor till förlossningen.

S bluffar om ”öppet” BB i Lycksele – M betraktar förlossningen som sommarstängd

Av , , Bli först att kommentera 4

I fredags kom besked om att Lycksele BB inte kommer att stänga i sommar, men det kommer samtidigt inte att gå att föda barn på sjukhuset under tre veckor. I huvudsak kommer inlandets gravida kvinnor att hänvisas till BB i Umeå och Skellefteå under dessa veckor, men akuta förlossningsskeenden kommer att tas emot i Lycksele. Moderaterna kommenterar nu beskedet:

– I våra ögon kommer BB i Lycksele att vara stängt, men det är för väl att det finns personal som ställer upp för att hantera akuta förlossningsskeenden. Dock så riskerar detta tvetydiga besked att skapa oro vad som egentligen gäller, säger regionfullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M).

Riktar skarp kritik mot den politiska majoriteten

– Att förlossningsverksamheten i Lycksele nu, ännu en sommar, kommer att vara stängd för alla förlossningar utom de riktigt urakuta är ett fortsatt politiskt misslyckande. Trots att det under året både varit sommarstängt och julstängt har den S-ledda politiska majoriteten inte lyckats få ur sig en konkret handlingsplan för att förbättra situationen under ett års tid. Det är under all kritik sett till det mycket allvarliga läge som råder, säger Andreas Löwenhöök (M), som avslutar:

– Den fråga som västerbottningarna ska ställa sig i höstens regionval är om de fortsatt vill ha en trött och idélös S-ledd majoritet, vars misslyckade politik i förlossningsvården hotar BB i Lycksele, eller om de vill ha en borgerlig Allians som återkommande har presenterat förslag för att förbättra situationen, både på kort och lång sikt.

För frågor eller ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:

Andreas Löwenhöök (M)

Ledamot i regionfullmäktige

Gäst samt tacktal på Umeå universitets vårpromovering

Av , , Bli först att kommentera 1

I lördags var jag inbjuden som gäst på Umeå universitet vårpromovering för nya doktorer, jubeldoktorer samt utdelande av priser och utmärkelser. Totalt var det 105 personer på scen under ceremonin. Vid den efterföljande festmåltiden var det närmare 500 personer. Jag fick då äran att för gästernas del tacka för maten. Det gjorde jag genom ett tal som dels tackande för för en utsökt festmåltid och väl genomförd ceremoni samt en hyllning till vetenskapen.

Kostnaden för administratörer i Västerbotten skenar – på sjukvårdens bekostnad!

Av , , Bli först att kommentera 3

Regionen har en allt växande byråkrati och dras med en uppbyggnad av organisationen som är ineffektiv. Därför föreslår vi ett paket på 200 miljoner i besparingar och strukturåtgärder som kan läggas på bättre sjukvård i länet.

Paketet på 200 miljoner:
✅ Riva landstingshuset och sälja marken för bostadsbyggande.
✅ Uppmuntra ökat distansarbete även efter pandemin.
✅ Extern genomlysning för besparingspotential av allt som inte är direkt sjukvård (en åtgärd Norrbotten sparat 400 miljoner på)
✅ Satsa pengarna på mer sjukvård

(I stapeln administratörer i diagrammet är medicinska sekreterare exkluderade)

Tandvård var femte år är oförsvarbart  

Av , , Bli först att kommentera 3

Den stora styrkan med dagens tandvård är de regelbundna besöken. Något som vi tyvärr kan konstatera är ett minne blott för länets invånare. Rekordlånga köer till tandläkaren innebär att patienter kan få vänta upp till fem år på ett besök idag. Något vi i Alliansen tycker är fullständigt oförsvarbart.  Tandvårdskrisen är ett faktum i länet då det är en stor brist på tandläkare inom folktandvården. Införandet av LOV i tandvården har också visat att region Västerbotten har en av landets lägsta ersättningar för barntandvård. Där har alliansen budgeterade tio miljoner kronor utöver majoritetens förslag.

 

Tandvårdens resurser läggs till viss del idag på fel patientgrupper. Ett viktigt steg är att ta bort dagens reform gällande gratis tandvård för unga vuxna upp till 23 år. Återgå i stället till 19 år som gräns för avgiftsfri tandvård. Merparten av våra unga vuxna har i dag en mycket god munhälsa, resurserna behöver i stället läggas på de grupper som löper högre risk för dålig munhälsa. Det finns ett klart samband mellan tandhälsa och allmän hälsa. Genom att regelbundet gå till tandläkaren minskar både den enskilde patientens och statens kostnader eftersom behovet av stora och kostsamma åtgärder minskar. För att det ska vara möjligt krävs det en tillgänglig och nära tandvård i hela regionen.

 

Folktandvården i Nordmaling flyttas över till andra kliniker i Hörnefors, Bjurholm och Vännäs, på grund av byggnads relaterad ohälsa. Tidigare i år öppnade Sorseles tandklinik i nya lokaler efter två års väntan, men med stora rekryteringssvårigheter. I inlandet saknas det idag tandläkare på flera orter och patienter tvingas att resa långt för vård. Samtidigt har Umeå och Skellefteå de längsta köerna i länet. Situationen är ohållbar. Alliansen föreslår tandvårdsbussar som ska kunna åka runt i hela länet i stället för lokaler som står tomma större delen av veckan.

 

I Sverige finns det fyra tandläkarutbildningar, en av dem finns i Umeå. Antalet platser vid utbildningen förväntas dock att minska de kommande åren, på grund av att det inte finns tillräckligt med handledare för utbildningen. Samtidigt finns det en brist på tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor inom regionen. Vi måste göra mer för att knyta kontakter med studenterna för att underlätta framtida rekryteringar. Det behöver finnas goda möjlighet till vidareutveckling inom tandvården.

 

Ingen ska behöva vänta fem år på tandvård, den ska finnas nära och tillgänglig i hela länet.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström(M)
Regionråd i opposition

Ewa-May Karlsson (C)
Gruppledare

Maria Lundqvist Brömster (L)
Gruppledare

Hans-Inge Smetana (KD)
Gruppledare

 

Artikeln är publicerad i dagens Norran