Vi värnar resultat före att producera fler hyllvärmare

Av , , Bli först att kommentera 2

Västerbotten har landets längsta köer till BUP. Vi får rapport på rapport att barn och unga som mår dåligt och behöver vård i stället får en kölapp. Majoriteten har haft årtionden på sig att lösa problemet men inte lyckats. Från våra fyra borgerliga partier var för sig och tillsammans har vi under lika lång tid kommit med förslag på förslag för att börja lösa problemen men inte fått gehör. De ansvariga för situationen har nu tagit fram ett så kallat 11-punktsprogram som de är missnöjda med att oppositionen ville fortsätta att arbeta och utveckla (VK 30/6). Att detta skulle vara käbbel är bara pajkastning får stå för dem, vår ambition har hela tiden förbättra förutsättningarna att lyckas med att komma till rätta med den allt växande psykiska ohälsan. Vi kan konstatera att det står mycket bra i 11-punktsprogrammet för barns och ungdomars psykiska hälsa. Men när vi lyssnat med professionerna som ska utföra arbetet, primärvården, kommunerna och de samverkansform vi har i länet känner man inte till programmet och ännu mindre påverkat dess innehåll. Det har till och med undanhållits tjänstepersoner när man frågat efter innehållet. Vi anser att de som ska arbeta med uppgifterna, och har sakkunskap, ska vara delaktig i framtagandet av programmet, de som sedan ska utföra arbetet med våra barn och unga. Skälet varför vi ville fortsätta arbetet ett tag till är för att vi vill att det ska bli verklighet. Inte en i raden av hyllvärmare.

 

Vi i Allians för Västerbotten vill ta ansvar och hoppas nu på en tydlig förankring i arbetet bland professionerna. Och vi lovar att om vi får västerbottningarnas förtroende vid höstens val, kommer vi intensifiera arbetet för barn och unga psykiska hälsa, därför vill vi inte vara delaktig till ytterligare hyllvärmare i Region Västerbotten. Våra barn och inga är värda så mycket mer.

 

Nicklas Sandström

Regionråd i opposition (M)

 

Ewa-May Karlsson

Gruppledare (C)

 

Maria Lundqvist Brömster

Gruppledare (L)

 

Hans-Inge Smetana

Gruppledare (KD)

 

Artikeln är publicerad i dagens VK, länk här.

 

Korta köerna till BUP!

Av , , Bli först att kommentera 1
Regionen behöver en ny ledning för att korta köerna till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).
BUP i länet har sedan länge en av landets absolut längsta vårdköer. S har inför flera val lovat att korta köerna men utan resultat.
Vinner vi regionvalet i Västerbotten och riksdagsvalet i september har vi flera reformer redo att korta köerna.
Moderaterna har föreslagit en rad åtgärder lokalt och nationellt:
✅ Säkerställ mer resurser till BUP. Vi föreslår att delar av kömiljarderna kopplas till en lagstadgad vårdgaranti riktad till barn- och ungdomspsykiatrin med syfte att korta köerna. I ett första steg handlar det om 500 miljoner kronor per år. I Region Västerbotten har vi dessutom med övriga borgerliga partier lagt förslag på miljoner i extra resurser till BUP och ungdomshälsan.
✅ Inför ett fritt vårdval så att flera aktörer kan erbjuda skattefinansierade alternativ. Upphandla psykiatriska utredningar för att korta de extremt långa köerna och ta bort remisskravet till BUP.
✅ Ge patienten laglig rätt att få möjlighet till digitala vårdmöten när så önskas. I Jämtland/Härjedalen har exempelvis en årslång kö till att få träffa psykolog snabbt kunnat betas av med hjälp av digital vård hos utbildade psykologer.

Fler utländska medborgare ska avtjäna fängelsetraff i sina hemländer

Av , , 4 kommentarer 22

Omkring en tredjedel av de som avtjänar straff i svenska fängelser saknar svenskt medborgarskap. Ett fängelseår i Sverige kostar mer än 1,2 miljoner kronor årligen per individ. Moderaterna kommer ge Kriminalvården i uppdrag att kraftigt öka antalet överföringar av fångar till sina respektive hemländer. På så sätt kan Kriminalvården och Sverige spara mycket pengar.

Valupptakt i Bjurholm

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår gästade jag Bjurholms lokala valupptakt där även föreningarna från Nordmaling, Vännäs, Vindeln och Lycksele deltog. Ett cirka 50-tal deltagare med underhållning och lotteri samt tal från moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer, riksdagsledamoten Edward Riedl samt mig själv. Jag talade om de utmaningar och problem som finns i sjukvården i länet samt våra prioriterade frågor i valrörelsen för att komma tillrätta med dessa. Dessutom en fantastisk talargåva i form av lokalproducerade ägg från Rånnäs!

Intressant men nedslående besök på Klinisk mikrobiologi

Av , , Bli först att kommentera 3

I juni gjorde jag ett verksamhetsbesök på klinisk mikrobiologi. Det är en del av regionen och sjukvårdsregionens labbverksamhet. Det var fascinerande att se hur snabbt utvecklingen har gått inom detta område. För några år sedan kunde en diagnos ta minst 2 dagar, nu tar det 2 minuter. Så var det på område efter område. För att möjliggöra den snabba utvecklingen av diagnostiken har det krävts stora investeringar i nya och mer avancerade maskiner utöver kompetent och utbildad personal. Genom att göra diagnostiken snabbare medför även att patienterna och vårdpersonalen får bättre möjligheter att snabbare sätta i gång rätt behandling. Alltså en oerhört viktig del av hela vårdkedjan.

Det som var nedslående var hur hårt verksamheten var drabbad av sjuka hus. Hela våningsplan var evakuerade på grund av att personal fått eksem, hudutslag, astma liknande symtom, allergi, rinnande ögon och huvudvärk. De som inte har blivit sjukskrivna är numera inrymda i ännu sämre och mindre ändamålsenliga lokaler. Redan från början är lokalerna byggda på den tiden det inte ens fanns datorer. Nu är små skrubbar och rum fyllda med avancerad teknik. Inte konstigt att det inte går ihop och helt uppenbart att verksamheten behöver nya, bättre och ändamålsenliga lokaler. Det för länge sedan.

 

 

Dags att byta ut S-ledningen i regionen!

Av , , 2 kommentarer 7

DAGS ATT BYTA UT DEN S-LEDDA MAJORITETEN I REGIONEN – FÖR ATT RÄDDA NUS

Läget på NUS har gått från ansträngt till kris. Lägesbilden är på inget sätt ny utan varit en del av en långsiktig trend där universitetssjukhuset sakta men säkert urholkats år efter år. Region Västerbotten är det län som stänger flest vårdplatser i landet under sommaren. Men redan innan sommaren antalet vårdplatser nere på historiskt låga nivåer.

Larmrapporterna har avlöst varandra från chefer och personal.

Men hur har regionen hamnat här? Framför allt på grund av en svag politisk socialdemokratisk ledning som prioriterat annat före patientvård. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har ej vårdnära administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Det här håller inte.

Några av våra förslag för att vända utvecklingen:
✅ Spara 200 miljoner kronor på administration, överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera på vården!
✅ En stor personalsatsning på 70 miljoner som ska gå till en utökad lönepott, personalfond, karriärvägar samt förbättrad arbetsmiljö på vårdavdelningar med hög vårdtyngd!
✅ 100 miljoner till avdelningarna för att korta de långa vårdköerna
✅ 30 miljoner mer till förlossningsvården i hela länet för att bidra till en lösning av förlossningskrisen!
✅ Avdelningarna och chefer ska ha mer makt och ansvar över beslut och ekonomi
✅ Det ska löna sig bättre att utbilda och kompetensutveckla sig och alla yrkesgrupper ska ha karriärvägar.
✅ Bättre löneutveckling för specialistutbildad vårdpersonal

Det akuta vårdkaoset kräver ett politisk ansvarsutkrävande

Av , , Bli först att kommentera 7

Larmrapporterna om den extremt pressade situationen på länets sjukhus avlöser varandra. Som situationen ser ut nu är det mer en tolkningsfråga huruvida man klarar av vårdens akutuppdrag när prioriterade canceroperationer förskjuts framåt i tid. Det är lätt att glömma att Norrlands universitetssjukhus (NUS) har ett mycket större uppdrag än bara länet då det är ett specialistsjukhus för hela Norrland. Detta uppdrag klaras inte av just nu vilket gör att våra grannlän skickar patienter till andra regioner.

Hos den ansvariga socialdemokratiska majoriteten verkar det som om försvarslinjerna är att de inte såg detta komma alternativt att det är någon annans fel. Detta trots att det i åratal påtalats om den urholkning som skett av den patientnära vården. När det gäller nutid så inkom redan i februari en skrivelse till regionledningen från ett flertal verksamhetschefer. Skrivelsen var en orosanmälan inför sommaren. Där liknades situationen redan då som en översvämning i ett badkar. ”Vattnet strömmar över kanten på badkaret”. ”…vår nuvarande hantering är att tillgängliga resurser försöker hålla golvet torrt”. Man efterlyste  konkreta beslut om vårdplatser och vårdpersonal för att kunna lösa situationen. Det framhölls att det under året har det aldrig varit så få öppna vårdplatser öppna någonsin. Det som beskrivs i denna skrivelse  är ett läge som det ser ut  när vården ska fungera som bäst och produktionen gå på för fullt. I samma orosrapporter och i andra redogörelser av läget så befarar personal och chefer att sommarsituationen kommer bli än värre. Inte minst då behovet av vård inte avtar särskilt mycket under sommarmånaderna. Nu är vi där och situationen behöver hanteras utifrån att hantera krisen dag för dag.

Lägesbilden är på inget sätt ny utan varit en del av en långsiktig trend där universitetssjukhuset sakta men säkert urholkats. 2010 fanns närmare 700 vårdplatser, för fem år sedan cirka 400 och nu under sommaren är siffran cirka 310. Den förändringen hör framför allt ihop med personalbrist i den vårdnära verksamheten även om den medicinska utvecklingen med ökad dagkirurgi/poliklinisering kan förklara en del. Emellertid så har stora delar av de tyngst belastade vårdavdelningarna nästan hela sitt intag av patienter via akuten. Det inflödet är inte något vi genom beslut om stabsläge, neddragen primärvårdjour på något sätt ändrar på. Det här inflödet handlar oftast om väldigt vårdkrävande patienter som få personer ska hantera på kort tid. Det kan vara akuta förgiftningar, drunkningstillstånd, uttorkning, anorexipatienter med ett BMI runt 11, multisjuka äldre där en demens föreligger, benbrott, hjärtinfarkter. Det kan vara du och jag eller våra anhöriga.

Problemet var att redan i våras att när vården skulle flyta på som bäst är det stora överbeläggningar och akut brist på vårdplatser. Patientinströmningen tar inte sommar-semester för att det är sommar. De krävs ett fungerande akut omhändertagande. När då antalet vårdplatser halveras ytterligare en gång så är det inte konstigt att vårdplatserna tar slut och det blir mycket stora överbeläggningar. Detta leder till en patientosäker vård, extremt pressad och dålig arbetsmiljö för vårdens medarbetare. Samvetsstress och ”världens roligaste jobb” känns inte särskilt kul alls. Förutom det praktiska arbetet med att ta om hand om patienterna så ställer vi en extremt hög moraliskt-etisk press på våra medarbetare i den direkta vården då man ska prioritera mellan vilka individer som ska tilldelas vårdplats och vilka som ska skickas hem. De som jobbar närmast patienterna slutar eller söker sig till jobb som inte har den typen av arbetsuppgifter.

Hur har regionen hamnat här? Framför allt på grund av en svag politisk socialdemokratisk ledning som prioriterat annat före patientvård. Den regionala övergripande byråkratin i Region Västerbotten har under åren svällt ut kraftigt. Sedan 2018 har ej vårdnära administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra. Det finns dessutom goda skäl att anta att av de cirka 2900 sjuksköterskor som jobbar i regionen är det allt färre som jobbar patientnära.

Vi behöver prioritera våra resurser på rätt sätt. Det skulle kunna frigöra genom att prioritera det som är viktigt på riktigt. Då kan vi frigöra resurser för den direkta vården. En av de viktigaste prioriteringarna är att förbättra arbetsmiljö, karriärvägar, fortbildning och löner för de yrkesgrupper som sköter den patientnära vården som bedrivs året runt dygnets alla timmar. Det duger inte att Västerbotten ligger i botten när det gäller löner. Mandat och befogenheter måste flyttas närmare första linjens chef som gör att det vårdnära ledarskapet har förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Antalet vårdplatser måste bli fler och differentieras så att det finns en mellanvårdsavdelning (intermediärvård) samt i samverkan med Umeå kommun skapa en utskrivningsavdelning för patienter som inte behöver sjukhusvård men en högre vårdnivå än vad ett särskilt boende kan erbjuda.

För att ta oss ur vårdkaoset och krisen behövs det ett nytt politiskt borgerligt ledarskap. Ett ledarskap som vill utveckla och inte avveckla NUS som ett starkt och välfungerande universitetssjukhus. Vi behöver prioritera vårdpersonal, vårdplatser och en fungerande sjukvård. Ett ledarskap som kan få vården att hänga ihop bättre och skapa en framtidsoptimism bland vårdens medarbetare.

 

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Anna Hedman (M)
Avdelningschef på Norrlands universitetssjukhus
Kandidat till Regionfullmäktige

Tobias Kyrk (M)
Läkare på Norrlands universitetssjukhus
Kandidat till Regionfullmäktige

 

Artiklen är publicerad på VK-debatt, länk här.