Alliansen vill spara på överbyggnad för att kunna lösa regionens ekonomiska problem

Av , , 1 kommentar 11

Pressmeddelande 231218: Alliansen vill spara på överbyggnad för att kunna lösa regionens ekonomiska problem

 

I veckan har regionstyrelsen tagit beslut om verksamhetsplan för nästa år. Där föreslog de borgerliga partierna ett eget förslag som hade fokus på att istället minska den administrativa överbyggnaden, effektivare lokalutnyttjande, bättre och bättre avtalsuppföljning och minskning av konsulttjänster.

– Läget i Region Västerbotten är ytterst bekymmersamt. Vi hade inte behövt vara där vi är idag om fokus från det politiska S-styret varit att ta idag i de problem som finns med långa vårdköer, dålig bemanning av vårdnära personal samt stora ekonomiska problem, säger Nicklas Sandström, regionråd i opposition (M), Ewa-May Karlsson (C), Hans-Inge Smetana (KD) samt Maria Lundqvist Brömster (L).

 

Ett förslag från Alliansen är införandet av en sjukhuschef på respektive av länets tre sjukhus. Sjukhuschefen ska få ett långtgående mandat och befogenhet att inom given budgetram lösa respektive sjukhus vårduppdrag. Det innebär också att de mandat och befogenheter som idag finns på regionens hus i Umeå till stor del flyttar ut till respektive sjukhus. Alliansen vill också se en minskning av administrativ personal till förmån för att öka antalet vårdnära anställda, samt satsa på kompentensutveckling och fler karriärvägar för dessa.

– För närvarande är det för mycket personal som inte jobbar med den direkta patientvården. För att klara av ekonomin på kort och lång sikt behöver antalet ej vårdnära personal minskas, samtidigt som den patientnära vården behöver stärkas, säger de fyra borgerliga gruppledarna.