Starkare skydd för patienter och medarbetare inom sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 1

Runt om i landet har rapporter haglat in om otrygghet vid landets sjukhus. Kanske främst i våra större städer i samband med skjutningar som under förra året uppsteg i 300 stycken.

Även attacker mot blåljuspersonal har uppmärksammats gång på gång. Vid tillfällen också i Västerbotten.

Patienter och vårdpersonal har upplevt stor otrygghet. Något som självklart är oacceptabelt. Nu ser inte situationen likartad ut för Västerbottens del som i Stockholm eller Malmö men det finns ett behov av att bejaka frågan.

Vi har drivit frågor om säkerhet och trygghet under mandatperioden och tänker fortsätta med det. Nu förslår moderaterna ett antal åtgärder som skulle vara välkommna.

Moderaterna förslår följande tre åtgärder:

1. Inför ett nytt brott – våld mot alarmeringstjänstpersonal – som omfattar bland annat angrepp mot vårdpersonal och där det inte ställs upp något krav på att angreppet sker mot någon i dennes myndighetsutövning. 

Sådana angrepp bör leda till lägst sex månaders fängelse. Det skulle innebära helt andra straff för hot mot och misshandel av vårdpersonal än den försvårande omständighet som Blåljusutredningen föreslår.

2. Inför en ny straffskärpningsgrund som omfattar alla former av angrepp mot viktiga samhällsfunktioner. 

En sådan straffskärpningsgrund träffar fler angrepp än de som utredningen föreslår. Utredningens förslag begränsar sig till hot och våld mot person. Moderaternas förslag omfattar till exempel även skadegörelse på sjukhus och ambulanser.

3. Ta bort tillståndskravet för kamerabevakning på sjukhusen. 

Det är tillräckligt med en anmälningsplikt – förenat med en regelbunden tillsyn – som på andra utsatta platser, till exempel i tunnelbanan i Stockholm. Slopa tillståndsplikten för drönare som används av sjukvården och slopa tillståndsplikten för ambulanser, för att kunna bevaka exempelvis en olycks- eller brottsplats på distans från larmcentralen.

Personalen bidrog till utmärkelsen att NUS blev bäst i Sverige (igen)

Av , , 3 kommentarer 4

Pressmeddelande 180117: Personalen bidrog till utmärkelsen att NUS blev bäst i Sverige (igen)

Även i år toppar Norrlands universitetssjukhus (NUS) listan över Sveriges bästa universitetssjukhus som branschtidningen Dagens Medicin utser. Anledningen är framför allt hög och jämn kvalité på vården som erbjuds. Delmomenten i rankingen handlar om medicin, tillgänglighet, hygien, patientenkäter, trycksår, överbeläggningar och ekonomi.

Det känns otroligt glädjande att NUS även i år vinner Dagens medicins tävling. Anledningen till det är förstås personalens fantastiska insatser! Så jag vill rikta en riktigt stor eloge och tack till all personal i hela landstinget som gjort utmärkelsen möjlig säger moderaternas gruppledare Nicklas Sandström.  

  

Läs mer på: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/01/17/god-cancervard-bidrar–till-ny-seger-for-umea/

Växande vårdköer men inte för personer med ”smort munläder”?

Av , , 1 kommentar 5

Växande vårdköer men inte för patienter med ”smort munläder”?

Vårdköerna i Västerbottens läns landsting har nära på fördubblats sedan valet i september 2014. Enligt den senaste statistiken – från Väntetider i vården – lever landstinget i Västerbotten inte på långa vägar upp till vårdgarantin för operation/åtgärd. Endast ca 60 procent av västerbottningarna får sin operation/åtgärd inom garantitiden på 90 dagar. Det är sämst i hela landet.

SVT Nyheter Västerbotten rapporterade igår om att de talat med flera patienter som vittnar om att ett ”välsmort munläder” – dvs. att man kan tala för sig – kan väga tyngre än en värkande höftled.

Nu har Andreas Löwenhöök lämnat in en interpellation för att få svar på frågor om varför köerna i Västerbotten är längst i landet och om hälso- och sjukvårdsnämnden kan garantera att patienter med störst vårdbehov prioriteras.

Interpellationen i sin helhet:

 

Växande vårdköer

Under Allianens regeringsår, 2006-2014, halverades vårdkörerna i Sverige. Nu, efter tre år med en rödgrön regering, har köerna fördubblas.

Även i Västerbotten har den rödgröna landstingsmajoriteten under lång misslyckats att leverera en politik som kortar vårdköerna. Enligt den senaste statistiken – från Väntetider i vården – lever landstinget i Västerbotten inte på långa vägar upp till vårdgarantin för operation/åtgärd. Endast ca 60 procent av västerbottningarna får sin operation/åtgärd inom garantitiden på 90 dagar. Det är sämst i hela landet. Drygt 7 000 personer står i kö. Det är oacceptabelt.

Vid landstingsfullmäktige i juni 2017, inför beslut om budgeten för detta år, lyfte jag fram exempel på den frustration och desperation som patienter i den rödgröna landstingsmajoritetens vårdkö känner. Idag är exemplen fler.

SVT Nyheter Västerbotten, den 9 januari, intervjuas Jarkko Enqvist i Ursviken. Han är ytterligare en person som idag har väntat mer än 90 dagar på sin åtgärd. Han säger sig sova dåligt, värktabletterna tar inte och smärtor i höften väcker honom ofta. Han hoppas på operation innan sommaren.

SVT Nyheter Västerbotten skriver också att de talat med flera patienter som vittnar om att ett ”välsmort munläder” – dvs. att man kan tala för sig – kan väga tyngre än en värkande höftled. Oroväckande vittnesmål då hälso- och sjukvården ska prioritera de patienter som har störst behov.

 

Mot bakgrund av detta har jag följande frågor till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S):

 

  • Varför växer vårdköerna i Västerbotten?

 

  • När ska Jarkko Enqvist och alla andra i vårdkön förvänta sig att landstinget i Västerbotten lever upp till vårdgarantin?

 

  • Hur säkerställer nämnden att patienter med störst behov prioriteras?

 

  • Vad görs för att korta köerna?

 

 

Andreas Löwenhöök 

Moderaterna