Umeå pride 2012

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I dag deltog jag tillsammans med ett flertal andra Moderater på Umeå pride 2012. Årets uppslutning var bättre än de senaste år jag har deltagit, vilket kändes kul. I de efterföljande appellerna från rådhustorget så lyftes det bland annat fram den förändring som nu skett i form av att reglerna för insemination för homosexuella och heterosexuella ska bli lika och inte längre diskriminerande. En fråga som Moderaterna i länet drivit på för att åstadkomma denna förändring.

Snabba vårdinsatser räddar liv

Av , , 1 kommentar 5

 

 
 
I dag skriver jag tillsammans med riksdagsledamoten Elisabeth Björnsdotter Rahm på VK:s debattplats om att snabba vårdinsatser räddar liv. Här nedan är hela artikeln i sin helhet:


 
Snabba vårdinsatser räddar liv
Hjärt- och lungfonden presenterade nyligen färska siffror angående olika utryckningstider för ambulanser i Sverige. Rapporten visar på stora brister i resurser att uppnå tidsgränser för att få akut hjälp vid hjärtinfarkt. Ett av de län som stack ut mest negativt för Västerbotten med jämförelsevis långa utryckningstider.
 
Tillgängligheten till snabb ambulansvård varierar stort beroende på vart i länet man bor. Några exempel: i Lycksele är mediantiden för att nås av en ambulans 12,8 minuter och i Skellefteå 14,5 minuter. Kortast mediantid i länet har Umeå med 11,9 minuter. I Vindeln är väntetiden 21,4 minuter och i Dorotea 22,7 minuter. I Bjurholm får man vänta längst i hela Sverige, 30,3 minuter, alltså nästan tre gånger så lång tid som i Umeå. Rapporten är från 2011 och har inte med de försämringar som skett då ambulansen i Åsele försvunnit i och med Socialdemokraterna i länet tagit bort den. Långa utryckningstider skapar otrygghet och drabbar människor i en tid då varje sekund är dyrbar.
 
Inom intensivvården finns ett uttryck som kallas för ”golden hour”. Det är den tid som en patient har på sig inom akutsjukvården för att sätta in snabba åtgärder för att minska större skador och dödsfall. Detta arbetssätt bygger på att medborgarna snabbt kommer under vård och här har ambulansvårdens tillgänglighet stor betydelse.
 
Socialdemokraterna har under sin tid vid makten i landstinget genomfört försämringar av vår gemensamma välfärd här i Västerbotten. Att man tagit bort ambulansen från Åsele har inneburit att väntetiden ökat för de som drabbas och livsviktiga minuter går till spillo. Socialdemokraterna har dessutom lagt ner akutvårdsplatser i Dorotea och gjort vårdplatsneddragningar på länets sjukhus. Det ökar sträckorna och tidsåtgången för människor innan de kan få sin livsviktiga vård. För varje minut som går minskar chansen att överleva och många av dem som avlider gör det på grund av för långa insatstider.
 
För oss moderater är tillgänglighet ett ledord, såväl när det gäller vårdfrågor som andra Västerbottenfrågor. Vi vill se en tillgänglig, effektiv och kvalitetssäker vård för hela Västerbotten. I sin iver att montera ner vårt gemensamma välfärdssystem tycks socialdemokraterna glömma bort att det bor människor i hela Västerbotten och att alla måste få tillgång till en bra vård inom rimlig tid.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

 

Moderat framgång i frågan om inseminationsfrågan där de diskriminerade reglerna för lesbiska par försvinner

Av , , 2 kommentarer 5

Pressmeddelande 120926: Moderat framgång i frågan om inseminationsfrågan där de diskriminerade reglerna för lesbiska par försvinner
 

I dag beslutade Norrlandstingens regionförbund om nya gemensamma riktlinjer för provrörsbefruktning och donatorsinseminationsförsök. Förbättringen består i att antalet försök med provrörsbefruktning blir fler men den största förändringen blir för homosexuella par som nu får lika villkor som heterosexuella. Förr har homosexuella par fått betala för tre inseminationsförsök innan de fått kostnadsfri provrörsbehandling. Nu ändras reglerna för homosexuella par som får tre kostnadsfri försök på samma villkor som heterosexuella par.
 
Moderaterna i Västerbotten tog redan sommaren 2011 initiativ till att förändra de diskriminerade reglerna som Västerbotten haft genom att väcka frågan till landstingsfullmäktige.
 
Moderata oppositionslandstingsrådet Nicklas Sandström säger i en kommentar att han är mycket glad till att nu de diskriminerade reglerna för heterosexuella ändras och det blir likvärdiga villkor för homosexuella och heterosexuella par. Detta är viktiga steg för att nå Moderaternas långsiktiga mål om en jämlik vård för alla.
 
För mer information
Nicklas Sandström
070-2544515
 
 

Kraftig försämringar i ekonomin för sjukvården

Av , , Bli först att kommentera 6

Den hann inte gå många dagar efter det att delårsrapporten (jan-juli) som visade på ett underskott på 82 miljoner blivit inaktuell med en ännu sämre prognos. När även augusti månad är inräknad i årsprognosen är det beräknade underskottet för året 95 miljoner. Beskedet från Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen var att 82 miljoner var taket och sedan skulle det vända åt rätt håll. Nu blev det precis tvärt om. Något är helt uppenbart att även med den nya S-politiken så fortsätter underskottet och de åtgärder som vidtagits i form av Projekt balans inte verkar ge den effekt som sossarna hoppats på.
 
Från Moderaterna och Alliansen har vi haft andra förslag till kostnadsreduceringar i Projekt balans och en helt annan budget och landstingsplan. Helt enkelt en annan färdriktning för vart vi vill med landstinget där att komma till rätta med de ekonomiska underskottet är av högsta vikt.

Intressanta lärdomar från Essen

Av , , Bli först att kommentera 4

 
I fredags var jag som jag bloggade om tidigare i Tyskland och Essen för att ta del av de lärdomar som fanns från den anläggningen. Dels var den anläggningen större och kunde behandla sällsynta ögoncancerdiagnoser, något som vi i Sverige inte bedömt varit kostnadseffektivt att bygga upp. I övrigt var anläggningarna väldigt likvärdiga och utrustningen kommer från samma leverantör. Något de jobbat väldigt mycket var patientflödet väl i anläggningen för att effektivisera så att man kan göra så många fraktioner (cancerstrålningar) som möjligt. Sammanfattningsvis kändes det som att efter ha tagit del av deras arbete och erfarenheter som om vi ligger mycket väl till i vår planering av uppförandet av Skandionkliniken i Uppsala.

Studieresa till Tyskland

Av , , 5 kommentarer 2

I dag åker jag ned till Tyskland och staden Essen för att studera den protonkanon de är i slutfasen av att bygga upp där. I Sverige uppförs just nu en liknande anläggning i Uppsala under namnet Skandionkliniken. Där är det tänkt att alla medborgare i Sverige som har behov av protoncancerbehandling ska skickas i framtiden för att få sin behandling. Uppförandet sker i samverkan med alla åtta universitetssjukhuslän.
 
Resan gör jag tillsammans med direktionen för kommunalförbundet för avancerad strålbehandling och det tillhörande tjänstemannarådet. Det ska bli spännande att få lära sig mer om de patientprocesser de jobbar med där hur de ska samverka och tänkt kring flöden i anläggningen. Det ska bli minst sagt mycket lärorikt.

Tuff debatt kring landstingets delårsbokslutet

Av , , Bli först att kommentera 3

I går var det landstingsfullmäktige där den stora debatten kom att handla om delårsbokslutet som pekar på ett underskott för i år på 82 miljoner. Nu visar förvisso senaste prognosen med även augusti att prognosen nog hamnar på 95 miljoner. Tycker debatten blev tuff och bra och återspeglade tydligt att det finns två tydliga alternativ i landstingspolitiken.  Här nedan är det inledningsanförande som jag hade i debatten:

 

Fru ordförande, ledamöter och åhörare
 
Tänkte börja lyfta fram några positiva saker från delårsrapporten som visar på att vi är på rätt väg inom vissa håll. Sen återkommer jag till de punkter det landstinget är på väg åt fel håll eller ingenting har hänt.
 
Många av de medicinska resultat som alla länets kliniker levererar är fortsatt mycket bra. Det tar inte minst sig i uttryck i att länsborna har en hög tilltro till sjukvården i länet. En annan mycket positiv sak jag har fått uppleva då jag varit ute på verksamhetsbesök är det ständiga förändringsarbetet med daglig styrning som håller på att få fotfäste i organisationen. Det är något som såväl patienter som organisationen vinner på. En annat positiv inslag med delårsrapporten är att den blivit lättare att följa då det kommer till uppnådda mål där det blivit ett tydligare även om det fortfarande finns för många styrande mål och uppdrag. Sen att regeringens arbetslinje ger 46 miljoner mer än budget i intäkter och engångsutbetalning av AFA-permien på 120 miljoner gör ju att det trots allt ser rätt bra ut på sista raden.
 
De punkter det landstinget är på väg åt fel håll eller ingenting har hänt.
 
  • 6/10 patienter fick den 31/7 vänta mer än 60 dagar för åtgärd
 
  • 4/10 på sitt första besök
 
  • Tillgängligheten till BUP är fortsatt sämst i Sverige
 
Inte konstigt att kömiljardspengar ligger 7 miljoner sämre än budget.  
 
Det socialdemokratiska ordföranden för landstingsstyrelsen Peter Olofsson nämner i sitt inlägg att han nu tycker att ekonomin vänt. Visst på sista raden ser det bra ut med i sjukvården är trots allt ett underskott på 82 miljoner. Visst det är bättre än året innan men de 2,2 procent som det motsvarar för helheten är fortfarande i någorlunda jämförelse med hur det sett ut de senaste 20 åren. Så det länsborna har sett med det nya s-styret är att man gått från generella besparningar till riktade sparförslag utan analys och konsekvensbeskrivningar. Trots det så ligger underskottsnivåerna kvar som förr. Vi får väl se vad slutsiffran för året blir.
 
När jag ser att effektverkan av Projekt balans bara är 38 procent ställer jag mig då frågan: Varför var det så bortom att sjösätta detta stora genomgripande åtgärdspaketet utan att haft tillräckligt med analyser och konsekvensbeskrivningar? framförallt förhandlat det med kommunerna, andra organisationer och eventuellt oss i oppositionen?  
 
Tror du inte Peter Olofsson att effekten hade varit större, bättre, med mindre uppror om beslutet hade tagits med bättre analyser och konsekvensbedömningar samt att det hade förhandlats med fler än Socialdemokratins distriktsstyrelse för länet?
 
I rapporten från den auktoriserade revisorn om delårsrapporten lyfts det fram att i och med att verkningsgraden av projekt balans inte alls är den som är önskvärt så krävs nya åtgärder under hösten. Så min fråga är om det kommer något ytterligare åtgärdspaket?
 
Från Moderaterna och Alliansen har vi haft andra förslag på kostnadsreduceringar inom ramen för projekt balans och ett helt annat förslag till budget och landstingsplan. Förslag och idéer som jag är helt övertygad hade fått landstinget i västerbotten på en annan kurs med bättre resultat på såväl ekonomin som verksamheten.
 
Vill avsluta att yrka bifall på delårsrapporten och alliansens särskilda yttrande.
 
 

Landstingsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I dag är det sammanträde med landstingsfullmäktige. På ärende listan finns två större ärenden som handlar om delårsbokslutet samt om taxor sjukresor. När det gäller delårsbokslutet lär det bli en bra debatt kring att underskottet fortsätter även med den nya s-politiken. Mer om detta i gårdagens blogg. När det gäller sjukresorna så har Västerbotten haft dyrast eller näst dyrast sjukresekostnader i landet och därför har det känts nödvändigt att se över även det här området. Förutom ärenden är det massor av interpellationer som ska diskuteras. Har uppe interpellation om läkarbristen inom primärvården där var tredje tjänst är vakant och vad socialdemokraterna tänker vidta för åtgärder.

Landstinget fortsätter att göra underskott även med ny S-politik

Av , , Bli först att kommentera 8

Den ytterst ansvariga socialdemokraten för sjukvården i länet, Peter Olofsson, försöker i en debattartikel (10/9) hävda att den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Ett försök som ter sig tämligen märkligt då prognosen för året är ett fortsatt underskott på minus 82 miljoner. Vilket i sig inte är unikt då landstinget haft problem med ekonomin de senaste 20 åren. Mer rättvist hade det varit att erkänna att underskotten fortsätter även med en ny ordförande för landstingsstyrelsen. Den stora skillnaden är att Socialdemokraternas generella besparingar har övergått till kortsiktiga besparingar som genomdrivs utan analys och konsekvensbeskrivningar.

Den stora skillnaden med den nuvarande S-ledning i landstinget är att inlandssjukvården får ta en stor smäll med borttagna vårdplatser vid sjukstugorna och indragen ambulans i Åsele. Primärvården får ett ännu större åtagande med 15 000 nya besök som ska klaras trots att var tredje distriktsläkartjänst är vakant. Länets sjukhus förlorar många vårdplatser, särskilt för det mest sjuka äldre. Allianspartierna i landstinget hade andra förslag som vi är övertygade hade gett bättre effekt. Fokus i Alliansens sparförslag var att värna den direkta vården och spara på det som inte är sjukvård.

Inte helt oväntat ger besparningarna inom projekt balans inte heller den effekt som Socialdemokraterna hade räknat med. Endast 38 procent av de tilltänkta besparningarna har förverkligats. En stor förklaring till det var att förslagen var dåligt förankrade i organisationen samt saknade konsekvensbeskrivningar och analys.

Uppföljningen av personalsituationen i landstinget visar att sjukfrånvaron ökar och att målet om högst 4 procents sjukfrånvaro inte kommer att uppnås. Alliansen vill lyfta fram de bekymmer som råder på IVA där aktuell personalsituation är extra allvarlig. Redan nu ligger intäkterna från kömiljarden 6 miljoner sämre än budget. Inte oväntat då tillgängligheten har försämrats ytterligare. Störst försämring har skett för dem som behöver få en åtgärd i form av en operation. Tillgängligheten inom Barn- och ungdomspsykiatrin är fortfarande sämst i landet.

Socialdemokraten Olofsson fortsätter i sin debattartikel att skylla ifrån sig och inte ta ansvar. Som vanligt är det regeringens fel att landstinget har underskott. Under åren 2006 till 2010 tillfördes kommunerna och landstingen 38 miljarder i nivåhöjning av statsbidragen. Under 2011 tillfördes ytterligare 5 miljarder. Ingen regering har sedan början av 90-talet generellt räknat upp statsbidragen som Olofsson efterlyser. Det är ett lokalt ansvar att organisera och finansiera hälso- och sjukvården genom landstingsskatten.

Socialdemokraterna med Peter Olofsson i spetsen fortsätter att blunda inför de problem som finns i landstinget och vad deras förslag till besparningar lett till. Landstinget behöver ett nytt ledarskap som kan möta framtidens utmaningar. I det mycket besvärliga ekonomiska läget som sjukvården står inför krävs en trygg och skattefinansierad vård som tar sin utgångspunkt i en ansvarsfull politik som är långsiktig och prioriterar sjukvård framför annan verksamhet. Det behövs en ny politik för framtidens hälso- och sjukvård som väljer att ta ansvar för ekonomi och vårdens framtida utveckling. Tillsammans söker vi i Alliansen mandatet att vid nästa val ta över styret för landstinget i Västerbotten.  

Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Nordmark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare

 

Hur ska sossarna hantera Skellefteåuppropet?

Av , , Bli först att kommentera 5

I går besöktes landstingshuset av Doroteabor från Doroteauppropet. Nu idag kommer företrädare för Skellefteåuppropet för att uppvakta de högst ansvariga Socialdemokraterna för sjukvården i länet Peter Olofsson och Karin Lundström. Med på mötet har de även 35 000 namnunderskrifter som stödjer deras sak. Deras grundkrav är att Skellefteå lasarett utvecklas och inte avvecklas. Jag träffade företrädare för Skellefteåuppropet innan sommaren och diskuterade samma frågeställningar. Från Moderaterna Alliansen har vi sagt att vi vill stärka det lokala självstyret på länets sjukhus och i och med det skulle många av de saker som Skellefteåuppropet efterlyser kunna lösas. Nu återstår det att se hur Socialdemokraterna kommer att hantera detta upprop/uppror.