Hur kan länets sjukvårdsutbildningar utvecklas och stärkas

Av , , Bli först att kommentera 2

Pressmeddelande 141028: Sandström (M): Hur kan länets sjukvårdsutbildningar utvecklas och stärkas

 

Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström uttrycker oro inför att Universitetskanslersämbetet nyligen har utvärderat påbyggnadsutbildningarna för sjuksköterskor vid Umeå universitet och av nio utvärderade utbildningar får åtta underkänt. I början av året utvärderades även läkarutbildningen vid Umeå universitet även här gavs utbildningen underkänt.

 

Sandström menar att utan att vidare pröva skälen för bedömningen är det allvarligt att dessa för sjukvården i länet så viktiga utbildningar får ett underkänt betyg. Konsekvenserna för sjukvården går nog inte att underdriva om vissa utbildningar måste stängas ned under en tidsperiod.

 

Med anledning av detta vill Sandström ha svar från landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) om han avser att i samverkan med Umeå universitet vida några ytterligare åtgärder för att stärka och utveckla sjuksköterske- och läkarutbildningen vid Umeå universitet?

 

 

 

Läs mer från SKL:  http://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv2014/oroforfarreutbildningsplatser.3997.html

 

 

Hela interpellationen i sin helhet:

 

 

Hur kan länets sjukvårdsutbildningar utvecklas och stärkas

 

Universitetskanslersämbetet har utvärderat påbyggnadsutbildningarna för sjuksköterskor vid Umeå universitet och av nio utvärderade utbildningar får åtta underkänt. I början av året utvärderades även läkarutbildningen vid Umeå universitet även här gavs utbildningen underkänt. Utan att vidare pröva skälen för bedömningen är det allvarligt att dessa för sjukvården i länet så viktiga utbildningar får ett underkänt betyg. Konsekvenserna för sjukvården går nog inte att underdriva om vissa utbildningar måste stängas ned under en tidsperiod.

 

Av dessa utbildningar sker idag på landstingets lokaler i form av övning av kliniska färdigheter. Dessutom är personalen som ansvarar för utbildningen många gånger anställd av såväl Umeå universitet och landstinget. Beröringspunkterna mellan universitet och landstinget är många och förklarliga skäl.

 

 

 

Med hänsyn till ovanstående, ställer jag min fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):

 

1.                   Kommer du att i samverkan med Umeå universitet vida några ytterligare åtgärder för att stärka och utveckla sjuksköterske- och läkarutbildningen vid Umeå universitet?

 

 

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

1000 dagar av ockupation

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag har sjukstugan i Dorotea varit ockuperad i 1000 dagar. Obegripligt länge och säkerligen någon form av rekord. Sett till vad man protesterar emot så har ockupanterna suttit 999 dagar för länge. Att vårdplatserna på sjukstugan ska återöppnas känns mer än rimligt. Doroteaborna ska kunna känna sig trygga i att de får god vård. Sen att det totalt sätt blir dyrare att patienterna skickas till medicinvårdavdelningen i Lycksele istället för att våras på plats talar ju om inte annat för att detta blev ett felaktigt beslut.

 

Denna fråga kom att diskuteras flitigt under hela denna mandatperiod med en folkomröstning och en av valets viktigaste frågor. Den kom att fälla avgörande i röstandet i inlandet men kom inte att påverka kustborna särskilt mycket. Nu får socialdemokraterna fortsätta att styra landstinget och huruvida de kommer att ompröva detta beslut återstår att se, att göra en pudel hade varit välkommet.

Ett visionslöst samarbete som har prövats förut och misslyckats

Av , , Bli först att kommentera 2

Nedan det pressmeddelande som skickades iväg tidigare idag för att kommentera den nya majoriteten i landstinget i Västerbotten.

Pressmeddelande 141023: Ett visionslöst samarbete som har prövats förut och misslyckats

 

Den nya majoriteten i landstinget kommer likt för fyra år sedan att bestå av det samlade rödgörna alternativet. Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström kommenterar det nya samarbetet i landstinget att de har prövats förr och slutade då i skilsmässa. Att tro att de försonats är svårt att tro utifrån den valrörelse som var och det ställningstagande som Vänsterpartiet har haft. Sett till det politiska innehållet som är visionslöst och saknar lösningar för hur sjukvården ska bli mer tillgänglig med kortare vårdköer, komma till rätta med personalbristen och utveckla sjukvården så fortsätter att vara världsledande. De förslag som presenteras om sex timmars arbetsdag kommer att urholka sjukvårdens redan idag ansträngda ekonomi avslutar Sandström.

Tillskapande av en intermediär slutenvårdsavdelning

Av , , Bli först att kommentera 4

Inom svensk sjukvård sker idag en utveckling som innebär en ökad subspecialisering och möjlighet till att ge sjukvårdande behandling till patienter med mycket stora medicinska och omvårdnadsbehov.

 

I takt med den utvecklingen växer det fram en patientgrupp inom slutenvården som är för ”friska” för intensivvård men för ”sjuka” för en ordinär vårdavdelning. Dessa patienter riskerar att hamna på en felaktig vårdnivå som antingen resulterar i att inte rätt kompetens eller medicinsk omhändertagande finns eller till en för hög vårdnivå som inte är kostnadseffektiv alternativt kunde ha använts till en sjukare patient.

 

På andra sjukhus internationellt men även vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, har en så kallad intermediär slutenvårdsavdelning inrättas för dessa patienter.

 

Vårdavdelningen används till att fånga upp behovet av en mellannivå mellan en högre vårdnivå vid en intensivvårdsavdelning och en ordinär vårdavdelning. Dessutom kan vårdavdelningen användas för viss postoperativ vård efter till exempel stor ryggkirurgi och kärlkirurgi

 

Sammantaget skulle en intermediär slutenvårdsavdelning kunna avlasta behovet av ytterligare intensivvårdsplatser och inte skapa situationer där allt för sjuka patienter vårdas på en ordinär vårdavdelning som resulterar i ett icke patientsäkert omhändertagande och stress för vårdpersonalen.

Ny världsledande PET/MR-kamera på NUS

Av , , Bli först att kommentera 6

I måndags var jag tillsammans med min landstingsfullmäktigegrupp på invigningen av den nya PET/MR-kameran som nu har installerats vid Norrlands universitetssjukhus. Kameran har tillkommit efter en 50-miljonersgåva från Cancerforskningsfonden i Norrland. Makarna Karin och Krister Olsson kompletterade med ytterligare 15 miljoner kronor för att stärka spetskompetensen inom cancerbehandlingen. Till det lovade Umeå universitet ytterligare stöd och landstinget stöd till drift och lokaler.

 

 

Med PET och MR i samma instrument kan läkarna förfina diagnostiken med bilder som visar både funktion och anatomi.  Tekniken ska definiera både hur utbredd tumören är och vilket strålfält som krävs för att angripa den. PET-MR-kameran ska ge regionens patienter den allra bästa cancerbehandlingen, individanpassad, säkrare och mer precis. Det känns fantastiskt kul att den nya utrustningen som gör att NUS blir Sverigeledande kan vi ge bästa möjliga sjukvård till norra regionens patienter och alla länsbor.

 

 

 

Upp till bevis för hur sjukvården ska bli bättre

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag har under morgonen lyssnat på den tillträdande statsminister Stefan Lövens (S) regeringsförklaring. En dyster svartmålning av Sverige som jag inte tycker är värdig. Vad gäller sjukvården så blandas plattityder och förslag som saknar politisk relevans. Om att lagstifta om att inte sälja ut universitetssjukhus har varit en icke fråga de senaste 8 åren och inte huvud taget lyfts upp till debatt. Hur de nationella riktlinjerna ska bli obligatoriska är ett stort frågetecken dels vad gäller finansiering och hur de ska ta formen som bindande lagstiftning.

 

Det som kom som den största överraskningen var att den nya regeringen vill avskaffa vårdvalet i primärvården, alltså patienters möjlighet att själv få välja vilken vårdcentral man vill gå till. Det betyder att utvecklingen som skett inom primärvården rullas tillbaka med färre läkare och på sikt en sämre sjukvård.

 

Avsaknaden av skrapa politiska förslag för en bättre svensk hälso- och sjukvård var ytterst påtaglig idag. Det ska bli mycket spännande att se de f.d. SSU ordförande Gabriel Wikströms kommande agenda för dessa förslag.

Omvald

Av , , Bli först att kommentera 4

I går träffades den nyvalda moderata fullmäktigegruppen i landstinget. Vi hade en väldigt bra träff och konstaterade att vi hade gjort det näst bästa valet hittills när det gäller landstingsvalet i Västerbotten. Under mötet så blev jag omvald som gruppledare samt Liv Granbom blev vald till vice gruppledare. Ett förtroende som känns förpliktigande och hedrande, jag ska göra mitt bästa!