Svensk sjukvård får bra betyg

Av , , Bli först att kommentera 3

I gårdagens DN-debatt publicerades en undersökning från Novus om svenskarnas inställning till svensk hälso- och sjukvård. En klar majoritet, 56 procent, är nöjda med sjukvården, 23 procent är varken nöjda eller missnöjda och 20 procent är missnöjda. Undersökningen visar även att debatten om ”vinster i välfärden” är överdriven och inte är det som bekymrar medborgarna.

 

På frågan om vilka de största problemen är var det vanligaste svaret att det är för lite personal (27 procent), därefter att väntetiderna på akuten var för långa (22 procent). Först på tredje plats och relativt långt efter de två första kom problemet att skattemedel går till riskkapitalister (13 procent) tätt följt av att man inte får den hjälp man behöver (10 procent). De som är nöjda med vården anser att det största problemet är personalbrist (30 procent). Men de som är missnöjda med vården anser framför allt att man inte får den hjälp man behöver (25 procent).

 

Undersökningen lyfte även fram att Om svenska folket får bestämma bör fokus i vårddebatten ligga kring kvaliteten i vården och hur man bemöts som patient snarare än att pengar går till riskkapitalister.

 

Jag tycker undersökningen nyanserar debatten om svensk sjukvård som på det stora hela är mycket bra och världsledande inom många områden. Samtidigt finns det mycket kvar att göra för att få den att bli bättre.

 

Hopp med Hopp-projektet

Av , , 3 kommentarer 4

Hjärtsvikt och Palliativa Programmet, Hopp, startade på Skellefteå lasarett år 2010 i syfte att hitta nya arbetsmetoder som förbättrar vården för de mest sjuka äldre. Detta som en del i Sveriges kommuner och landsting, SKL, prioriteringsområde ”Bättre liv för sjuka äldre”. Nu har de första resultaten kommit och det visar att de patienter som deltagit i projektet har fått högre livskvalitet, bättre hälsa och funktion och färre symtom. Dessutom har de behövt betydligt mindre sjukhusvård än tidigare. Uppskattningsvis handlar det om ungefär 200 sparade vårddygn fördelat på hela patientgruppen. Räknat i sparade resurser för sjukvården handlar det om runt 1,5-2 miljoner.

 

Som multisjuk äldre är det lätt hamna i kläm då vården ofta är inställd på en sak i taget visar projektet. Hopp visar att sjukvården måste bli bättre på att se individen och helheten i alla sjukdomar. Projektet kommer nu att fortsätta för att analysera vilka mekanismer som ligger bakom förbättringarna.  Frågeställningar som ställs av en av forskningsledarna Kurt Boman är om det är det personlig uppmärksamhet, justering och kontroll av medicinering, kontinuitet, trygghet, tillgänglighet eller något annat som ligger bakom.

 

Jag tycker detta är av många projekt och bevis som visar att det finns mycket kvar för att göra sjukvården bättre och mer kostnadseffektiv.

Diskussion om aktuella frågor

Av , , Bli först att kommentera 2

I slutet av förra veckan deltog jag på landstingsledningsseminarium för landstingsråd för majoritet och opposition runt om i landet tillsammans med de respektive landstingens landstingsdirektörer. Jag har i tidigare bloggar lyft fram hur bra de träffarna är för att få den senaste informationen och även diskutera angelägna frågor med kollegor runt om i landet. På denna träff var frågor bland annat uppe om gemensam upphandling av ambulansflyg, aktuell information om kostnader för hyrpersonal inom sjukvården, E-hälsa (ceHis), kollektivtrafik, cancerstrategin och aktuell kring nationell samordning kring p-pillersubvention. Ett minst sagt givande och bra träff.

Träff med socialministern

Av , , Bli först att kommentera 2

I går var socialminister Göran Hägglund (KD) på besök i Umeå för att besöka Regionala Cancer centrum (RCC) och det arbete som sker där samt för att träffa landstingsstyrelsens arbetsutskott. Träffen med arbetsutskottet blev riktigt bra med givande samtal om sjukvårdens framtida utmaningar. När det gäller svensk sjukvård i internationell jämförelse så ligger Sverige mycket bra till och antingen är sjukvården bäst eller bland de bästa när det gäller de flesta undersökningar. Det finns mycket att vara stolta över. När det gäller svensk sjukvård i nationell jämförelse så är skillnaden många gånger störst inom det egna landstinget och inte i jämförelse med andra landsting. En viktig slutsats som kräver en hel del eftertanke i hur sjukvården ska fortsätta utvecklas regionalt. När det gäller Västerbotten så låg vi bra till i många kvalitetsmått och medicinska resultat men fortsatta problem med tillgänglighet och valfrihet.

 

 

Kommer socialdemokraterna ta till sig resultatet från folkomröstningen?

Av , , Bli först att kommentera 4

Resultatet från folkomröstningen om sjukvården i länet börjar allt mer sjunka in. Jordskredssegern med 90 procent av de röstande som ansåg att hela länet ska ha trygg, jämlik och rättvis sjukvård. Tyvärr verkar inte viljan från de styrande socialdemokraterna om att ta till sig det budskapet vara betydligt sämre då de inte gått ut och meddelat medborgarna i länet att de backar och gör de återställare som behövs.

 

I går var det kommunfullmäktige i Dorotea. Enligt Vk:s utsända var det en tuff och känslosam diskussion kring akutvården på orten. Kritiken var uppenbart hårdast från det egna ledet inom Socialdemokraterna om att det inte fungerar som det är idag. Tydligen var det även många frågetecken om hur det dels fungerar idag och hur den tilltänka lösningen kommer att bli med samlokalisering av lokalerna. Frågetecken som måste rätas ut rätt snart. Andra frågetecken som fortfarande finns kvar är kring hur det blir med ambulans i Åsele, kommer den återställas eller kommer akutbilslösningen vidareutvecklas. Betyder det då i så fall att fler kommuner kommer få sina ambulanser ersatta av akutbilar?

Inspirerande och givande partistämma

Av , , Bli först att kommentera 3

I går kom jag hem efter fyra dagar på Moderaternas partistämma i Norrköping. Det har varit minst sagt givande, inspirerande och intressanta dagar. Över 200 olika förslag för att utveckla moderaternas politik har diskuteras och debatteras. Förutom det har det givet tillfälle att träffa partivänner från hela Sverige vilket alltid är lika kul. Framtidsförslag för ekonomi, jobb, sysselsättning, hälsosamma Sverige, EU, utrikespolitik, skola, brottsbekämpning, klimat och hållbarhet mejlades fram under dagarna. Alla förslag finns att läsa på moderaternas hemsida. Jag vill även passa på att varmt rekommendera Fredriks avslutningsanförande som var oerhört energigivande och inspirerande. Kolla in det här.

Det hälsosamma Sverige

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår på Moderaternas partistämma antogs en ny politik för det hälsosamma Sverige. Många människor i Sverige begränsas i dag av ohälsa. Det är utan tvivel ett samhällsproblem att så många tvingas till ett socialt och ekonomiskt utanförskap på grund av ohälsa. Hälsan är individuell men samtidigt är människors ohälsa en utmaning för samhället. Den egna hälsan är ett personligt ansvar men det är också viktigt att se att det finns människor som av olika anledningar och under kortare eller längre perioder inte klarar av att bära det ansvaret själv. Då kan politiken stödja, fånga upp och underlätta ett hälsosamt liv något som utvecklas i den proposition som antogs igår. Förslag som gör Sverige till en mer hälsosammare nation.

 

Genom att klicka här så kan du se på ett videoklipp på Filippa Reinfeldt, landstingsråd och ordförande för arbetsgruppen Hälsosamma Sverige, som för ett samtal om hur hälsorelaterat utanförskap kan brytas.

Vad händer inom BUP?

Av , , 4 kommentarer 5

I dag skriver företrädare från BRIS i en debattartikel i VK om situationen inom den barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Västerbotten. De ställer den retoriska frågan om vad är det som händer inom BUP eller snarare vad är det som inte händer då tillgängligheten är så dålig. Den frågan är väldig berättigad och har tyvärr varit under väldigt lång tid då tillgängligheten har varit Sverigesämst i många år nu.

 

Verksamheten har haft problem under lång tid och särskilt med bristande tillgänglighet. Faktum är att tillgängligheten är sämst i landet. I april väntade 179 barn på ett besök varav mer än hälften (111) hade väntat längre än 30 dagar och därigenom passerat gränsen för vårdgarantin. Situationen har till och med försämrats under första månaderna i år vad gäller besök och när det gäller åtgärder är tillgängligheten endast 28,3 procent. Under år 2012 var tillgängligheten till besök och åtgärd endast runt 30 procent.

 

Den psykiatriska vården för barn och unga i länet bedrivs av kompetent personal men de räcker inte till då problemen funnits under lång tid.  Den bristande tillgängligheten inom barn- och vuxenpsykiatrin drabbar även anhöriga som får ta konsekvenserna av en vård som inte svarar mot behovet.

 

Från Moderaterna och Alliansen vill vi se andra lösningar i form av att införa ett vårdval. Genom ett vårdval öppnas det upp en möjlighet att som anhörig/patient att själv välja vart du vill gå för att få hjälp och stöd med psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Detta medför en ökad mångfald och på så sätt en ökad tillgänglighet. För som det fungerar nu är inte okej för länets unga med psykisk ohälsa!

 

SKL och snart partistämma

Av , , Bli först att kommentera 4

I dag är jag nere i Stockholm för att delta på SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg. En av de frågor som vi har uppe för diskussion är resultat från enkätundersökning angående hyrläkare som ska bli spännande att få ta del av den informationen. En annan intressant remiss som ska upp för diskussion och information om patientmaktsutredningen som i grunden handlar om att tydliggöra hälso- och sjuvårdens uppdrag och de krav och förväntningar som medborgare kan ställa på sjukvården.

 

När väl mötet är avslutat blir det avfärd mot Norrköping och moderaternas partistämma vilket ska bli oerhört kul och intressant. På stämman är det över 200 konkreta politiska förslag för att utveckla moderaternas politik.

Fler jobb ger bättre sjukvård

Av , , Bli först att kommentera 3

Det viktigaste för att garantera en god och trygg sjukvård är att fler människor får ett arbete att gå till, då ökar skatteintäkterna för såväl stat som kommuner och landsting. Resurser som kan användas till välfärdens kärna. Alliansens arbetslinje är därmed den största garanten för en god och skattefinansierad hälso- och sjukvård. Med en politik som gör att det blir billigare att anställa och att fler kan behålla mer av lönen ger det bättre förutsättningar till fler arbetstillfällen.

 

Bara för landstingets del har skatteintäkterna ökat med 21,3 procent mellan 2006 och 2013. I faktiska tal handlar det om 859 miljoner. Så när Socialdemokraterna vill göra det dyrare att anställa, mindre lönsamt att arbeta och nedmontera arbetslinjen kommer jobben att minska och således skatteintäkterna till landstinget. Lite av de höjda skatterna vill sossarna ge tillbaka och för landstingets del skulle det handla om 50 miljoner kronor. Då glömmer de berätta om konsekvenserna av att färre jobbar och därmed de minskade skatteintäkterna på betydligt större belopp.

 

Endast en politik för arbete och en trygg och välskött arbetslinje kan garantera sjukvårdens fortsatta utveckling och kvalité.