Kategori: Alliansen

Bästa valresultatet på 84 år!

Av , , 2 kommentarer 2

Jag kan konstatera att Moderaterna i Regionen gör sitt bästa valresultat på 84 år med 16,8 procent vilket är en ökning med 3,1 procentenheter. Det medför att Moderaterna är det parti som gör den enskilt största ökningen i regionvalet.

Det är resultatet av en mycket bra valrörelse där vi pratat om konkreta sakfrågor och prioriteringar om hur vi kan lösa vårdkrisen i länet vilket uppenbarligen gett ett bra gehör från väljarna. Däremot kan jag konstatera att de borgerliga partierna inte lyckats att sammantaget vinna över väljare från det socialistiska blocket som fortsatt har en majoritetsställning.

2 kommentarer

Ett nytt alliansstyre krävs i regionen för att få ett slut på vårdkrisen

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi konstaterar att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning där patienten sätts främst. Under de senaste fyra åren har vården på område efter område kraftigt försämrats och förvärrats. Om detta fortsätter riskerar vi snart en permanent stängning av BB i Lycksele. Situationen har av många som jobbar på länets hälsocentraler liknats vid en kollaps. Det saknas personal från många olika yrkesgrupper, exempelvis saknas det drygt 100 distriktsläkare på hälsocentralerna, varannan stol är tom. Länets sjukhus är i en djup och svår situation med vårdplats- och kompetensbrist som gör att patienter bollas runt mellan olika vårdavdelningar. Det medför, precis som länets socialchefer slår larm om, att patienter skickas tillbaka till kommunerna utan att ha fått tillräckligt med vård.  Denna vårdplatsbrist orsakar stort lidande och höga kostnader för personal samt slår hårt på regionens ekonomi. Problemen är så omfattade att om inte de åtgärdats kan NUS på sikt börja tappa sin status som universitetssjukhus. är bara några av de stora och svåra problem som regionen står inför.

Faktum är att vårdkrisen i länet är så allvarlig att det kommer ta flera år att vända utvecklingen. Men att tro att mer av samma förda rödgröna politik skulle vara svaret är naivt och skulle bara fördjupa krisen än mer. Vi vill erbjuda alla länsbor ett nytt ledarskap för vården som kan ta regionens hälso- och sjukvård i en ny kurs, bort från kris och kollaps. Allt kommer inte kunna vara åtgärdat fram till nästa val 2026 om vi får förtroendet men situationen ska ha blivit kraftigt förbättrad. Det är vårt löfte.

Vår viktigaste förändring är en ny hållbar personalpolitik. Helt avgörande för att vi får vård är att det finns utbildad vårdpersonal som jobbar nära och för patienterna. Personalens kompetens tillsammans med en bra arbetsmiljö är avgörande för att uppnå god vård av hög kvalité. Vi vill prioritera att vårdpersonalen erbjuds nya och fler vårdnära karriärvägar, en rättvis löneutveckling som premierar erfarenhet och kompetens. Pensionerad personal som orkar och kan ska ses som en resurs. Det måste till en större flexibilitet för att kunna jobba i vården. Det ska vara ett attraktivt val att arbeta inom sjukvården. Regionen måste erbjuda en god arbetsmiljö för de medarbetare vi har och för att kunna rekrytera nya medarbetare.

Under de senaste fyra åren har ansvarig S-ledning börjat toppstyra vården än mer. Chefer med direkt ansvar för vårdpersonal saknar mandat och befogenheter att kunna göra sitt jobb. Tilliten mellan högsta ledning och de som jobbar nära golvet är ytterst begränsad. Det måste förändras. Detaljstyrningen av hälso- och sjukvården måste ersättas av en styrning som har sin utgångspunkt i tillit. Vi vill att våra tre sjukhus lokala styrning stärks för att värna det lokala och nära ledarskapet. Mandat och befogenheter måste flyttas från högsta regionledning till ansvariga första linjens chefer. Onödig dokumentering och uppföljning behöver tas bort och kärnuppdraget vård- och omsorg värnas. Vi vill minska den administrativa överbyggnaden av regionen som vuxit kraftigt de senaste åren samt införa ett stopp för att övervältra administrativt arbete till vårdpersonal.

Region Västerbotten har länge haft långa vårdköer och pandemin har inte förbättrat den situationen. Väntan i ett flertal månader kan nu uppgå till flera år. Arbetet med att minska vårdköerna har varit lågt prioriterat av nuvarande rödgröna majoritet. Vården måste bli köfri. Vårdens medarbetare har ofta välfungerande lösningar på hur köer snabbare kan hanteras. Det krävs även ekonomiska incitament för de verksamheter som måste korta sina köer. Därför behöver vårdsamverkan kring operationskapaciteten i Norrland förstärkas. Regionen har en av landets längsta vårdköer till BUP och så har det sett ut i årtionden. Konsekvenserna för de drabbade familjerna är mycket allvarliga, därför behöver vi ta tag i situationen nu. Vi vill korta köerna till BUP samt stärka ungdomshälsan. Mer tid för patientbesök behöver prioriteras i stället för byråkrati.

Primärvården ska utvecklas till det som betecknas som närsjukvård och ha en hög tillgänglighet fysiskt om det behövs och digitalt när det går för att undvika att patienter söker sig till akuten i onödan. Det är dags att återinföra systemet med fast läkarkontakt och ett maxantal listade patienter per läkare. Till en början bör varje distriktsläkare ha hand om max 1 500 innevånare men målet ska vara att uppnå Socialstyrelsens rekommendation om en distriktsläkare per 1 100 innevånare. Det bidrar till trygghet för patienten, högre kvalitet på insatser och en bättre arbetsmiljö. Fler privata aktörer bidrar till att utveckla och förbättra vården i vårt län.

Alliansen vill att alla blivande föräldrar ska känna sig trygga med att vården finns tillgänglig på länets tre sjukhus när det är dags att föda sitt barn. Därför måste arbetsmiljö och löner förbättras för de förlösande barnmorskorna. Vi måste helt enkelt bli attraktiv för de som flytt förlossningsvården så att de vill komma tillbaka. En av de åtgärderna är ett arbetssätt som gör att vi kan få en barnmorska per aktivt födande kvinna med stort fokus på hur vi kan minska förlossningsskadorna.

Den 11 september kan du bestämma hur regionen ska styras och utvecklas kommande fyra år. Vi fyra borgerliga partier söker gemensamt förtroendet att ta över styret av regionen för att leda oss på en ny kurs bort från kriser och kollapser.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Bli först att kommentera

I Sverige gäller svensk lag – inget annat!

Av , , 3 kommentarer 13

Vi ser hur utomrättsliga rättegångar används som medel för att upprätthålla hederskultur i svenska utanförskapsområden. Det kan vi aldrig tillåta. Därför vill Moderaterna förbjuda romska rättegångar och andra klanrättegångar i parallella rättssystem. Den som lever i Sverige ska följa svensk lag.

3 kommentarer

Det krävs en ny politisk ledning för att lösa länets vårdkris

Av , , Bli först att kommentera 5

Larmrapporterna om den extremt pressade situationen på länets sjukhus avlöser varandra. Senast var det personalen på den medicinska akutvårdsavdelningen på NUS som slog larm, de menade att farligt låg nivå och inte är en värdig vård som bedrivs. Den som inte ser att vi har en vårdkris måste vara både blind och döv. Hos den ansvariga socialdemokratiska majoriteten verkar det som om försvarslinjerna är att de inte såg detta komma. Detta trots att problemet har påtalats i åratal om den urholkning som skett av den patientnära vården. I stället har ansvariga s-politiker sedan 2018 låtit administrationen ökat med nästan 20 % medan antalet sjuksköterskor bara med 1,3 %. Därtill har vårdplatserna minskat med 9 % och mängden chefer ökat med samma siffra.

Vi behöver prioritera våra resurser på rätt sätt. Moderaterna vill minska på administrationen och administrativ överbyggnad med runt 200 miljoner kronor för att kunna frigöra pengar till det som är viktigt på riktigt. Vården. En av de viktigaste prioriteringarna är att förbättra arbetsmiljö, karriärvägar, fortbildning och löner för de yrkesgrupper som sköter den patientnära vården som bedrivs året runt dygnets alla timmar.

För att ta oss ur vårdkaoset och krisen behövs det ett nytt politiskt borgerligt ledarskap. Ett ledarskap som vill utveckla och inte avveckla länets tre sjukhus. Som prioriterar vårdpersonal, vårdplatser och en fungerande sjukvård. Ett nytt ledarskap som kan få vården att hänga ihop bättre och skapa en framtidsoptimism bland vårdens medarbetare.

 

Nicklas Sandström (M)
Regionråd i opposition

Artikeln är publicerad i Folkbladet, länk finns här.

Bli först att kommentera

M vill stoppa alla försök att införa en ny fastighetsskatt

Av , , 7 kommentarer 10

En bostad värd 3 miljoner skulle få en fastighetsskatt på 22 500 kr, om den tidigare nivån på fastighetsskatten återinförs. Skulle du ha råd att bo kvar då?

Moderaterna kommer inte gå med på skattehöjningar som gör det ännu dyrare att bo och leva. Det kan du vara trygg med.

7 kommentarer

Vi värnar resultat före att producera fler hyllvärmare

Av , , Bli först att kommentera 2

Västerbotten har landets längsta köer till BUP. Vi får rapport på rapport att barn och unga som mår dåligt och behöver vård i stället får en kölapp. Majoriteten har haft årtionden på sig att lösa problemet men inte lyckats. Från våra fyra borgerliga partier var för sig och tillsammans har vi under lika lång tid kommit med förslag på förslag för att börja lösa problemen men inte fått gehör. De ansvariga för situationen har nu tagit fram ett så kallat 11-punktsprogram som de är missnöjda med att oppositionen ville fortsätta att arbeta och utveckla (VK 30/6). Att detta skulle vara käbbel är bara pajkastning får stå för dem, vår ambition har hela tiden förbättra förutsättningarna att lyckas med att komma till rätta med den allt växande psykiska ohälsan. Vi kan konstatera att det står mycket bra i 11-punktsprogrammet för barns och ungdomars psykiska hälsa. Men när vi lyssnat med professionerna som ska utföra arbetet, primärvården, kommunerna och de samverkansform vi har i länet känner man inte till programmet och ännu mindre påverkat dess innehåll. Det har till och med undanhållits tjänstepersoner när man frågat efter innehållet. Vi anser att de som ska arbeta med uppgifterna, och har sakkunskap, ska vara delaktig i framtagandet av programmet, de som sedan ska utföra arbetet med våra barn och unga. Skälet varför vi ville fortsätta arbetet ett tag till är för att vi vill att det ska bli verklighet. Inte en i raden av hyllvärmare.

 

Vi i Allians för Västerbotten vill ta ansvar och hoppas nu på en tydlig förankring i arbetet bland professionerna. Och vi lovar att om vi får västerbottningarnas förtroende vid höstens val, kommer vi intensifiera arbetet för barn och unga psykiska hälsa, därför vill vi inte vara delaktig till ytterligare hyllvärmare i Region Västerbotten. Våra barn och inga är värda så mycket mer.

 

Nicklas Sandström

Regionråd i opposition (M)

 

Ewa-May Karlsson

Gruppledare (C)

 

Maria Lundqvist Brömster

Gruppledare (L)

 

Hans-Inge Smetana

Gruppledare (KD)

 

Artikeln är publicerad i dagens VK, länk här.

 

Bli först att kommentera

Sänk priset på bensin och diesel!

Av , , 2 kommentarer 11

Många svenskar går på knäna av höga skatter och höga bränslepriser. Moderaterna vill sänka priset på bensin och diesel. Alla har inte tillgång till tunnelbana eller råd med en elbil – och det måste gå att bo och jobba i hela Sverige.

2 kommentarer

En bättre vård i hela länet

Av , , 3 kommentarer 3

Vi konstaterar att regionen är i ett desperat behov av en ny ansvarsfull ledning där patienten sätts först. Västerbotten har till stora delar en bra hälso- och sjukvård, däremot ser vi mycket som inte fungerar som det ska och utvecklas åt fel håll.  Som att vårdpersonalen känner att de inte räcker till. Långa vårdköer. Dålig tillgänglighet och bristande resurser. Det vill vi ändra på. De områden vi ser behöver prioriteras är; en bättre personalpolitik, en säkrad förlossning vid våra tre sjukhus, en tillgänglig primärvård, en köfri vård, samt att våra unga får vård och inte en kölapp.

Helt avgörande för att vi får vård är att det finns utbildad vårdpersonal. Personalens kompetens tillsammans med en bra arbetsmiljö är avgörande för att uppnå god vård av hög kvalité. Vi vill prioritera att vårdpersonalen erbjuds nya och fler karriärvägar, ges en rättvis löneutveckling samt möjligheten att själva styra sitt arbete på det sätt som blir bäst för patienten. Pensionerad personal som orkar och kan ska ses som resurs och det måste till en större flexibilitet för att både kunna jobba i vården och administrativt. Det ska vara ett attraktivt val att arbeta inom sjukvården. Regionen måste erbjuda en god arbetsmiljö för de medarbetare vi har och för att kunna rekrytera nya medarbetare.

Region Västerbotten har länge haft långa vårdköer och pandemin har inte förbättrat den situationen. Arbetet med att minska vårdköerna har varit lågt prioriterat av nuvarande majoritet. Vården ska bli köfri. Vårdens medarbetare har ofta välfungerande lösningar på hur köer snabbare kan hanteras, därför måste dagens detaljstyrning ersättas av tillitsbaserad styrning. Det krävs även ekonomiska incitament för de verksamheter som måste korta sina köer. Därför behöver vårdsamverkan kring operationskapaciteten i Norrland förstärkas.

Alliansen vill att alla blivande föräldrar ska känna sig trygga med att vården finns tillgänglig på länets tre sjukhus när det är dags att föda sitt barn. Därför vill vi garantera en barnmorska per aktivt födande kvinna med stort fokus på hur vi kan minska förlossningsskadorna. Därför ska all förlossningspersonal får ta del av löneökningar och kompetensutveckling.

Primärvården ska utvecklas till det som betecknas som närsjukvård och ha en hög tillgänglighet fysiskt om det behövs och digitalt när det går för att undvika att patienter söker sig till akuten i onödan. Det är dags att återinföra systemet med fast läkarkontakt och ett maxantal listade patienter per läkare. Till en början bör varje distriktsläkare ha hand om max 1 500 innevånare men målet ska vara att uppnå Socialstyrelsens rekommendation om en distriktsläkare per 1 100 innevånare. Det bidrar till trygghet för patienten, högre kvalitet på insatser och en bättre arbetsmiljö. Fler privata aktörer bidrar till att utveckla och förbättra vården i vårt län.

Region Västerbotten har en av landets längsta vårdköer till BUP och så har det sett ut i årtionden. Konsekvenserna för de drabbade familjerna är mycket allvarliga, därför behöver vi ta tag i situationen nu. Vi vill korta köerna till BUP samt stärka ungdomshälsan. Mer tid för patientbesök behöver prioriteras i stället för byråkrati.

Den 11 september kan du bestämma hur regionen ska styras och utvecklas kommande fyra år. Vi fyra borgerliga partier har en gemensam vilja att ta oss an de utmaningar som finns i regionen för att vi ska få en vård i världsklass utan att behöva få vänta på den.

 

Allians för Västerbotten

Nicklas Sandström (M)

Regionråd i opposition

 

Ewa-May Karlsson (C)

Gruppledare

 

Maria Lundqvist Brömster (L)

Gruppledare

 

Hans-Inge Smetana (KD)

Gruppledare

 

Artikeln är publicerad på VK-debatt, länk här.

3 kommentarer

Ny regering – ny kärnkraft

Av , , 1 kommentar 7

M, SD, KD och L går fram med vår gemensamma plan för hur ny kärnkraft ska bli verklighet i Sverige. Det är dags att politiken ger de politiska, juridiska och ekonomiska förutsättningarna som krävs för att nya reaktorer så fort som möjligt kan komma på plats. Det arbetet tänker vi starta redan i höst. För klimatets och din plånboks skull.

Receptet för klimatsmart, stabil och plånboksvänlig kärnkraft:
✅ Statligt investeringsstöd i form av gröna kreditgarantier om 400 miljarder kronor, som möjliggör tio nya reaktorer.
✅ Inför en lex MP – om staten stänger ned kärnkraften ska staten betala för det.
✅ Ändra det energipolitiska målet så att kärnkraften är en självklar del av elmixen långt efter 2040.
✅ Ge kärnkraften betalt för de helt nödvändiga stödtjänsterna som behövs för att elsystemet ska fungera.
✅ Staten ska upphandla kärnkraft och annan planerbar elproduktion i framförallt södra Sverige.
✅ Vattenfall ska omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals.
✅ Alla relevanta myndigheter ska planera för att kärnkraften är och förblir en del av energisystemet.
✅ Energiforskningen ska få klimatfokus – då ska kärnkraftsforskning ha en central roll.

En röst för en ny regering är en röst för ny kärnkraft.

1 kommentar

NUS stänger flest vårdplatser – en ny regionledning krävs

Av , , 3 kommentarer 3

VK skriver idag om Dagens Medicins sammanställning över sommarsituationen på landets sjukhus. Föga förvånade visar det sig att NUS stänger flest vårdplatser i hela landet. Det är ett tydligt resultat av hur Socialdemokraterna skött vården de senaste åren. Arbetsmiljön på de vårdavdelningar som har ett dygnet runt uppdrag året om är riktigt tuff och pandemin har gjort behovet än större att få nödvändig ledighet. Däremot så behöver det betonas att situationen varit annorlunda om vårdavdelningarna haft en högre grundbemanning och på så sätt klarat av att hålla öppet fler vårdplatser.

Från Moderaterna ser vi behovet och har viljan att göra något åt arbetsmiljön på vårdavdelningarna. Då blir det mindre svårt att rekrytera och behålla vårdpersonal. Vid senaste budgeten prioriterade vi 70 miljoner ytterligare till vårdpersonal i form av framför allt en utökad lönepott samt fler karriärvägar och insatser för att förbättra arbetsmiljön på vårdavdelningar med hög vårdtyngd. Dessutom krävs en fungerande individuell löneutveckling som premierar yrkeskunnande och erfarenhet. Det kommer tyvärr inte att räcka. Därför har vi föreslagit att spara 200 miljoner kronor på administrativ överbyggnad och ej vårdnära verksamheter för att prioritera på vårdpersonal och att korta köer. Vårdens medarbetare måste få jobba med det som de är utbildade för och vill, nämligen träffa och vårda patienter.

3 kommentarer