Moderata frihetshjältar spelade brännboll

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Likt de senaste 10 åren ställde Moderata Ungdomsförbundet och Moderata Studenter upp med ett brännbollslag i upplaga av brännbollsyran. Och som vanligt gick inte laget vidare till fortsatt spel. Vilket på sätt och vis känns tryggt då det går att konstatera att MUF och MST är bättre på politik än brännboll.

Migrationsminister Billström på Västerbottensbesök

Av , , Bli först att kommentera 2

 
I tisdags och onsdag gästade Sveriges migrationsminister Tobias Billström (M) Västerbotten. Han hann med dörrknackning i Vännäs, träff med moderater i Vännäs, Nordmaling, Bjurholm och Vindeln. I Lycksele blev det studiebesök på kommunens introduktionsprogram för kvotflyktningar, förberedelseklass, snickerifabriken Hedlunda som tillverkar möbler åt Ikea och mycket mer. Som medbesökare kan jag inte annat än säga att det var oerhört intressant att ta del av allt positiv arbete som sker i länet.

Tobias Billström på Västerbottensturné

Av , , Bli först att kommentera 1

I går gästade Tobias Billström Moderaterna i Vännäs för att knacka dörr och ha ett medlemsmöte. I dag blir det heldagsbesök i Lycksele. På medlemsmötet pratade Tobias bland annat om migrationspolitik. Ett område som Alliansen har gjort mycket positiva reformer.

 
Sedan Alliansregeringen tillträdde har mycket hänt inom migrationspolitiken. Sverige har fått några av världens mest öppna och flexibla regler för arbetskraftsinvandring. Arbetet med att skapa ett gemensamt asylsystem i EU har gått framåt, starkt pådrivet av Sverige. Regeringen verkar för att skapa ordning och reda, till skillnad mot den oreda som tidigare har präglat svensk migrationspolitik. Den tidigare uppgivenheten och otydligheten inom integrationspolitiken har bytts mot tydliga krav och bättre stöd för nyanlända att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Arbetslinjen har blivit en naturlig del även inom integrationspolitiken.
 
Med två regeringsalternativ i höstens val ges väljarna möjlighet att ta ställning till de viktiga vägval Sverige står inför. I flera viktiga frågor är alternativen tydliga. Mot Alliansens arbetslinje står en återgång till bidragslinjen.
 
I vissa frågor finns det dock fortfarande bara ett regeringsalternativ, Alliansen. Migrations- och integrationspolitiken är sådana områden. Detta är frågor som många gånger är livsavgörande och som berör många människor. Därför är det mycket viktigt att alternativen är tydliga. Hur blir det om man röstar på Alliansen eller på något av vänsterpartierna? Den väljare som röstar på något av vänsterpartierna står utan besked.
 
Det handlar om:
 
Nya regler för arbetskraftsinvandring
Ett gemensamt asylsystem i EU
Asylsökandes möjlighet att välja eget boende (EBO)
Återvändande för dem som fått avslag på asylansökan
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
En generell amnesti
Synen på fri invandring
 
Är det inte hög tid att de rödgröna presenterar en gemensam linje när det gäller migrationsfrågorna?
 

Moderata Studenter har en framtidspolitik för landets studenter

Av , , Bli först att kommentera 2

Erik Persson, riksordförande för Moderata Studenter, skriver på Politikerbloggen om framtidens arbetsmarkand och behovet av en alliansregering som fortsätter att förbättra situationen för landets studenter. Det är viktigt att arbetslinjen även gäller för framtidens arbetsmarknad och alla som ska vara en del av den.

 

Förutsättningar för en levande landsbygd

Av , , 1 kommentar 2
I söndags presenterade Moderaterna 10 punkter för en levande landsbygd. Essensen av förslagen är att förutsättningarna att leva, bo och verka på landsbygden måste bli bättre. Det görs bäst genom att värna arbetslinjen och gör det lättare att driva företag på landsbygden. Men även mer beslut måste tas där de påverkar som mest.

 
Det går inte som vänstern vill höja bensinskatten och införa en kilometerskatt. Det slår effektivt bort benen för dem som bor på landsbygden.

 

 

Bildt besökte Umeå

Av , , Bli först att kommentera 3
Carl Bildt besökte idag Umeå och gjorde en strålande insats på Aula Nordica. Fastän det var fredag eftermiddag och strålande sol och EPP så var det riktigt många som hade samlats för att höra Carl prata om utrikespolitik. Bildt bloggar själv om besöket här.
 
Här är några bilder från förträffen med Moderata Studenter och några från hans föreläsning:

 

Pressmeddelande 100519: Moderat kårordförande på det röda universitetet

Av , , Bli först att kommentera 1

För första gången i Umeå universitets historia får Umeå studentkår en kårordförande från Moderata studenter. Idag valde Umeå studentkår Zakarias Pante från Moderata Studenter (MST) som ny kårordförande. Zakarias är 21 år och studerar till vardags andra terminen på juristprogrammet.

 

 

– Zakarias säger i en kommentar att han känner sig oerhört hedrad över förtroendet. Han vill nu jobba för ett starkt studentinflytande nu när kårobligatoriet avskaffas.

 

Till ny vice ordförande valdes Mikaela Peltz från S-studenter och till 2:e vice ordförande valdes Katarina Nilsson från Pedagogerna som är partipolitiskt obundna.

 

Den nya kårstyrelsen består av ordinarie ledamöter: Alexander Szögi (S), Micaela Molin (MST), Natalja Kaganovitch (MST) och Anders Eriksson (Ped)

 

Till ersättare i kårstyrelsen valdes: Elisabeth Karlsson (S), Sanna Valijani (S), Terese Andersson (MST), Viktor Sjödin (MST), Markus Lindgren (Ped)

Pressmeddelande 100519: Moderat kårordförande på det röda universitetet

Av , , Bli först att kommentera 0

För första gången i Umeå universitets historia får Umeå studentkår en kårordförande från Moderata studenter. Idag valde Umeå studentkår Zakarias Pante från Moderata Studenter (MST) som ny kårordförande. Zakarias är 21 år och studerar till vardags andra terminen på juristprogrammet.

 

 

– Zakarias säger i en kommentar att han känner sig oerhört hedrad över förtroendet. Han vill nu jobba för ett starkt studentinflytande nu när kårobligatoriet avskaffas.

 

Till ny vice ordförande valdes Mikaela Peltz från S-studenter och till 2:e vice ordförande valdes Katarina Nilsson från Pedagogerna som är partipolitiskt obundna.

 

Den nya kårstyrelsen består av ordinarie ledamöter: Alexander Szögi (S), Micaela Molin (MST), Natalja Kaganovitch (MST) och Anders Eriksson (Ped)

 

Till ersättare i kårstyrelsen valdes: Elisabeth Karlsson (S), Sanna Valijani (S), Terese Andersson (MST), Viktor Sjödin (MST), Markus Lindgren (Ped)