Ny MUF-ledning med två umebor i topp

Av , , Bli först att kommentera 4

 
Är i dag nere i Lund på MUF:s förbundsstämma i egenskap av valberedningsledamot. Kan till stor glädje konstatera att stämman valde Erik Bengtzboe till ny ordförande för MUF. Något som är lika roligt är att i presidiet som 1:e och 2:e vice ordförande finns två umebor. Till 1:e vice valdes Caroline Lagergren som pluggar till Jägmästare på SLU i Umeå. Till 2:e vice ordförande valdes Katja Isacsson.
 
Jag har jobbat ihop med Katja i MUF Västerbotten och i Moderaterna sedan 2003 så det känns riktigt kul att hon nu blivit vald till 2:e vice ordförande i Moderata Ungdomsförbundet, Sveriges största partipolitiska ungdomsförbund. Jag vill önska Katja ett riktigt stort grattis och lycka till!

Visioner om en bättre vård i länet

Av , , Bli först att kommentera 5

 
I dag pågår den andra dagen av landstingsfullmäktige. Dagens stora beslutspunkt är landstingsplan 2011-2013 med budget. Alliansens har för 10 året i rad ett gemensamt förslag till budget som kommer att ställas mot den socialistiska majoritetens. I Allianens förslag finns det totalt 50 miljoner mer till vård redan nästa år. I Alliansens förslag till budget finns tydliga idéer och visioner om hur vården ska kunna utvecklas och bli bättre.
 
Mitt budgetanförande som jag höll:
 
Fru ordförande, ledamöter och åhörare.
 
Nu har en ny mandatperiod inletts. Nya ledamöter har tillkommit i fullmäktige några har slutat. Med en ny mandatperiod formas möjligheter att pröva nya idéer och visioner för hur vården i länet kan utvecklas.
 
Jag hade inte tänkt hålla ett traditionellt budgetanförande i den bemärkelsen att endast prata om budgetdokumentet och processen som sådan – jag skulle vilja lyfta blicken en aning och prata om de visioner och idéer som jag och Moderaterna har men som till mångt och mycket delas av vännerna i Alliansen.
 
Moderat politik tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att alla människor är unika och har samma människovärde; med olika drömmar och egna beslut att fatta. Frihet ger stora möjligheter men ställer också stora krav på den enskilde.
 
Alla måste ta ansvar för såväl hur man väljer att leva sitt eget liv likt hur andras sätt att leva ska respekteras. Tillsammans har alla människor ett grundläggande ansvar för att hjälpa och stödja dem vars krafter inte alltid räcker till.
 
 
Gemensamt har vi politiker tillsammans med all kompetent personal ett ansvar att säkerhetsställa en god vård med hög kvalité för länets innevånare. En vård som är gemensamt och solidariskt finansierad genom den skatt som vi alla betalar.
 
Alla människor i länet ska ha rätt till vård på lika villkor efter eget val. Den rätten får aldrig sättas i fara av politisk godtycklighet, geografiska eller sociala gränsdragningar eller begränsningar av valfriheten.
 
För mig handlar politik om att skapa möjligheter. Politik ska inte vara ett hinder som stoppar utveckling. Politik ska uppmuntra till att göra annorlunda och bättre.
 
Kvaliteten inom vården påverkas positivt av att människor själva får göra val. Det förstärker också kvalitén när personalen i verksamheterna får vara med och påverka.
 
Som ansvariga politiker för länets hälso- och sjukvård har vi ett mycket stort ansvar att få plats de verktyg som behövs för att förstärka kvalitén.
 
Som skattebetalare ska man veta att man får valuta för skattepengarna. Det är få verksamheter som likt sjukvården får människor att känna trygghet.
 
De TRE områden som jag anser behöver förbättras för att människor i länet ska kunna känna en ökad trygghet med vården är följande:
                    Kvalitén inom vården
                    Vårdköerna
                    Landstingets ekonomi och styrning
 
Om vi börjar med kvalitén:
Länets sjukvård är bra. I många avseenden mycket bra. Trots det finns det mycket kvar att göra för att göra det ännu bättre.
 
Ett exempel är det som vi från Alliansen efterlyser är ett fokuserat och målmedvetet MÅL på att få ner de vårdrelaterade infektionerna. Det är ett arbete som skulle reducera onödigt lidande för människor och som också skulle minska kostnaderna.
 
Vårdköerna:
Regeringens satsning på kömiljarden har varit effektiv och gjort att landstinget kunnat jobba bort många långa köer. Trots det finns det mer kvar att göra. Västerbottens läns landsting ligger botten när det gäller att korta väntetider till besök och operation.
 
För att ge några exempel:
 
För att få en hörapparat utprovad får man vänta 9-13 veckor
Besök på en ortopedmottagningen får man vänta 9-13 veckor
Eller att det är över 1000 personer i kö för att få en utredning för sömnapné.
 
Arbetet med att korta köer måste bli ett prioriterat arbete kommande år.
 
Landstinget ekonomi och styrning
 
Det kommer att krävas mycket arbete för att komma tillrätta med ekonomin i landstinget. Många svarta hål som ska täppas igen – i kombination av ökade krav på att ha råd att kunna erbjuda nya metoder för att bota sjukdomar. 
 
Med en snabb överblick av de senaste decenniernas bokslut går det snabbt att dra slutsatsen att de enda år man klarat ekonomin är de år som man höjt skatten.
 
Även de år som Sveriges kommun och landstingssektor gör rekordöverskott så klarar ändå inte landstinget sin ekonomi.
 
Det håller inte.
 
Som ansvariga politiker måste vi få på plats tydligare ekonomiska styrregler som gör att kontroll och uppföljning blir bättre. Ett budgetsystem som flyttar över ansvar från politik och tjänstemän till den personal som är närmast verksamheterna. Medskapande behöver på ett tydligare sätt prägla budgetprocessen.
 
Budgetarbetet från politikens sida måste på ett mycket tydligare sätt präglas av ett beställar- och utförarsystem. Prestationsbaserade ersättningar måste kunna bli verklighet. Vi måste våga se den nytta som alternativ och konkurrens inom vården medför.
 
Det prioriteringsarbete som har skett och kommer att fortsätta att ske är nödvändigt. Vi måste ständigt jobba för att se över verksamheten och kunna jobba annorlunda. En tydlig prioritering som vi i Alliansen gör är att landstingets pengar i första hand ska gå till hälso- och sjukvård. Totalt satsar alliansen 50 miljoner mer till vården redan nästa år.
 
Besparingar ska göras på det som inte är sjukvård, som lokaler, administration och projekt.
 
 
Kvalité, vårdköer samt ekonomi och styrning är något som landstinget måste komma tillrätta med för att kunna nå målsättningar om världens bästa hälsa och den bästa vården. För mig är inte det något vi ska nå till ett visst årtal utan något som landstinget måste nå nu – och ständigt fortsätta att jobba på.
 
Sjukvårdspersonalen i Västerbotten uträttar stordåd dygnet runt, året runt. Det finns många berättelser om hur bra sjukvården i Västerbotten är.
 
Vi förtroendevalda har all anledning att vara stolta över sjukvårdens medarbetare.
 
Med all duktig personal som finns kan jag känna mig trygg att säga att min målsättning är att vi ska bli bäst i landet på att erbjuda lättillgänglig hälso- och sjukvård med stor valfrihet och hög kvalitet.
 
Vägen dit går tyvärr inte med majoritetens förslag till budget och landstingsplan. De idéer som har bärkraft att bli bäst på vård finns i Alliansens förslag till budget.
 
Bifall till Alliansens förslag till budget och landstingsplan.
 
Tack!
 

Ett stort förtroende att bli vald till oppositionsråd i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 7

 

 
 
 
I dag har mandatperiodens första landstingsfullmäktige gott av stapeln. Största diskussionspunkten blev regelverket kring länets vårdval. Från Alliansens sida argumenterade vi för att det uppdrag som länets hälsocentraler fått är allt för stort. Med ett mindre basuppdrag skulle till exempel privata sjukgymnaster slippa att tvångsförflyttas in i landstingets regi. En annan fördel är att fler skulle få chans att kunna starta upp privata alternativ som skulle kunna bredda valfriheten för länets innevånare. Vårdvalet måste utformas så att det bjuder in till att fler ska kunna delta och erbjuda vård. Tyvärr är inte fallet sådant utan med fortsatt S-styre i landstinget kommer privata alternativ att motarbetas.
 
Under dagens sammanträde gjordes även val till landstingets olika styrelser och nämnder. Jag blev som föreslaget vald till landstingsråd i opposition. Ett mycket stort förtroende som jag ska göra mitt bästa att förvalta väl. Min målsättning är ett maktskifte i landstinget 2014!

 

 

Ett stort förtroende att bli vald till oppositionsråd i landstinget

Av , , Bli först att kommentera 1

 

 
 
 
I dag har mandatperiodens första landstingsfullmäktige gott av stapeln. Största diskussionspunkten blev regelverket kring länets vårdval. Från Alliansens sida argumenterade vi för att det uppdrag som länets hälsocentraler fått är allt för stort. Med ett mindre basuppdrag skulle till exempel privata sjukgymnaster slippa att tvångsförflyttas in i landstingets regi. En annan fördel är att fler skulle få chans att kunna starta upp privata alternativ som skulle kunna bredda valfriheten för länets innevånare. Vårdvalet måste utformas så att det bjuder in till att fler ska kunna delta och erbjuda vård. Tyvärr är inte fallet sådant utan med fortsatt S-styre i landstinget kommer privata alternativ att motarbetas.
 
Under dagens sammanträde gjordes även val till landstingets olika styrelser och nämnder. Jag blev som föreslaget vald till landstingsråd i opposition. Ett mycket stort förtroende som jag ska göra mitt bästa att förvalta väl. Min målsättning är ett maktskifte i landstinget 2014!

 

 

Orimligt lång väntan på utredning för sömnapné

Av , , 2 kommentarer 3

SVT har i två inslag uppmärksammat Västerbottens läns landstings kösituation för att få en utredning för sömnapné. Som situationen ser ut nu står över 1000 personer i kö för en utredning. Trots att risken är betydligt högre för de personerna att drabbas av ofrivilliga andningsuppehåll och risken att få stroke är betydligt högre.

 
Det är orimligt att det ska stå 1000 personer i kö för att få en utredning. Här och som på många andra områden måste landstinget bli bättre på att jobba bort köer. Människor med behov ska inte behöva köa för att få utredningar och vård!

Gjorde sitt första ministerbesök till Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 4

Hillevi Engström samt två personer från projektet Mer kvinnor i basen

 

I går gästade arbetsmarkandsminister Hillevi Engström (M) Västerbotten som sitt första besök som minister. Det känns jättekul att hon valde Västerbotten som sitt första besök som minister.
 
Hon var på besök för att lära sig mer om projektet Mer kvinnor i basen som är ett projekt för att få fler kvinnor till typiskt mansdominerade yrken inom basindustrin. Norsjö som var en av de kommuner som drev projektet hade börjat jobba för att få bukt med den allt för stora könssegregerade arbetsmarkanden i kommunen. Träffen med Norsjö kommun var väldigt uppskattat och Hillevi ville komma på återbesök längre fram då projektet kommit längre fram.
 

Maktskifte i landstinget i Västernorrland!

Av , , 1 kommentar 5

Det blir ett historiskt maktskifte i landstinget i Västernorrland. Efter 84 år av Socialdemokratiskt styre tar nu Allianspartierna över med stöd av Sjukvårdspartiet. Grattis och lycka till! Ett stort särskilt lycka till vill jag rikta till Moderaten Per Wahlberg som blir nytt landstingsråd och landstingsstyrelsens ordförande.

Efter nästa val 2014 är det landstinget i Västerbotten som står på tur för Alliansstyre!

Allians för Västerbotten budgetförslag: Mer vård för pengarna!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag på landstingsstyrelsen lägger Alliansen i Västerbotten sitt budgetförslag för 2011. Den stora skillnaden mot den rödgörna majoriteten är att med Allianens förslag får sjukvården mer pengar. Vi prioriterar tydligt sjukvård framför sådant som inte är det, tex lokaler, projekt och administration.

I allianens budgetförslag finns det 20 miljoner mer till primärvård, 25 miljoner mer till specialiserad sjukhusvård, akutmedicin, psykiatri och geriatrik. I förslaget finns även utökning av AT/ST-läkar tjänster med också satsningar på utbildning av specialistsjuksköterskor, glesbygdsmedicin och familjecentralerna.

En annan stor och viktig prioritering är att ambitionen att få ner landstings allt för höga läkemedelskostnader och få ned kostnader på grund av brister i kvalitet och vårdrelaterade infektioner. Dessa infektioner skapar stort lidande för patienterna och ökar våra kostnader med många nya besök och inläggning för vård.