Oärligt av Peter Olofsson (S)

Av , , Bli först att kommentera 0

Ikväll stod landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) i Västerbottensnytt och skyllde besparingarna som han tillsammans med Miljöpartiet genomfört i sjukvården i Västerbotten på att det skulle vara på grund av regeringen. Detta då inte alliansregeringen generellt räknat upp (”värdesäkrat”) statsbidragen. Hur kan det vara så att skylla på andra är att ta ansvar låter jag vara obesvarat.

 
Sett till i början av 90-talet har ingen regering generellt räknat upp statsbidragen. Däremot har ingen annan regering än Alliansregeringen satsat så mycket på kommun- och landstingssektorn. Mellan åren 2006-2010 har kommun och landstingssektorn tillförts 38 miljarder i ökade resurser. Från och med 2011 har det tillförts ytterligare 5 miljarder i ökade statsbidrag.
 
Om man som TV-tittare lyssnar på Olofsson går det att tro att Socialdemokraterna skulle ha mer pengar till sjukvården än regeringen. Då går det ställa sig frågan om det verkligen är så? I deras förslag till budgetmotion fanns det totalt sett mindre pengar till sjukvården, detta då de tar bort satsningen på sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar. Landstingen som är en stor arbetsgivare för ungdomar förlorar alltså pengar på det, bara för Västerbotten handlar det om 30 miljoner. När det gäller ”värdesäkrade” statsbidragen så strök såväl Socialdemokraterna som Miljöpartiet det från deras respektive partis förtydligande budgetförslag i höstas. Jag tycker det blir oärligt av Peter Olofsson (S) att inte komma med dessa förtydliganden.

Bevara akutsjukvården i Dorotea

Av , , 4 kommentarer 5

I dag har sjukstugan i Dorotea ockuperats av arga ortsbor som vill att platserna för akutsjukvård på sjukstugan blir kvar. Jag kan verkligen känna med de ortsbor som är samlade för att protestera mot Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till besparingar. Besparingen på akutsjukvården i inlandet är något som kostar mer än vad de smakar. Det skapar otrygghet på orten att veta att möjlighet till snabb akutvård försämras. Från Moderaterna och Alliansen valde vi att spara på annat istället för att kunna ha kvar bland annat akutsjukstugeplatserna i Dorotea.

Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

Av , , Bli först att kommentera 8

Pressmeddelande 120131: Alliansen i landstinget kräver svar: Vilka blir Konsekvenserna av Projekt balans?

 
Allians för Västerbotten kräver nu svar från de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vilka konsekvenser och besparingseffekter sparpaketet Projekt Balans kommer att ge. De fyra partierna har gemensamt lämnat in en interpellation till landstingsfullmäktige där de ställer sju stycken frågor till lanstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson om hur bland annat ambulanssjukvården i inlandet ska tryggas, hur de mest sjuka äldre ska kunna ges god vård då ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården samt om hela sparpaketet beräknas ge den planerade kostnadsminskningen.
 
– Projekt balans skapar flera riskabla omställningar i landstinget som påverkar vården, kvalitén och dess utförare. Än viktigare blir det att få svar för allmänheten om vad som sker och ska ske, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Olle Edblom (C) gruppledare och Birgitta Nordvall (KD) gruppledare i en kommentar.
 
 
 
 
 
För mer information, kontakta:
 
Nicklas Sandström (M)
070 254 45 15
 
Marianne Normark (FP)
070 243 57 04
 
Olle Edblom (C)
070 564 44 65
 
Birgitta Nordvall (KD)
070 278 58 10
 
 
 
 
 
 
Hela interpellationen i sin helhet
 
 
Allians för Västerbotten
 
Interpellation
2012-01-30
 
Konsekvenserna av Projekt Balans?
 
I slutet av 2011 presenterade majoriteten i landstinget, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, sitt förslag till sparpaket på 150 miljoner kronor. Sparpaketet gick under arbetsnamnet Projekt Balans. Alliansen hade ett annat alternativ för besparingar, ”Tid för ansvar” som visade hur landstinget kan uppnå kostandsreduceringar genom att göra andra prioriteringar. Det handlar om att minska kostnader för administration, lokaler, centrala anslag, projekt och allt som inte är direkt sjukvård
 
När beslutet skulle tas i hälso- och sjukvårdsnämnden samt landstingsstyrelsen fanns det inga framtagna konsekvensbeskrivningar.
 
Projekt balans är nu på väg att förverkligas vilket föranleder Allians för Västerbotten att ställa följande frågor till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S):
 
1. Hur kommer ambulanssjukvården att tryggas i Malå, Åsele och Robertsfors och vilken spareffekt beräknas?  
 
 2. Hur kommer akutsjukvården i Sorsele och Dorotea att garanteras utan akutvårdsplatser?
 
  3. Hur kommer de mest sjuka äldre att få tillgång till geriatrisk kompetens och äldresjukvård av god kvalitet, när ansvaret flyttas från specialistsjukvården till primärvården?
 
4. Hur kommer den psykiatriska verksamheten, som redan idag är överbelastad, att kunna erbjuda svårt psykiskt sjuka en patientsäker sjukvård av god kvalitet?
 
5. Kommer vårdplatsantalet att tillgodose efterfrågan av sjukvård vid landstingets tre sjukhus?
 
 
6. Hur har primärvården rustats för att kunna ta emot 15 000 nya besök utan att några resurser tillförs?
 
 
7. Kommer landstinget att uppnå den beslutade kostnadsminskningen i ”Projekt balans”?
 
 
 
 
 
Allians för Västerbotten
 
 
Nicklas Sandström (M)                Marianne Normark (FP)
Oppositionslandstingsråd           Gruppledare
 
 
Olle Edblom (C)                       Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare                             Gruppledare
 
 
 
 

 

 

Dialog fack – politik

Av , , Bli först att kommentera 6

 
I morse var jag på en frukostträff med representanter för Vårdförbundet i Västerbotten. Vi hade en mycket bra diskussion kring reflektioner som jag gjort under mina auskultationer (Prao) inom vården den senaste tiden. Dels sådant som jag tyckte var viktigt att föra fram kring mina intryck, framförallt den stora frustrationen att inte på lyssnad på.
 
 
En av de mest allvarligaste problemen som jag erfarit är att det upplevs som om det är ”någon annan som bestämmer”. Beskrivningen kan låta såhär hos den vårdpersonal som jag har träffat: ”visst är chefen helt okej”, lite som en kompis, men det inte hon som bestämmer, inte hon som har det egentliga ansvaret, det är inte hon som har inflyttande den som bestämmer jobbar inte här". "Den som bestämmer och har inflyttande jobbar någon annan stans." Detta är tydliga signaler som vi som ansvariga politiker måste välja att lyssna på och ta på allvar.
 
All duktig och kompetent personal som finns inom landstinget måste få mer att säga till om på sin arbetsplats; genom tydliga uppdrag, mer ansvar och större befogenheter. Till det måste första linjens chefskap stärkas. Vi måste våga flytta ned makt och inflyttande från oss och landstingsledningen ned till dem som jobbar närmast vården.
 
Träffen gav även möjlighet att från Vårdförbundet lyfta upp aktuella frågeställningar inom dels lönefrågor på övergripande nivå men även dagsaktuell information kring konsekvenserna av de besparingarna inom projekt balans.
 
Var kort sagt ett mycket bra möte!

En rättighet för den äldre att få bra vård

Av , , 4 kommentarer 7

I dagens VF skriver jag tillsammans med mina alliansvänner i landstinget om vikten av god vård för de svårt sjuka äldre. Här nedan är hela insändaren:

En rättighet för den äldre att få bra vård

Någon gång blir alla gamla och vill bli väl omvårdade utan större oro. De mest svaga äldre behöver en trygg och säker geriatrisk vård. Dagligen sker en ökning av de äldre som lider av höftledsproblem, demenssjukdomar och depressioner i Västerbotten. Än viktigare blir behovet av en väl fungerande geriatrisk vård. Det är viktigt att förstå, geriatriken ser till den sjukes hela situation och inte bara vid akuta problem.

Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet i Västerbottens läns landsting missgynnar de svaga äldre en bra och trygg vård genom sina sparåtgärder. För att få landstingets ekonomi i balans väljer S och Mp att inte prioritera den geriatriska vården och skapar otrygghet för de äldre genom att ta bort platser på geriatriken och minska arbetstillfällen. Allians för Västerbotten har i sitt alternativa förslag till besparingar valt att istället satsa på de äldre och behålla platserna på geriatriken. En väl utrustad geriatrisk vård minskar kostnaderna istället för att höja de, då färre besök behöver göras till vårdcentralerna.
 
Personal med geriatrisk kompetens är den personal som kan se och hjälpa den multisjuka äldre på bästa sätt, därför är det viktigt med en geriatrisk klinik med resurser som svarar mot en växande andel äldre i befolkningen.
 
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd
 
Marianne Normark (FP)
Gruppledare
 
Olle Edblom (C)
Gruppledare
 
Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare
 
 
 
 
 

Nya operationssalar

Av , , Bli först att kommentera 5


Foto: VLL

I dag besökte jag tillsammans med Operationscentrums verksamhetschef Ritva det nyaste tillskottet av operationssalar på NUS. Det är på Operationsavdelning 2 som har tre helt nyrenoverade operationssalar. En av de viktigaste förändringarna är ventilationen som är av den senaste modellen vilket bidrar till att minska risken för vårdrelaterade infektioner. En annan nyhet är att det numera finns en genomtänkt lösning av logistik med all utrustning och operationsavfall.

Ett av de områden salarna ska användas till är ryggoperationer som NUS har kommit långt med att utveckla som ett nytt profilområde. Det är främst avancerade skoliosoperationen (sneda ryggar) men även mycket mer som salarna kommer att nyttjas för. Här finns det ett framgångsrikt samarbete mellan ortopeden och neurokirurgen som har kommit väldigt långt.

Det känns väldigt kul att NUS är på framkant inom ryggkirurgin och att det numera finns tre helt nya salar med den senaste tekniken. Det var väldigt lärorikt att få se de nya salarna. Ett stort tack till Ritva men även Roine som guidade oss runt.

 

Det krävs bättre diabetesvård i länet och i landet

Av , , 8 kommentarer 4

Socialstyrelsen kritiserar svensk diabetesvård i sin senaste utvärdering. Rapporten visar att landstinget i hög grad nu följer de nationella riktlinjer som infördes 2010. Enligt rapporten ger riktlinjerna också ett bra stöd till dem som utformar vården i regioner och landsting. Men rapporten pekar också ut flera områden där diabetesvården måste bli bättre.
 
Ett av de områden som rapporten lyfter fram är förekomsten av amputationer ovanför fotleden är skillnaderna i landet är mycket stora. Landstinget Sörmland utförde exempelvis 195 amputationer per 100 000 invånare under perioden, vilket kan jämföras med Landstinget i Västernorrland, som utförde 363 amputationer. Riksgenomsnittet låg på 272 amputationer och Västerbotten ligger bra till med endast 220.
 
I Västerbotten finns det trots det förbättringsområden i diabetesvården. Det behövs bland annat fler diabetessköterskor kopplat mot barn. Sett även till SKL:s öppna jämförelser så är definitivt diabetesvården i länet något som måste bli bättre.

Västerbottensdagarna

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag åker jag ner till Stockholm för att delta på årets Västerbottensdagar på Grand. Årets tema är innovationer och en av dagens programpunkter är näringsminister Annie Lööf. Länet är fyllt med tillgångar i form av naturtillgångar men även extremt mycket kreativitet och innovationskraft. De tre veckor Västerbotten lyfts fram på Grand bidrar till att lyfta fram länet såväl nationellt som internationellt. Regionrådet Erik Bergkvist och vår landshövding Chris Heister utvecklar det ytterligare i en debattartikel i dagens VK.

 

Synen på privat driven vård i länet är sämst landet

Av , , 2 kommentarer 1

Hösten 2011 genomförde Svenskt Näringsliv en enkätmätning med syftet att undersöka företagsklimatet bland de olika landstingen. Frågorna som ställdes handlade om vilka förhållningssätt allmänheten och tjänstemännen hade gentemot företagande, upphandling samt hur konkurrensen tycktes fungera i den privata sektorn. Totalt tillfrågades 940 landstingspolitiker, varav 39 var från Västerbotten.
 

Dem tillfrågade landstingspolitikerna i riket, ansåg att 31 % av tjänstemännens attityd mot företagarkonceptet inom ett landsting var dåligt och 36 % bedömde att deras egna landsting inte var bra nog i upphandlingsprocessen. Däremot tyckte 83 % av landstingspolitikerna att allmänhetens syn på den privata sektorn och företagande var god.
 
Västerbottens resultat från enkätmätningen visade tyvärr att länet fick sämst betyg än rikssnittet på samtliga områden. Inte minst när det gällde attityd till företagandet. Hela 13 % av politikerna i Västerbotten ville minska den privata sektorn inom landstinget. Trettiosex procent tyckte att det nuvarande privata inslaget inom landstinget vara bra. 48 % ville utöka det privata företagandet och locka fler enskilda utförare. De främsta argumenten för en sådan respons, handlade om att fler länsbor skulle få mer valfrihet i vården men också att kvalitén och utförandet skulle bli bättre när omfattningen av privata utförare blev fler.
 
Som en av enkätfrågorna fick landstingspolitikerna besvara i hur stor utsträckning som landstingets verksamhet tränger undan privata företag. Svaret var att 44 %, vilket motsvarar nästan varannan politiker, ansåg att landsting tränger undan privata företag.
 
Slutsatsen som kan dras från denna mätning är att landstingspolitikerna i Västerbotten måste bli mer företagsvänliga för att landstinget i fortsättningen ska kunna utvecklas och ge en god och säker vård med fler valmöjligheter på plats.  

Vården ska värna de mest utsatta

Av , , Bli först att kommentera 3

I gårdagens VK samt i Norran skriver jag tillsammans med mina Alliansvänner om att vården ska värna de mest utsatta. Här nedan finns artikeln:

Vården ska värna de mest utsatta

Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har flera gånger vid tillsyn av den psykiatriska verksamheten vid Norrlands universitetssjukhus påpekat att överbeläggningar kan medföra risker för patientsäkerheten. Lokalerna inom psykiatrin har varit eftersatta i flera år och möjligheterna att förbättra patienternas vårdmiljö och personalens arbetsmiljö är i det närmaste obefintliga.

Den psykiatriska vården har nästan alltid överbeläggningar, ibland en hel vårdavdelning. För ett antal år sedan lade den S-ledda majoriteten ned slutenvårdsplatser i Lycksele vilket förvärrade överbeläggningarna i Skellefteå och Umeå. Socialdemokraternas och Miljöpartiets sparåtgärder med neddragning av vårdplatser inom psykiatrin är därför ett förslag som drabbar de mest svaga och utsatta inom vården.
 
För att nå en ekonomi i balans krävs en rad kraftfulla åtgärder men det finns tydliga skillnader mellan majoriteten och Alliansen när det gäller besparingen på antalet vårdplatser på sjukhusen. Alliansen hade ett alternativt förslag till sparåtgärder där besparingar i första hand skulle ske på sådant som inte är sjukvård och där barnen, de äldre och de psykiskt sjuka värnades.
 
Nicklas Sandström (M)
Oppositionslandstingsråd

Marianne Normark (FP)
Gruppledare

Olle Edblom (C)
Gruppledare

Birgitta Nordvall (KD)
Gruppledare