#FramtidVästerbotten

Av , , Bli först att kommentera 0

10389492_10153066637610446_2627750179632886413_n

I dag deltog jag på länsstyrelsens arrangemang #FramtidVästerbotten som handlade om hur Västerbotten kan utvecklas som region. Huvudtalare var Stefan Fölster som är en välkänd debattör och författare. Han pratade om vikten av innovation, bra företagsklimat och konkurrenskraft. En stark och konkurrenskraftig region som attraherar fler företag och på så sätt genererar fler jobb och därmed ökade skatteintäkter är en förutsättning för att kunna fortsätta att utveckla vår gemensamma välfärd. Ett minst sagt intressant och stimulerade dag i länsstyrelsens regi.

 

Bli först att kommentera
Etiketter:

Sex timmars arbetsdag med lön för åtta

Av , , 8 kommentarer 11

De rödgröna samarbetet i landstinget presenterar nu att de vill genomföra sex timmars arbetsdag med lön för åtta. Med en sådan reform, följer ett ekonomiskt ansvarstagande. Hur detta ska finansieras är oklart. Från moderaterna och alliansen står vi upp för arbetslinjen. Arbete och välfärd hänger ihop, om nu Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har glömt denna koppling.

 

Moderaterna och alliansen  vill skapa förutsättningar för att fler jobb ska kunna växa fram i länet. Den demografiska utvecklingen tvingar fram att fler måste jobba längre för att Sverige ska kunna behålla dagens välfärd. Lösningen är verkligen inte att dela på de befintliga jobben. Fokus måste istället ligga på att skapa fler jobb för att människor ska ha ett arbete att gå till. Alla behövs ute i arbetslivet för att generera skattekronor till skola, vård och omsorg.
Om Socialdemokraterna nu vill gå vidare med förslaget för hela landstinget är det uppskattade kostnaden ungefär 1,1 miljarder. Just nu är grundproblemet att det är svårt att rekrytera att då tro att det står 25 procent mer personal på kö för att anställas inom vården känns orimligt. Att gå fram med sådana här förslaget är att leva i en värld där det pengar regnar ned från himlen.

 

8 kommentarer

Omvald till ordförande för länets största M-förening

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår hade länets största Moderatförening, Umeå Centrala Moderatförening, sitt årsmöte. Under årsmötet omvaldes jag som ordförande att leda föreningen under det kommande året. Det är ett stort förtroende och känns fantastiskt kul och utmanade att få leda länets största förening under verksamhetsåret 2015. Ambitionen är att fortsatta utveckla föreningen och växa i antalet medlemmar säger Sandström i en kommentar.

 

Till ny vice ordförande valdes Elin Jonsson. Till ledamöter valdes Ulrik Berg, Gunilla Berglund, Liv Granbom, Igor Jonsson, Marianne Löfstedt, Ewa Westman modig, Patric Wallgren, Eva Zetterström samt Anders Ågren.

 

(På bild jag och Elin Jonsson)

Bli först att kommentera

Landstinget behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 4

Västerbottens läns landsting är en av norrlands största arbetsgivare och Norrlands universitetssjukhus är den största arbetsplatsen i Norrland. Som en så stor arbetsgivare krävs det att man är attraktiv och alla medarbetare känner sig stolta över sitt jobb.

 

Något som bekymrar mig är att vi har en brist på vissa specialistutbildade läkare och sjuksköterskor. För att sjukvården ska kunna ge den bästa vården med patienten i centrum och med engagerade medarbetare måste vi ha rätt yrkeskategori på rätt plats.

 

I syfte att möta behov och efterfrågan på specialistutbildad personal och synnerhet för sjuksköterskor krävs det riktade satsningar för att primerna extra utbildning.  Hög utbildning ska löna sig och det ska märkas i plånboken.

 

Jag har hört att det åtminstone förr var så att en del sjuksköterskor blev tvungen att gå ner i lön efter avslutad specialistutbildning. Det är inte rimligt. Givetvis ska vidareutbildning löna sig precis som det gör för många andra yrkesgrupper. Om man är garanterad en högre lön efter avslutad utbildning tror jag att fler känner värdet i att vidareutbilda sig.

 

Utbildningslönen för sjuksköterskor som väljer att specialistutbilda sig kan därför behöva ses över samtidigt som Moderaterna och Alliansen har ställt sig positiv till att pröva på akademisk specialisttjänstgöring.

 

Det finns mer kvar att göra för att landstinget ska bli en mer attraktiv arbetsgivare och att specialistutbildning ska löna sig bättre.

Bli först att kommentera

Arbetsmiljön på sjukhuset måste bli bättre

Av , , 3 kommentarer 4

I dag slår vårdförbundet larm i en rapport som visar att på grund av dålig arbetsmiljö och slitiga arbetstider orkar sjuksköterskor inte jobba heltid. I fackets webbenkät om arbetsvillkor uppgav 41 procent av de tillfrågade anestesi- och intensivvårdssjuksköterskorna att de arbetar deltid, och närmare hälften av dem svarade att det beror på att de inte orkar med jobbet.

 

Larmrapporten är inte på något sätt ny utan får ses som en i raden av rapporter som visar på att många som jobbar inom sjukvården känner att de inte räcker till. Det finns ingen lätt lösning på detta. En av de stora orsakerna är självfallet personalbristen på sjuksköterskor och läkare. En brist som i sin tur gör att de som blir kvar måste jobba hårdare och på sätt skapas en negativ spiral. En spiral som måste brytas om de som finns kvar ska känna att de orkar. För att göra det är lön en del men långt ifrån allt. Schemamodeller kan behöva ses över. Som landsting behöver vi få in fler yrkesgrupper i sjukvården med hjälp av konceptet Vårdnära service som sköter de icke medicinska eller omvårdade delarna av det dagliga arbetet såsom städning av rum och bära ut mat till patienter som kan äta själv. Därtill behöver patientöverflyttningar mellan olika avdelningar på sjukhuset och mellan kommun och landstinget kraftigt förbättras.

 

Det behövs en rad olika åtgärder för att möta upp en arbetsmiljö som blivit tuffare och tuffare och dessa insatser måste börjas arbeta med nu och inte i morgon.

3 kommentarer

LiseLotte Olsson (V) borde be Tomas Rahm och Medicinkonsulten om ursäkt

Av , , 4 kommentarer 14

Pressmeddelande 150203: Allianskrav: LiseLotte Olsson (V) borde be Tomas Rahm och Medicinkonsulten om ursäkt

I dag bemöter Tomas Rahm, ansvarig för hälsocentralen Medicinkonsulten i Lycksele, Liselotte Olssons (V) mediala påhopp. Påhopp som Rahm visar är helt felaktiga och tagna ur luften. Som Rahm lyfter fram så går varenda hälsocentral i inlandet med underskott vilket inte på något sätt skapar konkurrens på lika villkor. Den aktieutdelning som Liselotte hänvisar till är själva verket en utbetalning för att lösa ut en delägares dödsbo.

Det är skrämmande att en företrädare från den politiska majoriteten och tillika landstingsråd har så dålig koll på fakta och inte bemödar sig att kolla upp hur saker och ting förhåller sig innan ett mediautspel sker menar Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd, Marianne Normark (FP) gruppledare, Ewa-May Karlsson (C) gruppledare, Birgitta Nordvall (KD) gruppledare. Från Alliansens sida kräver vi att Liselotte ber Tomas Rahm och Medicinkonsulten om ursäkt och till nästa gång kollar upp fakta bättre.

4 kommentarer

Journalsystem från stenåldern – en förändring måste till!

Av , , 2 kommentarer 6

I fredag deltog jag på en demovisning av två stora internationella och välkända journalystem. Det första var Cerner och deras plattform vid namn Millennium och den andra var Epic. Mycket av det som vårdpersonal idag ser som rena sci-fiction finns redan idag på plats och används av dessa två system. Det blev väldigt tydligt att det system som används idag ibland annat Västerbotten härstammar från stenåldern.

 

Likheterna mellan systemen var så pass lika och skillnaderna rätt små vad jag kunde som lekman avgöra från 2 timmars demonstration. Båda journalsystemen hade till exempel lösningar för standardiserade formulär, automatiskt diktering i journalen med ljudinspelning, automatisk koll av mediciner om de passar ihop, lösningar för koppla ihop kvalitesregister och journalsystemet, standardiserade behandlingsriktliner i färdiga paket utifrån det som är vanligt förekommande för den patient som skall behandlas, sökbarhet för diagnoskod och läkemedel, möjlighet att visualisera data och resultat på ett lättöverskådligt och mycket mera som i dagsläget inte finns eller har inte i närheten lika bra funktion i dagens journalsystemslösning.

 

En av många andra stora vinster var att den journaldokumentation som behövdes gör är när det sker någon avvikelse mot ett redan färdig föreslaget standardiserat vårdförlopp. I dag skrivs långa noveller om en vanlig förkylning. Onödigt och extremt bortkastad tid för vårdpersonalen som kunde träffa patienter istället för att sitta och skriva vid datorn.

 

Sverige behöver idag gå ihop och bestämma sig att investera och satsa på ett gemensamt journalsystem. Vinsterna för detta skulle bli enorma med bättre sjukvård som skulle vara mer patientsäkert, extremt mycket bättre arbetsmiljö för personalen och betydligt mer resurseffektivt.

2 kommentarer
Etiketter: , ,