Valt till tungt uppdrag i SKL

Av , , Bli först att kommentera 0

Under gårdagens valkongress för Sveriges kommuner och landsting (SKL) valdes moderaten Anders Knape till ny ordförande. Alliansen tar nu över ledningen för Sveriges största arbetsgivarorganisation som tillika är en mycket viktig intresseorganisation för kommuner och regioner. Igår på styrelsens första sammanträde valdes jag till ordinarie ledamot i sjukvårdsdelegationen. Dessutom utsågs jag även att vara moderaternas andranamn i den beredningen.

 

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Det känns hedrande att fått det förtroendet av partiet!

 

 

Läs även mer på: https://skl.se/tjanster/omskl/styrelseochberedningar/delegationer/sjukvardsdelegationen.27140.html

Inget barn ska behöva dö i onödan i cancer

Av , , Bli först att kommentera 4

Sveriges riksdag har antagit vårt förslag till statsbudget för 2019. Nu kan viktiga reformer för att ta tag i stora samhällsproblem påbörjas. Med utgångspunkt i Alliansens gemensamma politik innebär vår budget en ny riktning för Sverige. Det är särskilt viktigt för vården och äldreomsorgen. I vår budget genomför vi följande reformer:

• En utvecklad kömiljard för snabbare vård.Sjukvårdspolitikens främsta uppgift framöver kommer att vara att korta köerna. Det är oacceptabelt att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, har tredubblats de senaste fyra åren. Utvecklingen måste brytas. Vi satsar 2 miljarder kronor redan nästa år för att kapa köerna. Det är en utveckling av den framgångsrika reform som genomfördes av den förra alliansregeringen, men som den rödgröna regeringen avskaffade.

• Stärkt nära vård och fast läkarkontakt.Vården ska vara anpassad efter varje individs behov. Det betyder bland annat att vården ska vara tillgänglig och nära. Det är särskilt viktigt för multisjuka kroniker, som oftast är äldre. De ska inte behöva slussas runt mellan olika läkare och mottagningar, utan i stället ha möjlighet att välja en fast vårdkontakt som har ett samlat ansvar för patientens vårdbehov. Den här omställningen vill vi få på plats genom en nationell primärvårdsreform. Redan nästa år avsätter vi 1,5 miljarder kronor i generella statsbidrag till Sveriges regioner och landsting för att höja kvaliteten inom vården.

• Fler specialistsjuksköterskor.Vårdens medarbetare ska ha goda möjligheter att utvecklas inom sitt eget yrke. Nästa år satsar vi för att sjuksköterskor ska kunna vidareutbilda sig på halvfart och samtidigt kunna fortsätta arbeta på halvtid med full inkomst.

• Värna LSS-reformen.LSS-reformen är en viktig frihetsreform. Under de senaste åren har vi dock sett hjärtskärande exempel på hur barn och vuxna med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar plötsligt blir av med assistanstimmar som de tidigare haft rätt till eller nekas assistansersättning trots omfattande behov av stöd. Frågan om andningshjälp och sondmatning är särskilt akut. Det krävs ny lagstiftning som tydliggör att hjälp med andning och sondmatning utgör grundläggande behov. Vi avsätter 350 miljoner kronor nästa år i ett första steg för att finansiera en rättssäker tillämpning av LSS till följd av lagförtydligandet gällande andningsstöd och sondmatning. Året därpå avsätter vi 700 miljoner kronor.

• Äldres trygghet.Det ska vara tryggt att åldras i Sverige och välfärden ska finnas där oavsett när i livet man behöver den. Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande både i samhället och över sin vardag. God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande är en självklarhet – hela livet. Vi satsar därför nästa år för att färdigställa fler äldreboenden och rekrytera mer omsorgspersonal i hela Sverige.

Det är dags att lägga fyra förlorade år för svensk välfärd bakom oss. Socialdemokraternas välfärdssvek resulterade både i att partiet gjorde ett historiskt dåligt riksdagsval och ett dramatiskt skifte från vänsterstyren till alliansstyren i Sveriges regioner och landsting. Reformerna i vår statsbudget kommer att underlätta det viktiga arbete som våra lokala politiker nu påbörjar för att ge svensk vård och äldreomsorg en ny och bättre riktning.