Stefan Löfven administrerar en nationell vårdkris

Av , , 8 kommentarer 12

Just nu väntar 120 000 personer på att få en operation, 290 000 väntar på att få träffa en specialist efter remiss från vårdcentralen. Längst väntetider har socialdemokratiskt styrda regioner och landsting. I Västerbottens läns landsting har 2752 personer väntat på operation längre än tre månader och den siffran har ökat med 71 % sedan 2014. Utvecklingen måste brytas.

Helhetsbilden är tydlig: statsminister Stefan Löfven administrerar en nationell vårdkris. En viktig förklaring till att alliansregeringen kunde korta vårdköerna var kömiljarden. Det var en prestationsbunden insats för att minska väntetiderna. Oberoende utvärderingar visar att kömiljarden gav resultat och att de negativa effekterna var begränsade. Ändå valde den rödgröna regeringen att avskaffa kömiljarden. Nu ser vi att bristen på nationell politik och bristande lokalt ledarskap leder utvecklingen åt helt fel håll. Moderaternas svar är glasklart: Kömiljarden bör utvecklas och återinföras. Den nya kömiljarden ska utökas till tre miljarder kronor och breddas till att också omfatta laboratorietester och röntgen.

M:s omfattande satsning för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 4

M:s omfattande satsning för att minska psykisk ohälsa bland barn och unga

 

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har fördubblats under de senaste tio åren. Det är mycket allvarligt. Men ännu allvarligare är att dessa barn och unga tvingas köa för att få hjälp. Det vill vi i Moderaterna ändra på. Därför satsar vi 500 miljoner kronor om året på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Vartenda barn förtjänar en bra start i livet. Alla ska ha goda förutsättningar att lyckas och förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund. Det är en av välfärdens allra viktigaste uppgifter.

 

De flesta barn i Sverige har det bra. Men det finns också barn som behöver stöd – och att få hjälp i tid kan vara avgörande. När ett barn eller en ung person drabbas av psykisk ohälsa måste vården vara tillgänglig.

 

Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

 

Vårdköerna har växt sig långa under Stefan Löfvens tid som statsminister. Sedan hösten 2014 har antalet barn som fått vänta i över en månad på insats från BUP mer än tredubblats. I vissa landsting får bara tre av tio barn vård inom en månad.

 

Andelen barn som får köa är alltså större än andelen barn som får vård i tid. Det är oanständigt. När man väntar på hjälp kan dagar och veckor kännas som en hel oändlighet, både för barn och föräldrar.

 

Vi i Moderaterna ser inget annat alternativ än att ta krafttag mot köerna. Därför satsar vi 500 miljoner kronor per år för att korta väntetiderna till BUP och till första linjens insatser i den nära vården. Så kan barn och unga med psykisk ohälsa fortare få hjälp och stöd. Vi vill också titta på möjligheterna att förbättra elevers tillgång till skolkurator och skolsköterska. 

 

För de barn och unga personer som mår allra sämst krävs särskilda insatser. Ingen människa ska någonsin behöva känna att det inte finns någon annan utväg än att ta sitt liv. För att samla mer kunskap om hur självmord kan förebyggas vill Moderaterna dubbla resurserna till den nationella expertfunktionen för suicidprevention.

 

Barn och unga som mår dåligt ska inte behöva vänta på att få hjälp. Men under Stefan Löfvens ledning har vårdköerna bara blivit längre. Vi i Moderaterna är beredda att satsa för att vända utvecklingen.

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

 

Nicklas Sandström (M)

Oppositionslandstingsråd

Västerbottens läns landsting

 

 

 

 

Ulf med partiledning drog fullt hus på Rex

Av , , 1 kommentar 5

Igår arrangerade Moderaterna sin ”Town hall” träff med partiledningen i form ett öppet möte för alla intresserade. Det blev mer än fullsatt. Alla rymdes inte ens i lokalen. Förutom att moderaterna presenterade sina viktigaste valfrågor fick publiken ställa frågor.

Innan träffen arrangerades en träff för kommunalråd, gruppledare och landstingsråd. Där en rad olika strategiska frågor diskuterades. Själv fick jag möjlighet att prata om en av moderaternas prioriterade frågor – nämligen sjukvården. Jag understödde vikten och behovet av en det förslag som vi har om en ny och breddad kömiljard, inte minst för att komma tillrätta med Västerbottens allt växande vårdköer.

Nya ambulanshelikopter i Västerbotten som är modernast i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag var jag på invigningen av den nya ambulanshelikoptern som är stationerad i Lycksele. Det är en helt ny mellanstor helikopter. Just nu räknas modellen som en av de modernaste ambulanshelikoptrarna på marknaden.

Jämfört med den gamla helikoptern gör dagens elektroniska instrumentering, digitalisering och automatisering det mycket säkrare på många sätt. Piloterna får ett helt annat stöd i svåra situationer och helikoptern är mycket säkrare vid start och landning, både vid sjukhus, hälsocentralen och på en väg.

Med den nya helikoptern är det också möjligt att leverera både el och värme, utan att rotorbladen snurrar. Något som i vissa situationer kan medföra livsfara för personer i närheten.

Helikoptern, en AW169, är utrustad med två kraftiga motorer som ger bästa möjliga prestanda, driftsäkerhet och miljöhänsyn. Kabinen är stor och rymlig med ett ljust och verksamhetsanpassat vårdutrymme, med ett lågt golv för att göra smidiga patientlastningar möjliga. Det ger också bästa möjliga arbetsmiljö för besättningen ombord.

Stationeringsort har hela tiden varit Lycksele, där ett fullt utrustat akutsjukhus finns, med närhet både till kusten, inlandet och fjällvärlden.

Det känns otroligt glädjande att vi nu äntligen kan få den nya toppmoderna helikoptern på plats. Helikoptern är viktig för hela länet för att säkert och snabbt kunna transporterna och behandla patienter med livshotande tillstånd.

 

Fakta: Helikoptern är en Leonardo AW 169, har två motorer och har en maxhastighet av 260 km/h – 140 knop. Den rymmer sex personer; två piloter, en läkare, en sjuksköterska och två patienter och kan fullastad, med en totalvikt på 4 800 kilo, flyga i tre timmar.

Alliansen kräver svar på varför BUPs samarbete med Elevhälsan i Umeå havererat

Av , , Bli först att kommentera 5

Alliansen kräver svar på varför BUPs samarbete med Elevhälsan i Umeå brakat samman.

Elevhälsocheferna i Umeå kommun meddelar på kommunens intranät att man slutar skicka remisser till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) då man menar att det i dagsläget är lönlöst för att eleverna ständigt bollas tillbaka av BUP.

Nu kräver vi i Alliansen en rad svar från hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S) om varför samarbetet med Elevhälsan brakat ihop och om man tar Elevhälsans kritik på allvar.

Det är dags för Socialdemokraterna att lägga alla korten på bordet gällande Barn- och ungdomspsykiatrin. Elevhälsans åtgärd är otroligt allvarlig och väcker en rad frågetecken kring BUP. Det måste Socialdemokraterna svara på ,säger vi Alliansens gruppledare i ett gemensamt uttalande.

 

Interpellationen i sin helhet:

Varför är det lönlöst för elevhälsan att skriva remisser till BUP?

2014 tog landstingsfullmäktige i Västerbotten beslut om att införa remisskrav till barn och ungdomspsykiatrin. Elevhälsan fick då genom dialog med landstinget mallar och information kring hur Elevhälsan ska skriva remisser.
Nu har Umeå kommuns elevhälsochefer, i samråd med utbildningsdirektören, beslutat att inte längre skriva remisser till specialistpsykiatrin. Elevhälsan menar att det är lönlöst i dagsläget då eleverna bollas tillbaka av Barn- och ungdomspsykiatrin trots stora vårdbehov hos eleverna. Detta enligt Umeå kommuns intranät.

 

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S):

 

  1. Hur ser du på att elevhälsocheferna menar att det är lönlöst att skicka remisser till BUP och därför kommer sluta med det?
  2. Är du nöjd med hur remissförfarandet hanteras på BUP?
  3. Har vårdköerna till BUP visat på bättre uppfyllelse av vårdgarantin på grund av att verksamheten bollar tillbaka barn och unga med svåra psykiska besvär?

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)               Ewa-May Karlsson (C)

Oppositionslandstingsråd            Gruppledare

 

 

Marianne Normark (L)                Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                         Gruppledare

 

Politiska svar på vårdens problem

Av , , Bli först att kommentera 4

Debattartikel från dagens VK

Om mindre än 180 dagar är det val. Sjukvården ser ut att bli en av väljarnas viktigaste frågor.

Några av de stora utmaningarna för hälso- och sjukvården är de växande vårdköerna, vårdkedjor som inte hänger ihop samt brist på rätt utbildad personal. Detta i kombination med hur den långsiktiga finansieringen ska gå ihop.

Situationen ser olika ut i landet där köerna generellt är kortare och ekonomin bättre i moderatstyrda landsting.

Svensk sjukvård är generellt sätt mycket bra, i synnerhet den akuta sjukvården. Där det haltar är för den allt växande gruppen kroniskt sjuka och mest sjuka äldre. Här måste sjukvården anpassa sig inför ett helt nytt sjukdomspanorama med allt fler kroniska sjukdomar. 80–85 procent av sjukvårdens kostnader kan knytas till vård av personer med kroniska sjukdomar. Gruppen av kroniker och mest sjuka äldre faller allt för ofta mellan stolarna.

Äldre sjuka är de som drabbas hårdast av bristerna i dagens struktur. Allra mest allvarligt är det i samverkan inom sjukhusvården, primärvård samt mellan kommunernas vård- och omsorg. Vården måste bli sömlös där patienten alltid är i centrum.

Sverige är det land i Europa som tillsammans med Irland har Europas längsta vårdköer.

Sedan valet i september 2014 har vårdköerna fördubblats och sämst till ligger socialdemokratiskt styrda Västerbotten. Socialdemokraternas högtidliga vallöfte om att ingen ska behöva vänta längre än fyra veckor på en cancerbehandling är lika bortblåst som regeringens mål om Europas lägsta arbetslöshet.

För att komma åt det växande vårdköerna behövs en förstärkt och breddad kömiljard som är prestationsbaserad. Moderaterna har föreslagit en tredubblad som uppgår till tre miljarder kronor och omfattar dessutom fler delar i vården, bland annat röntgen, psykiatri och provsvarsbedömning. Denna satsning var framgångsrik under alliansregering men togs tyvärr bort av nuvarande regering.

Men det räcker inte med enbart införa en kömiljard. Moderaterna är det parti som prioriterar att göra omställningen från en dyr sjukhustung vård till en mer kostnadseffektiv primärvård.

För att kunna tillgodose en större del av befolkningens vårdbehov utanför sjukhusen behövs en förstärkt primärvård med patientansvariga läkare som tillsammans med teamet har tillräcklig kapacitet och kompetens för medicinskt omhändertagande utanför sjukhusen. Primärvårdens kapacitet måste öka för att långsiktigt möjliggöra primärvårdens uppdrag som den självklara basen i svensk hälso- och sjukvård. Detta leder till en tryggare och bättre sjukvård med kortare köer.

En annan viktig åtgärd för att komma åt de växande köerna är att säkerställa att det finns personal. Då måste situationen förbättras för vårdens merarbete samt att det behövs fler anställda.

Vi kan se att allt fler som jobbar inom vården känner att de inte räcker till. Detta måste tas på allvar. För att komma tillrätta med situationen måste det till ett batteri av åtgärder som ökad delaktighet, prioritera arbetsmiljö, primära erfarenhet, garantera kompetensutveckling med tillhörande löneutveckling, fler karriärvägar, renodla arbetsuppgifter samt fler utbildningsplatser.

Läkarnas och sjuksköterskornas tid för patienterna kan utökas om till exempel medicinska sekreterare och undersköterskor tar över vissa arbetsuppgifter och att vårdnära service byggs ut.

Det skulle till exempel innebära att sjuksköterskor inte ska behöva diska, bre smörgåsar eller städa toaletter. Med en personalpolitik som håller måttet kan vi dessutom lösa vårdplatsbristen. När personal trivs och vill jobba går det att lyckas lösa rekrytering som gör att det går att bemanna för de vårdplatser som behövs.

Nicklas Sandström oppositionsråd (M)
Liv Granbom – vice gruppledare (M)

Moderaterna vill etablera hälsocentral på campus med fokus på studenter

Av , , Bli först att kommentera 1

Exploateringen kring campus har varit hög senaste åren med många nya studentstäder och Umeå är en av Sveriges största lärosäten i landet med strax över 33 000 studenter.

På campusområdet idag finns sedan tidigare Psykologmottagningen och Studenthälsan. Psykologmottagningen som drivs av Institutionen för psykologi erbjuder psykologisk behandling, främst psykoterapi under handledning av legitimerad personal. Redan idag avlastar Psykologmottagningen första linjens psykiatri främst genom individuella insatser, men även genom gruppinsatser.

På campus finns även studenthälsan som erbjuder alla studenter stöd i frågor kring fysiska, psykiska och psykosociala hälsosituation genom kortare insatser och där kompetensen finns kring de speciella behov som studenters livssituation kan medföra.

Nu vill vi genom en motion till landstingsfullmäktige att landstinget utreder möjligheten att etablera en ny hälsocentral i campusområdet med fokus på studenthälsa.

Alla skulle vinna på ett fördjupat samarbete med landstinget i den här frågan. Ett fördjupat samarbete med inrättandet av en hälsocentral på campus skulle även innebära ytterligare avlastning för landstingets nuvarande verksamheter. Inte minst med tanke på att expansionen av området runt campus och utvecklingen av Universitetsstaden medför ett ökat tryck på befintliga hälsocentraler i närområdet genom ökat patientunderlag.

Bort med vårdköerna!

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi har lanserat en valfilm i Västerbotten där vi förklarar hur köerna fördubblats och om alla i Sverige som står i en vårdkö ställer sig på rad från Västerbotten kommer kön räcka till Ryssland.

Länk till filmen: https://www.facebook.com/moderaternavasterbotten/videos/543178559414166/?hc_ref=ARTxQbvTAv4i7DUcweXaZQIpwR9IBmzG6iwD2FONeSighv7Jq2RE9fnjzsVfjeMW1Zc

Västerbotten är en av landets sämsta landsting när det kommer till tillgänglighet och vi går till val på ett batteri av åtgärder för att halvera vårdköerna.

Tre av förslagen som också presenteras i filmen kan du läsa nedan:

BORT MED VÅRDKÖERNA! 

 Inför en tredubblad och utvecklad kömiljard
 Vårdens medarbetare ska ges bästa möjliga förutsättningar att erbjuda bra vård
 Prioritera vårdkedjan för de mest sjuka äldre – ingen ska behövas bollas runt i vården

Källor:
1. Vantetider.se
2. Budgetpropositionen för 2011, prop. 2010/11:1

Prao på MAVA

Av , , 2 kommentarer 7

Under förra veckan praoade jag på Norrlands universitetssjukhus medicinska akutvårdsavdelning (MAVA). Det blev ett mycket positivt återbesök på den avdelningen. Det var kul att se hur mycket bättre arbetsmiljön blivit där och nu var de till och med fullbemannade med sjuksköterskor. Jag hade möjlighet att följa med sjuksköterskan Pål som var relativt nyexaminerad. Han och hans kollegor gav deras bild av hur arbetet var. Det var påtagligt att det fanns problem med att hitta kvalificerade undersköterskor till avdelningen. Jag fick även höra hur arbetet fortlöpte med arbetet att vara en av tre innovationskliniker för att pröva nya metoder och arbetssätt.

 

Ett jättebra besök och ett stort tack till Pål och all personal som jag fick träffa under besöket!

 

 

 

Alliansen kräver svar om tandvården i länets inlandskommuner

Av , , 2 kommentarer 3

Alliansen kräver svar om tandvården i länets inlandskommuner

Folktandvården har varslat tre av fyra tandsköterskor om uppsägning på kliniken i Sorsele på grund av svårigheter att bemanna kliniken med tandläkare.  Situationen är även problematisk i Norsjö och Malå. kräver alliansens gruppledare i landstinget svar från den S-ledda majoriteten.

Som det ser ut just nu kommer inte alla ha tillgång till vanlig planerad tandvård. Därför kräver vi svar om landstinget kommer att kunna hålla ingångna tandvårdsavtal till invånare i alla länets kommuner. Det vore en stor skandal om till exempel Sorseleborna blir utan tandvård i kommunen.

Interpellationen i sin helhet:

När blir tandvården likvärdig igen i hela länet?

Folktandvården har varslat tre av fyra tandsköterskor om uppsägning på kliniken i Sorsele på grund av svårigheter att bemanna kliniken med tandläkare. Situationen är även problematisk i Norsjö och Malå.

 

Enligt uppgift kommer endast barntandvård att prioriteras. Det innebär att befolkningen i övrigt inte kommer att ha tillgång till ordinarie planerad tandvård. Det innebär att ingångna tandvårdsavtal inte kommer att kunna hållas.

 

Allians för Västerbotten vill utifrån ovanstående ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S):

 

1.  När kommer befolkningen i hela länet ha tillgång till likvärd tandvård?

2.  Hur många tandsköterskor är varslade om uppsägning på berörda orter?

3.  Hur många tandläkare saknas på berörda orter?

4.  Planerar landstinget att säga upp tandvårdsabonnemang för delar av befolkningen i Västerbotten?

Allians för Västerbotten

 

Nicklas Sandström (M)               Ewa-May Karlsson (C)

Oppositionslandstingsråd            Gruppledare

 

 

Marianne Normark (L)                Birgitta Nordvall (KD)

Gruppledare                         Gruppledare